Treść strony

Zatwierdzenie prac komisji konkursowej na nieodpłatną pomoc prawną

Uchwała nr 538/CCXXVII/23 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz upoważnienia członków Zarządu do podpisania umowy.

Zapraszamy laureatów konkursu "Bajeczna Bombka" na uroczyste wręczenie nagród

Publikujemy wyniki drugiej edycji konkursu "Bajeczna bombka", Na konkurs wpłynęło aż 149 prac! Komisja miała nie lada wyzwanie, aby wybrać te najpiękniejsze! Każda z dostarczonych bombek jest wyjątkowa i niezwykła. Nie wszystkie mogły być nagrodzone, ale wszystkie będą stanowiły dekoracje choinek w Starostwie. Dzięki Wam ponownie będziemy mieli najpiękniejsze choinki w Powiecie.
 
Podsumowanie konkursu odbędzie się 12 Grudnia w Starostwie Powiatowym.
Szczegółowy plan poniżej:
 
-12:00 Szkoły Podstawowe klasy I-III z gmin Powiatu Żyrardowskiego
-12:30 Szkoły Podstawowe IV-VIII z gmin Powiatu Żyrardowskiego
-13:00 Szkoły Podstawowe I-III z Żyrardowa
-13:30 Szkoły Podstawowe IV-VIII z Żyrardowa
-14:00 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
-14:30 Szkoły Ponadpodstawowe
-15:00 Przedszkola
 
Laureaci w kategorii I (wychowanie przedszkolne): Ignacy Grzelak - Niepubliczne Przedszkole „Gabilandia” w Żyrardowie, Iga Kamińska - Miejskie Przedszkole nr 9 w Żyrardowie, Barbara Maciszewska - Miejskie Przedszkole nr 2 w Żyrardowie, Martyna Rutkowska - Miejskie Przedszkole nr 2 w Żyrardowie, Zuzanna Sobiecka - Miejskie Przedszkole nr 9 w Żyrardowie, filia przy ul. Waryńskiego, Wiktor Szulc - Miejskie Przedszkole nr 9 w Żyrardowie, Filip Tkacz - klub Osiedlowy „Koliber” w Żyrardowie
 
Laureaci w kategorii II (klasy 1-4): Blanka Bartosiewicz - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie, Zofia Chojecka - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie, Maria Chruściel - Szkoła Podstawowa w Bartnikach, Inga Głowacka - Szkoła Podstawowa nr 6 w Żyrardowie, Kacper Jakubczak - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie, Olga Kowalczyk - Szkoła Podstawowa nr 4 w Żyrardowie, Wiktor Kuran - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie, Amelia Kwiatkowska - Szkoła Podstawowa nr 6 w Żyrardowie, Lena Mońka - Szkoła Podstawowa w Guzowie, Alan Piekarski - Szkoła Podstawowa w Bartnikach, Maksymilian Piekarski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie, Oliwia Sobańska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Żyrardowie, Nela Steczkowska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej filia w Korabiewicach, Agata Stopińska - Szkoła Podstawowa w Bartnikach, Kacper Stopiński - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej, Zofia Szadkowska - Szkoła Podstawowa w Bartnikach, Antoni Zagajewski - Osiedlowy Dom Kultury w Żyrardowie, Kinga Witwicka - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie, Wojciech Wójcik - Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie, Danylo Zaitsevskyi - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie
 
Laureaci w kategorii III (klasy 4-8): Zuzanna Cichocka - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie, Julia Czupryńska - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie, Dominika Głośniak - Szkoła Podstawowa nr w Żyrardowie, Wiktor Koźbiał - Szkoła Podstawowa nr 6 w Żyrardowie, Weronika Lipińska - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie, Maja Felczak - Szkoła Podstawowa w Wiskitkach, Kacper Jakubczak - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie, Dominik Łasica - Szkoła Podstawowa w Wiskitkach, Zuzanna Łasica - Szkoła Podstawowa w Wiskitkach, Monika Michalak - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej, Wiktoria Pelc - Szkoła Podstawowa nr 2 w Żyrardowie, Klaudia Puchała - Szkoła Podstawowa nr 2 w Żyrardowie, Wiktoria Radziwon - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie, Seweryn Rokicki - Szkoła Podstawowa nr 1 w Żyrardowie, Laura Sadowska - Szkoła Podstawowa w Żyrardowie, Patryk Sobiecki - Szkoła Podstawowa nr 6 w Żyrardowie, Kacper Szymański - Szkoła Podstawowa nr 2 w Żyrardowie, Oskar Trzciński - Szkoła Podstawowa w Wiskitkach, Norbert Wolniewicz - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie, Zuzanna Zarębska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej
 
Laureaci w kategorii IV (szkoły ponadpodstawowe): Maja Badowska - Zespół Szkół w Mszczonowie, Oliwia Chojecka - Zespół Szkół w Mszczonowie, Sylwia Czarnecka - Zespół Szkół w Mszczonowie, Marcin Dębski - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie, Jessica Gouiea - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie, Adam Kędziorek - Świetlica „Świetlik” w Żyrardowie, Krzysztof Michalak - Zespół Szkół w Mszczonowie, Julia Rzepecka - Zespół Szkół w Mszczonowie, Oliwia Salamon - Zespół Szkół w Mszczonowie, Emilia Ślęzak - Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, Natalia Tkaczyk - Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie, Wiktoria Witecka - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie
 
Pamiętajcie, kolejność wymienionych laureatów nie świadczy o zdobytych przez nich miejscach.
 
Serdecznie podziękowania za zaangażowanie i udział kierujemy do:
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie 
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie 
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. E. Orzeszkowej w Żyrardowie 
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie 
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Guzowie 
Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej, Filia w Korabiewicach 
Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie 
Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II we Franciszkowie 
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wiskitkach 
Szkoła Podstawowa w Bartnikach 
Szkoła Podstawowa im. Wł. Rdzanowskiego w Radziejowicach 
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Żyrardowie 
Zespół Szkół w Mszczonowie 
Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie 
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie 
Miejskie Przedszkole nr 2 w Żyrardowie 
Miejskie Przedszkole Nr 9 W Żyrardowie 
Niepubliczne Przedszkole Gabilandia 
Świetlica „Świetlik” w Żyrardowie 
Osiedlowy Dom Kultury w Żyrardowie 
Klub Osiedlowy „Koliber” w Żyrardowie 
 
 

Informacja

Informujemy, że w dniu 19 grudnia 2023 r. (wtorek) Starostwo Powiatowe w Żyrardowie będzie czynne do godziny 13:30 (kasa Urzędu - do godziny 13:00). Za utrudnienia przepraszamy!

Informacja

Informujemy, że do dnia 21 grudnia 2023r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie prowadził obsługi interesantów. Za utrudnienia przepraszamy. 

Komunikat

Od 1 stycznia 2024 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o Ruchu Drogowym wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U.poz.1394). Nowe przepisy wprowadzą obowiązek złożenia wniosku o rejestrację nabytego pojazdu oraz zawierają zmiany dotyczące zawiadomień o zbyciu pojazdu.

Powyższa ustawa wprowadza do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym art. 73aa, zgodnie z którym, właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

 1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest on do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

Właściciel pojazdu, który nie złoży wniosku o przerejestrowanie pojazdu w 30-dniowym terminie, podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości 500 zł od pojazdu. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie obrotu pojazdami, który nie złoży wniosku o przerejestrowanie pojazdu w 90-dniowym terminie, będzie podlegać karze pieniężnej w wysokości 1000 zł od pojazdu.

W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni :

 • w przypadku właściciela dla którego obowiązuje termin 30-dniowy, nakłada się karę pieniężną w wysokości 1000 zł od pojazdu,
 • w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami dla którego obowiązuje termin 90-dniowy, nakłada się karę pieniężną w wysokości 2000 zł od pojazdu. 

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym nie zawiadomi starosty o zbyciu pojazdu w wymaganym terminie, będzie podlegać karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Osoba fizyczna:

 • Czas na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu – 30 dni
 • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni – 500 zł
 • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni – 1000zł
 • Czas na zgłoszenie zbycia pojazdu – 30 dni
 • Kara za brak zgłoszenia zbycia pojazdu w terminie 30 dni – 250 zł

Osoba prawna (przedsiębiorca prowadzący obrót pojazdami):

 • Czas na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu – 90 dni
 • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni – 1000 zł
 • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni – 2000zł
 • Czas na zgłoszenie zbycia pojazdu – 30 dni
 • Kara za brak zgłoszenia zbycia pojazdu w terminie 30 dni – 250 zł

Nowe pracownie dla SOSW

6 grudnia 2023 roku Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz wcielił się w rolę Świętego Mikołaja i przekazał do użytku nowe pracownie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Żyrardowie. Placówka otrzymała salę gimnastyczną, trzy pracownie logopedyczne, kuchnię, monitory interaktywne i sprzęt sportowy.

Inwestycja została w większości zrealizowana ze środków Powiatu Żyrardowskiego. Na salę gimnastyczną z wyposażeniem przeznaczono 23 tysiące złotych, a na tablice multimedialne 17 tysięcy złotych. Dodatkowo z rezerwy budżetowej wygospodarowano kwotę 45 tysięcy złotych na zakup sprzętu i akcesoriów do pracowni logopedycznych, do których trafią w najbliższym czasie nowe meble za 38 tysięcy złotych. Dzięki udziale w programie „Laboratoria przyszłości” szkoła pozyskała również 20 tysięcy złotych na stworzenie kącika kulinarnego. W kosztach partycypowali także sponsorzy i Rada Rodziców, umożliwiając zakup stołów do tenisa i piłkarzyków.

Nowe pracownie mają służyć uczniom SOSW w rozwoju psychofizycznym, komunikacji i samodzielności.

Dopełnieniem mikołajkowego prezentu był bon oraz akcesoria sportowe, wręczone Gospodarzom przez przedstawicieli Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wraz z Dyrektor Moniką Bachańską. Podczas wydarzenia poczęstowano zgromadzonych słodkościami oraz zorganizowano Mikołajowe Zawody Siłowe.

 • Starosta i dyrekcja szkoły przecinają wstęgę
 • Zdjęcie grupowe przedstawicieli Starostwa, dyrekcji szkoły i dzieci
 • Nauczycielka korzysta z nowej tablicy interaktywnej
 • Zdjęcie grupowe przedstawicieli Starostwa, Św. Mikołaja i dzieci
 • Zdjęcie grupowe przedstawicieli Starostwa, dyrekcji szkoły i dzieci

Nowa wystawa w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

Święta, tradycje, pocztówki - to nowa wystawa w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie otwarta do 6 stycznia.
 
Uroczystość rozpoczęła w świątecznym wykonaniu utalentowana Paulina Jańczak. Następnie odbyła się prelekcja o tradycjach świątecznych przy której, goście dzielili się własnymi doświadczeniami i ukochanymi tradycjami świątecznymi.
 
Zapraszamy do powiatowego Muzeum na wystawę!
 • Muzeum Mazowsza Zachodniego w wieczornej scenerii
 • Skrzypce na tle świątecznych obrazków
 • Zdjęcie grupowe uczestników wydarzenia
 • Osoba pisze markerem po tablicy
 • Paulina Janczak gra na skrzypcach

Nagrodziliśmy laureatów konkursu „Św. Jan Paweł II - Nasz Przyjaciel"

 
Wpłynęło do nas prawie 200 wyjątkowych prac, co dało komisji konkursowej nie lada wyzwanie, aby wybrać te najlepsze. Podczas uroczystego wręczenia nagród zwycięzcom w Parafii Św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie mogliśmy podziwiać prace artystów z Powiatu Żyrardowskiego i nie tylko! Gościliśmy również laureatów m.in. z Powiatu Płońskiego, Gostynińskiego czy Przasnyskiego.
Tę wyjątkową uroczystość uświetniła swoim występem utalentowana muzycznie Paulina Janczak, która wprowadziła gości w niezwykły klimat.
 
Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz i Członek Zarządu Stanisław Nalej razem z Księdzem Proboszczem Dariuszem Kozłowskim przekazali najzdolniejszym artystom nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie.
 
A po części oficjalnej laureaci i goście mieli szansę obejrzeć wystawę zwycięskich prac oraz zintegrować się na drobnym poczęstunku.
 
 
Dziękujemy również naszym partnerom oraz patronom konkursu.
 
Parafia św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie
Oratorium św. Jana Bosko w Żyrardowie
Centrum Polskie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Brukseli
Mt5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
 
Więcej zdjęć z uroczystości znajdą Państwo na naszej stronie na Facebooku
 • Zdjęcie grupowe Starosty z laureatami konkursu
 • Paulina Janczak śpiewa
 • Starosta gratuluje laureatce konkursu
 • Wystawa nagrodzonych prac w konkursie
 • Starosta wręcza nagrodę laureatce konkursu, seniorce

Pamiętamy o bohaterach

 
13 grudnia, w 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, mieszkańcy Powiatu Żyrardowskiego oddali hołd Ofiarom reżimu.
Przy Pomniku Droga Polski ku Wolnym Narodom, delegacje organizacji społecznych, służb mundurowych, partii politycznych, powiatowych i miejskich instytucji złożyły kwiaty pod pomnikiem. Powiat Żyrardowski reprezentowany był przez Krzysztof Dziwisz - Starosta Powiatu Żyrardowskiego. Wcześniej w Kościele pw. Św. Boromeusza  została odprawiona Msza Św. W intencji Ojczyzny. Organizatorem obchodów była Rada Oddziału NSZZ Solidarność w Żyrardowie.
 
Pamiętamy o tych, którzy oddali życie za wolną Polskę.
 • Uczestnicy obchodów, w tym Starosta i Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego
 • Portret dwójki mężczyzn stojących ze sztandarem
 • Uczestnicy obchodów, w tym Starosta i Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego
 • Trójka mężczyzn stojąca ze sztandarem "Solidarności"
 • Uczestnicy obchodów

„Rodzinne Święta” – Wigilia dla Seniorów

 
Mieszkańcy Przestrzeni Seniora spotkali się 13 grudnia na Wigilii. Świętowali wraz ze swoimi najbliższymi oraz zaproszonymi gośćmi: władzami samorządowymi, przedstawicielami instytucji i mediów, przyjaciółmi.
 
Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz wręczył kosz obfitości składając serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Wszyscy Seniorzy byli w mijającym roku bardzo grzeczni, dlatego Święty Mikołaj hojnie obdarował ich albumami wspomnień.
Zgromadzeni z wielkim entuzjazmem przyjęli świąteczną inscenizację, w której pojawiały się anioł, diabeł czy postaci biblijne. Pamiętali także o tych, którzy odeszli śpiewając Kolędę dla Nieobecnych.
 
Ten piękny czas pełen wzruszeń, refleksji i serdeczności dopełniła wspólna wieczerze z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi.
 
Więcej zdjęć z uroczystości znajdą Państwo na naszej stronie na Facebooku
 • Seniorzy i ich bliscy podczas Wigilii
 • Starosta wręcza kosz prezentowy kierowniczce Przestrzeni Seniora
 • Damski chór śpiewa kolędy
 • Portret dwóch kobiet, w tym jednej przebranej za diabła
 • Dwójka seniorów podczas jasełek, przebrani są za Józefa i Maryję

Powiatowa Debata Społeczna o Bezpieczeństwie Powiatu Żyrardowskiego

 
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie zorganizowała debatę w celu współpracy z lokalnymi społecznościami oraz mieszkańcami. Jest to podstawowy element do stworzenia efektywnych programów bezpieczeństwa. Spotkanie z mieszkańcami i młodzieżą pomoże policji ustalić, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz zaplanować działania reaktywne i zapobiegawcze odpowiadające aktualnym zagrożeniom.
 • Zdjęcie widowni, która uczestniczyła w debacie
 • Zdjęcie przedstawiające wykres aktywności policjantów w latach 2020-2023
 • Starosta przemawia do zebranej publiczności
 • Trzy wyróżnione uczennice stoją w rzędzie razem z ich nauczycielką
 • Nauczycielka wyróżnionych dziewcząt przemawia, obok niej stoi komendantka policji

Awans zawodowy nauczycieli

19 grudnia Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Stanisław Nalej oraz Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Monika Bachańska uroczyście wręczyli akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Przed wręczeniem aktów mianowania nauczyciele złożyli uroczystą przysięgę. Gratulujemy wszystkim mianowanym nauczycielom oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowych.
 
Awans na stopień nauczyciela mianowanego (po zdanym egzaminie 30 listopada 2023 r.) uzyskali:
 
Beata Dąbrowska – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Żyrardowie
Anna Urzykowska – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Żyrardowie
Paweł Meszka – nauczyciel w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie
 • Zdjęcie grupowe przedstawicieli Starostwa z mianowanymi nauczycielami
 • Nauczyciele mianowani: od lewej: mężczyzna i dwie kobiety
 • Przedstawiciele Starostwa wręczają nauczycielce mianowanej akt nadania i słodki upominek
 • Członek Zarządu Powiatu Stanisław Nalej wręcza nauczycielowi mianowanemu akt nadania
 • Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i Członek Zarządu Powiatu Stanisław Nalej

Wigilijne spotkanie Seniorów ze Stowarzyszenia Seniorów Żyrardowianka

 
18 grudnia w restauracji Karo odbyła się Wigilia Stowarzyszenia Seniorów Żyrardowianka. Spotkanie rozpoczęto od dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń. Następnie Seniorzy śpiewali kolędy, a do wspólnego biesiadowania przy stole dołączyli również liczni goście, w tym Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, który przekazał na ręce Seniorów kosz prezentowy oraz pogratulował pięknego spotkania, życząc tym samym zdrowia, szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.
 
Wigilia była okazją do spotkania się i integracji Seniorów, by w tym wyjątkowym czasie mogli spędzić czas razem, porozmawiać i posłuchać kolęd.
 • Czterech seniorów siedzących przy stole: mężczyzna i trzy kobiety
 • Dwie panie dzielą się opłatkiem
 • Zdjęcie grupowe władz powiatu i Seniorów ze Stowarzyszenia Seniorów Żyrardowianka
 • Dwie panie składają sobie życzenia
 • Wiceminister Maciej Małecki i władze lokalne stoją za stołem

LXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 20.12.2023 r.  w Sali Konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie odbyła się LIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Obrady oglądać można za pośrednictwem portalu https://esesja.tv/.

Informacja

Informujemy, że ze względu na aktualizację oprogramowania do obsługi kasowej w dniu 29 grudnia 2023 r. kasa będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy!

Informacja

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2024 r. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy!

Spotkanie Wigilijne dla Seniorów

Wigilia to wyjątkowy czas, który spędzamy w gronie najbliższych. Dla wielu osób, które mieszkają w domach pomocy społecznej, jest to jedyna okazja, aby przeżyć ten świąteczny wieczór w miłej atmosferze.
 
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sosabowskiego w Żyrardowie wraz z pracownikami i zaproszonymi gośćmi spotkali się 22 grudnia na uroczystej Wigilii, którą rozpoczęli od wspólnej modlitwy prowadzonej przez Ks. Proboszcza Adama Domańskiego i podzielenia się opłatkiem.
 
Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólną kolację. Dla zebranych gości zagrała i zaśpiewała zdolna Paulina Janczak. Wśród nich znaleźli się: Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Rdest, Dyrektor Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie Agnieszka Karwat, Prezes Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Marcin Pluta oraz Bogdan Zieliński Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ Solidarność w Żyrardowie.
 
To był piękny czas wzruszeń, refleksji i serdeczności. Mieszkańcy DPSu mogli poczuć się jak w domu i poczuć prawdziwy klimat świąt Bożego Narodzenia.
 • Zdjęcie grupowe Starosty, Dyrekcji i podopiecznych Domu Pomocy Społecznej
 • Podopieczni Domu siedzą przy stole
 • Starosta, Dyrekcja, ksiądz i zaproszeni goście przemawiają do seniorów
 • Podopieczni Domu siedzą przy stole
 • Ksiądz dzieli się opłatkiem z seniorką
 • Dyrektor Ewa Bombała, Starosta Krzysztof Dziwisz i Bogdan Zieliński Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ Solidarność w...
 • Seniorzy przy stole dzielą się opłatkiem
 • IMG_9086-Poprawione-Szum

Wyjątkowe jasełka w Wiskitkach

 
21 grudnia społeczność Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach zorganizowała wyjątkowy spektakl, jakim były szkolne jasełka. Przedstawienie zostało przygotowane przez uczniów klasy I technikum hotelarskiego pod opieką Tomasza Skopa i Agnieszki Wiśniewskiej, która również występowała. O oprawę muzyczną zadbali Jarosław Szafaryn oraz Jacek Chmielewski.
 
Wśród licznie zgromadzonej widowni znalazł się Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Stanisław Nalej, który w podzięce za wprowadzenie w ten świąteczny nastrój przekazał na ręce Dyrektor Anny Smolarek kosz podarunkowy wraz z najlepszymi życzeniami bożonarodzeniowymi.
 • Zdjęcie grupowe młodzieży, która występowała podczas jasełek
 • Dwie uczennice uśmiechają się
 • Władze szkoły i Członek Zarządu Stanisław Nalej
 • Nauczycielka śpiewa, a nauczyciel akompaniuje jej na gitarze
 • Uczeń przebrany za Mikołaja w świątecznej scenerii
 • Zdjęcie grupowe młodzieży, która występowała podczas jasełek z nauczycielem
 • Trzy dziewczyny stoją na scenie
 • Widownia zebrana podczas jasełek, w tym władze szkoły, powiatu i uczniowie

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki