Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu wizyty:

 • telefonicznie – poprzez specjalny powiatowy numer do zapisów: 46 856 61 69 - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego;
 • elektronicznie – zapisując się przy pomocy formularza dostępnego na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl;
 • osobiście – stawiając się w Starostwie Powiatowym.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie. 

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub 

 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub 3a) nieodpłatną mediację, lub

 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmujedziałania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia  
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania  
i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady  
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 

Nieodpłatna mediacja obejmuje: 

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,  
  w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; 

 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

 4. przeprowadzenie mediacji;

 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności  
w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. 

Szczegółowe informacje na stronie: np.ms.gov.pl

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego od 1 stycznia 2024 roku

Punkty

Adres

Godziny otwarcia

Osoba udzielająca

 I

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30, pawilon N, pokój nr 16

Symbol osoby na wózku inwalidzkim

(dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

 • Poniedziałek     800-1200
 • Wtorek              800-1200
 • Środa                 1600- 2000
 • Czwartek           1300-1700
 • Piątek                1200-1600

Magdalena Marcinkowska – Adamiak

Kamil Broniszewski

Aneta Baranowska

Katarzyna Markowska

Magdalena Marcinkowska – Adamiak

 

 II

Wiskitki, ul. Kościuszki 1

 • Wtorek             1300-1700
 • Środa                800-1200
 • Piątek               1200-1600

Aneta Baranowska

Puszcza Mariańska, Plac Tadeusza Kościuszki 2 (GOPS) 

Symbol osoby na wózku inwalidzkim

(dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

 • Poniedziałek      1200-1600
 • Czwartek           1200-1600

Ewelina Lorenc

  III

Mszczonów, ul. Warszawska 33 (Mszczonowski Ośrodek Kultury) 

 • Wtorek               1200-1600
 • Środa                  1200-1600
 • Czwartek             800-1200

Ewa Minor-Łunkiewicz

Radziejowice, ul. Kubickiego 3 (GOPS)

Symbol osoby na wózku inwalidzkim

(dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)

 • Poniedziałek       1200-1600
 • Piątek                   800-1200

Ewa Minor-Łunkiewicz

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może wyrazić opinię  
o udzielonej pomocy prawnej wypełniając część B karty pomocy. Wypełnienie jest dobrowolne. Wypełnioną część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Punkt 1 usytuowany w Żyrardowie prowadzi nieodpłatną pomoc prawną. 
Punkt 2 usytuowany w Wiskitkach i Puszczy Mariańskiej prowadzi nieodpłatną pomoc obywatelską nieodpłatną mediację. 
Punkt 3 usytuowany w Mszczonowie i Radziejowicach prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatną mediację. 

Dyżury specjalistyczne:
https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki