Treść strony

Wydział Geodezji i Kartografii

Dyrektor Wydziału - Monika Grzewińska

 Tel. (0 46) 856 61 56

46 856 61 67 - wypisy i wyrysy, mapy do celów poglądowych

46 856 61 48 - ewidencja gruntów i budynków Miasta Żyrardów, obsługa geodezyjna

46 856 61 28 - koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUD)

46 856 61 80 - obsługa zgłoszeń geodezyjnych

46 856 61 55 - gospodarka nieruchomościami

46 856 61 38 - ewidencja gruntów i budynków Gmina Mszczonów, Gmina Wiskitki oraz obsługa rzeczoznawców

46 856 61 58 - ewidencja gruntów i budynków Gmina Radziejowice i Gmina Puszcza Mariańska

46 856 61 49 - mapa numeryczna

Zadania i kompetencje

Wydział Geodezji i Kartografii zajmuje się realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 • w zakresie geodezji i kartografii
 • Gromadzenie i prowadzenie powiatowej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), w tym prowadzenie i aktualizacja baz danych: Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (SOG), bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) i Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
 • Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych EGiB, aktualizacja danych zawartych w bazie EGiB oraz Rejestrze Cen Nieruchomości (RCN), wydawanie zawiadomień o wprowadzonych zmianach.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie EGiB oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a także postępowań scaleniowo-wymiennych, wydawanie decyzji, informacji i zaświadczeń
 • Udostępnianie informacji zawartych w bazie EGiB i RCN wraz z ustaleniem opłaty i sporządzeniem Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) i licencji
 • Sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz oraz zestawień zbiorczych danych objętych EGiB
 • Weryfikacja zgodności danych EGiB z danymi zawartymi w księgach wieczystych, PESEL, KRS, TERYT
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, wydawanie materiałów i  licencji, ustalanie i wydawanie DOO, a w przypadku sporów wydawanie  decyzji administracyjne
 • Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu prac wraz z wymaganą dokumentacją, weryfikacja przekazanych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych  pod względem zgodności z przepisami prawa i kompletności,  sporządzanie  protokołów,  decydowanie o przyjęciu materiałów do zasobu  lub  stwierdzanie uchybień i nieprawidłowości, podejmowanie decyzji o odmowie przyjęcia do zasobu, potwierdzanie przyjęcia prac do PZGiK poprzez wpisanie do ewidencji  materiałów  zasobu oraz aktualizacja baz danych PZGiK
 • Nadawanie stosownych klauzul dokumentom opracowanym na podstawie prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.
 • Zwracanie wykonawcom prac przekazanych przez nich materiałów w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji i prowadzenie postępowania w tym zakresie i przygotowanie decyzji administracyjnych lub cywilnoprawnych.
  o odmowie przyjęcia materiałów do zasobu
 • Aktualizacja bazy danych RCN.
 • Udostępnianie materiałów i informacji oraz baz danych PZGiK, a także standardowych opracowań kartograficznych na wniosek jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek organizacyjnych, osób fizycznych i prawnych wraz z ustaleniem opłaty, sporządzeniem DOO i stosownej licencji
 • Koordynacja usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu:
  • weryfikowanie dokumentacji projektowej złożonej do zaopiniowania w zakresie kompletności, zgodności z wnioskiem i oceny ich bezkolizyjności,
  • organizowanie narad koordynacyjnych;
  • sporządzanie protokołów z narady koordynacyjnej i umieszczanie stosownej adnotacji na dokumentacji projektowej oraz rejestrowanie w bazie danych skoordynowanych lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 • Przygotowanie zawiadomień o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
  i ich doręczanie, sporządzanie protokołów z narady koordynacyjnej i umieszczenie stosownej adnotacji na dokumentacji projektowej i rejestrowanie w bazie danych skoordynowanych lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 • Inne czynności organizacyjno-techniczne i administracyjne związane z obsługą procedury uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • Kompleksowa obsługa interesantów, w tym geodetów uprawnionych i rzeczoznawców majątkowych
 • Przygotowywanie dokumentów  i plików cyfrowych niezbędnych dla wykonawców prac geodezyjnych
  i kartograficznych oraz weryfikacja wyników prac w zakresie zgodności z bazami danych przekazanych plików,  stanowiących podstawę zmian w tych bazach
 • Przygotowywanie materiałów i informacji oraz baz danych PZGiK, a także standardowych opracowań kartograficznych na wniosek jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek organizacyjnych, osób fizycznych i prawnych oraz rzeczoznawców majątkowych
 • Przetwarzanie materiałów przyjętych do zasobu w postaci analogowej do postaci cyfrowej
 • Przyjmowanie zawiadomień i prowadzenie postępowania w zakresie ochrony znaków geodezyjnych
 • Przygotowywanie projektów  decyzji,  pism, informacji  i zaświadczeń
 • Sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz oraz zestawień zbiorczych w zakresie działania
 • Wnioskowanie i udział w tworzeniu projektów i przygotowanie warunków technicznych  w celu realizacji projektów i zadań przez podmioty zewnętrzne
 • Wnioskowanie i udział w pracach związanych z wyłączaniem materiałów, które utraciły wartość użytkową z PZGiK
 • Tworzenie metadanych, obsługa edytora metadanych oraz wymiana i przekazywanie danych
  i metadanych do innych rejestrów publicznych (ZSIN, PRG, KGESUT, BDOT, KSIT), a także przygotowanie do udostępnienia zbiorów danych organom administracji publicznej do realizacji zadań ustawowych

 

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Paweł Pogorzelski

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki