Treść strony

Herb i flaga Powiatu Żyrardowskiego

Herb Powiatu Żyrardowskiego przedstawia na tarczy trójdzielnej w polu 1 czerwonym połuorzeł biały dwudzielny w słup, w polu 2 złotym mur fabryczny czerwony z trzema takimiż kominami i majuskułą ż czarną w bramie. w polu 3 srebrnym baszta czerwona z  czarnym dachem.

 • Herb Powiatu Żyrardowskiego

Flagę Powiatu Żyrardowskiego stanowi - na płacie prostokątnym składającym się z dwóch pasów pionowych jednakowej szerokości - żółtego i czerwonego herb powiatu umieszczony centralnie.

 • Flaga Powiatu Żyrardowskiego

Uchwala Nr XXXI/183/01

Rady Powiatu Żyrardowskiego

Z dnia 28.12.2001 r.

w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Żyrardowskiego

Na podstawie art. 12 pkt.10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zn1.), art. 3 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998r. Nr 162. poz.1126 i z 2000r. Nr12. poz.136 i Nr 120, poz. 1268) uchwala się co następuje:

§ I

Ustanawia się herb Powiatu Żyrardowskiego, który przedstawia na tarczy trójdzielnej w polu 1 czerwonym połuorzeł biały dwudzielny w słup. w polu 2 złotym mur fabryczny czerwony z trzema takimiż kominami i majuskułą ż czarną w bramie. w polu 3 srebrnym baszta czerwona z dachem czarnym ... (srebrny = biały, dwudzielny w slup= pionowo). Wzór herbu określony graficznie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Ustanawia się flagę Powiatu Żyrardowskiego, którą stanowi: na płacie prostokątnym składającym się z dwóch pasów pionowych jednakowej szerokości - żółtego i czerwonego herb powiatu umieszczony centralnie. Proporcje flagi 5:8. Wzór flagi określony graficznie stanowi załącznik do niniejszej chwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żyrardowskiego

§4

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Powiatu Żyrardowskiego

Jerzy Słomiński

Zasady używania herbu i flagi Powiatu Żyrardowskiego

Zasady używania herbu i flagi Powiatu Żyrardowskiego określa uchwała Rady Powiatu Żyrardowskiego

Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Żyrardowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr I 13 poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Herb i flaga Powiatu Żyrardowskiego stanowią własność Powiatu Żyrardowskiego i podlegają ochronie.
 2. Herb i flaga Powiatu Żyrardowskiego mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć. szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem

§ 2

 1. Herbu Powiatu Żyrardowskiego używają organy Powiatu Żyrardowskiego oraz powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne.
 2. Gminy z obszaru Powiatu Żyrardowskiego mogą nieodpłatnie używać herbu dla podkreślenia związku z Powiatem Żyrardowskim i jego promocji.
 3. Wykorzystanie herbu przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i 2, w szczególności w oznaczeniach handlowych przedsiębiorców i ich towarów wymaga uprzedniego zawarcia umowy z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego, określającej szczeg61owe zasady, termin i sposób używania herbu.

§ 3

Herb Powiatu Żyrardowskiego umieszcza się przede wszystkim na budynkach oraz w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń należących do organów Powiatu Żyrardowskiego i powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 4

 1. Flagę Powiatu Żyrardowskiego podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę urzędowa organów Powiatu Żyrardowskiego i powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych z okazji uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych i powiatowych.
 2. W dniach żałoby narodowej flagę Powiatu Żyrardowskiego opuszcza się do polowy masztu. Starosta Powiatu Żyrardowskiego może zarządzić opuszczenie flagi w innych przypadkach niż żałoba narodowa.
 3. Symboliki może używać Starosta reprezentujący Powiat na zewnątrz.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żyrardowskiego.

§ 6

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Żyrardowskiego Beata Rusinowska

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki