Treść strony

Adaptacja pomieszczeń o powierzchni 228,6m2 w Żyrardowie przy ul. Armii Krajowej 3 przeznaczonych na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Żyrardowie wraz z dostawą wyposażenia