Treść strony

Wydział Geodezji i Kartografii

Geodeta Powiatowy Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii - Monika Grzewińska

 Tel. (0 46) 856 61 56

46 856 61 67 - wypisy i wyrysy, mapy do celów poglądowych

46 856 61 48 - ewidencja gruntów i budynków Miasta Żyrardów

46 856 61 28 - koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUD)

46 856 61 80 - obsługa zgłoszeń geodezyjnych

46 856 61 38 - ewidencja gruntów i budynków Gmina Mszczonów, Gmina Wiskitki oraz obsługa rzeczoznawców

46 856 61 58 - ewidencja gruntów i budynków Gmina Radziejowice i Gmina Puszcza Mariańska

46 856 61 49 - mapa numeryczna

UWAGA!!

Opłaty w Wydziale Geodezji i Kartografii wnosi się po otrzymaniu dokumentu obliczenia opłaty DOO.

Zadania i kompetencje

Wydział Geodezji i Kartografii zajmuje się realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

I. W zakresie ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (pgik):

1. Prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków (egib), w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust.1a pkt 2 pgik:

a) utrzymywanie systemu informatycznego obsługującego bazy danych ewidencyjnych w ciągłej gotowości operacyjnej;

b) utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi;

c) archiwizacja danych ewidencyjnych;

d) udostępnianie danych ewidencyjnych z jednoczesną ochroną tych danych poprzez wydawanie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z bazy egib, wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;

e) wydawanie kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisów w rejestrach ewidencji gruntów i budynków;

f) rozpatrywanie wniosków o udostępnienie danych ewidencyjnych, a w przypadku nie wykazania uprawnienia do otrzymania dokumentu wydanie decyzji administracyjnej;

g) wydawanie zaświadczeń na podstawie rejestrów i bazy egib;

h) ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem;

i) okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych;

j) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych oraz sprawozdań z danych objętych ewidencją;

k) modernizacja egib;

l) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

m) ustalanie i wydawanie Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) zgodnie z przepisami regulującymi wysokość opłat;

n) przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych egib;

o) występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów geodezyjnych i kartograficznych celem wprowadzenia zmian w bazie egib;

p) przyjmowanie od sądów, notariuszy i organów administracji publicznej dokumentów w celu ujawnienia zawartych w nich danych w bazie egib;

2. Prowadzenie dla obszaru Powiatu rejestru cen nieruchomości oraz wydawanie informacji z tego rejestru.

3. Prowadzenie dla obszaru Powiatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy pgik, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”:

a) zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

b) wydawanie decyzji administracyjnych o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu na wniosek podmiotu władającego tą siecią;

4. Prowadzenie dla obszaru Powiatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

5. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 i 12.

6. Tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, o których mowa w art. 4 ust. 1e pkt 1 i 2 ustawy pgik.

7. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

a) weryfikowanie dokumentacji projektowej złożonej do zaopiniowania w zakresie kompletności, zgodności z wnioskiem i oceny ich bezkolizyjności;

b) organizowanie narad koordynacyjnych;

c) sporządzanie protokołów z narady koordynacyjnej i umieszczanie stosownej adnotacji na dokumentacji projektowej oraz rejestrowanie w bazie danych skoordynowanych lokalizacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

8. Zakładanie osnów szczegółowych.

9. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

10. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

11. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, w tym:

a) udostępnianie z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) materiałów i informacji oraz baz danych, a także standardowych opracowań kartograficznych na wniosek jednostek samorządowych i innych jednostek organizacyjnych, osób fizycznych i prawnych wraz z ustaleniem opłaty, sporządzeniem DOO oraz stosownej licencji;

b) zabezpieczenie odpowiedniego przechowywania dokumentów;

c) wnioskowanie potrzeb aktualizacji lub wyłączenia z zasobu geodezyjno – kartograficznego dokumentów które utraciły przydatność użytkowa.

12. Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych weryfikacja i włączenie do zasobu, w tym:

a) przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych ;

b) Wydawanie Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO), wydawanie materiałów, a w przypadku sprzeciwu decyzji administracyjnych;

c) przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych;

d) przyjmowanie wyników prac od podmiotów wykonawstwa geodezyjnego i ich weryfikacja pod względem kompletności, jakości, zgodności z obowiązującymi przepisami a także w zakresie zgodności z bazami danych przekazanych plików oraz ewidencjonowanie i aktualizacja baz danych;

e) włączanie opracowań do zasobu PZGiK i nadawanie tym opracowaniom identyfikatorów;

f) uwierzytelnienie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilno-prawnych, i nadawanie stosownych klauzul;

g) wdrażanie technik informatycznych dla obsługi i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

h) przetwarzanie materiałów przyjętych do zasobu w postaci analogowej do postaci cyfrowej;

13. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw;

14. Planowanie i przeprowadzanie prac geodezyjnych dotyczących zasobu geodezyjnego i kartograficznego

15. Sporządzanie i monitorowanie planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji z zakresu zadań geodezji i kartografii

16. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych infrastruktury informacji przestrzennych

II. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane z zadaniami Wydziału.”

Kalendarium

Kalendarz

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

  • mapa powiatu żyrardowskiego
  • Żyrardów
  • Mszczonów
  • Puszcza Mariańska
  • Radziejowice
  • Wiskitki