Treść strony

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

W dniu 15 października obchodzimy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Niestety w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, konferencja poświęcona tematyce profilaktyki onkologicznej nie odbędzie się. Jednakże informacje które chcielibyśmy Państwu przekazać zostały zawarte w przygotowanym filmie.

Akcję informacyjną Nie Daj Rakowi Szans Badaj Się i Żyj  przygotowaną przez Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie honorowym patronatem objęli:

 Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz

Prezydent Miasta Żyrardowa - Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Współorganizatorami akcji są:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - PIB w Warszawie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie

Centrum Kultury w Żyrardowie

Amazonki Żyrardów

Patronatem medialnym akcję objęło Radio FAMA 104,1 FM Żyrardów

Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu, a także zadawania pytań za pośrednictwem FB. Na wszystkie Państwa wątpliwości i zapytania dotyczące problemów onkologicznych odpowiedzą medycy z naszego szpitala.

FILM

 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi
 • Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

Dzień Edukacji  Narodowej

            W dniu 22 października odbyła się Resursie w Żyrardowie uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą Starosta Krzysztof Dziwisz zaprosił dyrektorów placówek oświatowych podległych Powiatowi Żyrardowskiemu. Święto do roku 1982 obchodzone jako Dzień Nauczyciela, ustanowione zostało 27 kwietnia 1972 dla upamiętnienia powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ustawą przyjętą przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które  jest okazją do tego, aby podziękować nauczycielom i dyrektorom szkół. którzy zarządzają placówkami i zapewniają uczniom odpowiednie warunki do nauki Święto jest okazją do nagradzania wyróżniających się pedagogów. Tegoroczna uroczystość, ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem miała znacznie skromniejszy charakter.

Starosta Krzysztof Dziwisz wręczając nagrody dyrektorom szkół, podziękował za solidną pracę w tym szczególnym okresie, który jest wyjątkowo trudny dla oświaty. Przekazał także słowa wsparcia i wyróżnienia dla nauczycieli ze szkół powiatowych, którzy ze względu na rygory sanitarne nie mogli uczestniczyć w uroczystości.

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Edukacji Narodowej
  Fot. Życie Żyrardowa

Wystartowała VII edycja projektu „Postaw na Słońce”

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów do udziału w VII edycji projektu „Postaw na Słońce”. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 6 grudnia 2020 r.

Celem projektu „Postaw na Słońce” jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE), a zwłaszcza ogniw fotowoltaicznych. Szczególnie istotne jest przedstawienie praktycznego zastosowania paneli w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz budynków szkolnych i urzędowych, a także upowszechnienie tej wiedzy w społeczności lokalnej.

Uczniowie mogą wziąć w dwóch konkursach: badawczym i filmowym.

W ramach konkursu badawczego uczniowie zdobywają wiedzę nt. OZE oraz samodzielnie przygotowują projekty instalacji.

Natomiast konkurs filmowy stwarza możliwość poznania zasad działania instalacji OZE oraz nagrania filmu promującego ich wykorzystanie.

Do każdego z konkursów obowiązuje oddzielna rejestracja. Wszystkich chętnych zapraszamy na strony:

Konkurs badawczy: postawnaslonce.pl

Konkurs filmowy: filmeko.pl

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w związku z sytuacją epidemiczną w kraju tegoroczna edycja projektu została opracowana tak, aby wszystkie zadania mogły zostać wykonane zdalnie.

 • Konkurs "Postaw na słońce"

Konferencja „Technologie a nowe wyzwania edukacyjne”

Zapraszamy na konferencję online pod tytułem "Technologie a nowe wyzwania edukacyjne" przeznaczoną dla dyrektorów i nauczycieli różnych typów szkół oraz poziomów edukacyjnych zainteresowanych aktywnym rozwojem i innowacyjnym wdrażaniem nowych technologii oraz metod informatycznych w mazowieckich szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zdalnej.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie w szkołach Mazowsza możliwości i korzyści jakie przynosi stosowanie w edukacji nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi i metod umożliwiających nauczanie zdalne. W czasie konferencji będą zaprezentowane różne pomysły, możliwe do wykorzystania na zajęciach szkolnych. Na warsztatach odbędą się ćwiczenia praktyczne, a seminaria pozwolą pokazać różnorodne, sprawdzone już w szkołach rozwiązania dydaktyczne. Termin 18 listopada 2020 roku, rozpoczęcie godzina 16:00

Program konferencji:

16:00 Otwarcie konferencji

16:10 – 17:00 Część wykładowa

Nauczanie hybrydowe, kształcenie mieszane, czy edukacja zdalna?

Doświadczenia w nowej rzeczywistości szkolnej

Lekcje zdalne w Office 365

Oferta szkoleniowa OEIiZK

17:10 – 18:00 Warsztaty i seminaria do wyboru:

Angażująca lekcja online

Sway w szkolnych projektach – edukacyjne zasoby w ciekawej formie

Animowane konstrukcje w Robo-compass

Nowości w Office 365

Eksperyment i doświadczenie w nauczaniu zdalnym

Gry planszowe projektu COMPUS i myślenie komputacyjne

Nagrywanie materiałów do lekcji z ekranu komputera

Zapisy odbywają się za pomocą Platformy Obsługi Szkoleń. Opis warsztatów jest dostępny po wybraniu tytułu warsztatu z listy.

 • Konferencja „Technologie a nowe wyzwania edukacyjne”

Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020

Młodzieżowy Dom Kultury i Starostwo Powiatowe w Żyrardowie  zorganizowły Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej Akcent 2020. To już 23 edycja tego popularnego konkursu. Nagrania na Festiwal uczestnicy przesyłali w formie elektronicznej do 31 listopada 2020 roku do Młodzieżowego  Domu Kultury w Żyrardowie. Zgłosiło się łącznie 44 uczestników z terenu powiatu żyrardowskiego. 

Nagrania oceniło Jury w składzie: Wiesław Tupaczewski – muzyk, kompozytor, lider kabaretu OT.TO, Maja Kapłon  – muzyk, artystka, finalistka 8. edycji The Voice of Poland, Patryk Sztabiński– muzyk, wirtuoz, kompozytor, pedagog, Aleksandra Rudzińska– muzyk, instruktor muzyki i Sławomir Nalej– muzyk, aranżer, instruktor muzyki

Przy ocenie jury brało pod uwagę: wartość artystyczną utworów, w tym wartość kompozycji muzycznych, sposób wykonania prezentowanych utworów, dobór repertuaru, wykonanie piosenek nowych (autorskich). Poziom nagranych utworów był wysoki. W następujących kategoriach przyznano nagrody i wyróżnienia:

 I kategoria (kl. I-III)

NAGRODY:

1 miejsce –  Marta Wysocka

2 miejsce – Magdalena Lechniak

2 miejsce – Stanisław Symela

3 miejsce – Dawid Boguszewski

WYRÓŻNIENIA: Tadeusz Niewiadomski, Natalia Szumacher, Zuzanna Wysocka

II  kategoria (kl. IV-VI)

NAGRODY:

1 miejsce – Patrycja Kulicka

2 miejsce – Michał Olborski

3 miejsce – Maja Stefańska

WYRÓŻNIENIA: Ryszard Litewnicki, Maria Rogala, Nela Sadowska

III  kategoria (kl. VII-VIII)

NAGRODY:

1 miejsce – Aleksandra Wójtowicz

2 miejsce – Oliwia Tomaszewska

3 miejsce – Sandra Pytlarz

WYRÓŻNIENIA: Karolina Lechniak, Julia Zgorzalska

W ramach XXIII Powiatowego Festiwalu Piosenki Młodzieżowej „Akcent” przyznano 3 wyróżnienia dla: Natalii Pindor, Karoliny Krośnia i Oliwii Strzeleckiej.

 Na wszystkich uczestników czekają  pamiątkowe dyplomy, a na laureatów nagrody, które ufundował Starosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz. Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym.

 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020
 • Festiwal piosenki dziecięcej Akcent 2020

V Gala Sportu

W poniedziałek 21 grudnia odbyła się V Gala Sportu Powiatu Żyrardowskiego. Olbrzymie to wyzwanie dla organizatorów, by w tym trudnym czasie pandemii bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym spotkać się z przedstawicielami najbardziej usportowionych placówek oświatowych w powiecie żyrardowskim.

W hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 ze Starostą Żyrardowskim Krzysztofem Dziwiszem - gospodarzem Międzyszkolnych Igrzysk Powiatu Żyrardowskiego, spotkali się przedstawiciele pięciu szkół, które osiągnęły najlepsze wyniki sportowe w roku szkolnym 2019/2020.

Ze względów bezpieczeństwa galę podzielono na dwie części.  W pierwszej wręczono nagrody dla Szkól Podstawowych, w drugiej turze nagrodzone zostały szkoły średnie.

Starosta podziękował wszystkim opiekunom sportu za ciężką i szczególnie trudną w mijającym roku pracę z dziećmi i z młodzieżą, pogratulował też laureatom tego sportowego rankingu.

Słowa podziękowania Starosta skierował również w stronę Pani Barbary Gruchal – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie oraz osób zaangażowanych w przygotowanie hali „Elektryk” na potrzeby wydarzenia.

Za wysokie miejsca w Rankingu Igrzysk Starosta Krzysztof Dziwisz przekazał najlepszym szkołom statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe na zakup sprzętu sportowego.

Klasyfikacja przedstawia następująco:

Szkoły Podstawowe (kategoria dzieci):

I miejsce -  Szkoła Podstawowa w Radziejowicach - 147 pkt

II miejsce - Szkoła – Podstawowa nr 3 w Żyrardowie - 77 pkt.

III miejsce - SP w Wiskitkach - 76 pkt.

IV miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Żyrardowie - 56 pkt.

V miejsce SP w Mszczonowie-.- 45 pkt

Szkoły Podstawowe (kategoria młodzież):

I miejsce Szkoła - Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie - 102 pkt

II miejsce. – Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Żyrardowie 79 pkt.

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej - 71 pkt.

IV miejsce - .Szkoła Podstawowa w Wiskitkach – 70 pkt.

V miejsce - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie - 69 pkt

Szkoły Ponadpodstawowe

I miejsce - Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie - 196 pkt.

II miejsce - Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach - 179 pkt.

III miejsce – Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie - 134 pkt

IV miejsce Liceum Ogólnokształcące im. C. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej - 74 pkt.

IV miejsce – Zespół Szkół w Mszczonowie - 74 pkt.

 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu
 • V Gala Sportu

Gabrysia Wąsikowska nagrodzona w konkursie "Choinki Jedynki"

Wychowankowie Dziecięcej Akademii Plastycznej działającej w Młodzieżowym Domu Kultury po raz kolejny wzięli udział w konkursie plastycznym „Choinki Jedynki”. Konkurs organizowany jest  przez Polskie Radio i Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Prace młodych plastyków zostały docenione przez jury konkursu, w skład którego weszli: prof. Franciszek Maśluszczak – artysta malarz, grafik; Aneta Kosin – plakacistka, kreatorka wizerunku; Marek Jaromski  - grafik, malarz, rzeźbiarz. Komisja powołana przez organizatorów wybrała  60 prac (20 prac nagród głównych, 40 prac wyróżnionych). Wyróżnienie otrzymała Gabriela Wąsikowska, l.11. Dziewczynka pracuje pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej.

Prace zakwalifikowane do finału wzięły udział w licytacji na antenie Programu I Polskiego Radia. Dzięki Słuchaczom podarunki wybitnych sportowców, naukowców i artystów wylicytowano w sumie za 177 626 zł, rysunki dzieci osiągnęły kwotę 30.201 zł. Zebrane podczas licytacji środki przekazane zostaną podopiecznym Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej prof. Andrzeja Cechnickiego.

 • Gabrysia Wąsikowska nagrodzona w konkursie "Choinki Jedynki"
 • Gabrysia Wąsikowska nagrodzona w konkursie "Choinki Jedynki"
 • Gabrysia Wąsikowska nagrodzona w konkursie "Choinki Jedynki"
 • Gabrysia Wąsikowska nagrodzona w konkursie "Choinki Jedynki"

Podpisanie umów na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

W dniu 30 grudnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, Członek Zarządu Powiatu Stanisław Nalej oraz Skarbnik Powiatu Edyta Fedorowicz podpisali umowy na dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy dróg powiatowych w powiecie żyrardowskim.

Podpisane umowy dotyczą dróg: nr 4722W Wola Polska – Karnice – Mszczonów w miejscowości Korabiewice (dofinansowanie w wysokości 2.877.445, 62 zł) i nr 4730 na odcinkach 1.) ul. J. Skrowaczewskiego na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, 2.) ul. rtm. Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego, 3.) ul. J. Mireckiego na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 przy Szkole Podstawowej nr 6 (kwota dofinansowania 1.309.812,07 zł).

 • Podpisanie umów na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych
 • Podpisanie umów na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

KGW rozliczają się z dotacji

Do 31 stycznia Koła Gospodyń Wiejskich, które w 2020 roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie swojej działalności, muszą rozliczyć się z dotacji.

Wnioski KGW o wsparcie ich działalności Agencja przyjmowała od 5 czerwca do 30 września 2020 r. Koło mogło otrzymać od 3 do 5 tys. złotych – w zależności od liczby członków.
5051 kół otrzymało pomoc w wysokości 3 tys. zł, 4012 – w wysokości 4 tys. zł, a 334 koła –
w wysokości 5 tys. zł. W sumie blisko 9,4 tys. KGW otrzymało prawie 32,9 mln zł. Najwięcej wniosków o dofinansowanie złożono w województwach: wielkopolskim – 1430, lubelskim – 1219 i mazowieckim – 1193.

Zgodnie z prawem, dotacje dla KGW mogły zostać wydane na realizacje zadań nałożonych na koła w ustawie, czyli na:

 • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej
  w środowiskach wiejskich;
 • rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;
 • działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej;
 • reprezentowanie środowiska kobiet wiejskich przed administracją.

Do końca ubiegłego roku KGW miały czas na wydanie pieniędzy otrzymanych z Agencji. Teraz pora na złożenie sprawozdania. Należy to zrobić do końca stycznia br. w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla miejsca działania KGW.

Więcej informacji (w tym wzory sprawozdań) na stronie: www.arimr.gov.pl
i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

 • KGW rozliczają się z dotacji

#SzczepimySię

Stosownie do aktualnie panującej sytuacji epidemicznej w kraju służby medyczne i sanitarne rozpoczynają kampanię #SzczepimySię.  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żyrardowie zachęca do promocji i propagowania akcji szczepień ochronnych przeciwko Covid -19.

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciw COVID-19 rozpocznie się 15 stycznia 2021 r. Procedura będzie prosta i bezpieczna, a jej poszczególne etapy to:

 • Rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta;
 • Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza;
 • Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
 • Przyjęcie drugiej dawki szczepionki – bez konieczności ponownej rejestracji.

Szczepienia będą realizowane w:

 • przychodniach (POZ),
 • szpitalach,
 • szpitalach rezerwowych,
 • u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.

Lista punktów szczepień jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien.

Szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna. Szczepienia obejmą najpierw osoby najbardziej narażone na zakażenie, a są to:

 • pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę);
 • pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej;
 • personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Kolejna grupa objęta szczepieniem to:

 • pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu;
 • osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych;
 • służby mundurowe, w tym wojsko;
 • nauczyciele.

Planowane jest rozpoczęcie szczepień kolejnych grup osób w I kwartale 2021 r. Następną grupą objętą szczepieniami będą m.in. osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi oraz osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

 

Jak wygląda szczepienie?

Szczepionka jest podawana domięśniowo, najlepiej w mięsień naramienny, otrzymasz dwie dawki szczepionki (0,3 ml każda) w odstępie co najmniej 21 dni. Nie ma możliwości, by druga dawka została zastąpiona szczepionką innego producenta niż ta, która została podana w pierwszej dawce, nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób w wieku 65 lat i więcej. Szczepionka może nie zapewniać pełnej ochrony przed upływem co najmniej 7 dni od otrzymania drugiej dawki.

Szczepienie odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym. Przed szczepieniem otrzymasz kwestionariusz do wypełnienia. Nie ma  zaleceń dotyczących szczególnego przygotowania do szczepienia.

W przypadkach gdy:,

 • miałeś ciężką reakcję alergiczną lub zaburzenia oddychania po jakimkolwiek szczepieniu;
 • zemdlałeś po zastrzyku;
 • chorujesz na cokolwiek w tej chwili;
 • masz problemy z krzepnięciem krwi, łatwo tworzą się siniaki lub przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe;
 • masz osłabiony układ immunologiczny w wyniku choroby, takiej jak zakażenie wirusem HIV;
 • przyjmujesz leki (np. kortykosteroidy) wpływające na odporność oraz leki immunosupresyjne.

zgłoś to i omów z personelem szczepiącym. Powiedz także personelowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujesz stosować oraz o jakichkolwiek niedawno otrzymanych szczepionkach.

Nie zostaniesz zaszczepiony, jeśli masz ciężką chorobę przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją. Występowanie łagodnej infekcji lub niewielkiej gorączki nie powinno prowadzić do przesunięcia szczepienia.

Po podaniu szczepionki zostaniesz pod obserwacją przez co najmniej 15 minut.

Szczepienie nie jest obowiązkowe, jednak im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza.

Więcej informacji na stronie rządowej gov.pl/koronawirus a także na stronach:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciwko-covid-19

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

W powiecie żyrardowskim szczepienia odbywać się będą w następujących punktach

 • FAGMET PRZYCHODNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Żyrardów, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 5

Numer telefonu - 730369638

 • CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Żyrardów, ul. Bolesława Limanowskiego 30

Numer telefonu 468543388

 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA NEUROMEDYKA Emilia Kotewska-Avramčeva

Żyrardów, ul. Okrzei 51C

Numer telefonu 511423759

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna" Spółka Cywilna

Miejscowość punktu szczepień – Guzów, ul. Ogińskiego 2

Numer telefonu 46-856-84-26

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna" Spółka Cywilna

Miejscowość punktu szczepień – Wiskitki, pl.Wolności 5

Numer telefonu 468567213

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna" Spółka Cywilna

Miejscowość punktu szczepień – Radziejowice, ul. Słoneczna 2

Numer telefonu 468577117

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medycyna Rodzinna" Spółka Cywilna

Miejscowość punktu szczepień – Osuchów, ul. Piekarska 4

Numer telefonu - 468574472

 • Joanna Jackowska

NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej-

Miejscowość punktu szczepień - Puszcza Mariańska, ul. K.J.Sobieskiego 42

Numer telefonu 468318119

 • Joanna Jackowska

NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej Filia Radziwiłłów

Miejscowość punktu szczepień – Radziwiłłów, ul. Warszawska 15b

Numer telefonu 468316352

 • Anna Szeliga Wójcik

Miejscowość punktu szczepień – Żyrardów, ul. 1 Maja 23a

Numer telefonu 534305752

 • Poradnia Medycyny Rodzinnnej s.c A. Barbulant, K. Zaniewska, S. Myszkowski, A. Mikulska-Kozarzewska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Medycyny Rodzinnej"

Miejscowość punktu szczepień – Mszczonów, ul. Maklakiewicza 3

Numer telefonu - 468571656

 • KATARZYNA BRZOZOWSKA -Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KAMED" - Poradnia lekarza POZ

Miejscowość punktu szczepień – JESIONKA, ul. PARTYZANTÓW 22a

Numer telefonu 468553251

 • CENTRUM MEDYCYNY I REHABILITACJI ARTKINEZIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miejscowość punktu szczepień – Żyrardów, ul. Wiejska 19/21

Numer telefonu 468581090

 • BI-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Centrum Medyczne Bi-Med

Miejscowość punktu szczepień – Mszczonów, ul. Sienkiewicza 30

Numer telefonu - 533356365

 • #SzczepimySię

Azymut rodzina – obierz kurs na rodzinę, zostań opiekunem zastępczym

Miejsc w pieczy zastępczej systematycznie ubywa. Rocznie w powiecie żyrardowskim do pieczy zastępczej, na podstawie orzeczeń sądu, trafia ok. 30 dzieci, większość z nich pozostaje pod opieką swoich bliskich, którzy tworzą dla nich rodzinę zastępczą spokrewnioną, lecz nie zawsze istnieje taka możliwość. Rzadkością są powroty dzieci na łono rodziny biologicznej.  Miejsc w pieczy zastępczej systematycznie ubywa. Problemem jest również znalezienie miejsca dla dzieci z rodzin wielodzietnych, których przepełnione RDD nie są w stanie przyjąć. Aktualnie w pieczy rodzinnej przebywa ok. 200 dzieci, a pod opieką instytucji pozostaje ok. 50 małoletnich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej nie jest w stanie zapewnić na własnym terenie zastępczej opieki wszystkim dzieciom z  powiatu, które tego potrzebują, ze względu na brak rodzin zawodowych, zbyt małą liczbę rodzin zastępczych niezawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka.

Od stycznia do czerwca 2021 r. trwać będzie kampania społeczna, której organizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie do końca roku 2021 r. liczby rodzin zastępczych. Kolejny cel to edukacja społeczności lokalnej w zakresie najważniejszych zagadnień dotyczących rodzin zastępczych (ich zadań, specyfiki pracy, potrzeb) i umiejętności odróżniania ich od rodzin adopcyjnych oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec rodzin zastępczych.

 • Azymut rodzina – obierz kurs na rodzinę, zostań opiekunem zastępczym

Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka najmłodsi wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie przygotowali w tym wyjątkowym dniu specjalny  występ. Wiersze i piosenki w wykonaniu dzieci są najlepszym prezentem, jaki maluchy mogą sprawić tym, których tak bardzo kochają. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia całego występu - Dzień Babci i Dziadka w Klubie Miki

 • Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Specjalny koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

Nagroda dla Oliwi Mówińskiej

Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie wchodzący w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej był organizatorem V Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Jesienne klimaty- na Mazurach". Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat, uczęszczającej do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zajęć pozaszkolnych z terenu województwa mazowieckiego. Wśród zwycięzców znalazła się wychowanka Dziecięcej Akademii Plastycznej  z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie - Oliwia Mówińska. Jury doceniło jej pracę i przyznało wyróżnienie w kat. wiekowej 12 – 14 lat. Jest to kolejne osiągnięcie Oliwii, która jest laureatką wielu konkursów ogólnopolskich. Gala wręczenia nagród odbyła się w formie  on-line . Dla laureatów konkursu organizatorzy przygotowali dyplomy i nagrody rzeczowe. Młoda plastyczka pracuje pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej.

 • Nagroda dla Oliwi Mówińskiej
 • Nagroda dla Oliwi Mówińskiej

XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 26 stycznia 2021 r. odbyła się XXV w tej kadencji sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Za sprawą rygorów związanych z pandemią koronawirusa radni kolejny raz obradowali zdalnie poprzez internet. W porządku znalazły się tylko cztery projekty uchwał. Pierwsze uchwały związane były z finansami Powiatu wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Powiatu na 2021 rok. Uchwała dotycząca budżetu Powiatu i ściśle z nią związaną uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żyrardowskiego wprowadziła zmiany w wysokości składowych budżetu. Polegały one głównie na zmianie kwalifikacji środków finansowych, które znalazły się w budżecie w ostatnich dniach ubiegłego roku, a nie wydatkowanych z uwagi na kończący się rok. Zmiany polegały przede wszystkim na zmniejszeniu o kwotę 6.806.667,55 zł dochodów majątkowych, bowiem dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęło na rachunek budżetu w 2020 r., i stanowiło dochody roku ubiegłego. Finansowanie zadania przewidziano na bieżący rok wobec czego uzyskane dofinansowanie wykazane zostało po stronie przychodów roku 2021. Plan dochodów i wydatków zwiększono równocześnie o kwotę 962.898,00, które związane były z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi powiatowej Wręcza- Mszczonów (kwotę 514.898,00 zł przekazała w ramach zawartego porozumienia firma Global Park sp. z o.o) oraz 435.000, 00 zł na modernizację placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie i dostawę i uruchomienie zespołów nadawczo-odbiorczych do pracy w sieciach powiatowych. Po zmianach plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 118.819.148,25 zł, a wydatków 126.045.618,89 zł, natomiast plan przychodów wynosi 9.486.470,64, a rozchodów 10.860.000,00 zł. Po przedstawieniu pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Finansów radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał

Kolejny projekt uchwały dotyczył odwołania z funkcji Skarbnika Powiatu Pani Edyty Fedorowicz. Pani Skarbnik w dniu 30 października 2020 r. złożyła do Starosty Powiatu Żyrardowskiego wypowiedzenie stosunku pracy. Wynikający z kodeksu pracy 3-miesięczny okresu wypowiedzenia upływa z dniem 31 stycznia 2021 r, w związku z powyższym, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu w drodze uchwały, na wniosek Starosty, odwołuje i powołuje Skarbnika powiatu. Pani Edyta funkcję Skarbnika sprawowała niezmiennie od 17 lat, zaskarbiając sobie sympatię i zaufanie starostów, członków Zarządu Powiatu i radnych wszystkich kadencji, a także kierownictwa jednostek Powiatu. Radni uczestniczący w dyskusji nad uchwałą w sprawie odwołania Pani Skarbnik podkreślali, że odejście tak kompetentnej i biegłej w swym fachu osoby, to wielka strata dla samorządu. Dziękując pani Skarbnik za dotychczasową pracę Starosta Krzysztof Dziwisz podkreślał, że odejście pani Edyty to duża strata dla Powiatu, że wielokrotnie próbował przekonać do zmiany decyzji. Szanując jednak wybór pani Edyty koniecznym było szukanie nowego Skarbnika. Idąc za sugestią odchodzącej Starosta zaproponował pełnienie funkcji Skarbnika, będącej adeptką i dotychczasową podwładną pani Edyty, panią Monikę Gąsiorowską. Uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika radni przyjęli większością głosów przy 4 głosach wstrzymujących i jednym przeciw, natomiast uchwała powołująca nową Skarbnik została przyjęta bez głosów sprzeciwu.

Po podjęciu planowanych uchwał, w punkcie interpelacje i zapytania, radni podnieśli kwestie związane z funkcjonowaniem Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, w tym z rezygnacją z funkcji dotychczasowego Prezesa Jacka Sawickiego i funkcjonowaniem placówek medycznych w czasie pandemii. W odpowiedzi na te pytania Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Jacek Czubak zaprosił radnych do udziału w posiedzeniu komisji w dniu 10 lutego, gdzie głównym tematem będą sprawy zdrowia. Natomiast Starosta Krzysztof Dziwisz poinformował, że odejście Prezesa Jacka Sawickiego związane jest z jego awansem zawodowym. Do czasu wyboru nowego Prezesa Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Kierownikowi ds. medycznych panu Cezaremu Chmieleckiemu.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący  Klaudiusz Stusiński zamknął obrady XXV Sesji.

 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Konkurs „Zabytek Zadbany”

Zachęcamy do zainteresowania się inicjatywą konkursową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i do udziału w kolejnej edycji Konkursu „Zabytek Zadbany”.

Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa; sekretariat konkursu – NID Oddział Terenowy w Olsztynie.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:

 1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
 2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
 3. Adaptacja obiektów zabytkowych;
 4. Architektura i budownictwo drewniane;
 5. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
 6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku. W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

W tegorocznej edycji nastąpiła zmiana regulaminu dotycząca dat ogłoszenia wyników konkursu. Ogłoszenie listy nominowanych będzie miało miejsce do 31 maja 2021 r., zaś uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie tytułów laureatów i wyróżnionych przez Generalnego Konserwatora Zabytków do dnia 30 listopada.

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów; same zaś zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania pod adresem https://nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Aktualnosci/news.php?ID=4426:

Szkoła na poziomie

Redakcja Perspektyw ogłosiła w styczniu 2021 roku wyniki kolejnego rankingu szkół. Ranking szkół to jak twierdzą organizatorzy  „profesjonalnie uporządkowana informacja”, która pomaga uczniom ostatnich klas szkół podstawowych zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą, a warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych i obiektywnych informacji.

W Rankingu Liceów i Techników redakcja korzysta wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych pochodzących z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Kryteria są znane, sprawdzone i oczywiste: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki egzaminów zawodowych w technikach.

Kolejny rok w rankingu pojawia się Technikum im. Marii Skłodowskiej-Curie z Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach. W tym roku szkoła zajmując 220 pozycję została wyróżniona srebrną tarczą. Warto przypomnieć, że wysoki poziom szkoła utrzymuje od lat, w roku 2018 została sklasyfikowana na 214 pozycji, a w 2020 na 106.

Srebrna tarcza przypadła także szkole za wyniki matur. Osiągając wskaźnik 43,22 pkt zajęła 139 miejsce w Rankingu Maturalnym Techników. To duży krok naprzód, w ubiegłym roku było to miejsce 205.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom, którzy wspólnie wypracowali ten wynik.

 • Szkoła na poziomie

Za program do rozliczania PIT wspierajmy lokalne NGO

Udostępniamy naszym mieszkańcom bezpłatny program do rozliczania PIT - PITax.pl Łatwe podatki, który pozwoli podatnikom rozliczenie się z fiskusem i jednocześnie ułatwi skuteczną zbiórkę 1% podatku dla lokalnych organizacji z terenu powiatu żyrardowskiego.

„Wspieraj lokalnie” to nowatorski projekt, który powstał w efekcie przeświadczenia o kluczowym znaczeniu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pożytku publicznego. Projekt realizowany rokrocznie łączy kampanię 1% dla lokalnych OPP z kampanią lokalnego rozliczania podatku dochodowego.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Program służy do rozliczania deklaracji PIT. Każdy podatnik, który skorzysta z programu, będzie mógł przekazać 1% jednej z 8 organizacji działających w naszym powiecie, a są to:

FUNDACJA "Z MIŁOŚCI DO DZIECKA", Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.Org", Oratorium Św. Jana Bosko, Stowarzyszenie "Nieść Ulgę w Cierpieniu" im. Ojca Pio i Matki Teresy, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech Dziecka", Stowarzyszenie Równych Szans, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardowa i Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" Żyrardów.

Korzystając z oferty programu “WSPIERAJ LOKALNIE”: wychodzimy z inicjatywą wsparcia i promocji lokalnych OPP;  udostępniamy i ułatwiamy dostępu do listy OPP z terenu powiatu żyrardowskiego i przyczyniamy się do szerzenia idei wsparcia lokalnych organizacji i świadomej regionalnej pomocy

 • logo-rozlicz-pit-final-280

1% naszego podatku jest ogromnym wsparciem dla organizacji lokalnych, które często nie mają tak dużej siły przebicia w celu reklamy, jak duże ogólnopolskie organizacje.

 • logo-przekaz-1-f

Rzecznik Konsumentów pod nowym adresem

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w pawilonie N (pok. 18) na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, bądź pod nr telefonu 46 854 32 16  lub e-maila: rzecznik.konsumentow@powiat-zyrardowski.pl,

Dni i godziny przyjąć nie ulegają zmianie:

Wtorek w godz. 8.00 - 16.00

Środa w godz. 9.00 - 17.00

 • Rzecznik Konsumentów pod nowym adresem

Kolejne sukcesy młodych plastyków.

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie już po raz 29 zorganizował Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kalendarz GOK 2021.Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Kolorowy świat wokół mnie – najpiękniejsza pora roku”. Rokrocznie wzrasta popularność konkursu oraz liczba biorących w nim udział uczestników. W tym roku 180 placówek z całej Polski przysłało ponad 1700 prac. Komisja po wielu godzinach pracy wybrała i przyznała 13 równorzędnych nagród: 12 nagród miesiąca i 1 nagrodę okładki. Ponadto z pozostałych prac, które nie zakwalifikowały się do kalendarza, komisja przyznała 35 wyróżnień.

Wychowankowie Dziecięcej Akademii Plastycznej działającej w Młodzieżowym Domu Kultury zdobyli 1 nagrodę główną i 2 wyróżnienia. Nagrodę otrzymała Antonina Tomsohn. Jej praca zdobi czerwcową kartę kalendarza. Wyróżnienia wymalowały: Lena Stronias, lat 9 i Gabriela Wąsikowska, lat 11. Wszystkie laureatki pracują pod okiem Bożeny Liszewskiej. Gratulujemy sukcesów!

 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków
 • Kolejne sukcesy młodych plastyków

Nowy Skarbnik Powiatu

Radni na Sesji w dniu 26 stycznia podjęli uchwały o odwołaniu pani Edyty Fedorowicz z funkcji Skarbnika Powiatu i powołaniu na jej miejsce pani Moniki Gąsiorowskiej. Dotychczasowa Skarbnik sprawowała swą funkcję zarządcy powiatowych finansów od 17 lat. W październiku podjęła decyzję o odejściu składając wypowiedzenie umowy o pracę. Zarząd Powiatu postanowił w tej sytuacji zaproponować objęcie funkcji Skarbnika  pani Monice Gąsiorowskiej, głównemu specjaliście w Wydziale Finansowym, która wielokrotnie zastępowała  podczas nieobecności panią Skarbnik.

29 stycznia był ostatnim dniem pracy w Starostwie pani Edyty, wtedy też Zarząd Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu i załoga Starostwa podziękowała za dotychczasową wieloletnią współpracę. O dnia 1 lutego, fotel Skarbnika Powiatu Żyrardowskiego zajęła pani Monika Gąsiorowska.

 • Nowy Skarbnik Powiatu
 • Nowy Skarbnik Powiatu

Aktualne zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

Przypominamy, że w trosce o bezpieczeństwo, a także zdrowie i życie mieszkańców naszego powiatu oraz pracowników urzędu, z uwagi na stan epidemii, od wtorku 20 października br. załatwianie wszelkich spraw w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie odbywa się  wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie bądź w sprawach z zakresu działania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych również za pośrednictwem strony internetowej www.biletomat.powiat- zyradowski.pl Biletomat umożliwia zajęcie kolejki po przyjściu do urzędu i pobraniu biletu.

Pod ww. adresem strony internetowej można również sprawdzić aktualny stan kolejki.

W celu internetowego zarezerwowania wizyty w urzędzie, należy:

 • Wejść na stronę: http://biletomat.powiat-zyrardowski.pl
 • Wybrać grupę spraw (np. rejestracja pojazdów).
 • Wybrać termin i podać dane (datę, godzinę, e-mail).
 • Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Zalogować się do swojej poczty email i znaleźć tytuł „Potwierdź rejestrację w kolejce”. Następnie kliknąć w link potwierdzający zgłoszenie.
 • Zostanie wygenerowany KOD, który należy zapamiętać.
 • Przyjść do Starostwa najpóźniej 15 minut przed umówioną wizytą.
 • W biletomacie kliknąć przycisk „Wpisz kod rejestracji” i wpisać zapamiętany KOD.
 • Odebrać swój bilet i czekać na wezwanie automatycznego mówcy do konkretnego stanowiska.

Sprawy dotyczące zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP można załatwiać również za pośrednictwem poczty elektronicznej: rejestracja@powiat-zyrardowski.pl lub pozostawić dokumenty w zaklejonej kopercie w skrzynce stojącej przy wejściu do urzędu.

Istnieje również możliwość załatwienia sprawy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Systemu Pojazd i Kierowca pod adresem https://www.esp.pwpw.pl/.

Dokumenty i wnioski można przesyłać elektronicznie na adres e-mail:  starostwo@powiat- zyrardowski.pl

starosta@powiat-zyrardowski.pl;

lub na platforma ePUAP esp:/2im948Ipd3/skrytka,

lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041)

lub umieścić w skrzynce znajdującej się na parterze przy wejściu do siedziby Starostwa.

Kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty –

 46 855 37 17, 46 855 35 99, 46 855 22 19

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych:

 • rejestracja pojazdów - nr we w. 57,
 • odbiór dowodów rejestracyjnych - nr wew. 53,
 • prawa jazdy nr wew. 25,
 • transport - nr wew. 40,
 • organizacja ruchu - nr wew. 62;

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - nr wew. 67, 38, 48, 58;

Wydział Rozwoju i Budownictwa . - nr wew. 27, 42, 45, 54;

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. - nr wew. 34 lub 29;

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich nr wew. 31

Pracownicy Starostwa Powiatowego będą wpuszczać do budynku Starostwa tylko umówione osoby.

Wchodząc do Starostwa zaleca się zbadać temperaturę. Należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce i zachować odległość 1,5 m. W jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie, w przeciwnym wypadku wizyta przepada i wówczas trzeba umówić się na kolejny termin.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków oraz wymaganych dokumentów, wysokości opłat i numerów rachunków bankowych są podane na stronie internetowej www.bip.powiat- zyrardowski.pl w zakładce „Wydziały”. Należy wybrać właściwy Wydział i dalej zakładkę - „Karty usług i wnioski” lub wnioski i formularze.

Zaleca się aby płatności za czynności dokonywane w Starostwie były realizowane kartą płatnicza.

Natomiast system rezerwacji internetowej pozwala na zapisanie się na konkretny dzień i godzinę.

Rzecznik Konsumentów pod nowym adresem

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w pawilonie N (pok. 18) na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, bądź pod nr telefonu 46 854 32 16  lub e-maila: rzecznik.konsumentow@powiat-zyrardowski.pl,

Dni i godziny przyjąć nie ulegają zmianie:

Wtorek w godz. 8.00 - 16.00

Środa w godz. 9.00 - 17.00

Uwaga na dziki

W ostatnim czasie w obrębie skupisk ludzkich pojawia się coraz więcej dzików. Są to zwierzęta, które szczególnie chętnie opuszczają leśne zacisze. Niestety, zbliżając się do terenów zurbanizowanych mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez:

– powodowanie kolizji i wypadków drogowych;

– dewastowanie zieleni miejskiej i prywatnych ogródków;

– straszenie i atakowanie ludzi oraz zwierząt domowych.

Ponieważ co raz częściej budujemy osiedla na terenach, gdzie do niedawna zwierzyna przebywała w naturalnym dla siebie środowisku, dzik stał się gatunkiem synantropijnym, czyli takim, który w sprzyjających dla siebie okolicznościach bytuje w terenie silnie przekształconym przez człowieka. Dzik z natury jest czujny, prowadzi bardzo skryty tryb życia , jednakże w niektórych przypadkach potrafi przełamać naturalny strach przed człowiekiem.

W miastach  przylegających do terenów polno – leśnych dziki pojawiają się na osiedlach w poszukiwaniu łatwego żeru, do czego przyczyniają się niestety sami mieszkańcy. Pamiętać należy, że dzik jest z natury płochliwy, ale jako duże i silne zwierzę może być niebezpieczny, a dość częste są przypadki atakowania ludzi przez te zwierzęta.

Co zatem należy robić, a czego unikać w przypadku kontaktu z dzikami? O odpowiedź poprosiliśmy Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Skierniewicach łowczego Piotra Jędrala.

Przede wszystkim zachować bezpieczną odległość nie koncentrując na nas uwagi zwierząt – nie ,,łapać” kontaktu wzrokowego, spokojnie się oddalić. Jeśli dziki spokojnie żerują, zawiadomić o tym fakcie straż miejską lub policję (dzikie zwierzęta stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi) stąd powiadomienie tych służb jest jak najbardziej oczywiste.

W przypadku bezpośredniego ataku nie kłaść się na ziemi. Dzik będzie atakował, nawet jeżeli człowiek pozostanie w bezruchu. Jeśli człowiek znajdzie się w pozycji leżącej, chronić głowę, szyję, brzuch i podbrzusze. Wykorzystać należy wszelkie przeszkody podczas ataku dzika, na przykład wejść na samochód na dach, betonowy słup, drzewo, chować się za dużymi przedmiotami. W takim przypadku wszelkie próby odgonienia dzika przez inne osoby będą zasadne z punktu widzenia udzielania pomocy człowiekowi.

Prawo łowieckie, w przypadku nadmiernego zagęszczenia zwierzyny, pozwala nadleśniczemu działającemu z upoważnienia dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wydać decyzję administracyjną, nakazującą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego wykonanie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny.

Pamiętać jednak należy, iż myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim nie mogą wykonywać polowania w obrębie administracyjnym miasta. Bezpieczeństwo mieszkańców leży po stronie władz administracyjnych

 • Uwaga na dziki

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Pawła Hulki Laskowskiego

Zapraszamy uczniów szkół w powiecie żyrardowskim do udziału w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Pawła Hulki – Laskowskiego. Konkurs zorganizowany będzie metodą zdalną przez Szkołę Podstawową im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach przy pomocy programu Kahoot.

Quiz przygotowany z użyciem aplikacji online Kahoot i komputerów szkolnych będzie oceniać wiedzę obejmującą życie i twórczość Pawła Hulki-Laskowskiego. Quiz będzie przeprowadzony w czasie rzeczywistym na platformie online Kahoot. Aby wziąć udział w konkursie należy do 12 marca 2021 r. przesłać na e-mail Szkoły Podstawowej w Radziejowicach: sekretariat@spradziejowice.pl zgłoszenie, które powinno zawierać nazwę szkoły oraz imiona i nazwiska uczestników.

Do quizu konkursowego na platformie Kahoot uczestnicy muszą mieć dostęp do dwóch urządzeń mobilnych np. laptopa, tabletu, telefonu z dostępem do Internetu:

- urządzenie np. laptop z dostępem do Internetu, gdzie uczestnicy będą na spotkaniu online na platformie Google Meet. Na tymże spotkaniu online Organizatorzy wyświetlą pytania konkursowe wraz z odpowiedziami tekstowymi. Tutaj uczestnicy będą tylko widzieć pytanie i 4 warianty odpowiedzi.

- urządzenie np. telefon, tablet lub drugi laptop również z dostępem do Internetu będzie służyło udzielaniu odpowiedzi. Możliwość udzielania odpowiedzi pojawi się po wejściu na stronę internetową kahoot.it  i wpisaniu kodu PIN quizu konkursowego, który zostanie podany na spotkaniu online.

Powyższe dwa warianty uczestnictwa w quizie w czasie rzeczywistym na platformie Kahoot można zrealizować na jednym urządzeniu np. laptopie: w jednej karcie przeglądarki mieć otwarte spotkanie online Google Meet, a w drugiej karcie przeglądarki stronę kahoot.it do udzielania odpowiedzi, jednak w quizie konkursowym nie będzie liczyła się tylko poprawność odpowiedzi, ale i czas ich udzielenia, kto pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi ten dostanie więcej punktów. Dlatego Organizatorzy rekomendują korzystanie z dwóch różnych urządzeń.

Więcej informacji w regulaminie konkursu i na stronie organizatora www.spradziejowice.pl

Konkursy dla NGO na 2021 rok

Konkursy dla NGO na 2021 rok

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca”
 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)”
 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich
  i niewydolnych wychowawczo”
 4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

Treść ogłoszenia w niżej zamieszczonych plikach

Organizacje pozarządowe w czasie pandemii

Prowadzenie w czasie pandemii działalności statutowej przez organizacje pozarządowe napotyka wiele trudności i finansowych problemów. Z myślą o sektorze NGO Rząd RP przygotował pakiet obejmujący wielorakie wsparcie mogące pomóc w funkcjonowaniu tym podmiotom. Zbiorczą informację dotyczącą wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz ewentualnych rządowych planów pomocy organizacjom pozarządowym zawiera odpowiedź firmowaną przez Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego na interpelację poselską. Z oferty rządowej pomocy skorzystały już niektóre organizacje skupione w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju Regionu "Między Łodzią i Warszawą". W miarę potrzeb Zarząd Partnerstwa udziela porad dla swoich członków lub przesyła informacje o szkoleniach na ten temat prowadzonych zdalnie przez różne instytucje i agencje szkoleniowe związane z obsługą III Sektora. Kontakt z Zarządem: partnerstwo.zyrardow@wp.pl

Rozwiązania mające na celu wsparcie organizacji pozarządowych zostały zawarte choćby w przepisach ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem. przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W odpowiedzi Wicepremiera czytamy:  - Rząd zwraca szczególną uwagę na postulaty III sektora, zwłaszcza dotyczące pomocy w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych i stara się je uwzględniać w projektowanych przepisach. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego uzyskały możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Należy złożyć odpowiedni wniosek do powiatowego urzędu pracy (PUP) Wsparcie przysługuje również organizacjom korzystającym z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, a także kościelnym osobom prawnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Ponadto organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą też ubiegać się o udzielenie przez starostę pożyczki do 5000 zł ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

Dzięki ułatwieniom wprowadzonym przez Rząd istniała również możliwość wydłużenia terminów na zamieszczenie sprawozdań merytorycznych i finansowych dla organizacji pożytku publicznego na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Organizacje pożytku publicznego mogły zamieścić sprawozdania za 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 paździemika 2020 roku.

Pełną informację o pomocy rządowej dla NGO publikujemy w załączniku poniżej.

 • Pomoc dla NGO

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszone konkursy obejmują zadania:

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;
 2. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin);
 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo;
 4. Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić maksymalnie po jednej osobie do każdej z komisji. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy konkursu, którego zgłoszenie dotyczy;
 2. nazwy organizacji zgłaszającej;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisjach nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach któregokolwiek z konkursów.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 lutego 2021 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w którejkolwiek z komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład tej komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Chrońmy zwierzęta przed wścieklizną

Wojewoda Mazowiecki na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy (dzielnice Wawer i Wesoła). Wścieklizna została potwierdzona u lisów w miejscowości Izabela, na terenie gminy Wiązowna oraz w miejscowości Kołbiel. Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu.

Wścieklizna jest  jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych.  Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Wścieklizna jest chorobą śmiertelną, która wg danych WHO rokrocznie powoduje zgon około 60 tysięcy osób, głównie w Azji i Afryce.

Do tej pory nie został odkryty lek na wściekliznę. Zabezpieczeniem przed zachorowaniem psa jest jego szczepienie. W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Wskazane są również szczepienia kotów.

Szczepienie chroni także przed ewentualną chorobą otaczających go ludzi. Brak szczepienia psa na wściekliznę jest równoznaczne z narażaniem nas i naszych pupili na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Ochronne szczepienia psów przeciw wściekliźnie można wykonać w większości zakładów leczniczych dla zwierząt na terenie woj. mazowieckiego.

Apelujemy za Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii - jeśli chcesz ochronić swego pupila przed dramatycznymi skutkami kontaktu z chorym zwierzęciem, wykonuj regularnie, każdego roku, profilaktyczne szczepienie przeciw wściekliźnie i ciesz się zdrowiem swego ulubieńca!

 • Zaszczep` pupila

Medale 40-lecia Solidarności

„Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze”. Tą sentencją Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko zwrócił się Starosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz dziękując za wieloletnią działalność publiczną na rzecz pracowniczego środowiska żyrardowskim działaczom związkowym odznaczonym medalem 40-lecia NSZZ Solidarność. Uroczystość wręczenia medali odbyła się w dniu 23 lutego w żyrardowskiej Resursie. Inicjatorem i organizatorem uroczystości był Region Mazowsze NSZZ Solidarność. Andrzej Kropiwnicki - Przewodniczący Regionu Mazowsze oraz jego zastępca Waldemar Dubiński, który pełni jednocześnie funkcję Przewodniczącego Kapituły - podziękowali w ten sposób trzynaściorgu działaczom związku zawodowego Solidarność w powiecie żyrardowskim, którzy od początku lat osiemdziesiątych tworzyli struktury organizacji i pracowali na rzecz obrony interesów pracowniczych.

Formuła spotkania wymuszona pandemicznymi rygorami ograniczyła listę zaproszonych gości. W jubileuszowej uroczystości, oprócz wyróżnionych, wzięli udział Poseł na Sejm RP, Minister Maciej Małecki, Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński, Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski i Wiceprezydent Adam Lemiesz.

Medale 40-lecia otrzymali - Przewodniczący Rady Oddziału Żyrardowskiej Solidarności Bogdan Zieliński, jego zastępca Krystyna Lenarczyk, a także: Kazimierz Gajda, Danuta Heftman, Stanisław Gruszecki, Irena Burza, Tomasz Zubowicz, Maria Rubikowska, Tadeusz Pleban, Teresa Lefelt, Bogumił Sip, Hanna Nowak i Mieczysław Gabrylewicz.

Podziękowania do związkowców skierowali także Minister Maciej Małecki i Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.  

 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności
 • Medale 40-lecia Solidarności

Gwiazdka zawitała do Żyrardowa

Organizatorami XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Witaj Gwiazdko Złota" były instytucje: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, Miejskie Centrum Kultury oraz Urząd Miasta Tychy. Celem konkursu jest kultywowanie polskich tradycji świątecznych i obrzędowych oraz utrwalanie ich w wybranej formie graficznej oraz wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych. Tegoroczna edycja odbyła się w czasie wyjątkowej próby oraz wielu wyzwań.

Komisja w składzie: Aneta Glaś – artysta grafik, ilustratorka, poetka; Justyna Langer-Milewska - nauczyciel zajęć plastycznych, Katarzyna Markiewicz-Jarocka - Kierownik Pracowni Sztuk Plastycznych Pałacu Młodzieży w Katowicach  oraz Maciej Gruchlik – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Tychach spośród nadesłanych prac przyznała 20, nagród, 25 wyróżnień oraz 24 wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy. Wśród laureatów z całej Polski znaleźli się artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.

Komisja nagrodziła: Maję Kulas (l.8) i Wiktorię Rutkowską ( l.11). Wyróżnienie zdobyła Gabriela Tuszyńska (l.10). Wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy otrzymały: Nikola Radomska (l.10) i Maja Białasik (l.8). Nagrodzona została również Bożena Liszewska, pod kierunkiem której powstały prace. Rokrocznie podsumowanie konkursu miało wyjątkową oprawę, a laureaci uczestniczyli we wspaniałym koncercie. W tym roku z powodu pandemii organizatorzy zrezygnowali z uroczystej Gali. Nagrody zostały przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wystawa pokonkursowa jest dostępna w wersji on-line.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 • Gwiazdka zawitała do Żyrardowa
 • Gwiazdka zawitała do Żyrardowa
 • Gwiazdka zawitała do Żyrardowa
 • Gwiazdka zawitała do Żyrardowa

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Pawła Hulki Laskowskiego

Zapraszamy uczniów szkół w powiecie żyrardowskim do udziału w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Pawła Hulki – Laskowskiego. Konkurs zorganizowany będzie metodą zdalną przez Szkołę Podstawową im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach przy pomocy programu Kahoot.

Quiz przygotowany z użyciem aplikacji online Kahoot i komputerów szkolnych będzie oceniać wiedzę obejmującą życie i twórczość Pawła Hulki-Laskowskiego. Quiz będzie przeprowadzony w czasie rzeczywistym na platformie online Kahoot. Aby wziąć udział w konkursie należy do 12 marca 2021 r. przesłać na e-mail Szkoły Podstawowej w Radziejowicach: sekretariat@spradziejowice.pl zgłoszenie, które powinno zawierać nazwę szkoły oraz imiona i nazwiska uczestników.

Do quizu konkursowego na platformie Kahoot uczestnicy muszą mieć dostęp do dwóch urządzeń mobilnych np. laptopa, tabletu, telefonu z dostępem do Internetu:

- urządzenie np. laptop z dostępem do Internetu, gdzie uczestnicy będą na spotkaniu online na platformie Google Meet. Na tymże spotkaniu online Organizatorzy wyświetlą pytania konkursowe wraz z odpowiedziami tekstowymi. Tutaj uczestnicy będą tylko widzieć pytanie i 4 warianty odpowiedzi.

- urządzenie np. telefon, tablet lub drugi laptop również z dostępem do Internetu będzie służyło udzielaniu odpowiedzi. Możliwość udzielania odpowiedzi pojawi się po wejściu na stronę internetową kahoot.it  i wpisaniu kodu PIN quizu konkursowego, który zostanie podany na spotkaniu online.

Powyższe dwa warianty uczestnictwa w quizie w czasie rzeczywistym na platformie Kahoot można zrealizować na jednym urządzeniu np. laptopie: w jednej karcie przeglądarki mieć otwarte spotkanie online Google Meet, a w drugiej karcie przeglądarki stronę kahoot.it do udzielania odpowiedzi, jednak w quizie konkursowym nie będzie liczyła się tylko poprawność odpowiedzi, ale i czas ich udzielenia, kto pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi ten dostanie więcej punktów. Dlatego Organizatorzy rekomendują korzystanie z dwóch różnych urządzeń.

Więcej informacji w regulaminie konkursu i na stronie organizatora www.spradziejowice.pl

 • Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Pawła Hulki Laskowskiego

Władze Powiatu uczciły pamięć Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2021 r. Starosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz, Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński oraz członkowie Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Stanisław Nalej oraz Krzysztof Rdest oddali hołd żołnierzom drugiej konspiracji, ofiarom totalitarnego reżimu – żołnierzom niezłomnym. Reprezentując władze Powiatu Żyrardowskiego delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej.

1 marca został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ma upamiętniać tych, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Właśnie 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. Byli ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

 • Władze Powiatu uczciły pamięć Żołnierzy Wyklętych
 • Władze Powiatu uczciły pamięć Żołnierzy Wyklętych
 • Władze Powiatu uczciły pamięć Żołnierzy Wyklętych
 • Władze Powiatu uczciły pamięć Żołnierzy Wyklętych

Owocne spotkanie

1 marca Starosta Powiatu Krzysztof Dziwisz spotkał się z byłym Ministrem Zdrowia Posłem Łukaszem Szumowskim. Tematem przewodnim spotkania były plany modernizacji żyrardowskiego szpitala. Poseł zapewnił władze Powiatu o swoim wsparciu dla tego przedsięwzięcia. Dobra współpraca z Rządem RP ma już swoje efekty, w styczniu Powiat pozyskał prawie 4 mln złotych na termomodernizację budynków szpitala. Plany inwestycyjne niebawem przejdą do fazy realizacji.

 • Starosta Powiatu Krzysztof Dziwisz spotkał się z byłym Ministrem Zdrowia Posłem Łukaszem Szumowskim
 • Starosta Powiatu Krzysztof Dziwisz spotkał się z byłym Ministrem Zdrowia Posłem Łukaszem Szumowskim
 • Starosta Powiatu Krzysztof Dziwisz spotkał się z byłym Ministrem Zdrowia Posłem Łukaszem Szumowskim

Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 4 marca 2021r.  zmarł w wieku 62 lat Franciszek Stawicki. Pan Franciszek przez dwadzieścia jeden lat pracował w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, od trzech lat był Dyrektorem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 
Dał się w tym czasie poznać jako wspaniały człowiek, niezwykle sumienny pracownik i życzliwy kolega.

Łączymy się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną, składając najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

 

Starosta Powiatu Żyrardowskiego wraz z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego wraz z radnymi Powiatu Żyrardowskiego

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

 • Pożegnanie

Życzenia dla Pań

Wszystkim Paniom w dniu Ich Święta składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, radości i pogody ducha, realizacji wszelkich planów i zamierzeń, a każdy nowy dzień niech przynosi Wam wiarę, nadzieję i miłość.

Starosta Powiatu Krzysztof Dziwisz wraz z  Zarządem Powiatu Żyrardowskiego,

Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński wraz z radnymi Powiatu Żyrardowskiego

 • Życzenia dla Pań

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego poświęconego Żołnierzom Wyklętym

W Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie odbyło się w dniu 5 marca rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-historycznego, organizowanego przez Muzeum pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza, a dotyczącego tematyki związanej z "Żołnierzami Wyklętymi".

Zwycięzcom i osobom wyróżnionym nagrody w imieniu Starosty wręczył Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Stanisław Nalej.

Komisja konkursowa w składzie: Anna Smolarek (Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Żyrardowskiego), Stanisław Nalej (Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego) oraz pracownicy Muzeum: Elżbieta Sowińska (Dział Etnografii), Justyna Żak (Dział Ikonografii) i Mateusz Waśkowski (Dział Historii), wyłoniła w trzech kategoriach wiekowych zwycięzców konkursu i osoby wyróżnione:

W I kategorii wiekowej (10-12 lat) zwyciężyli:

 1. Oliwia Kusio, opiekun Ewa Wysocka (SP nr 2 w Żyrardowie)
 2. Wiktoria Rutkowska, opiekun Monika Chmielewska (SP nr 4 w Żyrardowie)
 3. Łukasz Matusik, opiekunowie: Agnieszka Dąbrowska, Tomasz Skop (SP w Miedniewicach)
 4. Filip Piejak, opiekun Liliana Wiśniewska (Zespół szkolno-przedszkolny w Bartnikach)

wyróżnienia:

- Piotr Sankowski, opiekun Wioletta Pokora (SP w Michałowie)

- Michał Mińkowski, opiekun Liliana Wiśniewska (Zespół szkolno-przedszkolny w Bartnikach)

- Zuzanna Woźniak, opiekun Marta Kowalska (SP w Piekarach)

- Daria Małecka, opiekun Ewa Wysocka (SP nr 2 w Żyrardowie)

W II kategorii wiekowej (13-15 lat) zwyciężyli:

 1. Oliwia Jarosz, opiekunowie: Agnieszka Dąbrowska, Tomasz Skop (SP w Miedniewicach)
 2. Oliwia Tomaszewska, opiekun Dorota Misiak (SP nr 6 w Żyrardowie)
 3. Sandra Krawczyk, opiekun Dorota Misiak (SP nr 6 w Żyrardowie)

wyróżnienia:

- Magdalena Chała, opiekun Elżbieta Lipska (SP nr 3 w Żyrardowie)

- Patrycja Wilamowska, opiekun Dorota Misiak (SP nr 6 w Żyrardowie)

- Oliwia Mówińska, opiekun Elżbieta Lipska (SP nr 3 w Żyrardowie)

- Karolina Tomesz, opiekun Wioletta Pokora (SP w Michałowie)

W III kategorii wiekowej (16-19 lat) zwyciężyli:

 1. Julia Skorzycka, opiekun Wioletta Pokora (Zespół Szkół w Mszczonowie) + nagroda Starosty
 2. Wiktoria Choła, opiekun Wioletta Pokora (Zespół Szkół w Mszczonowie)
 3. Wiktoria Maria Wojnarowska, opiekun Wioletta Pokora (Zespół Szkół w Mszczonowie)

wyróżnienia:

- Aleksandra Rutkowska, opiekun Wioletta Pokora (Zespół Szkół w Mszczonowie)

- Aneta Reda, opiekun Wioletta Pokora (Zespół Szkół w Mszczonowie)

- Kacper Samborski, opiekun Agnieszka Rdest (Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach)

- Natalia Więckowska, opiekun Anna Więckowska (Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach)

wyróżnienie Dyrektora Muzeum Mazowsza Zachodniego:

- Maja Sielska, opiekun Renata Okońska (Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach)

 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego poświęconego Żołnierzom Wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego poświęconego Żołnierzom Wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego poświęconego Żołnierzom Wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego poświęconego Żołnierzom Wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego poświęconego Żołnierzom Wyklętym
 • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego poświęconego Żołnierzom Wyklętym

Dobra współpraca

15 marca podpisano umowę pomiędzy Powiatem Żyrardowskim i Gminą Puszcza Mariańska.  Gmina przekaże wkład własny w wysokości 1,4 mln zł na rozbudowę drogi w miejscowości Korabiewice. Zarząd Powiatu wcześniej pozyskał kwotę 2,9 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych i zabezpieczył pełne finansowanie inwestycji.

Bardzo dobra współpraca miedzy Gminą Puszcza Mariańska a władzami Powiatu pozwoli na wspólne zrealizowanie tak długo wyczekiwanej inwestycji, która opiewa na kwotę 4.3 mln zł.

Umowę pomiędzy samorządami o udzieleniu dotacji podpisali - w imieniu Powiatu - Starosta Krzysztof Dziwisz, Wicestarosta Krzysztof Maciejczyk i Skarbnik Monika Gąsiorowska, a w imieniu Gminy - Wójt Michał Staniak i Skarbnik Elżbieta Ździebłowska.

 • Dobra współpraca
 • Dobra współpraca
 • Dobra współpraca

Dzieci utrwaliły plastycznie wielkanocne tradycje

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie zorganizował Powiatowy Konkurs Plastycznyp.t „Tradycje Wielkanocne”. Na konkurs zgłoszono 135 prac z 13 placówek oświatowo -wychowawczych z terenu powiatu żyrardowskiego. Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych – klasy I, II i III.

Komisja konkursowa w składzie: Anna Smolarek – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Agnieszka Kaźmierczak – nauczyciel Mł. D. K w Żyrardowie, Zbigniew Kołaczek – artysta plastyk i Bożena Liszewska – dyrektor Mł. D. K. w Żyrardowie, plastyk, po przeglądzie nadesłanych prac postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących autorów:

Klasy I :

Nagrody:

 1. Zofia Daszek , lat 7 kl. I - Szkoła Podstawowa w Guzowie, n. Ewa Kozińska
 2. Magdalena Marko, lat 7 kl.I – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie, n. Barbara Szczerbińska
 3. Maja Kozak, lat 8 kl.I - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie, n. Barbara Szczerbińska
 4. Błażej Kuran, lat 7 kl.I - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie , n. Barbara Szczerbińska
 5. Krystian Piątkowski, lat 7 kl.I - Szkoła Podstawowa w Michałowie, n. Irena Żyniewicz
 6. Maciej Badowski, lat 7 kl I – Szkoła Podstawowa w Korabiewicach, n. Dorota Pietras

Wyróżnienia:

 1. Wiktor Olbryś, lat 7 kl.I – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie, n. Barbara Szczerbińska
 2. Olivier Koszewski, lat 7 kl.I - Szkoła Podstawowa Nr 3 Żyrardów, n. Małgorzata Kruk
 3. Teresa Kasperczyk, lat 7 kl.I - Szkoła Podstawowa Nr 3 Żyrardów n. Małgorzata Kruk
 4. Julia Borowiec, lat 7 kl.I - Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej, n. Małgorzata Olak.

Klasy II :

Nagrody:

 1. Kuba Wilk, lat 8, kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardów, n. Elżbieta Koźbiał
 2. Zofia Serwa,lat 9, kl.II – Szkoła Podstawowa Nr 6 Żyrardów, n. Małgorzata Dymecka
 3. Wiktoria Nowakowska, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardów n. Elżbieta Koźbiał
 4. Antoni Ptaszek, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardów, n. Elżbieta Koźbiał
 5. Marcel Gajek, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardów, n. Elżbieta Koźbiał
 6. Alicja Meszka, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie, n. Ewa Chojecka
 7. Antonina Prokopiuk, lat 9 kl. II - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie, n. Małgorzata Dymecka
 8. Julia Polewany, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie, n. Anna Wysocka, Ewa Wysocka

Wyróżnienia:

 1. Zofia Rutkowska, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie, n. Ewa Chojecka,
 2. Sesil Gadelia, lat 9 kl. II - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardów, n. Elżbieta Koźbiał,
 3. Nikola Śliwińska, lat 9 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 7 Żyrardów n. Elżbieta Koźbiał,
 4. Adam Błoński, lat 8, kl.II – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bartnikach, n. Ewa Zawalidroga.

Klasy III :

Nagrody:

 1. Marta Wysocka, lat 9 kl.III - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie, n. Ewa Szklarska
 2. Sonia Bartosiewicz, lat 9 kl.III - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie, n. Beata Osuchowska
 3. Amelia Maciejczyk, lat 9 kl.III - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie, n. Beata Osuchowska

Wyróżnienia:

 1. Weronika Wasilewska, lat 9 kl.III - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie .n. Ewa Szklarska
 2. Alan Puchała, lat 9 kl.III - Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej
 3. Maja Owczarek, lat 10, kl. III-Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie .n. Ewa Szklarska.

Nagrody sponsora:

 1. Oliwia Polewany, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie, n. Anna Wysocka ,Ewa Wysocka
 2. Klaudia Puchała, lat 8 kl.II - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie, n. Anna Wysocka ,Ewa Wysocka.

W związku z zaostrzonym rygorem sanitarnym organizator informuje, że zaplanowane podsumowanie konkursu nie odbędzie się, a nagrody będzie można odebrać w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, ul. Moniuszki 15, w dniach od 6 do 17 kwietnia 2021r.

Komisja gratuluje laureatom konkursu i ich opiekunom wysokiego poziomu prac, jednocześnie składa podziękowania za ciekawe doznania artystyczne.

 • Dzieci utrwaliły plastycznie wielkanocne tradycje
 • Dzieci utrwaliły plastycznie wielkanocne tradycje
 • Dzieci utrwaliły plastycznie wielkanocne tradycje

Ogłoszenie o otwarciu ofert

Niniejszym zawiadamiamy, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursach na realizację zadań pod nazwą

 1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”,
 2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)”,
 3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo”,
 4. „Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

nastąpi 26 marca 2021 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4, w sali konferencyjnej.

 • Ogłoszenie o otwarciu ofert

Festiwal Miniatur Teatralnych 2021

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie  zorganizował Festiwal Miniatur Teatralnych 2021 „Teatr jednego aktora”. Prezentacje oceniała Komisja w składzie: Bożena Liszewska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, Agnieszka Kaźmierczak – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie i Hanna Fibich – instruktor teatralny.

Oceniający po obejrzeniu nadesłanych nagrań postanowili nagrodzić i wyróżnić następujące  osoby:

Nagrody:

Oliwia Hadryś - Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej

Amelia Maciejczyk - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie

Wyróżnienia:

Adela Maciejczyk – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie

Maria Dura - Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej.

Gratulujemy laureatom.

Organizatorzy informują, że w związku z zaostrzonym rygorem sanitarnym zaplanowane podsumowanie konkursu nie odbędzie się. Nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego i Prezydenta Miasta Żyrardowa można odebrać w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, ul. Moniuszki 15 w dniach od 6 kwietnia 2021r. do 17 kwietnia 2021r. w godz. 9:00-16:00.

 • Festiwal Miniatur Teatralnych 2021
 • Festiwal Miniatur Teatralnych 2021
 • Festiwal Miniatur Teatralnych 2021
 • Festiwal Miniatur Teatralnych 2021

Pamięć Ofiar Katynia

W dniu 13 kwietnia przedstawiciele Powiatu Żyrardowskiego – Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Anna Bednarek i Członek Zarządu Powiatu Stanisław Nalej oddali hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Składając kwiaty przed Pomnikiem Ofiar Katynia, uczcili pamięć funkcjonariuszy przedwojennego Państwa Polskiego zamordowanych w kwietniu 1940 roku przez Sowietów.

Pomnik, zlokalizowany na cmentarzu parafialnym w Żyrardowie, upamiętnia śmierć 33 żołnierzy i policjantów, którzy poprzez służbę lub pochodzenie związani byli z Żyrardowem.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej to święto państwowe, które obchodzone jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.

 • Pamięć Ofiar Katynia
 • Pamięć Ofiar Katynia
 • Pamięć Ofiar Katynia
 • Pamięć Ofiar Katynia

Ponowny konkurs

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”. Oferty należy składać w terminie do dnia 10.05.2021 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, II piętro, w zamkniętych kopertach. 

 

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszony konkurs obejmuje zadanie:

Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić maksymalnie po jednej osobie do komisji. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy konkursu, którego zgłoszenie dotyczy;
 2. nazwy organizacji zgłaszającej;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego  konkursu.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład tej komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Świat widziany oczami młodego artysty

Wśród laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Plastycznego „Młodych Bajanie” znalazł się Mateusz Tylenda – wychowanek Dziecięcej Akademii Plastycznej, działającej w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Mateusz rozwija swoje uzdolnienia pod okiem Bożeny Liszewskiej.

Realizacja tematu konkursu, którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzuto szerokie pole do popisu i prezentacji swoich talentów dla młodych artystów. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem Świat oczami młodego artysty. Na konkurs wpłynęło ponad dwieście prac z całego kraju. Młodzież przy tworzeniu swoich dzieł wykazała się nie lada kreatywnością. Nie zabrakło pięknych krajobrazów, zwierząt, portretów, a nawet prac niosących ze sobą ważne społecznie przesłanie.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs znajdują się pod linkiem: Młodych Bajanie

 • Świat widziany oczami młodego artysty
 • Świat widziany oczami młodego artysty
 • Świat widziany oczami młodego artysty

Zgłoszenie na numer 998 trafi do Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Od 20 maja w województwie mazowieckim rozpocznie się przejmowanie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Przejęcie numeru 998 na 112 na terenie powiatu żyrardowskiego ustalono na dzień 1 czerwca 2021 r. Dla mieszkańców naszego powiatu nie wiąże się to z żadnymi utrudnieniami, przekierowanie nastąpi automatycznie.

W wyniku przełączenia i koncentracji numeru alarmowego 998 mieszkaniec w powiecie żyrardowskim wybierając numer alarmowy straży pożarnej 998 zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego połączy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Na podstawie rozmowy z osobą zgłaszającą Centrum powiadomi straż, a w razie konieczności policję lub pogotowie ratunkowe.

Ma to na celu szybsze i jednoczesne powiadamianie służb ratowniczych, eliminowanie i filtrowanie wywołań niezasadnych, czy też zapewnienie ciągłości przyjmowania zgłoszeń w przypadku przeciążenia lub awarii systemu. Możliwa też będzie lepsza obsługa zgłoszeń typu eCall czyli automatycznych alarmów wysyłanych z samochodów biorących udział w zdarzeniach. Ułatwienie w przekazaniu zgłoszenia mają mieć również obcokrajowcy oraz osoby głuchonieme.

 • Zgłoszenie na numer 998 trafi do Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Kolejne nagrody dla Artystów z Młodzieżowego Domu Kultury

W XII Ogólnopolskim Biennale Plastycznym pt. „ROK POLSKI W TRADYCJI I OBYCZAJACH” zorganizowanym przez Pałac Młodzieży w Warszawie, wzięli udział wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat ze wszystkich typów szkół i placówek wychowania pozaszkolnego.

Prace zgłoszone na konkurs przedstawiały tradycje, zwyczaje, święta typowo polskie takie jak np.: Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Kolędników, Dożynki, Święto Zmarłych, Andrzejki, Wianki, Marzannę, Lajkonika, Kuligi Hejnał Mariacki.

         Komisja powołana przez organizatora oceniła 364 prace, które napłynęły na konkurs z 41 placówek z terenu całej Polski. Na wystawę zakwalifikowano 80 prac, w tym 20 nagrodzono. Wśród nagrodzonych znalazły się prace Nadii Wasilewskiej l. 8 i Gabrieli Wąsikowskiej l. 11których opiekunem jest  Dyrektor Młodeku Bożena Liszewska.

Laureatkom gratulujemy!

         Protokół i wszystkie nagrodzone prace obejrzeć można na stronie  organizatora  www.pm.waw.pl w zakładce konkursy.

 • Kolejne nagrody dla Artystów z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne nagrody dla Artystów z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne nagrody dla Artystów z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne nagrody dla Artystów z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Dzień Flagi

Oświadczenie władz Powiatu Żyrardowskiego

Od początku działań nowego Zarządu Powiatu, tj. od jesieni ubiegłego roku, stawiamy na transparentność i uczciwość podejmowanych decyzji. Aby były one trafne i zgodne z prawem uruchomiliśmy kilka miesięcy temu szereg kontroli i audytów wewnętrznych w poszczególnych wydziałach Starostwa.

Tak się złożyło, że w jednym z wydziałów, którego audyt zleciliśmy, swoją kontrolę prowadziło też CBA. W toku postępowania 1 pracownik Wydziału Ochrony Środowiska został zatrzymany. Jednak są to informacje dotyczące śledztwa, którymi dysponuje jedynie CBA.

Wszelkie oficjalne informacje dotyczące śledztwa będziemy przekazywali Państwu na bieżąco. Wszystkie Wydziały Starostwa Powiatowego w Żyrardowie funkcjonują normalnie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Starosta Powiatu Żyrardowskiego - Krzysztof Dziwisz

Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego – Klaudiusz Stusiński

 • Oświadczenie władz Powiatu Żyrardowskiego

Święto Konstytucji 3 Maja

Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja, mija bowiem 230 lat od ustanowienia tego ważnego dla naszego Narodu dokumentu.

Konstytucja 3 maja była pierwszą w nowożytnej Europie i drugą na świecie – po amerykańskiej, ustawą zasadniczą. Stała się jednym z fundamentów polskiej państwowości, a rocznica jej uchwalenia zawsze była okazją do manifestowania patriotyzmu i tożsamości narodowej - zarówno w czasach wolnej Polski, jak i w czasach zniewolenia. Dajmy i teraz, w Roku Konstytucji 3 Maja, dowód naszego umiłowania ojczyzny dostojnie i uroczyście obchodząc to majowe święto.

 • Święto Konstytucji 3 Maja

Wyróżnienie dla Angeliki Kaliszewskiej

Angelika Kaliszewska, wychowanka pani Ewy Szklarskiej i uczestniczka Teatru „Maskarada” z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, zdobyła wyróżnienie w VIII Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej  ,,Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem”.

Patronat Narodowy objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Obchodów Niepodległości oraz  Poseł na Sejm RP Maciej Małecki. Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i z uwagi na sytuację epidemiologiczną tegoroczna edycja miała formułę on-line. Warunkiem uczestnictwa była prezentacja utworu patriotycznego. Angelika zaprezentowała wiersz pt. ,,Inka” Barbary Lipskiej Postawy.

 • Wyróżnienie dla Angeliki Kaliszewskiej

Dzień Zwycięstwa

W 2015 roku Sejm zniósł ustawą Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, obchodzone dotychczas 9 maja, a wprowadził Narodowy Dzień Zwycięstwa, przypadający w dniu 8 maja.

Druga wojna światowa zakończyła się podpisaniem przez Niemcy bezwarunkowej kapitulacji w dniu 8 maja 1945 r. Przerwanie działań wojennych nastąpiło dokładnie o 23.01. W Moskwie w momencie podpisywania dokumentu było już po północy, dlatego Rosjanie zakończenie wojny obchodzą 9 maja. Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności ustanowiono dekretem Krajowej Rady Narodowej, który podpisał Bolesław Bierut. Na Zachodzie jednak, od zakończenia II wojny światowej obchodzone jest 8 maja.

Mimo obowiązujących nas ograniczeń, pamiętamy o tak ważnych faktach naszej historii. Chcąc uczcić ten dzień, na budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zawisły flagi, które wyrażają naszą wdzięczność żołnierzom i pamięć ofiarom wojny. Tak wiele zawdzięczamy wszystkim, którzy walczyli za nas i dla nas. Pamiętajmy o nich!

 • Dzień Zwycięstwa

Rusza rekrutacja do szkół

Od 17 maja rusza rekrutacja na rok 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych. Od tego dnia do 21 czerwca bieżącego roku uczniowie klas ósmych szkół podstawowych będą mogli składać podania do szkół ponadpodstawowych zgodnie z ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogramem postępowania rekrutacyjnego dla młodzieży.

Rekrutacja do szkół powiatu żyrardowskiego od wielu już lat prowadzona jest przy pomocy systemu elektronicznego, rozszerzonego w tym roku również o składanie podań w tym trybie. Mamy nadzieję, że ten sposób naboru zaoszczędzi wszystkim niepotrzebnego stresu. Skróci też do minimum czas oczekiwania na wyniki.

Inne możliwości złożenia wniosków to dostarczenie dokumentów osobiście do sekretariatu szkolnego lub przesłanie skanu na szkolnego maila.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły;

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Przewodnik dla rodziców

 • Rusza rekrutacja do szkół

Święto Strażaków w Żyrardowie

W dniu 14 maja żyrardowscy strażacy obchodzili swe święto. Tegoroczne uroczystości ze względu na pandemię koronawirusa ograniczone były tylko do uroczystego apelu w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządów naszego powiatu oraz komendanci służb mundurowych. Powiat Żyrardowski reprezentowali Starosta Krzysztof Dziwisz i Członek Zarządu Powiatu Andrzej Koźbiał.

Święto było okazją do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie strażackie oraz ślubowania młodych adeptów sztuki pożarniczej. Starosta Krzysztof Dziwisz podziękował strażakom za ich ofiarną i trudną służbę na rzecz lokalnej społeczności. Podkreślił ogromne zaangażowanie w trudnym okresie pandemii. Pogratulował także odznaczeń i awansów wyróżnionym podczas uroczystości. Starosta Krzysztof Dziwisz, Członek Zarządu Andrzej Koźbiał i Komendant KPPSP w Żyrardowie bryg. Tomasz Cybul przekazali też jednostkom OSP w Michałowie i w Żyrardowie sprzęt ratowniczy.

 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie
 • Święto Strażaków w Żyrardowie

Przedstawiciele Powiatu podczas wyborów nowych władz OSP

W dniu 15 maja odbyło się Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie, które miało miejsce w sali widowiskowej miejskiego Centrum Kultury. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Rdest, Radny Powiatu Żyrardowskiego Piotr Krawczyk oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji.

Dotychczasowy Prezes Andrzej Oklesiński otworzył Zebranie i przedstawił informacje o działalności jednostki w 2020 roku. Podkreślić warto, że druhowie żyrardowskiej jednostki uczestniczyli w ubiegłym roku w 148 interwencjach, a najaktywniejszym w działalności był Artur Nowak, który uczestniczył w 102 akcjach. Po wprowadzeniu Prezesa nastąpiły podziękowania i wzajemne przekazanie okolicznościowych upominków. W imieniu Powiatu Żyrardowskiego gratulacje i upominki przekazał Starosta Powiatu Krzysztof Dziwisz.

Ważnym i ekscytującym był punkt w sprawie wyborów nowego Zarządu. Członkowie OSP wybrali nowy Zarząd pod kierownictwem druha Mariusza Wysockiego, którego będą wspierać – Artur Nowak jako naczelnik, Łukasz Waloch – zastępca naczelnika, Mateusz Góra – gospodarz, Edyta Olczak – skarbnik i Krystian Komosa - sekretarz.

 • Przedstawiciele Powiatu podczas wyborów nowych władz OSP
 • Przedstawiciele Powiatu podczas wyborów nowych władz OSP
 • Przedstawiciele Powiatu podczas wyborów nowych władz OSP
 • Przedstawiciele Powiatu podczas wyborów nowych władz OSP

Trwają ćwiczenia RENEGADE - SAREX-21

„W dniach 17 – 21 maja br. na terenie województwa mazowieckiego planowane jest uruchomienie syren alarmowych wchodzących w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE– SAREX-21.

Podczas ćwiczenia uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Ponadto emitowane mogą być komunikaty głosowe wynikające z przebiegu ćwiczenia informujące o rozpoczęciu treningu oraz próbie systemu ostrzegania i alarmowania. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu nalotów z powietrza. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny zostaną uruchomione przez wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego”.

 • Trwają ćwiczenia RENEGADE - SAREX-21

Jak możemy pomóc osobom z demencją

Temat chorób otępiennych jest ważnym problemem społecznym. Dziś w naszym kraju ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera. Zmiany zachowania osób z pierwszymi objawami otępienia często lekceważone, tłumaczone podeszłym wiekiem, pozostają bez diagnozy i leczenia. Choroba otępienna może trwać kilkanaście lat, a bliscy często nie potrafią pomóc. Mając ten problem na uwadze Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Alzheimer Polska – związkiem organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem chorych żyjących z demencją i ich opiekunów prowadzą kampanię informacyjno-edukacyjną „Alzheimer – rozumiem – wspieram”.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów demencji oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. Przygotowano materiały: ulotkę i broszurę, które w prosty sposób opisują zagadnienie.

Sprawa jest bardzo ważna dla wielu rodzin i osób samotnych. Dlatego zachęcamy do włączenia się w akcję wykorzystując załączone materiały i publikacje. Materiały zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące choroby, przedstawiają informacje dotyczące stawiania diagnozy, leczenia, opieki oraz kwestii prawnych.

Wczesne podjęcie leczenia może przedłużyć okres samodzielności chorego nawet o kilka lat. Wstępne badanie sprawności ruchowej i poznawczej, kierowane do osób po 55 roku życia można przeprowadzić samodzielnie korzystając z testów dostępnych na stronie: http://www.testysenioralne.pl/

Wynik testów nie będzie diagnozą, ale wykaże problem, z którym należy udać się do lekarza. Wczesna diagnoza umożliwi zaplanowanie przyszłości, zarówno choremu, jak i rodzinie.

Warto pamiętać, że na każdym etapie choroby i w każdym miejscu pobytu najważniejsze jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa przez życzliwe, pełne zrozumienia i wsparcia gesty oraz utrzymywanie stałego kontaktu z naszym bliskim i regularne odwiedziny. To jest choremu bardzo potrzebne.

 • Jak możemy pomóc osobom z demencją

Dzień Mamy i Taty w Klubie Myszki Miki

Dzisiaj w Klubie Myszki Miki dzieci obchodzą Dzień Mamy i Taty. Dzieciaki przygotowały dla swoich rodziców występ - piosenki, wierszyki, wiwaty i piękne prace plastyczne. Przyjmijcie kochani Rodzice z serca płynące życzenia: dobrego zdrowia, dużo optymizmu i wszelkich marzeń spełnienia. Tymi oto słowami chciałyby powitać wszystkie Mamusie oraz Tatusiów, gdyż właśnie dziś pragną uczcić i podziękować Wam  za wszystko co dla nich robicie.

Występ dzieci z Klubu można obejrzeć na kanale YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=frCSf30UHHQ

 • Dzień Mamy i Taty w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Mamy i Taty w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Mamy i Taty w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Mamy i Taty w Klubie Myszki Miki

Życzenia na Dzień Samorządu

W dniu 27 maja 2000 r Sejm RP podjął uchwałę, na mocy której dzień ten, na pamiątkę pierwszych wyborów do przywróconego w odrodzonej Polsce samorządu terytorialnego, ustanowiono Dniem Samorządu Terytorialnego. Dziś z perspektywy czasu można z całą pewnością stwierdzić, że ze wszystkich reform okresu transformacji reaktywacja samorządu terytorialnego stała się największym sukcesem Polski. Jest to zasługa wielu działaczy aktywizujących lokalne społeczności.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd oraz pracownikom administracji samorządowej w Powiecie Żyrardowskim składamy szczere podziękowania za zaangażowanie, troskę o wspólne dobro i pracę w Waszych „małych ojczyznach" na rzecz lokalnych społeczności.

Życzymy sukcesów w realizacji planów i zamierzeń, by będące owocem rzetelnej pracy samorządów przedsięwzięcia były dumą ich mieszkańców i służyły pomnażaniu wspólnego dorobku.

Niech kolejne lata obfitują w dalsze dokonania będące źródłem dostatku i dobrobytu mieszkańców, niech niosą satysfakcję z dobrze wykonanych zadań.

Starosta  Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz

Przewodniczący Rady  Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński

 • Życzenia na Dzień Samorządu

Śpiewa Lala, śpiewa Miś

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie organizował XXVIII  Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Śpiewa Lala, Śpiewa Miś. Jury w składzie: Joanna Cieśniewska – wokalistka, autorka tekstów i muzyki, Magdalena Grochowska – muzyk, finalistka Festiwali Młodych Twórców „Aranżator” i  Magdalena Dąbkowska – wokalistka, autorka tekstów i muzyki, odtwórczyni głównych ról w teatrze muzycznym „Studio Buffo” w Warszawie, po wysłuchaniu 30 prezentacji z 14 placówek powiatu żyrardowskiego postanowiło przyznać nagrody  i wyróżnienia:

W pierwszej kategorii wiekowej (3 i 4–latki)

I MIEJSCE

 Blanka Kamińska – Miejskie Przedszkole nr 9 w Żyrardowie

II MIEJSCE:

 Liliana Wyzińska – Przedszkole Publiczne przy Szkole Podstawowej w Korytowie

III MIEJSCE:

 Ignacy Marcinkowski – Miejskie Przedszkole Nr 9 w Żyrardowie

WYRÓŻNIENIA:

 Maciej Melnicki – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10 w Żyrardowie

 Marcelina Urbańska – Przedszkole niepubliczne „Kraina Radości” w Żyrardowie

 

W drugiej kategorii wiekowej (5–latki)

I MIEJSCE:

 Maja Zemlik – Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10 w Żyrardowie

II MIEJSCE:

 Aleksandra Maciszewska – zgłoszenie indywidualne

Katarzyna Paczkowska - Miejskie Przedszkole Nr 2 w Żyrardowie

III MIEJSCE:

 Maja Marcyjanik –Niepubliczne Przedszkole „Smerfolandia” w Mszczonowie

 Oliwia Nazaruk - Niepubliczne Przedszkole „Smerfolandia” w Mszczonowie

WYRÓŻNIENIA:

 Michalina Frankowska – Niepubliczne Przedszkole „Smerfolandia” w Mszczonowie

 Gabriel Gawarski – Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej

 Maja Iżycka – Niepubliczne Przedszkole „Smerfolandia” w Mszczonowie

 Aleksander Ogrodnik – Niepubliczne Przedszkole „Pozytywka” w Żyrardowie

 Zofia Opiłka - Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” w Żyrardowie

 Barbara Szczepanik – Przedszkole Publiczne w Wiskitkach

 Emilia Wojciechowska – zgłoszenie indywidualne

 

W trzeciej kategorii wiekowej (6–latki)

I MIEJSCE:

 Julia Pawlicka – Niepubliczne Przedszkole „Kraina Radości” w Żyrardowie

II MIEJSCE:

 Kajetan Teda – Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” w Żyrardowie

III MIEJSCE:

 Zofia Szadkowska – Przedszkole w Bartnikach

 Helena Urbanek – Europejskie Przedszkole Niepubliczne „Inna Bajka” w Tartaku Brzózki

WYRÓŻNIENIA:

 Natalia Baran – Miejskie Przedszkole Nr 9 w Żyrardowie

 Amelia Karpińska – Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” w Żyrardowie

 Matylda Koral – zgłoszenie indywidualne

 Karolina Korba - Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 10 w Żyrardowie

 Julia Kwaczyńska – Szkoła Podstawowa w Piekarach kl. „0”

 Zofia Nawrocka - Niepubliczne Przedszkole „Pozytywka” w Żyrardowie

 Piotr Podsiadły - Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” w Żyrardowie

 Natalia Skrzeczyńska - Miejskie Przedszkole Nr 5 w Żyrardowie

 Marika Szczepłocka - Niepubliczne Przedszkole „Smerfolandia” w Mszczonowie

Na wszystkich wykonawcach czekają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego i Prezydenta Miasta Żyrardowa.

W związku z zaostrzonym rygorem sanitarnym zaplanowane podsumowanie konkursu nie odbędzie się. Pamiątkowe dyplomy i nagrody będzie można odebrać w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie, ul. Moniuszki 15 w dniach od 7 do 19 czerwca 2021r. w godz. 9:00-16:00.

Nagrania zgłoszeniowe zostały opublikowane na naszym kanale YouTube:

 https://www.youtube.com/watch?v=b-aUtaIClpQ

 https://www.youtube.com/watch?v=nQ4h6oH-Ulc

 https://www.youtube.com/watch?v=Tn6zviXqiFI

 

Poniżej protokół komisji konkursowej

 • Śpiewa Lala, śpiewa Miś

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Od blisko roku Powiat Żyrardowski uczestniczy w projekcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Realizowany jest on w ramach X Osi Priorytetowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – Edukacja dla rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna. Wartość projektu to 35 mln zł z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego oraz ok 1,7 mln zł z budżetu państwa.

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli oraz uczniów do nauki zdalnej porzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania, a następnie przeprowadzenie odpowiednich szkoleń.

W Powiecie Żyrardowskim beneficjentem projektu jest Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie. Otrzymał on sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na łączną wartość 118 059,90 zł. Do tego przeprowadzone zostały szkolenia i instruktaże dla nauczycieli oraz uczniów.

W ramach programu ośrodek otrzymał 13 drukarek laserowych, jedno urządzenie wielofunkcyjne, 4 mobilne routery Wi-Fi, 4 karty SIM z 12-miesięcznym abonamentem, 8 komputerów stacjonarnych z monitorem, 13 laptopów oraz 12 tabletów.

 • Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Ślubowanie pierwszoklasistów w L.O. w Puszczy Mariańskiej

W dniu 31 maja, w Liceum Ogólnokształcącym im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariańskiej odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów. Życzymy ślubującym, aby zawsze dotrzymywali  przyrzeczeń wypowiedzianych  w trakcie ślubowania, niech szkoła będzie dla nich nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale również miejscem miło spędzonego czasu, gdzie nauka jest przyjemnością.

 • Ślubowanie pierwszoklasistów w L.O. w Puszczy Mariańskiej
 • Ślubowanie pierwszoklasistów w L.O. w Puszczy Mariańskiej
 • Ślubowanie pierwszoklasistów w L.O. w Puszczy Mariańskiej
 • Ślubowanie pierwszoklasistów w L.O. w Puszczy Mariańskiej
 • Ślubowanie pierwszoklasistów w L.O. w Puszczy Mariańskiej
 • Ślubowanie pierwszoklasistów w L.O. w Puszczy Mariańskiej

Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty

W dniu 2 czerwca, w ośrodku sportu i rekreacji AQUA w Żyrardowie odbył się finał VI Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu niezmiennie od 5 lat jest Anna Kamińska-Woźniak – nauczycielka języka niemieckiego w SP nr 3. Konkurs patronatem otoczyli - Pani Prezydentowa Agata Kornhauser Duda, Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz i Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Do konkursu przystąpili uczniowie z 12 szkół podstawowych powiatów żyrardowskiego i grodziskiego.

W imieniu Starosty Krzysztofa Dziwisza nagrody, gratulacje i podziękowania przekazała Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie Anna Smolarek

 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty
 • Konkurs „Jeder gegen Jeden” rozstrzygnięty

Wyróżnienie dla Urszuli Chocyk

Urszula Chocyk, recytatorka pani Ewy Szklarskiej, zdobyła wyróżnienie w VIII Festiwalu Poezji i Pieśni Patriotycznej „Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem” - edycja on-line w kategorii liceum. Patronat Narodowy objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Obchodów Niepodległości. Ula ma w swoim dorobku liczne sukcesy recytatorskie, a ten jest kolejnym, który może do nich dołączyć. Serdecznie gratulujemy!!!

 • Wyróżnienie dla Urszuli Chocyk

Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim

Uczniowie - Szymon Soska ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żyrardowie, Oliwia Gryz ze Szkoły Podstawowej w Korytowie A i Aleksandra Świtala ze Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej to zwycięzcy VI Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego, który odbył się 2 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 3 w Żyrardowie. Oprócz zwycięzców pozostali laureaci konkursu uhonorowani zostali atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów była wycieczka do Pałacu Prezydenckiego i spotkanie z Pierwszą Damą Panią Agatą Kornhauser - Dudą. W poniedziałek 7 czerwca z Panią Prezydentową spotkali się  uczniowie ze szkół: SP Nr 3 w Żyrardowie, SP w Miedniewicach, SP w Korytowie A, SP w Puszczy Mariańskiej, SP w Walerianach oraz SP w Bartnikach.
Pierwsza Dama rozmawiała ze swoimi gośćmi o potrzebie nauki języków obcy, o nauce zdalnej, powrocie do szkoły, egzaminie ósmoklasisty i planowanej kontynuacji nauki języka w szkole średniej. Młodzież była ciekawa ulubionych książek Pierwszej Damy, jej sposobów na spędzanie wolnego czasu. Podczas rozmowy dzieci poruszyły też kwestię działań dobroczynnych i wspierania seniorów w czasie pandemii.Spotkanie w Pałacowych Ogrodach zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim
 • Laureaci konkursu języka niemieckiego w Pałacu Prezydenckim

Historia Fabryki Wyrobów Lnianych

Historia Fabryki w Żyrardowie sięga początku XIX w., kiedy to Ruda Guzowska należała do rodziny Łubieńskich. Pozycja społeczna i ekonomiczna Feliksa Łubieńskiego, a później jego synów: Henryka, Jana i Tomasza, umożliwiła podjęcie działań, które zaowocowały powstaniem fabryki wyrobów lnianych.

W 1829 r. Henryk, Tomasz i Jan Łubieńscy oraz Józef Lubowidzki i Karol Scholtz założyli spółkę pod nazwą „Karol Scholtz i współka”. Akt założycielski spółki został podpisany 9 sierpnia 1830 r. Celem przedsięwzięcia było uruchomienie pierwszej w Polsce fabryki wyrobów lnianych, produkowanych na maszynach według wynalazku Filipa de Girarda. Finansowe środki na swoją działalność spółka otrzymała z Banku Polskiego, który był zaangażowany również w realizację projektu. Pierwszy eksperymentalny zakład, mający przygotować produkcję do czasu wybudowania infrastruktury fabrycznej na Rudzie Guzowskiej, został uruchomiony na Marymoncie pod Warszawą. Tam spółka miała swoją tymczasową siedzibę, tam też ruszyła produkcja na maszynach Filipa de Girarda. Od samego początku fabryka i powstająca przy niej osada nazywane były Girardowem od nazwiska francuskiego wynalazcy.

 • Historia Fabryki Wyrobów Lnianych
 • Historia Fabryki Wyrobów Lnianych
 • Historia Fabryki Wyrobów Lnianych

Ostatnie dni na składanie wniosków

Z dniem 17 czerwca mija podstawowy termin na składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych PROW za  rok 2021. W związku z tym od 14 do 17 czerwca br.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych.

Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyłała i nie przyjmuje wniosków w formie papierowej. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019”, w tym roku muszą złożyć wnioski w formie elektronicznej korzystając z aplikacji eWniosekPlus. 

Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia technicznego udzielają pracownicy biur powiatowych Agencji, które w dniach od 14 do 17 czerwca br. będą pracować do godziny 18:00.

Biuro Powiatowe ARiMR w Żyrardowie przypomina jednocześnie, że do 30 czerwca producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

 • Ostatnie dni na składanie wniosków

Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury

Miejski Dom Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze zorganizował dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Świat mojej wyobraźni”. Powołane przez organizatora jury oceniało prace w trzech kategoriach wiekowych: 5 – 7 lat, 8 – 12 lat oraz 13 – 16 lat.

Tematyka konkursu miała na celu inspirowanie młodych ludzi do tworzenia oraz wyrażania siebie. Zachęcała uczestników i uczestniczki do swobodnego ukazywania przygód, ich świadomości poprzez sztukę. Była inspiracją do zaprezentowania ukrytych dotąd przed wzrokiem innych obszarów, ich wewnętrznych światów, gdzie piękno i zgroza przeplatają się ze sobą, gdzie niewyrażalne nagle daje o sobie znać poprzez akt twórczy, który jest również intymną rozmową z sobą samym. Na konkurs zgłoszono 550 prac. Oceniło je Jury w składzie: Joanna Adamczuk (artystka malarka), Andrzej Woźniak (artysta malarz) oraz Agata Makutynowicz (artystka malarka, instruktorka pracowni plastycznej i ceramicznej MDK Muflon) powołane przez Organizatora, biorąc pod uwagę ich wartość artystyczną, jakość i oryginalność. Jury przyznało 12 nagród za zajęcie 1-3 miejsca w każdej z kategorii, a także 89 wyróżnień w postaci udziału w wystawie.

Doceniono młodych plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Nagrodę zdobył Mateusz Tylenda (op. Bożena Liszewska). 6 wyróżnień otrzymały: Maja Dziadkiewicz, Gabriela Wąsikowska, Jagoda Ulińska, Maja Kulas (op. Bożena Liszewska), Łucja Chądzyńska i Olga Dudek (op. Agnieszka Kaźmierczak). Nagrodzone i wyróżnione prace są eksponowane na wystawie w Galerii „Kolor” Miejskiego Domu Kultury „Muflon”.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury
 • Kolejne sukcesy zdolnych plastyków z Młodzieżowego Domu Kultury

Typy warszawskie

Muzeum Mazowsza Zachodniego i Fundacja Bez Wizy w ramach programu Patriotyzmu Jutra Muzeum Historii Polski realizuje projekt:pod nazwą Typy warszawskie -  XXI.

W projekcie uczestniczy młodzież szkół mazowieckich (klasy V-VIII), która bierze udział w lekcjach muzealnych i w konkursie plastycznym o artyście Józefie Rapackim, malarzu mazowieckich krajobrazów, autorze cyklu: typy warszawskie. W czasie lekcji muzealnych realizowanych w czerwcu 2021 r. w przestrzeniach Muzeum Mazowsza Zachodniego uczestnicy poznają sylwetkę artysty, styl pracy i używane przez niego techniki malarskie. Wspólnie z edukatorem pracując w otoczeniu oryginalnych prac artysty poszukiwać będą charakterystycznych cech mazowieckich krajobrazów.

Czy artysta może być kronikarzem historii, czy może opowiadać przeszłość?

I czym są popularne cykle typów warszawskich? - na te pytania wspólnie poszukają odpowiedzi.

We wrześniu 2021 r. młodzież przygotuje dzieła plastyczne inspirowane malarstwem artysty. Najlepsze prace zostaną ocenione miedzy innymi przez artystów plastyków (profesorów ASP). Najlepsze z nich zostaną zaprezentowane na wystawie wraz z pracami mazowieckich artystów i studentów szkół artystycznych we wnętrzach Muzeum Mazowsza Zachodniego.

 • Typy warszawskie
 • Typy warszawskie
 • IMG_0439p

Międzymuzealna gra „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś-Ty!

Kolejny raz Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie uczestniczy w międzymuzealnej grze organizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Pytania na karcie dla uczestników gry dotyczą oczywiście aktualnej wystawy prezentowanej w naszym muzeum, czyli „Od Rudy Guzowskiej do Żyrardowa”. Poniżej informacja przesłana przez organizatora https://razdwatrzywarszawiak.pl/https://www.1944.pl/

Czy wakacje w Warszawie muszą być nudne? Czy do muzeum chodzi się tylko na szkolne wycieczki? Z pewnością nie. Przekonasz się o tym biorąc udział w naszej międzymuzealnej grze „Raz, dwa, trzy warszawiakiem jesteś-Ty!”.

W tym roku startujemy już po raz 11! Tym razem tematem jest „Warszawa kiedyś i dziś”

Czy wodozbiór to biblioteka z wodą? Czy piaskarze lepili babki? Jak grało się w kapsle? Czy amonit to starożytny władca Egiptu? Na te i inne pytania  znajdziesz odpowiedzi uczestnicząc w naszej tegorocznej zabawie.

Zapraszamy wszystkich ciekawych, lubiących przygodę i detektywistyczne zagadki. Odwiedzimy najciekawsze miejsca w Warszawie i okolicach. Będziemy podziwiali budowle, zagłębiali się w czeluście historii i podziwiali wspaniale okazy w ogrodzie botanicznym. Pokażą nam swoje sekrety stare pałace i siedziby wielkich bohaterów. Będzie się działo!

Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie, tu nie można się nudzić.

Początek 21 czerwca, wystarczy wejść na stronę www.razdwatrzywarszawiak.pl

A dla tych, którzy wykonają zadania przynajmniej z ośmiu miejsc czekają nagrody

 • Międzymuzealna gra „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś-Ty!

GIOŚ informuje

Zgodnie z przepisami w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ informuje o ryzyku wystąpienia w 2021 r. przekroczeń zawartości niektórych zanieczyszczeń. W dniu 17.06.2021 r. określono, że w 2021 r. w części województwa mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Prognozowane ryzyko obejmuje w Warszawie dzielnicę Śródmieście.

Od 17.06.2021 r. do końca roku, na wskazanym obszarze obowiązuje m. in. zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej, zakaz używania dmuchaw do liści, zaleca się też korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo) i korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej.

Więcej informacji na http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/7/news/0

 • GIOŚ informuje

Grozi nam susza

Zespół monitoringu wód zlewni rzeki Pisi Gągoliny Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic w Żyrardowie informuje, że wodowskaz w miejscowości Kamionka gmina Radziejowice - monitorujący strefę źródłowego zasilania zasobów wodnych tej rzeki - osiągnął poziom wskazujący na powstanie zjawisk suszy w tym rejonie.

Rzutuje to na ograniczone możliwości retencjonowania wód w zbiornikach: Radziejowice, Hamernia, Korytów na terenie gminy Radziejowice i Zalew Żyrardowski na terenie Miasta Żyrardowa - przy bardzo małym zasilaniu wód z tej części zlewni rzeki Pisi Gągoliny.

Wobec powyższego zaleca się racjonalne korzystanie z zasobów wodnych tej rzeki, w celu zachowania przepływu hydrobiologicznego w rzece - gwarantującego zachowanie życia biologicznego.

 • Grozi nam susza
 • Grozi nam susza

Nagrody dla plastyków MłoDK

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki był organizatorem XIX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tradycje wielkanocne”.

Na tegoroczną edycję nadesłano 1456 prac plastycznych z 97 placówek oświatowych, kulturalnych, wychowawczych oraz 10 zgłoszeń indywidualnych z całego kraju. Uczestników przygotowywało 252 nauczycieli, instruktorów i opiekunów.

Młodzi twórcy wykazali się znajomością tradycji wielkanocnych a także wielu ciekawych technik plastycznych. Wysoki poziom prac odzwierciedlił się w ilości laureatów. Komisja Konkursowa przyznała 115 nagród. Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 262 prace plastyczne.

Tematem najczęściej pojawiającym się w pracach dzieci i młodzieży jest niedziela palmowa, koszyczki, pisanki, święcenie pokarmów, uroczyste śniadanie, rodzinne malowanie pisanek, motywy religijne czy lany poniedziałek. Możemy zobaczyć zapomniane zwyczaje, takie jak chodzenie z kogutkiem, wieszanie śledzia czy półpoście. Na konkurs oprócz prac rysunkowych, malarskich i graficznych nadesłano prace przestrzenne: pisanki, palmy, stroiki, koszyczki, makiety scen rodzajowych i wiele innych form plastycznych.

Wśród laureatów znaleźli się wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie:

I nagroda – Emilia Cieślak, lat 9 (op. Bożena Liszewska)

III nagroda – Gabriela Wąsikowska, lat 12 (op. Bożena Liszewska)

III nagroda- Dorota Jałocha, 4 lata ( op. Agnieszka Kaźmierczak)

Wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy:

Nadia Wasilewska, l.9, Wiktoria Rutkowska, l.12, Antonina Tomsohn, l.11 ( op. Bożena Liszewska) ,Olga Dudek, l.9, Anna Kowalik, l.6 (op. Agnieszka Kaźmierczak).

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, w tym roku nie zorganizowano tradycyjnej gali połączonej z wręczeniem nagród laureatom. Dyplomy i nagrody przesłano pocztą. po wznowieniu działalności placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych. Wystawę pokonkursową oraz wyniki konkursu można obejrzeć na stronie organizatora w formie online .

http://pokis.pl/2021/04/01/wirtualny-spacer-po-wystawie-konkursowej-xix-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-tradycje-wielkanocne/

Gratulujemy autorom nagrodzonych  prac.

 • Nagrody dla plastyków MłoDK
 • Nagrody dla plastyków MłoDK
 • Nagrody dla plastyków MłoDK
 • Nagrody dla plastyków MłoDK
 • Nagrody dla plastyków MłoDK
 • Nagrody dla plastyków MłoDK

Informacja o czasie pracy kasy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

Informujemy, że od dnia 24 czerwca 2021 r. w czasie pracy kasy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

wprowadza się przerwę w godzinach 11.00 – 11.15.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • Informacja o czasie pracy kasy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

Żyrardów - trochę historii

Nazwa osady fabrycznej, a później miasta, pochodzi od nazwiska francuskiego wynalazcy Filipa de Girard’a, który w 1810 wynalazł maszynę do przędzenia lnu na mokro. Po 1824 roku Filip de Girard znalazł pracę na ziemiach polskich, tu poznał Henryka Łubieńskiego, pokochał ludzi, zwyczaje i kulturę swojej nowej ojczyzny. Wynalazca współpracował z pionierami przedsiębiorczości w Królestwie Polskim a jego wkład w rozwój techniki, przemysłu oraz fabryki wyrobów lnianych, był na tyle znaczący, że od 1834 roku w dokumentach Banku Polskiego osada fabryczna na rudzie Guzowskiej nazywana była Girardowem. Filip de Girard (1775–1845) urodził się w Lourmarin na południu Francji. Interesował się literaturą, sztuką, studiował medycynę, a następnie nauki chemiczne i przyrodnicze. Karierę wynalazcy rozpoczął od skonstruowania kondensatora elektrycznego, a następnie turbiny poruszanej siłą fal morskich, za którą otrzymał srebrny medal na wystawie przemysłowej w Paryżu w 1806 roku.

Gdy Napoleon Bonaparte ogłosił dekret i wyznaczył milion franków nagrody za wynalezienie maszyny do przędzenia lnu, młody inżynier Filip de Girard podjął wyzwanie. Niestety komisja konkursowa zmieniła warunki uczestnictwa w konkursie i wynalazca nie otrzymał nagrody. We Francji konstruktor nie doczekał się uznania, największe sukcesy odniósł na ziemiach polskich.

W 1825 roku powołany został przez Ministra Skarbu rządu Królestwa Polskiego na stanowisko Naczelnego Mechanika przy Wydziale Górniczym Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Od 1829 roku współpracował z Towarzystwem Wyrobów Lnianych, którego celem było założenie pierwszej w Królestwie Polskim fabryki wyrobów lnianych, pracującej w oparciu o koncepcje techniczne i wynalazki Girarda. W 1833 roku uruchomiono fabrykę wyrobów lnianych na Rudzie Guzowskiej. Filip de Girard został zatrudniony jako dyrektor techniczny. Do osady Ruda Guzowska szybko przylgnęła nazwa Żyrardów jako wyraz uznania dla inżyniera z Francji.

Do końca swojego pobytu na ziemiach Królestwa Polskiego Filip de Girard był doradcą technicznym w projektach przemysłowych Banku Polskiego. W roku 1844 Filip de Girard wrócił do Francji. Na wystawie w Paryżu zaprezentował całość swych wynalazków, za które otrzymał złoty medal. Zmarł 26 sierpnia 1845 r.

 • Żyrardów - trochę historii
 • Żyrardów - trochę historii

Kolejny sukces poetycki Emilki Ślęzak - ,,Nigdy nie rezygnuj z marzeń”

Emilia Ślęzak młoda poetka, uczestniczka grupy literacko-teatralnej Maskarada z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, wychowanka pani Ewy Szklarskiej zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Życie między wierszami” w kategorii klas 4-6, organizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie. Hasłem przewodnim tegorocznej, 3 edycji konkursu było: „Nigdy nie ubieraj się w czyjeś marzenia, znajdź swoje i je spełniaj...”.

Warto podkreślić, iż w tej kategorii nie przyznano nagród tylko trzy wyróżnienia, w tym Emilce. Wiersz Emilki został nagrany w formie prezentacji filmowej, przeczytała go znana polska aktorka filmowa i teatralna - pani Halina Rowicka. Wiersze nagrodzone i wyróżnione, w tym Emilki, zostały zamieszczone również w specjalnie wydanej z tej okazji książce pt. „Nigdy nie rezygnuj z marzeń” wzbogaconej o piękne fotografie i cytaty.

Tym razem doceniono również wkład pracy pani Ewy Szklarskiej w formie podziękowania za odkrywanie wśród uczniów talentów poetyckich, wsparcie, uczenie wrażliwości i pomoc w otwieraniu oczu i serca na ludzi oraz otaczający nas świat. Bardzo ważną rolę odgrywa w drodze artystycznej Emilki jej mama, pani Anna Ślęzak, która wzorowo współpracuje z panią Ewą Szklarską i bardzo wspiera Emilkę.

Serdecznie gratulujemy!

 • Kolejny sukces poetycki Emilki Ślęzak - ,,Nigdy nie rezygnuj z marzeń”
 • Kolejny sukces poetycki Emilki Ślęzak - ,,Nigdy nie rezygnuj z marzeń”

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, posiadający status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy mogą się ubiegać o bezzwrotną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja może być udzielona ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 000 zł.

Dotacji udziela starosta sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty.

Przedsiębiorcy muszą spełniać łącznie następujące warunki: posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili jako przeważającą jedną z wymienionych w rozporządzeniu działalności PKD, działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r., przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r., nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonych w rozporządzeniu.

Wniosek o dotację może być złożony do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, do dnia 31 sierpnia 2021 r. w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl. Na to wsparcie Urząd Pracy w Żyrardowie otrzymał ostatnio kwotę 2 000 000,00 zł.

Więcej szczegółowych informacji znajdą państwo na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dotacji-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-ze-srodkow-funduszu-pracy

 • Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców

Starostwo ogłasza nabór

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

 • Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Inspektor / Główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Inspektor / Główny specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

Więcej informacji na stronie: http://bip.powiat-zyrardowski.pl/m,736,konkursy-personalne-aktualne.html

Szczepimy się

„Przypominamy, że w szpitalu żyrardowskim funkcjonuje Punkt Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19. Zachęcamy mieszkańców powiatu, którzy jeszcze tego nie zrobili, by skorzystali z możliwości zaszczepienia.

Punkt Szczepień Powszechnych działa w budynku „N” przy ul. Limanowskiego 30 w Żyrardowie (budynek administracji szpitala, pierwszy po prawej za bramą wejściową),

Zapisów na szczepienia można dokonać:

- telefonicznie dzwoniąc pod numer 989 (całodobowa, bezpłatna infolinia)

- telefonicznie dzwoniąc pod numer 515-410-208 (w godzinach między 8 a 15)

- wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie

- internetowo poprzez stronę https://pacjent.erejestracja.ezdrowie.gov.pl

Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19 każdy pacjent znaleźć może na Internetowym Koncie Pacjenta za pomocą strony https://pacjent.gov.pl/. Umieszczony na zaświadczeniu kod QR potwierdza, że pacjent został zaszczepiony”.

 • Szczepimy się

Bank Polski przejmuje fabrykę - trochę historii

Pierwsze lata funkcjonowania fabryki nie były zbyt pomyślne. Podstawową siłę roboczą w owym czasie stanowili pańszczyźniani chłopi z okolicznych wsi. Po uruchomieniu fabryki okazało się, że wymaga ona stałego nadzoru technicznego i modernizacji. Konieczne były inwestycje w nowe maszyny i zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Majstrów i tkaczy sprowadzano z Czech i Niemiec, to z kolei wymagało dalszych inwestycji w infrastrukturę mieszkalną przy fabryce. Ponadto właściciele przez cały czas musieli poszukiwać dostawców odpowiedniego surowca i rynków zbytu.

Z tych powodów fabryka nie przynosiła właścicielom odpowiednich dochodów. Bank Polski odmówił dalszego kredytu spółce „Karol Scholtz i współka”. Brak płynności finansowej doprowadził w konsekwencji do upadku fabryki z powodu coraz większego zadłużenia. W roku 1847 Bank Polski celem zabezpieczenia udzielonych spółce kapitałów przejął fabrykę pod swój zarząd i wykupił od spółki, stając się jej właścicielem.

Niepowodzenia w pierwszych latach działalności fabryki były spowodowane: brakiem odpowiedniego doświadczenia założycieli przedsiębiorstwa w części technicznej i organizacyjnej funkcjonowania fabryki. Wysokimi kosztami budowy oraz zakupu, stałej modernizacji i wymiany maszyn. Brakiem doświadczenia w poszukiwaniu rynków zbytu oraz potrzebą dużych inwestycji w zabudowania fabryczne i mieszkalne dla sprowadzonych z zagranicy robotników.

Niekorzystna sytuacja finansowa fabryki nie odbiła się na szczęście na jakości towarów, która już w tym czasie była znakomita i doceniana na wystawach krajowych i zagranicznych. Bank po przejęciu zarządzania zakładami rozpoczął proces ich restrukturyzacji, aby odzyskać zainwestowane pieniądze. Zorganizowano sieć punktów sprzedaży w kraju i za granicą. Otwarto sklepy fabryczne m.in. w Warszawie, Częstochowie i Żyrardowie. Te starania dały rezultaty, dług fabryki wobec Banku spadł, głównie dzięki sprzedaży zalegających w magazynach towarów.

W tym okresie działalności fabryki zatrudnienie wahało się od 300 do 800 robotników. Największe zatrudnienie przydało na rok 1842, po którym to systematycznie malało, aż do 400 pracowników w 1847 r. Załoga fabryki składała się głównie z miejscowej ludności z pobliskich miast (Wiskitek, Mszczonowa) i wsi (Kozłowic, Guzowa i Rudy) oraz tkaczy sprowadzanych z Czech i Słowacji. Natomiast osada fabryczna liczyła w tym czasie od ok. 1500 mieszkańców w 1833 r. do ok. 5000 w latach 50. XIX w.

 • Bank Polski przejmuje fabrykę - trochę historii
 • Bank Polski przejmuje fabrykę - trochę historii

Kolejne wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii poinformował, że na wniosek Starosty Powiatu Żyrardowskiego Ministerstwo ustaliło dla Powiatu Żyrardowskiego kwotę 200.000 zł ze środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie w 2021 roku niektórych zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dotyczy to między innymi dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w organizacjach pozarządowych lub podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego.

 • Kolejne wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

Trochę historii - Henryk Łubieński

Henryk Łubieński (1793–1883) urodził się w Pradze Czeskiej, był  piątym synem Feliksa i Tekli z Bielińskich, bratem Tomasza, Piotra, Jana, Tadeusza i Józefa. Najstarszym z braci był Franciszek. Henryk miał również trzy siostry; Różę Sobańską, Maria Skarżyńską oraz Paulinę Morawską. Ukończył Szkołę Prawa w Warszawie, którą założył jego ojciec w 1808 roku. Następnie podjął studia w Paryżu. Henryk był gorącym zwolennikiem Napoleona. Po zakończeniu Kongresu Wiedeńskiego powrócił do Polski. W 1818 roku wziął ślub z Ireną Potocką, wnuczką Szczęsnego Potockiego. Za posag żony kupił od brata Franciszka, Kazimierzę Wielką w województwie małopolskim, tam osiadł na pewien czas i zajął się rolnictwem.

Henryk Łubieński znany jest głównie jako działacz gospodarczy i przemysłowiec. Nie stronił jednak od działalności politycznej i społecznej, brał czynny udział w życiu politycznym jako rzeczywisty radca stanu. Działalność polityczną rozpoczął w 1822 roku jako członek Rady Wojewódzkiej Krakowskiej. W 1825 roku został posłem na Sejm Królestwa Polskiego, gdzie pracował jako członek Komisji Skarbowej. Jego inicjatywy polityczne i ekonomiczne wniosły znaczący wkład w rozwój gospodarczy Królestwa. Był współzałożycielem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim oraz jednym z organizatorów Banku Polskiego. Henryk Łubieński stał się jednym z najbogatszych właścicieli ziemskich i przedsiębiorców na ziemiach polskich. Posiadał liczne majątki: Częstocice, Guzów, Kazimierz, Ostrowiec, Lubartów i inne. Po upadku powstania listopadowego zamieszkał w Warszawie i kontynuował działalność gospodarczą. Od 1828 roku Henry Łubieński pełnił funkcję dyrektora połączonych wydziałów przemysłu i handlu Banku Polskiego a w latach  1832–1842 był jego wiceprezesem. W czasie pełnienia funkcji wiceprezesa Banku Polskiego założył spółkę „Karol Scholtz i Współka” jej celem było uruchomienie pierwszej w Polsce fabryki wyrobów lnianych na terenach Rudy Guzowskiej. Od roku 1831, już po upadku Powstania Listopadowego, Bank Polski realizował wielki plan inwestycyjny, którego celem była odbudowa i uprzemysłowienie Królestwa Polskiego. Bank udzielał zaliczek finansowych Towarzystwom Kredytowym, które powstawały by realizować różne inwestycje. Osobiste zaangażowanie Henryka Łubieńskiego w rozmaite przedsięwzięcia gospodarcze sprawiło, że pojawiło się wiele głosów krytyki. W 1827 roku  Henryk  Łubieński  był  posiadaczem  jedynie dóbr guzowskich a w latach czterdziestych należał już do najbogatszych przemysłowców i właścicieli ziemskich w Królestwie Polskim. Po dymisji z funkcji wiceprezesa Banku Polskiego w 1842 roku władze carskie wytoczyły Henrykowi Łubieńskiemu proces o nadużycia. Według uzasadnienia oskarżenia, Łubieński zbyt ,,umiejętnie’’ łączył stanowisko wiceprezesa w Banku Polskim z interesami osobistymi. Proces zakończył się w 1848 roku. Za nadużycia Henryk Łubieński został skazany na karę czterech lat więzienia oraz na pokrycie strat finansowych poniesionych przez Bank. Karę więzienia zamieniono Łubieńskiemu na zesłanie do Kurska, a pokrycie strat Banku Polskiego pochłonęło cały jego majątek. Po powrocie do Polski Henryk Łubieński wspierał w kraju instytucje oświatowe i kulturalne, był jednym z założycieli Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Zmarł w 1883 roku w Warszawie. Został pochowany w Wiskitkach.

 • Henryk Łubieński
 • Pałac w Guzowie

Informacja o utrudnieniach dla klientów Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

Informujemy, że w dniu 23 lipca 2021 r. prowadzone będą prace związane ze zmianą centrali telefonicznej,

w związku z powyższym utrudniony będzie kontakt telefoniczny z urzędem Starostwa. 

Za utrudnienia przepraszamy.

"Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury

Tegoroczne półkolonie letnie w naszej placówce odbyły się pod hasłem "Z wizytą u Flintstone'ów" Podczas minionego tygodnia dzieci uczestniczyły w wielu ciekawych zajęciach kreatywnych, plastycznych, muzycznych i sportowych - a wszystko w prehistorycznym stylu. "Dino jajo", "Mój dinozaur z masy solnej", pływanie na basenie, quizy, krzyżówki i rebusy o świecie dinozaurów -  to tylko niektóre ciekawe aktywności przygotowane przez naszych instruktorów.

Wychowankowie wzięli także udział w grze terenowo-fabularnej wykonując w grupach tajną misję pt. "Ostatni Likaon Tanzanii". Fascynująca podróż do Afryki w celu zebrania informacji na temat ostatniego likaona i zlokalizowania go na mapie. Najciekawszym punktem okazała się wycieczka do Kołacinka, gdzie odwiedziliśmy Park Jurajsko-Botaniczny "Dinopark".

Na początku drugiego tygodnia półkolonii odwiedziliśmy Bazę Bieganów. Przygotowano tam dla nas wiele atrakcji: strzelanie z łuku, nauka chodzenia na szczudłach,  quady,  paintball, kolorowe tatuaże, trampoliny i emocjonująca przejażdżka autem terenowym.

Następnie odbyły się warsztaty perkusyjne poprowadzone przez Pana Roberta i zajęcia plastyczne, zorganizowane przez Panią Monikę i Małgosię. W upalne dni najlepszą atrakcją było pływanie - wychowankowie mogli się dobrze ochłodzić i miło spędzić czas na basenie. W przedostatni dzień półkolonii dzieci wzięły udział w wymagającej zabawie terenowej i w warsztatach modowych, na których zaprojektowali własne stroje.

Na koniec dwutygodniowego pobytu z grupą 24 dzieci pod opieką 5 nauczycieli w Młodzieżowym Domu Kultury czekała na nas Tajna Misja pt. "Bal przebierańców odwołany" i oficjalne pożegnanie Flintstone'ów, czyli specjalna sesja zdjęciowa z prehistorycznymi bohaterami znanej kreskówki.

 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury
 • Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury
 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury
 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury
 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury
 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury
 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury
 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury
 • "Z wizytą u Flintstone'ów" – półkolonie w Młodzieżowym Domu Kultury

Konkurs dla uczniów z powiatu żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz i Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie mł. insp. Edyta Marczewska, obejmujący patronat nad konkursem, zapraszają uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych z terenu powiatu żyrardowskiego do udziału w „Powiatowym konkursie na hasło, motto, wierszyk o zasadach bezpieczeństwa jakie należy stosować aby nie dać się oszukać”. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie.

Celem konkursu jest wyłonienie autora najciekawszej pracy literackiej, której główną ideę stanowi wybór odpowiedniej treści dotyczącej ostrzegania przed oszustwami finansowymi. Wyróżnione prace zostaną wykorzystane w broszurach informacyjnych, które następnie trafią do mieszkańców powiatu.

Treść prac konkursowych powinna promować bezpieczne transakcje finansowe, podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia rozmów telefonicznych z nieznanymi osobami, jak i kreować przyjazny wizerunek Policji oraz cechować się niepowtarzalnym i oryginalnym pomysłem itp.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, której jest autorem. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora, określenie klasy i nazwy szkoły, adres i telefon kontaktowy, e - mail.

Uczestnicy składać mogą wykonane przez siebie prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu, który znajduje się poniżej, na adres: Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie ul. Chopina 4-696-300 Żyrardów w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku, decyduje data stempla pocztowego na opakowaniu (kopercie), lub w sposób mailowy, na adres: prasowy.kppzyrardow@ra.policja.gov.pl

Prace konkursowe zostaną poddane ocenie Jury w terminie do dnia 17 września 2021 roku. Ogłoszenie oraz uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich oraz wyróżnionych prac nastąpi w terminie do 31 września 2021 roku. Laureaci konkursu zostaną telefonicznie i e- mailowo powiadomieni o wynikach oraz terminie (sposobie) wręczenia nagród.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału!!

Bezpieczeństwo to nasza Wspólna sprawa.

 • Konkurs

Syreny alarmowe zawyją w godzinie W

W niedzielę 1 sierpnia o godzinie 17.00  – w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie Mazowsza nastąpi włączenie syren alarmowych. Głos syren będzie emitowany sygnałem ciągłym w czasie jednej minuty.

W ten sposób mieszkańcy będą mogli oddać hołd i uczcić pamięć poległych i zamordowanych w bohaterskim zrywie powstańczym mieszkańców naszej Stolicy.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17:00. Do walki przystąpiło około 50 tys. żołnierzy Armii Krajowej. Głównym celem było wyzwolenie Warszawy spod okupacji niemieckiej, zanim do miasta wkroczą żołnierze Armii Czerwonej. Planowane na kilka dni Powstanie Warszawskie upadło dopiero 3 października 1944 r., po 63 dniach walki. Podczas walk zginęło około 20 tys. żołnierzy Armii Krajowej, 3 tys. kościuszkowców oraz ok. 180 tys. osób cywilnych, w tym wielu wybitnych przedstawicieli życia kulturalnego i warszawskiej inteligencji. Około 650 tys. mieszkańców stolicy zostało wywiezionych do obozu przejściowego w Pruszkowie, stamtąd 150 tys. do przymusowej pracy w Niemczech, a 50 tys. do obozów koncentracyjnych.

 • Znak Polski Walczącej

Ogłoszenie SOSW o zamówieniu publicznym

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ogłosił postępowanie o zamówienie publiczne na usługi społeczne. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żyrardowie w 2021 roku. Informacje dotyczące ogłoszenia zamieszczono na stronie zamawiającego https://soswzyrardow.edupage.org/a/ogloszenia-1

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Żyrardowie(Sekretariat Dyrektora Szkoły) ul. Środkowa 36, 96-300 Żyrardów. Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2021  r. o godzinie 10.15.

 • Ogłoszenie SOSW o zamówieniu publicznym

I edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

Zapraszamy właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zakończone po 1 stycznia 2018 r. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Konkurs został objęty patronatem: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza.html

 • I edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

Trochę historii

Karol August Dittrich (1819–1886) urodził się w Lipsku. W latach 40. XIX wieku podróżował w celach handlowych po Austrii, zdobywając doświadczenie i kapitał. W roku 1849 wspólnie z Karolem Teodorem Hielle założył w Schönlinde firmę Hielle & Dittrich, która zajmowała się głównie handlem przędzą lnianą.

W roku 1857 K.A. Dittrich i K.T. Hielle zakupili od Banku Polskiego fabrykę wyrobów lnianych w Żyrardowie. Od tego czasu nastąpiła rozbudowa i modernizacja zakładów. Niemieccy inwestorzy zapewnili doskonałą renomę rodzimym wyrobom lnianym. Obrusy i serwety z żyrardowskiej fabryki były znane i cenione na całym świecie. W ciągu kilkudziesięciu lat Zakłady Żyrardowskie osiągnęły pozycję monopolisty w przemyśle lniarskim. Jednocześnie właściciele ośrodka włókienniczego zainwestowali w rozbudowę osady fabrycznej, zapewniając robotnikom najważniejsze obiekty użyteczności publicznej: ochronkę, szkoły, szpital, kościoły i in.

K.A. Dittrich był jednym z udziałowców Banku Handlowego w Łodzi – najpotężniejszej instytucji bankowej końca XIX i początku XX wieku. Był też jednym z założycieli, powstałego w 1875 r. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Instytucja ta odegrała znaczącą rolę w rozwoju kultury, nauki, techniki i gospodarki Królestwa Polskiego. W latach 80. XIX wieku K.A. Dittrich zakupił cukrownię na Ukrainie. Od 1887 roku majątek przejął jego syn Karol Dittrich jun. 11 stycznia 1886 roku Karol August Dittrich zmarł po długiej chorobie.

Karol Teodor Hielle (1822–1871) urodził się w Czechach, w rodzinie fabrykantów. Ukończył Szkołę Realną w Pradze, a następnie Szkołę Handlową w Lipsku. Praktyki zawodowe odbył w Wiedniu. Następnie stał się udziałowcem rodzinnej firmy zajmującej się produkcją przędzy.

W roku 1857 wspólnie z Karolem A. Dittrichem podpisał akt nabycia zakładów lniarskich w Żyrardowie. Od tego czasu nastąpiła ich rozbudowa i modernizacja produkcji. Właściciele zakupili maszyny parowe, warsztaty tkackie i maszyny przędzalnicze. Karol T. Hielle sprowadził z Czech wielu fachowców specjalizujących się głównie w tkactwie. Zakłady zyskały status największej fabryki włókienniczej w Królestwie Polskim. Karol Teodor Hielle zmarł w Berlinie w 1871 roku, w okresie dynamicznego rozwoju Zakładów Żyrardowskich. Został pochowany w Krasnej Lipie.

 • Karol August Dittrich i Karol Teodor Hielle

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:

Skarbnika Powiatu (Główny Księgowy Budżetu Powiatu)

Dyrektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podinspektora/Inspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Podinspektora/Inspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Inspektora/Głównego specjalisty w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

Wymagania, niezbędne dokumenty i terminy składania ofert zawierają ogłoszenia o naborach, do których prowadzą linki połączone z nazwami stanowisk.

W hołdzie Powstańcom Warszawskim

W niedzielę 1 sierpnia 2021 r. syreny alarmowe obwieściły, że właśnie o godzinie siedemnastej 77 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. W godzinie „W”, przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej w Żyrardowie, spotkali się mieszkańcy powiatu żyrardowskiego, by uczcić pamięć uczestników tego powstańczego zrywu.

Na uroczystość przed pomnikiem AK przybyli kombatanci, poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, organizacji społecznych i politycznych oraz mieszkańcy. Uroczystość odbyła się w asyście honorowej 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.

W imieniu organizatorów – samorządu Miasta Żyrardowa, ale także wszystkich uczestników hołd Powstańcom wyraził Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Głos zabrał także reprezentujący środowisko kombatantów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko ,,Żaba” w Żyrardowie porucznik Ryszard Wiśniewski. Modlitwę za uczestników Powstania poprowadził ks. Łukasz Cukiert z Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia.

Uroczystości uświetnił występ chóru Towarzystwa Śpiewaczego Echo, który wykonał wiązankę piosenek powstańczych.  

Pod pomnikiem kwiaty i znicze złożyli uczestnicy uroczystości. W imieniu Zarządu Powiatu Żyrardowskiego wiązankę złożyli Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz oraz członkowie Zarządu Stanisław Nalej i Krzysztof Rdest. Drugą wiązankę złożyli reprezentujący Radę Powiatu Żyrardowskiego radni Anna Bednarek i Dariusz Mitrowski.

Ostatnim akcentem obchodów rocznicy wybuchu Powstania była uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, która odprawiona była w Kościele p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie Liczny udział mieszkańców w uroczystości to wyraz pamięci i uhonorowania poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim
 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim
 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim
 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim
 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim
 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim
 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim
 • W hołdzie Powstańcom Warszawskim

Zarząd Centralnego Portu Komunikacyjnego informuje

Na prośbę Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego publikujemy poniższą informację.

W dniu 31 lipca weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Rozporządzenie określa teren przygotowania inwestycji, czyli maksymalny przewidywany obszar, wewnątrz którego zostanie zlokalizowane nowe lotnisko przesiadkowe wraz z węzłem kolejowym, w którym zbiegną się linie kolejowe dużych prędkości. Teren zajmuje powierzchnię 74 km kw., w tym 30 km kw. obszaru przyszłego Lotniska Solidarność. Znajduje się on na terenie trzech gmin: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki (pow. żyrardowski). Obszar ograniczony jest od południa autostradą A2, od zachodu - drogą krajową nr 50, od północy - wsią Szymanów i ul. Królewską w Kaskach, a od wschodu – wsią Basin i częściowo rzeką Pisią Tuczną.

Zgodnie z rozporządzeniem, jeśli właściciel nieruchomości na tym terenie będzie chciał sprzedać nieruchomość to spółka CPK będzie miała prawo pierwokupu. Mieszkańcy nadal mogą sprzedawać nieruchomości (obrót gruntami jest utrzymany), lecz kupującego może zastąpić spółka CPK z zachowaniem przewidzianych prawem warunków sprzedaży.

Nowe przepisy nakładają też na samorządy określone obowiązki w zakresie planowania przestrzennego. Zostały one zobowiązane do uzgadniania z ministrem infrastruktury gminnych aktów planistycznych na wyznaczonym obszarze tj. studiów zagospodarowania i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Poniżej informacja Zarządu CPK oraz mapa obszaru przygotowywanej inwestycji.

 • Mapa obszaru realizacji inwestycji

Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury

Zapraszamy do wzięcia udziału w piątej edycji konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury o Indywidualną Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagroda przyznana będzie menedżerom i menedżerkom instytucji kultury za nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania w kulturze. Celem konkursu jest rozpowszechnienie inspirujących nowości w zarządzaniu w kulturze, a także promocja laureatów i laureatek, realizujących te nowoczesne koncepcje.

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem konkursu oraz osobiście wypełnić do dnia 15 września br. formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konkursu.

Więcej informacji na stronie:

http://biuro-prasowe.mik.waw.pl/147743-konkursu-innowacyjny-menedzer-kultury-liderze-liderko-zglos-sie

oraz

http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/imk-konkurs/imk-o-konkursie.html

 • Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury

Ostrzeżenia przed burzami

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie  wydało ostrzeżenie meteorologiczne o możliwości pojawienia się w powiecie żyrardowskim burz z gradem. Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, a lokalnie grad. Prognozowany czas pojawienia się zjawisk - godz. 13.00 – 22.00 w dniu 4 sierpnia 2021 r.

 • Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia przed intensywnym deszczem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie  wydało dla województwa mazowieckiego ostrzeżenie meteorologiczne o przewidywanych intensywnych opadach deszczu. Prognozowana wysokość  opadu w powiecie żyrardowskim wynosi od 30 mm do 60 mm, lokalnie 80 mm. Opady deszczu spodziewane są od godz. 15:00 dnia 05.08.2021 do godz. 15:00 dnia 06.08.2021 r.

 • Ostrzeżenia IMGW przed intensywnym deszczem

Święto Wojska Polskiego

W dniu 15 sierpnia na cmentarzu żyrardowskim przy Pomniku Nieznanego Żołnierza odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego. W imieniu Zarządu Powiatu Żyrardowskiego wiązankę kwiatów, dla uczczenia rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, złożyli Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz oraz Członkowie Zarządu Krzysztof Rdest i Andrzej Koźbiał.
Drugą wiązankę złożyli reprezentujący Radę Powiatu Żyrardowskiego radni Klaudiusz Stusiński i Anna Bednarek. Pod pomnikiem hołd walczącym oddali również przedstawiciele organizacji społecznych, kombatanckich i władz samorządowych.

 • Święto Wojska Polskiego
 • Święto Wojska Polskiego
 • Święto Wojska Polskiego
 • Święto Wojska Polskiego

Spotkanie Starosty z Premierem i Panią Minister Rodziny

„Rodzina jest fundamentem społeczeństwa, dlatego rolą rządu jest udzielanie jej maksymalnej pomocy i wsparcia” – powiedział Premier Mateusz Morawiecki podczas Pikniku Rodzinnego 500+ w Żabiej Woli. Premierowi towarzyszyła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz Poseł na Sejm RP Zdzisław Sipiera. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz oraz członkowie jednego z rodzinnych domów dziecka. Organizatorem wydarzenia był Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka. Podczas wydarzenia mówiono o programach wspierających rodziny i dotacjach na inwestycje. Powiat Żyrardowski również planuje skorzystać z tych możliwości.

 • Spotkanie Starosty z Premierem i Panią Minister Rodziny
 • Spotkanie Starosty z Premierem i Panią Minister Rodziny
 • Spotkanie Starosty z Premierem i Panią Minister Rodziny
 • Spotkanie Starosty z Premierem i Panią Minister Rodziny

Starostwo zakończyło największą inwestycję

Dzięki pozyskanemu wsparciu rządowemu w kwocie ponad 26 mln zł Powiat zrealizował budowę drogi na odcinku Wręcza - Mszczonów. Ta dotychczas największa inwestycja powiatowa została wsparta przez firmę Global Park w kwocie ponad 7 mln zł.

Starosta Krzysztof Dziwisz w obecności Przewodniczącego Rady Powiatu Klaudiusza Stusińskiego oraz Członków Zarządu:  Krzysztofa Maciejczyka, Krzysztofa Rdesta, Andrzeja Koźbiała i Stanisława Naleja podpisał dziś protokół odbioru inwestycji i zapewnił, że teraz czas na kolejne drogi powiatowe.

Mieszkańcy długo czekali na dobrej jakości drogę wraz z wiaduktem, którego stan w przeszłości zagrażał bezpieczeństwu. Droga ta stanowi ważny szlak komunikacyjny pomiędzy miejscowościami i od dziś jest otwarta.

 • Starostwo zakończyło największą inwestycję
 • Starostwo zakończyło największą inwestycję
 • Starostwo zakończyło największą inwestycję
 • Starostwo zakończyło największą inwestycję
 • Starostwo zakończyło największą inwestycję
 • Starostwo zakończyło największą inwestycję
 • Starostwo zakończyło największą inwestycję

Finał ŻTC BIKE RACE w Żyrardowie

W miniony weekend odbyła się w Górze Kalwarii i Warce rywalizacja w ramach dziewiątego i dziesiątego etapu ŻTC BIKE RACE. 29 sierpnia widzimy się na finałowej potyczce w Żyrardowie – zaprasza na finałową rozgrywkę dyrektor cyklu Wojciech Pawelec.

W Żyrardowie zaplanowano prawdziwe święto sportu, które rozegrane zostanie w sąsiedztwie malowniczego zalewu. Najpierw na trasę wyruszą biegacze na dystansach 5 i 10 kilometrów. Po ich rywalizacji, zmagania rozpoczną kolarze w finałowym etapie cyklu ŻTC BIKE RACE.

Start i meta dla obu biegowych dystansów usytuowane są przy Zalewie Żyrardowskim (ul. Ziołowa 17). W porównaniu z zeszłym rokiem organizatorzy wprowadzili pewne modyfikacje w trasie, dzięki czemu rywalizacja będzie w całości toczona na asfalcie, co umożliwi start w zawodach wózkarzom.  Warto nadmienić, że w czasie biegu czynne będzie kąpielisko. W przypadku słonecznej pogody, uczestnicy będą mogli zażyć orzeźwiającej kąpieli po wyczerpujących zmaganiach. Podobnie jak rok temu, o mięśnie i dobre samopoczucie uczestników biegu zadba Sławomir Jagnyziak. Znany na Mazowszu instruktor oraz propagator biegów OCR  wcieli się w role prowadzącego rozgrzewkę oraz konferansjera zawodów.

Tuż po rywalizacji biegaczy na trasę wyruszą kolarze. W dwóch renomowanych cyklach FIT RACE i SUPER PRESTIGE. Zawodnicy ścigać będą się na rundzie o długości niemal 27. kilometrów. Szczegółowe informacje dotyczące zmagań kolarskich znajdują się pod adresem www.ztc.pl. Organizatorem imprezy sportowej jest Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów. 

Zapraszam wszystkich do Żyrardowa na bieg oraz decydującą potyczkę kolarską.

 • Finał ŻTC BIKE RACE w Żyrardowie
 • Finał ŻTC BIKE RACE w Żyrardowie
 • Finał ŻTC BIKE RACE w Żyrardowie
 • Finał ŻTC BIKE RACE w Żyrardowie
 • Finał ŻTC BIKE RACE w Żyrardowie
 • Finał ŻTC BIKE RACE w Żyrardowie
 • Finał ŻTC BIKE RACE w Żyrardowie

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Uroczystości w 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyły się 1 września 2021 r. pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku na cmentarzu parafialnym w Żyrardowie.

W imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu Żyrardowskiego wiązanki kwiatów złożyli Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, Przewodniczący rady Klaudiusz Stusiński oraz radni Anna Bednarek i Stanisław Kaniszewski.

1 września zawsze będzie dla nas, Polaków, datą bolesną. W zadumie wspominamy ofiary drugiej wojny światowej, wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zginęli w latach 1939-1945. Cześć Ich pamięci!

 • Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
 • Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Zarząd Powiatu ogłasza konkurs

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Żyrardowie dla 25-ciu osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Konkurs adresowany jest do podmiotów będących organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej....

Plastycy z Żyrardowa docenieni w Katowicach, Aleksandrowie, Błażowej i Nowym Dworze Mazowieckim

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu JA – TY – MY - OBYWATELE EUROPY był Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. W tym roku VII edycja przebiegała pod hasłem „Z baśnią i legendą po Europie”.

Na konkurs przysłano 340 prac z 59 placówek oświatowych. Jury w składzie: Beata Kalinowska – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach, Aleksandra Klimas – plastyk, Eugenia Peryga – plastyk - dokonało przeglądu prac plastycznych, biorąc pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania, pomysłowość, estetykę wykonania pracy i jej zgodność z tematem. Spośród nadesłanych prac jury przyznało nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych.

W grupie wiekowej od 5 do 8 lat wyróżnienie otrzymała Zofia Rutkowska, natomiast w grupie wiekowej od 9 do 12 lat I nagrodą uhonorowano Oliwię Sadowską.

Kolejny konkurs, w którym doceniono wychowanków naszej placówki zorganizowany został przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Aleksandrowie ph. „Malowane poezją”. Na konkurs wpłynęło z całej Polski 535 prac z 49 instytucji. Komisja konkursowa przyznała nagrodę główną w kat. kl. I–III Indze Dobaczewskiej, nagrodę główną w kat. kl. IV– VI – Gabrieli Wąsikowskiej, wyróżnienie – Oliwii Mówińskiej. Kwalifikację do wystawy otrzymała Maja Kulas.

Szkoła Podstawowa w Błażowej była Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Być jak Anna”. W tym konkursie nagrodę otrzymał Mateusz Tylenda, natomiast wyróżnienie zdobyła Gabriela Wąsikowska.

 Organizatorem V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph. „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku” był Nowodworski Ośrodek Kultury. W tym konkursie jury przyznał II miejsce Mateuszowi Tylendzie.

Wszyscy nagrodzeni wychowankowie Dziecięcej Akademii Plastycznej pracują w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie pod kierunkiem Pani Bożeny Liszewskiej.

Laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 • Plastycy z Żyrardowa docenieni w konkursach
 • Plastycy z Żyrardowa docenieni w konkursach
 • Plastycy z Żyrardowa docenieni w konkursach
 • Plastycy z Żyrardowa docenieni w konkursach
 • Plastycy z Żyrardowa docenieni w konkursach
 • Plastycy z Żyrardowa docenieni w konkursach
 • Plastycy z Żyrardowa docenieni w konkursach
 • Plastycy z Żyrardowa docenieni w konkursach
 • Plastycy z Żyrardowa docenieni w konkursach
 • Plastycy z Żyrardowa docenieni w konkursach
 • Plastycy z Żyrardowa docenieni w konkursach
 • Plastycy z Żyrardowa docenieni w konkursach

Turniej „O każdy uśmiech dziecka”

W dniach 17-19 września odbędzie się III Charytatywny Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego. To już trzeci już turniej podczas którego zbierane będą fundusze na leczenie i rehabilitację dzieci, podopiecznych Fundacji Z Miłości Do Dziecka.

W turnieju wezmą udział: ISETIA ERZURUM, ŁKS ŁODŹ, MUKS PIASECZNO oraz gospodarze UKS TRÓJKA ŻYRARDÓW.

Turniej bardzo mocno obsadzony, ISETIA oraz ŁKS to bardzo silne zespoły, które swój skład budowały żeby liczyć się w walce o jak najwyższe cele w najbliższym sezonie. MUKS Piaseczno to beniaminek 2 LM, który za cel w tym sezonie postawił sobie walkę o zwycięstwo w każdym meczu. Jak na tle tych zespołów zaprezentuje się w tym sprawdzianie nasz zespół?

Wstęp wolny. Wolno też wrzucić przysłowiowy grosik do puszek, które będą dostępne na hali AQUA.

 • Turniej „O każdy uśmiech dziecka”

Muzeum zrealizuje projekt wydawniczy

Muzeum Mazowsza Zachodniego otrzymało dofinansowanie z programu LITERATURA ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach projektu: Wydanie książki dla dzieci Pawła Hulki-Laskowskiego „Uciechy lata i Od wiosny do wiosny” w formie papierowej i e-booka, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przygotuje wydawnictwo dla dzieci zawierające dwie książeczki autorstwa Pawła Hulki – Laskowskiego, Uciechy lata i Od wiosny do wiosny. Projekt jest realizowany w ramach obchodów Roku pisarza Pawła Hulki Laskowskiego w Żyrardowie.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z funduszu Promocji Kultury.”

 • Projekt okładki

Żyrardowskie Amazonki świętowały jubileusz

Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Stanisław Nalej uczestniczył w jubileuszu Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym ,,Amazonki” w Żyrardowie. Uroczystość odbyła się z Resursie w dniu 13 września. Dokładnie 20 lat temu  organizację założyła Lucyna Korycka,  która wygrała walkę z rakiem piersi. Podczas uroczystości, na ręce obecnej Prezes Haliny Irzyckiej, uczestnicy spotkania przekazali Żyrardowskim Amazonkom  gratulacje, życzenia i kwiaty. Uroczystość uświetnił jubileuszowy koncert, który zagrali Andrzej Korycki (syn założycielki żyrardowskich Amazonek) i Dominika Żukowska.

 

Fotografie ze strony https://www.facebook.com/murowaneklimaty 

 • Żyrardowskie Amazonki świętowały jubileusz
 • Żyrardowskie Amazonki świętowały jubileusz
 • Żyrardowskie Amazonki świętowały jubileusz
 • Żyrardowskie Amazonki świętowały jubileusz
 • Żyrardowskie Amazonki świętowały jubileusz
 • Żyrardowskie Amazonki świętowały jubileusz
 • Żyrardowskie Amazonki świętowały jubileusz
 • Żyrardowskie Amazonki świętowały jubileusz

GIOŚ informuje

Zgodnie z przepisami w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ informuje o ryzyku wystąpienia w 2021 r. w części województwa mazowieckiego, w tym także w powiecie żyrardowskim, przekroczeń w powietrzu średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5. Od 17.09.2021 r. do końca roku, na obszarze powiatu żyrardowskiego wprowadzony zostaje Poziom 1 (kolor ostrzeżenia: żółty) informowania dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. W okresie tym zaleca się w celu ograniczenia natężenia ruchu samochodowego korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo) oraz korzystanie z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej.

Wprowadza się także zakaz: korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych - zakaz nie obowiązuje, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii) oraz zakaz używania dmuchaw do liści.

Więcej informacji na stronie http://powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk-1/powiadomienia-o-ryzyku-przekroczen

 

 • Przekroczenia w powietrzu średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5

Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego dla zawodników ŁKS Łódź

W niedzielę, w hali AQUA zakończył się III Charytatywny Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego. To kolejny  turniej podczas którego zbierane były fundusze na leczenie i rehabilitację dzieci, podopiecznych Fundacji Z Miłości Do Dziecka. W tym turnieju zwycięstwo i puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego wywalczyli zawodnicy ŁKS Łódź, drugie miejsce zajęli koszykarze  stołecznego zespołu ISETIA Erzurum, a trzecie gospodarze – drużyna UKS Trójka Żyrardów. Na czwartym miejscu znalazła się drużyna MUKS z Piaseczna.   Puchary i statuetki w imieniu Starosty Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza wręczali kapitanom drużyn członkowie Zarządu Powiatu Żyrardowskiego – Stanisław Nalej i Krzysztof Rdest. Zawodnikom składamy gratulacje i podziękowania za sportową rywalizację.

Fotografie ze strony  https://www.facebook.com/zyciezyrardowa

 

 • III Charytatywny Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego
 • III Charytatywny Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego
 • III Charytatywny Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego
 • III Charytatywny Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego
 • III Charytatywny Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego
 • III Charytatywny Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego
 • III Charytatywny Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego
 • III Charytatywny Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego
 • III Charytatywny Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego
 • III Charytatywny Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego
 • III Charytatywny Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego
 • III Charytatywny Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Powiatu Żyrardowskiego

75-lecie Liceum w Mszczonowie

W dniu dzisiejszym Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie obchodziło  jubileusz 75-lecia.  W tej  ważnej dla całej społeczności uroczystości wzięli udział przedstawiciele organu prowadzącego szkołę – Starosta Krzysztof Dziwisz, Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński, członkowie Zarządu Stanisław Nalej i Krzysztof Rdest oraz Przewodniczący Komisji Oświaty Michał Ochnicki.

Uroczystość rozpoczęło ślubowanie uczniów klas pierwszych. Następnie gratulacje, życzenia i jubileuszowe upominki przekazali goście.  Starosta Krzysztof Dziwisz oraz Przewodniczący Klaudiusz Stusiński podkreślili rolę pedagogów w kształtowaniu umysłów i serc młodego pokolenia. Podziękowali Pani dyrektor Joannie Nowak-Zielonce  za organizację oraz dbałość o historię szkoły i kultywowanie tradycji.

Po wystąpieniach gości młodzież Liceum zaprezentowała program artystyczny nawiązujący do patrona szkoły – Szarych Szeregów.

Na zakończenie uroczystości pojawiły się jubileuszowe torty.

 • 75-lecie Liceum w Mszczonowie
 • 75-lecie Liceum w Mszczonowie
 • 75-lecie Liceum w Mszczonowie
 • 75-lecie Liceum w Mszczonowie
 • 75-lecie Liceum w Mszczonowie
 • 75-lecie Liceum w Mszczonowie
 • 75-lecie Liceum w Mszczonowie
 • 75-lecie Liceum w Mszczonowie

XXXI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 30 września odbyły się obrady XXXI Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego z następującym porządkiem obrad:
1.Stwierdzenie prawomocności obrad;
2.Otwarcie Sesji;
3.Przedstawienie porządku obrad;
4.Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego;
5.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2021 rok;
6.Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku;
7.Informacja o pracy Zarządu;
8.Sprawy różne;
9.Zakończenie obrad
Relacja z obrad jest dostępna w systemie e-Sesja. Adres linku https://esesja.tv/transmisja/18901/xxxi-sesja-rady-w-dniu-czwartek-30-wrzesnia-2021.htm
 • Obrady XXXI Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego

Kalendarium

Kalendarz

«listopad 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki