Treść strony

Puszczańskie Liceum zasłużone dla lotnictwa

Specjalnym gościem uroczystości ślubowania klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, które odbyło się 16 listopada 2018 r. był  Prezes Aeroklubu Polskiego Jerzy Makula, słynny pilot, sześciokrotny Mistrza Świata w szybownictwie. Podczas ceremonii wręczył najwyższe polskie odznaczenie szybowcowe.

Medal Czesława Tańskiego otrzymało Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej. Wyróżnienie odebrała dyrektor szkoły Urszula Matusiak. LO im. Cz. Tańskiego od lat popularyzuje wśród młodzieży historię polskiego szybownictwa, którego prekursorem był patron szkoły Czesław Tański. Placówka posiada także klasę stewardess, stewardów i obsługi naziemnej pod patronatem Polskich Linii Lotniczych LOT. Jest to ogromne wyróżnienie dla puszczańskiego liceum i pierwszy  w historii Medal Tańskiego dla placówki edukacyjnej.

Medal otrzymał również profesor Krzysztof Kubryński, wybitny specjalista aerodynamiki, twórca oprogramowania do trójwymiarowego projektowania aerodynamicznego, wykorzystywanego do projektowania większości obecnych szybowców wyczynowych (m.in. Diana2, ASW-27, ASG-29, Ventus, Antares, Js-1).

 

Medal Tańskiego – najwyższe polskie odznaczenie szybowcowe ustanowione na wniosek Lotniczej Komisji Historycznej Aeroklubu Polskiego dla upamiętnienia 60. rocznicy pierwszych wzlotów szybowcowych polskiego pioniera szybownictwa Czesława Tańskiego. Zarząd Aeroklubu Polskiego 4 listopada 1957 uchwałą erekcyjną zatwierdził wniosek ustanawiając medal najwyższym w kraju odznaczeniem za wybitne osiągnięcia szybowcowe. Od 2010 o przyznanie medalu do Zarządu Aeroklubu Polskiego wnioskuje kapituła złożona z dotychczasowych odznaczonych medalem.

 • Puszczańskie Liceum zasłużone dla lotnictwa

I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 22 listopada odbyła się pierwsza po wyborach, otwierająca szóstą kadencję, Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Obrady otworzył radny senior Stanisław Kaniszewski i udzielił głosu Przewodniczącemu Powiatowej Komisji Wyborczej w Żyrardowie Adamowi Lemieszowi, który odczytał postanowienia Komisarza Wyborczego o zwołaniu pierwszej sesji. Na prośbę prowadzącego obrady, dla uczczenia obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej radni odśpiewali Hymn Polski.

Następnie głos zabrał Starosta Wojciech Szustakiewicz, który swym wystąpieniem dokonał swoistego otwarcia VI kadencji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Prezentując "Informację o stanie Powiatu" opisał stan realizacji zadań i wykonania budżetu Powiatu w poszczególnych latach mijającej kadencji i planowane wskaźniki budżetu na 2019 rok, zapoznał też radnych z bieżącą sytuacją i z perspektywami na najbliższy czas (prezentację Starosty w formacie pdf zamieściliśmy poniżej).

Kolejną czynnością podczas obrad było wręczenie osobom, które otrzymały mandaty radnych w ostatnich wyborach, zaświadczeń o ich wyborze. Aktu tego dokonał Przewodniczący Adam Lemiesz.

Posiadając stosowny dokument potwierdzający wybór, wszyscy radni złożyli ślubowanie. Treść ślubowania brzmiała: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Po ślubowaniu radny Franciszek Jankowski zgłosił formalny wniosek o przerwę w obradach sesji do dnia 26 listopada. Wniosek wzbudził kontrowersje wśród niektórych radnych, dał temu wyraz radny Krzysztof Rdest, który przekonywał, że wniosek nie jest zgodny z przepisami, że brak było w nim uzasadnienia. Stanowisko w tej kwestii przedstawiła radca Agnieszka Gutkowska - Szkop, zapewniając, że procedowanie jest zgodne z prawem. W związku z powyższym stanowiskiem prowadzący obrady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu 13 radnych poparło wniosek, przeciwko głosowało 6 radnych. Obrady zatem będą kontynuowane w poniedziałek 26 listopada od godziny 10.00

 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • I sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Powiatowe szkoły świętowały Niepodległą

Każda rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę jest godnie świętowana. Jednak 100 lat Niepodległości to czas szczególny, który celebrowany był w Polsce przez rok. Nikogo nie trzeba było namawiać, żeby oryginalnie, z dużym zaangażowaniem pokazał, jak ważna jest Ojczyzna i patriotyzm. W końcu na kolejną taką rocznicę trzeba czekać wiek. Wszystkie szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Żyrardowski stanęły na wysokości zadania, a ich świętowanie na pewno trwale zapisze się nie tylko w kronikach szkolnych.

Atrakcyjne konkursy

Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej zorganizowało konkurs plastyczny pod hasłem „Od Ikara do Kosmosu – marzenia o lataniu”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 7. szkół podstawowych oraz gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ten sposób szkoła uczciła  stulecie lotnictwa w Polsce tak przecież związanego z Niepodległą. Natomiast w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w kwietniu odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Historycznego „Niedziela bez Teleranka. Stan wojenny oczami dziecka”.  Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przeprowadzić wywiad z osobą, która na stan wojenny patrzyła oczami dziecka. Pozostali współorganizatorzy konkursu to Wspólnota Żyrardowa i Zespół Szkół nr 3 w Wiskitkach.

Mnóstwo konkursów przeprowadził Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie. Większość z nich nosiło w sobie hasło „Niepodległa”. I tak odbyły się Powiatowy  Konkurs Recytatorski „A to Polska właśnie”, Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moja Ojcowizna” oraz Powiatowy Konkurs Fotograficzny.

Bohaterowie są w szkołach

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w powiecie żyrardowskim odbyły się pod hasłem „Bohaterowie Polski, Bohaterowie Żyrardowa”. Okazuje się, że młodzież chętnie poznaje historię Polski, a w roku Niepodległej w sposób szczególny otoczyła pamięcią ludzi, którzy nie szczędzili życia dla wolności i niepodległości.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej 1 marca Starosta Wojciech Szustakiewicz otworzył wystawę poświęconą pamięci gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”. Kolejnym akcentem obchodów Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych było spotkanie upamiętniające postać mjr. Edwarda Dębińskiego, Żyrardowianina, żołnierza AK, nauczyciela „Elektryka”. Odbyło się ono 2 marca w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie. W Zespole Szkół nr 2 im. K. Dittricha w Żyrardowie realizowany był projekt - „Niezwykłe kobiety w Powstaniu Warszawskim”. Uczniowie Zespołu Szkół przygotowali krótkie scenki opowiadające o wspaniałych, młodych kobietach ryzykujących swoje życie i zdrowie, aby walczyć z okupantem o wolną Polskę.

 Szybują po marzenia lotnią Tańskiego, czyli 100 lat lotnictwa polskiego

Tydzień z Czesławem Tańskim w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej zachwycił nauczycieli, uczniów, rodziców, a przede wszystkim gości. Szkoła przygotowała program, w którym nie zabrakło sesji naukowych, warsztatów, konkursów, pokazów filmowych i gier terenowych. Tydzień Patrona w tym roku obchodzony był szczególnie. Liceum Czesława Tańskiego celebruje bowiem 100-lecia lotnictwa polskiego. Przypomnijmy, że  prekursorem polskiej awiacji jest właśnie Czesław Tański.  W szkole każdego dnia coś się działo, a wydarzenia te były nietuzinkowe, ambitne i interesujące. Uczniowie i nauczyciele puszczańskiego liceum są dumni z patrona, a pasją i marzeniami o lataniu dzielą się z całym światem!

Zdrowo i ekologicznie

W czerwcu Zespół Szkół Nr 2 świętował Dzień Sportu, a w tym roku dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę szkolni sportowcy wzięli udział w sztafetowym Biegu Niepodległości, którego trasa przygotowana i zabezpieczana przez uczniów, przebiegała w Parku Seniora. W Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie we wrześniu odbyła się szkolna akcja „Sadzimy drzewka - 100 tui na 100 - lecie niepodległości”. Podobne przedsięwzięcie miało miejsce w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach. Tam jedno zasadzone drzewko przyozdobione małą biało-czerwoną flagą symbolizuje 10 lat wolności.

Wystawa, mural historyczny i rajd szlakiem Niepodległej

Szkoły powiatu żyrardowskiego włączyły się w organizację okolicznościowej wystawy przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „W drodze do niepodległości”. Od połowy  września do połowy października wystawa odwiedziła Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie, Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie.

Mobilna wystawa „W drodze do niepodległości” koordynowana była przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Ważnym wydarzeniem towarzyszącym wernisażowi wystawy w Mszczonowie było odsłonięcie 18 września 2018 r. muralu historycznego upamiętniającego Bitwę Mszczonowską. Mural był projektem koordynowanym i finansowanym przez Wspólnotę Żyrardowa oraz Burmistrza Mszczonowa. Inicjatorem i koordynatorem akcji malowania murali historycznych jest poseł Maciej Małecki.

Duże wyróżnienie spotkało Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Uczniowie znaleźli się w gronie miłośników historii z 36 szkół z Mazowsza, uczestniczących w I Wojewódzkim Zlocie Młodzieży „Żytkowice 2018”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK i objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Spotkanie uczestników zlotu rozpoczęło się w historycznym miejscu, przed Mauzoleum żołnierzy Legionów Polskich, którzy w październiku 1914 roku stracili życie w bitwach pod Laskami. Uczniowie „Elektryka” zostali nagrodzeni za zajęcie szóstego miejsca w konkursie historycznym i krajoznawczym, a szkoła otrzymała dyplom za udział w zlocie.

Cały powiat „Do Hymnu”!

Wszystkie powiatowe szkoły postanowiły włączyć się w ogólnopolską akcję organizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rekord dla Niepodległej”. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11,  uczniowie w całej Polsce zaśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy. W tym chórze nie zabrakło żyrardowskiego głosu. Zdjęcia oraz filmy z akcji są do obejrzenia na profilach facebookowych szkół. Przy tej okazji odbyły się apele i akademie. Każda z nich miała coś oryginalnego. Były szarlotka w barwach narodowych, mapa Polski z ciasteczek, czy „flaga z uczniów”.

To wszystko cieszy. Najważniejsze jednak, że młodzież pamięta i wcale nie trzeba jej długo namawiać, żeby oryginalnie manifestować patriotyzm. A przecież oprócz widowiskowych wydarzeń działy się rzeczy, które uczniowie i nauczyciele mają niejako we krwi. Sprzątanie cmentarzy i dbanie o miejsca pamięci narodowej, wyjazdy edukacyjne, czy udział pocztów sztandarowych w uroczystościach państwowych. Wszyscy możemy być dumni, z młodzieży szczególnie. 

 • Powiatowe szkoły świętowały Niepodległą
 • Powiatowe szkoły świętowały Niepodległą
 • Powiatowe szkoły świętowały Niepodległą
 • Powiatowe szkoły świętowały Niepodległą
 • Powiatowe szkoły świętowały Niepodległą
 • Powiatowe szkoły świętowały Niepodległą

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz zaprasza do udziału w I Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego VI kadencji. Obrady odbędą się w sali konferencyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4. Otwarcie obrad zaplanowane jest na godzinę 10.00.

Zgodnie z zapisami art. 15 ustawy o samorządzie powiatowym pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, w przypadku Rady Powiatu Żyrardowskiego prowadzącym obrady I Sesji będzie radny Stanisław Kaniszewski.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie .prawomocności obrad.

2. Informacja o stanie Powiatu Żyrardowskiego.

2. Ślubowanie radnych.

3. Ustalenie porządku obrad.

4. Wybór Starosty Powiatu Żyrardowskiego.

5. Wybór Wicestarosty Powiatu Żyrardowskiego.

6. Wybór etatowego Członka Zarządu Powiatu Żyrardowskiego.

7. Wybór nieetatowego Członka Zarządu Powiatu Żyrardowskiego.

8. Wybór nieetatowego Członka Zarządu Powiatu Żyrardowskiego.

9. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Żyrardowskiego.

10. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Żyrardowskiego prowadzenia Sesji od Radnego Seniora.

11. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Żyrardowskiego.

Obrady Rady Powiatu Żyrardowskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad dostępne będą na kanale, którego adres podany będzie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu.

 • Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

Co zrobisz gdy zgaśnie światło? Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego przygotowała ofertę nocnego zwiedzania Muzeum Lniarstwa

„Jesteś pewien, że nie boisz się ciemności, chłodu, zgrzytania metalu, łańcuchów, dziwnych i niesamowitych opowieści? Udaj się w nocną podróż z przewodnikiem po tajemniczych zakamarkach zakładów lniarskich i poznaj nieznaną dotąd historię. Duchy pracowników mrocznej fabryki powrócą…”. Nocna zmiana na wykańczalni fabryki lnu to projekt polegający na stworzeniu nowego produktu turystycznego w oparciu o dziedzictwo poprzemysłowe Żyrardowa, czyli stworzeniu oferty nocnego zwiedzania Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie.

Ponad pięciotysięczna przestrzeń muzealnych hal zaprezentowana nocą to nie tylko ekspozycje zabytkowych maszyn poprzemysłowych, lecz również przestrzeń pobudzająca wyobraźnię i dostarczająca niezapominanych wrażeń. Chłód panujący na halach pofabrycznych, samoistnie pojawiające się dźwięki przypominające zatrzaskiwane drzwi, kroki czy zgrzyt metalu, mogą przyprawić niejednego śmiałka o dreszcz emocji. Ponadto budzące niepokój wnętrza, połączone z opowieściami i legendami przedstawianymi przez przewodnika pozwolą odkryć miejsce na nowo, nawet turystom, którzy wielokrotnie już odwiedzali Muzeum Lniarstwa.

Oferta nocnego zwiedzania Muzeum Lniarstwa będzie usługą cykliczną, dostępną dla turystów w sezonie letnim. Jednorazowo z produktu będzie mogła skorzystać grupa 5-10 osób, które udadzą się z przewodnikiem na 45-minutowe zwiedzanie pofabrycznych hal Muzeum Lniarstwa. Na trasie napotkają liczne interaktywne elementy i odkryją mroczną stronę fabryki.

W atmosferze tajemnicy stworzony produkt turystyczny pozwoli na uatrakcyjnienie i ożywienie oferty zwiedzania. Uczestnicy w angażujący sposób poprzez własne przeżycia i doznania poznają tradycję i dziedzictwo kulturowe regionu. Jako forma spędzania czasu wolnego zwiedzanie nocą stanie się niesamowitą przygodą, silniej oddziałującą na emocje uczestników, która uzmysłowi – szczególnie młodzieży – że muzea nie są nudne.

Projekt pn. „Nocna zmiana na wykańczalni fabryki lnu – stworzenie nowego produktu turystycznego w oparciu o dziedzictwo poprzemysłowe Żyrardowa”, realizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną Mazowsza Zachodniego, został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w konkursie ofert z obszaru „Turystyka i krajoznawstwo”.

 • 10029
 • 10030
 • 10031

XXI Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej

W dniu 13 listopada 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbył się  XXI Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej 2018 r. Do udziału zgłosiło się 26 uczestników z 14 placówek z terenu powiatu żyrardowskiego.

Jury w składzie: Olga Dudkiewicz  – muzykolog, kompozytor, nauczyciel, Zbigniew Perka – muzyk , kompozytor, instruktor muzyki, Aleksandra Rudzińska  – muzyk , instruktor muzyki oceniając występy brało pod uwagę: wartość artystyczną utworów, w tym wartość kompozycji muzycznych, sposób wykonania prezentowanych utworów, dobór repertuaru oraz wykonanie piosenek nowych (autorskich) i patriotycznych.  Poziom prezentowanych utworów był bardzo wysoki.

W poszczególnych kategoriach przyznano odrębne nagrody i wyróżnienia:

I kategoria (kl. I-III)

1 miejsce –  Nela Sadowska - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie

2 miejsce – Zofia Świder - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żyrardowie

3 miejsce – Alicja Karczmarczyk – Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radziejowickiej

3 miejsce – Oskar Pyrek – Szkoła Podstawowa w Guzowie

i wyróżnienie dla Mai Strzeleckiej - Szkoła Podstawowa w Piekarach

II  kategoria (kl. IV-VI)

1 miejsce – Zofia Niewiadomska

1 miejsce – Michał Olborski - Szkoła Podstawowa w Osuchowie

2 miejsce – Amelia Puchała – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej

3 miejsce – Małgorzata Szmigielska - Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej

Wyróżnienie Maja Borowiec - Szkoła Podstawowa  w Piekarach

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody ufundował Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz. Organizatorem Festiwalu było Starostwo Powiatowe w Żyrardowie oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie.

 • XXI Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej
 • XXI Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej
 • XXI Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej
 • XXI Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej
 • XXI Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej
 • XXI Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej
 • XXI Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej
 • XXI Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej
 • XXI Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej
 • XXI Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej
 • XXI Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej

Przetarg na remont budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego

Powiat Żyrardowski ogłasza przetarg na wykonanie remontu zabytkowej siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Projekt remontu Pałacyku Dittricha opisany jest opracowaniem pn. „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów – remont budynku w m. Żyrardów, ul. Karola Dittricha 1." Szczegóły dotyczące przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.powiat-zyrardowski.pl/Article/id,1036.html

 • Muzeum Mazowsza Zachodniego

Narodowe Święto Niepodległości na Ziemi Żyrardowskiej

Mimo, że od 1919 roku dzień 11 listopada dla uczczenia powstania suwerennego Państwa Polskiego był obchodzony jako Święto Niepodległości, to dopiero w 1937 roku oficjalnie ogłoszono je świętem narodowym. Od tego czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez Polaków w kraju i za granicą.

Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej usunęły Święto Niepodległości z kalendarza, ale nie z serc Polaków. Środowiska niepodległościowe nadal obchodziły kolejne rocznice 11 listopada 1918 roku. Dopiero w 1989 roku Sejm IX Kadencji przywrócił Narodowi to święto. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku było jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii i dziś powinno być dla nas okazją do radości i celebrowania wspólnoty, dlatego w całym kraju odbywały się obchody święta mające swój wymiar ogólnopolski jak też i lokalny. W powiecie żyrardowskim, w 100-lecie odzyskania niepodległości uroczystości odbywały się w każdej gminie, uroczystości mające charakter religijny i patriotyczny. Msze w intencji Ojczyzny, odsłanianie pomników, odprawy wart, apele i składanie kwiatów na grobach i pomnikach naszych bohaterów - to klasyczny scenariusz tegorocznych uroczystości. Każdy kto czuł potrzebę świętowania miał do wyboru udział w uroczystościach we własnym środowisku lub udział w uroczystościach ogólnopolskich - była niemała grupa osób biorąca udział w Biało-Czerwonym Marszu „Dla Ciebie Polsko”. Przedstawiciele Powiatu Żyrardowskiego uczestniczyli w swoich środowiskach. Starosta Wojciech Szustakiewicz wziął udział w uroczystościach w Radziejowicach i Mszczonowie. W Puszczy Mariańskiej Powiat Żyrardowski reprezentowali - Przewodniczący Rady Daniel Suchecki i starostowie Wojciech Szustakiewicz i Grzegorz Dobrowolski, w uroczystościach w Żyrardowie honory Powiaty pełnili Sekretarz Powiatu Sebastian Litewnicki i Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Dziwisz.

Szczególny, jubileuszowy wymiar święta a także ładna pogoda sprawiły, że w uroczystościach brały udział całe rodziny, dając tym młodemu pokoleniu przykład patriotyzmu.

 • Narodowe Święto Niepodległości na Ziemi Żyrardowskiej
 • Narodowe Święto Niepodległości na Ziemi Żyrardowskiej
 • Narodowe Święto Niepodległości na Ziemi Żyrardowskiej
 • Narodowe Święto Niepodległości na Ziemi Żyrardowskiej
 • Narodowe Święto Niepodległości na Ziemi Żyrardowskiej
 • Narodowe Święto Niepodległości na Ziemi Żyrardowskiej

Konkurs na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2019 roku. Treść uchwały i załączniki do uchwały na stronie BIP pod adresem http://bip.powiat-zyrardowski.pl/Article/get/id,29266.html

 

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

 

 1. Opis nieruchomości: działka nr 29/5 o pow. 3,01 ha położona w obrębie Guzów Cukrownia gmina Wiskitki, dla której prowadzona jest księga wieczysta
  nr PL1Z/00043111/6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki dot. obszaru wsi Guzów Cukrownia, nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod teren zabudowy usługowej (2U).
 2. Cena wywoławcza: 2.500.000,- zł. (do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu dolicza się 23% VAT);
 3. Wadium: w wysokości 125.000,- zł. należy wpłacić do dnia 18 grudnia 2018r. na konto Starostwa Powiatowego w Żyrardowie nr  79 9302 0004 5500 1296 2000 0020 (w tytule przelewu proszę podać adres i nr działek). Wadium  w dniu 18 grudnia 2018r powinno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 4. Termin i miejsce przetargu: 19 grudnia 2018r. o godz. 1200, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45 pok. Nr 206;
 5. Bliższe informacje: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, pok. nr 306

Tel. (046) 855-37-17 wew. 58, www.powiat-zyrardowski.pl.

 

 • Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

Wybory samorządowe 2018

W dniu 21 października wybraliśmy naszych reprezentantów w samorządach na kolejną kadencję 2018 – 2023. W powiecie żyrardowskim o 19 mandatów w Radzie Powiatu ubiegało się 165 kandydatów reprezentujących 8 komitetów wyborczych. Po podliczeniu okazało się, że w podziale mandatów będą brać udział wszystkie komitety wyborcze. Największą liczbę głosów uzyskał KW Prawa i Sprawiedliwości 9059 głosów (29,38%), kolejne komitety zdobyły: KWW Krzysztofa Rdesta „Ty jesteś najważniejszy” 4387 głosów (14,23%), KWW Forum Samorządowe „Powiat” 4075 głosów (13,22%), KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska 3943 (12,79%)  KW Polskiego Stronnictwa Ludowego 2987 głosów (9,69%),  KWW Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego 2728 głosów (8,85%), KWW Marcina Rosińskiego 1897 głosów (6,15%) i KWW „Nasza Gmina Wiskitki” 1757 głosów (5,70%). Na podstawie złożonych protokołów komisji obwodowych Powiatowa Komisja Wyborcza w Żyrardowie dokonała podziału mandatów w poszczególnych okręgach uwzględniając zasady określone w ustawie Kodeks wyborczy. W okręgu nr 1, obejmującym miasto Żyrardów KW Prawa i Sprawiedliwości uzyskał 3 mandaty, które objęli Krzysztof Dziwisz, Stanisław Kaniszewski i Stanisław Nalej, KWW Krzysztofa Rdesta „Ty jesteś najważniejszy” – 2 mandaty – Krzysztof Rdest i Robert Janiszewski, KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska – 2 mandaty - Genowefa Milczarek i Andrzej Wilk, KWW Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego – 2 mandaty – Robert Rybicki i Jacek Czubak oraz KWW Marcina Rosińskiego – Michał Ochnicki.

W okręgu nr 2 obejmującym gminy Mszczonów i Radziejowice z czterech mandatów dwa przypadły KWW Forum Samorządowe, które wzięli Wojciech Szustakiewicz i Beata Sznajder oraz dwa mandaty KW PIS, które otrzymają Klaudiusz Stusiński i Anna Bednarek. W okręgu nr 3 – gminy Puszcza Mariańska i Wiskitki, z pięciu mandatów dwa przypadły KW PIS dla radnych Franciszka Jankowskiego i Andrzeja Koźbiała, a po jednym dla Kazimierza Sadowskiego z KW PSL, Błażeja Zawadzkiego z KWW Krzysztofa Rdesta „Ty jesteś najważniejszy” i Piotra Krawczyka z KWW „Nasza Gmina Wiskitki”.

Niezwykle istotnym  wskaźnikiem popularności kandydatów jest odsetek oddanych głosów w skali okręgu. Tu niewątpliwie najlepszym wskaźnikiem może pochwalić się kandydujący w okręgu nr 2 obecny Starosta Wojciech Szustakiewicz. 16,53 % ważnie oddanych głosów w okręgu nr 2 to głosy poparcia dla Starosty Wojciecha Szustakiewicza. Drugi w tym rankingu Krzysztof Rdest osiągnął wynik 11,97%, a Krzysztof Dziwisz 11,22% ważnie oddanych głosów w okręgu nr 1. Podsumowując wybory podkreślić też trzeba rekordowe wyniki Krzysztofa Rdesta i Krzysztofa Dziwisza, którzy otrzymali odpowiednio – 1953 i 1831 głosów. 

Poszczególni Radni uzyskali następującą liczbę głosów

Anna Bednarek – 543

Jacek Czubak – 441

Krzysztof Dziwisz - 1831

Robert Janiszewski - 470

Franciszek Jankowski – 699

Stanisław Kaniszewski – 642

Andrzej Koźbiał – 467

Piotr Krawczyk – 664

Genowefa Milczarek –  1265

Stanisław Nalej – 386

Michał Ochnicki - 343

Krzysztof Rdest - 1953

Robert Rybicki - 623

Kazimierz Sadowski – 535

Klaudiusz Stusiński - 706

Beata Sznajder – 376

Wojciech Szustakiewicz – 1126

Andrzej Wilk – 523

Błażej Zawadzki - 222

 • Wybory samorządowe 2018

Włókiennik z nowym boiskiem

Inwestycje w szkolną infrastrukturę sportową w powiecie żyrardowskim nie zwalniają tempa. Niedawno odbyło się otwarcie kompleksu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej, a na boisku przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie trwają prace wykończeniowe. W tym roku na uczniów szkół powiatowych czeka jeszcze jedna niespodzianka.

Dzięki zdobytemu przez Powiat Żyrardowski dofinansowaniu w wysokości 400.000 zł na budowę boiska w Puszczy Mariańskiej powstały oszczędności, z których część zagospodarowana została przez Zarząd Powiatu na kolejną inwestycję. Stan boisk asfaltowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie pozostawiał wiele do życzenia aż do dziś. Zakończył się bowiem generalny remont boiska do koszykówki. Co prawda prace budowalne nie objęły całego terenu rekreacyjnego Włókiennika, ale boisko do kosza o regularnych wymiarach 28 m x 15 m wygląda jak spod igły sprawiając wrażenie nowego obiektu. Plac otrzymał asfaltową nawierzchnię, nowe kosze oraz nowe zgodne z aktualnymi przepisami malowanie linii. Dodatkowo wokół boiska pojawią się ławki dla zawodników. Całkowity koszt remontu wyniósł 80.000 zł.

Renowacja boiska cieszy przede wszystkim uczniów, którzy przecież uwielbiają koszykówkę. Nauczyciele wychowania fizycznego zwiększą możliwości organizowania lekcji, a szkoła zyskuje na wizerunku. Wszyscy natomiast w gratisie dostają możliwość aktywnego wypoczynku.

 • Włókiennik z nowym boiskiem
 • Włókiennik z nowym boiskiem

„FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie

 „Joy of Europe” to międzynarodowy festiwal dla dzieci i młodzieży z nie tylko z Europy, ale także z Azji i innych zakątków świata. W tym roku Festiwal odbył się w dniach 1-6 października i była to już 49-ta edycja, w której wzięły udział grupy wokalne i taneczne z osiemnastu państw. Wydarzenie jest organizowane co roku w stolicy Serbii przez Dziecięce Centrum Kultury w Belgradzie.

 W tym roku nasz kraj reprezentował zespół wokalny „Frajda” działający w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. W składzie zespołu reprezentującego nasz kraj znaleźli się: Paula Waszczuk, Zuzia Marczak, Ada Rudzińska, Zuzia Dropińska i Mateusz Strzelczyk.  Wokaliści na co dzień uczęszczają na zajęcia prowadzone przez Aleksandrę Rudzińską, instruktorkę i opiekunkę zespołu. Grupa wzięła udział w eliminacjach, które polegały na przygotowaniu nagrania piosenki i przesłania teledysku. Współorganizacją projektu i produkcją muzyczną zajął się Sławomir Nalej, natomiast montażem teledysku Marceli Kuran.

Program Festiwalu był bardzo napięty, ponieważ obejmował wiele wydarzeń zorganizowanych dla przyjezdnych artystów z całego świata: Ceremonia Otwarcia, Karnawał, sadzenie „Drzewek Przyjaźni”, Dzień Sportu, Warsztaty, Koncerty „Przyjaciele Europy”. Na specjalne zaproszenie „Frajda” wystąpiła w belgradzkiej telewizji wykonując piosenkę z repertuaru zespołu „Enej” pt. „Skrzydlate ręce” w porannym programie emitowanym dla kilkumilionowej rzeszy telewidzów. Kulminacyjnym wydarzeniem była „Gala Radość Europy” w Sava Center, gdzie przed kilkutysięczną publicznością zaprezentowali się młodzi artyści zaproszeni na Festiwal. Występy zostały wyemitowane przez serbską telewizję dostępną dla mieszkańców całego Półwyspu Bałkańskiego.

Wyjazd był bardzo udany i dostarczył wielu wspaniałych wrażeń. Serdecznie gratulujemy artystom i ich rodzicom. Dziękujemy Dyrektor Mł.D.K. Bożenie Liszewskiej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia. Zespołowi życzymy kolejnych sukcesów!

 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie

XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 26 października 2018 r. odbyła się ostatnia w trakcie trwania V kadencji sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Obrady odbywały w nowej lokalizacji, w sali konferencyjnej zaadoptowanego wnętrza w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Od teraz,  będzie to miejsce obrad kolejnych kadencji Rady Powiatu Żyrardowskiego.  Sala wyposażona jest w nagłośnienie, system do głosowania elektronicznego, a także umożliwia prowadzenia relacji video z obrad gremium. Należy dodać, że sesja  dzięki pracy uczniów klasy 1 technikum w zawodzie technik fotografii i multimediów transmitowana była w internecie.   

Sesję prowadził Przewodniczący Daniel Suchecki. W porządku obrad znalazły się punkty obejmujące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na 2018 rok, a także dyskusję nad projektami uchwał dotyczącymi określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz w sprawie w programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.

W punkcie dotyczącym wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Powiatu Żyrardowskiego projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Potrzeba wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu wynikała ze zwiększeń i  zmniejszeń w planie dochodów i wydatków oraz z przesunięć między działami. Dochody budżetu  zwiększono per saldo o kwotę 637.399,77 zł. Wpływ na te zmiany miały m.in. – zwiększenie o kwotę 266.986,77 zł wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zwiększenie o kwotę 140.954,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenia o kwotę 63.511,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Sochaczewskiego na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz aktualizacja planu o kwotę 100.000,00 zł wynikająca z analizy faktycznych wpływów z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej. Zmianie w planie dochodów towarzyszyło równocześnie wprowadzenie zmian w planie wydatków.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu na 2018 r ogółem wynosi 78.684.131,52 zł., natomiast plan wydatków ogółem - 83.623.205,08 zł

Radni, po przedstawionych pozytywnych opiniach Przewodniczącej Komisji Budżetu Krystyny Penczonek przyjęli projekty uchwał jednomyślnie.

Kolejny projekt uchwały, wprowadzającej zmiany w Statucie Powiatu Żyrardowskiego przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowej Krzysztof Waśkowski. Zmiany przedstawione przez Komisję były raczej kosmetyczne i porządkujące tryb głosowania z wykorzystaniem elektronicznego systemu do głosowania. Projekt uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

Następna uchwała, którą przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Karwat, dotyczyła określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2018 roku. Z uwagi na potrzebę przesunięć środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizowanych przez PUP zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej Rada Powiatu, jako właściwa do wprowadzenia zmian, przyjęła proponowane zmiany. Przed głosowaniem, pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Klaudiusz Stusiński.

Projekt ostatniej uchwały, w sprawie programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 przedstawił Sekretarz Powiatu Sebastian Litewnicki. Obowiązek uchwalania corocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi wynika ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program zawiera wszystkie elementy, których wymaga ust. 4 cytowanego art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała oprócz określenia zasad współpracy określiła priorytetowe zadania i kwotę wsparcia na ich realizację.  Zakłada się, że na realizację zadań publicznych objętych Programem przeznaczona będzie kwota w wysokości nie mniejszej niż 300 000 złotych. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie Powiatu na 2019 rok i pochodzić będą ze środków własnych oraz budżetu Wojewody Mazowieckiego, natomiast priorytetowe obszary wsparcia to - pomoc społeczna, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura fizyczna i sport, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, a także podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Merytoryczną część obrad zakończyły sprawozdania, radni zapoznali się z informacjami - o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 i o stanie organizacyjno-technicznym szkół i placówek oświatowych na początku roku szkolnego 2018/2019, które przedstawił Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego Adam Lemiesz, a sprawozdanie z realizacji zadań w mijającej, piątej kadencji Powiatu Żyrardowskiego przedstawił Starosta Wojciech Szustakiewicz.

Na zakończenie obrad ostatniej sesji Przewodniczący Daniel Suchecki i Starosta Wojciech Szustakiewicz przekazali podziękowania radnym i dyrektorom pełniącym swe funkcje od początku funkcjonowania samorządu powiatowego.

 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Kalendarium

Kalendarz

«maj 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki