Treść strony

100 tys. zł trafiło do Starostwa!

Starosta i Zarząd Powiatu Żyrardowskiego pozyskali 100 tys. zł środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach konkursu „Cyfrowy Powiat”.

W ramach grantu zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Wydziału Rozwoju i Budownictwa oraz Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Oprogramowanie umożliwia m.in. sporządzanie projektów budowlanych w formie elektronicznej oraz przygotowuje urząd do elektronizacji procesów wydawania pozwolenia na budowę.