Treść strony

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta - informacja

Uprzejmie informujemy, że ze względu na awarię, kontakt z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta odbywa się wyłącznie mailowo bądź osobiście.

e -mail: rzecznik.konsumentow@powiat-zyrardowski.pl

Obchody 84. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

1 września w 84. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej władze i mieszkańcy Powiatu Żyrardowskiego upamiętnili bohaterów, którzy przelali krew za wolność Polski.

Na uroczystości miejskie przed pomnik Żołnierzy Września przybyły poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, organizacji społecznych i politycznych oraz mieszkańcy. Uroczystość odbyła się z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez 37. Sochaczewski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej.

Pod pomnikiem kwiaty złożyli uczestnicy obchodów. Powiat Żyrardowski reprezentowali Starosta Krzysztof Dziwisz, Członek Zarządu Stanisław Nalej oraz Radny Robert Rybicki.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • IMG_1252

Wręczenie aktów nadań awansu zawodowego nauczycielom i aktów powierzenia nowo wybranym dyrektorom szkół ponadpodstawowych

4 września w sali koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom i aktów powierzenia nowo wybranym dyrektorom szkół ponadpodstawowych Powiatu Żyrardowskiego.

Pięcioro nauczycielek odebrało z rąk Krzysztofa Dziwisza Starosty Powiatu Żyrardowskiego,  Przewodniczącego Rady Powiatu Klaudiusza Stusińskiego oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Michała Ochnickiego akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Tytuły nauczycieli mianowanych otrzymały:

- Pani Sylwia Bajkowska (Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach)

- Pani Monika Dębek (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie)

- Pani Angelika Meszka Kędzierska (Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej)

- Pani Dominika Wojciechowska (Zespół Szkół w Mszczonowie)

- Pani Karolina Woźniak (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektora nowo wybranym dyrektorom szkół ponadpodstawowych Powiatu Żyrardowskiego:

- Pani Barbara Gruchal – Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie

- Pani Anna Smolarek – Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wiskitkach

- Pan Adrian Kuczyński – Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie Jolanta Walczak również otrzymała od Starosty i Przewodniczącego gratulacje za objęcia stanowiska zimą roku 2022/2023.

Starosta wraz z Przewodniczącym złożyli wyrazy uznania Pani Beacie Geilke - dotychczasowej dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie – za wieloletnią, profesjonalną pracę, wysiłek włożony w troskę o dobre imię szkoły oraz liczne sukcesy uczniów w kolarstwie torowym.  Podziękowania otrzymała również Pani Renata Ozon – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie – z okazji 20-lecia sprawowania stanowiska.

Uroczystość uświetnił występ muzyczny Jana Folwarskiego – ucznia 3 klasy Państwowej Szkoły Muzycznej Drugiego Stopnia im. Jana Paderewskiego w Żyrardowie.

Wszystkim dyrektorom i nauczycielom życzymy owocnej pracy z uczniami i wychowankami w rozpoczętym roku szkolnym 2023/2024 i kolejnych latach!

 • 2
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • IMG_3149-Poprawione-Szum
 • IMG_3150-Poprawione-Szum
 • IMG_3172-Poprawione-Szum
 • IMG_3247-Poprawione-Szum
 • IMG_3295-Poprawione-Szum
 • IMG_3341-Poprawione-Szum
 • IMG_3346-Poprawione-Szum

Narodowe Czytanie w SP nr 6 w Żyrardowie

7 września w Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie odbyło się Narodowe Czytanie! W wydarzeniu wziął udział Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, który wraz z uczniami i zaproszonymi gośćmi odczytał fragment powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, która jest lekturą 12. odsłony Narodowego Czytania. 

Gratulujemy całej społeczności SP nr 6 w Żyrardowie zorganizowania tego pięknego spotkania!

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • IMG_3496

43 rocznica „Solidarności”

10 września w Żyrardowie odbyły się uroczyste obchody 43. rocznicy Porozumień Sierpniowych i powołania do życia NSZZ „Solidarność”.

Obchody, jak co roku, rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny oraz sympatyków i członków Solidarności, która odbyła się w kościele Św. Karola Boromeusza w Żyrardowie, a następnie poczty sztandarowe oraz goście udali się na skwer Solidarności, aby odśpiewać Hymn i wysłuchać okolicznościowych przemówień.

Po wystąpieniach złożono kwiaty pod pomnikiem "Droga Polski ku wolnym narodom". W imieniu Powiatu Żyrardowskiego wiązankę złożył Starosta Powiatu Krzysztof Dziwisz, Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński, Członek Zarządu Stanisław Nalej oraz Radna Powiatu Anna Bednarek.

Uroczystość licznie zaszczycili obecnością członkowie „Solidarności” z Regionu Mazowsze, przedstawiciele samorządów z powiatu żyrardowskiego, delegacje służb mundurowych, organizacji społecznych, nauczyciele i młodzież ze szkół powiatowych oraz mieszkańcy Powiatu.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • IMG_4486
 • IMG_4489
 • IMG_4529

Uwaga! Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

„Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje, że na terenie województwa łódzkiego, w okresie pomiędzy 21 września a 3 października 2023 r. zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie obejmuje teren m.in. powiatów skierniewickiego i rawskiego, które graniczą od zachodu i południa z powiatem żyrardowskim.

W związku z powyższym mieszkańców gmin: Wiskitki, Puszcza Mariańska i Mszczonów, uprasza się o zachowanie ostrożności, nie podejmowanie szczepionek i nie wyprowadzanie zwierząt domowych na tereny zielone w czasie prowadzenia akcji i przez okres dwóch tygodni po przeprowadzeniu akcji szczepienia.

Zrzuty i wykładanie szczepionek obejmuje wyłącznie tereny kompleksów leśnych, pól i łąk z pominięciem akwenów wodnych i obszarów zabudowanych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w Komunikacie Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.”

 • Szczepienie lisów

Nowy wóz strażacki trafi do OSP Nowe Kozłowice!

13 września w OSP Nowe Kozłowice odbyło się podpisanie umowy na udzielenie wsparcia finansowego z Katarzyną Dobrońską Dyrektorem Pionu Realizacji i Rozwoju Otoczenia reprezentującą Centralny Port Komunikacyjny. Wsparcie w wysokości 1 500 000 zł przeznaczone zostanie na zakup ciężkiego wozu ratowniczo – gaśniczego!

Jak powiedział Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Mieszkańców to ważna misja. Dzięki nowemu wozowi OSP Nowe Kozłowice będzie lepiej przygotowana do niesienia pomocy w powiecie w razie pożarów i innych zdarzeń losowych”. Nowy wóz pożarniczy zastąpi niebawem wysłużonego Jelcza 442.

W uroczystym przekazaniu czeku wziął również udział Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki Rafał Mitura.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • IMG_4914

340. Rocznica Zwycięstwa w Bitwie pod Wiedniem

Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz i Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie Arkadiusz Sowa zapraszają na spotkanie z okazji 340. Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, które odbędzie się 15 września 2023 r. o godzinie 11:00.

Wydarzenie będzie miało na celu przybliżenie tego wielkiego polskiego triumfu w odniesieniu do historii regionalnej - związków Jana III Sobieskiego z Puszczą Mariańską.

W programie spotkania:

 • Odsiecz Wiedeńska - rys historyczny
 • Historia Zgromadzenia Księży Marianów oraz jego założyciela św. Stanisława Papczyńskiego
 • Podsumowanie i poczęstunek

Gościem wydarzenia będzie Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej ks. Waldemar Ligarzewski.

Wydarzenie odbędzie się w budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, a jeśli aura pogodowa dopisze, spotkanie odbędzie się w amfiteatrze w parku.

Wstęp wolny.

Zapraszamy!