Treść strony

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2023 roku”.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić jedną osobę. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy organizacji zgłaszającej;
 2. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 3. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 16 listopada 2022 roku do godziny 10.00 pocztą elektroniczną (e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Uczniowie z wizytą u Starosty

Dziewczęta, które wywalczyły 6 miejsce w wojewódzkich sztafetowych biegach przełajowych oraz utalentowani artystycznie uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach spotkali się ze Starostą Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofem Dziwiszem. Starosta podziękował im za wyniki sportowe, godne reprezentowanie swojej szkoły oraz Powiatu Żyrardowskiego a także wręczył młodzieży upominki.

W czasie wizyty Starosta wysłuchał pomysłów uczniów związanych z działaniami promocyjnymi ZS nr 3 i Powiatu Żyrardowskiego oraz postulatów ws. zmian w szkole, by ta jeszcze bardziej odpowiadała ich oczekiwaniom.

W drugiej części spotkania uczniowie udali się na spacer po Starostwie w towarzystwie Dyrektora Wydziału Organizacyjnego Macieja Ragana. Poznali najczęściej odwiedzane wydziały Starostwa takie jak: Wydział Komunikacji, Wydział Oświaty czy Biuro Rady Powiatu.

Młodzieży towarzyszyła Dyrektor ZS3 w Wiskitkach Anna Smolarek oraz trener Łukasz Janicki.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Dwa lata Starosty i Zarządu Powiatu

Minęły dwa lata kadencji Starosty Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza i Zarządu Powiatu Żyrardowskiego. W tym czasie wybuchła pandemia, wojna na Ukrainie, pojawił się kryzys gospodarczy. Mimo to udało się przeprowadzić ważne inwestycje, pozyskać pieniądze na kolejne i wprowadzić pozytywne zmiany.

-”To był dla mnie naprawdę trudny czas. Pracowałem po godzinach i w weekendy, żeby naprawić to, co od lat nie działało. Gdy zaczynałem pracę na funkcji Starosty, niektórzy mówili, że nic się nie da zmienić, na wszystko brakowało pieniędzy. Dziś to co obiecaliśmy, staje się widoczne”- mówi Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz.

W ciągu dwóch lat zainwestowaliśmy w drogi powiatowe blisko 40 mln zł. Inwestycje dotyczyły m.in.:

 • drogi 470W Wręcza- Mszczonów
 • drogi 4722W Wola Polska- Karnice- Mszczonów gm. Korabiewice
 • ulic w Żyrardowie: Mireckiego, Pileckiego i Skrowaczewskiego.

Udało się też pozyskać kolejne fundusze na ten cel.

Dobiega końca modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Żyrardowie za ponad 12,5 mln zł. Do finału zbliża się I etap termomodernizacji szpitala CZMZ za 12,5 mln zł, rozpoczął się II etap termomodernizacji szpitala za blisko 10 mln zł. Przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie ruszyła budowa stadionu wielofunkcyjnego o wartości ponad 13 mln zł.

Wiele się działo przez dwa lata we wszystkich instytucjach: realizowano międzynarodowe programy Erasmus, projekty doposażeń szkół, wiele działań pomocowych dla mieszkańców przeprowadziły zarówno Powiatowy Urząd Pracy jak i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Te dwa lata to nie tylko inwestycje, ale i pozytywne zmiany. Jeszcze dwa lata temu mieszkańcy Powiatu Żyrardowskiego narzekali na długie kolejki do Wydziału Komunikacji, dziś ich już nie ma. Obsługa interesantów odbywa się sprawnie. Przeprowadzono cyfryzację urzędu, co nie tylko usprawniło pracę urzędników, ale dało też komfort mieszkańcom.

To wszystko było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z Radą Powiatu oraz Gminami Powiatu: Żyrardowem, Mszczonowem, Wiskitkami, Radziejowicami i Puszczą Mariańską.

 • Zarząd Powiatu Żyrardowskiego
 • Droga Wręcza-Mszczonów
 • Remont Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
 • Wizualizacja boiska, które powstaje przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie
 • Ulica Mireckiego w Żyrardowie
 • Ulica Skrowaczewskiego w Żyrardowie
 • Uczniowie biorący udział w Projekcie Erasmus w ZS1 w Żyrardowie

Święto Niepodległości w Klubie Myszki Miki Młodzieżowego Domu Kultury

„Kto ty jesteś? – Polak mały..." - z okazji Święta Niepodległości odbyły się jego uroczyste obchody w Klubie Myszki Miki. Dzieci poznały najważniejsze wydarzenia związane z naszym krajem, ujrzały Polskę na mapie Europy, wykonały symbole narodowe – godło i flagę. Podczas specjalnego warsztatu perkusyjnego wychowankowie usłyszeli i zagrali rytmy marszowe. Był także czas na poznanie „Mazurka Dąbrowskiego". Na zajęciach umuzykalniających śpiewały piosenkę pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem". Na zakończenie dzieci wykonały przepiękne kotyliony. Ten wyjątkowy dzień z pewnością pozostanie na długo w pamięci podopiecznych.
Poniżej link do relacji z wydarzenia:
 • Dzieci przygotowują białoczerwone kotyliony
 • Dzieci przedszkolne uczestniczą w zajęciach muzycznych
 • Dzieci z klubu Myszki Miki z przypiętymi kotylionami w barwach narodowych Polski
 • Dzieci z klubu Myszki Miki stoją z opiekunkami a w dłoniach trzymają białoczerwone chorągiewki.

Zaproszenie do udziału w Festiwalu Piosenki Dziecięcej

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zaprasza dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu żyrardowskiego do udziału w  XXV Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej, który odbędzie się w dniu 17 listopada 2022r. (czwartek) o godz. 10:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Regulamin Festiwalu oraz karty zgłoszeń do pobrania na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie  pod adresem https://www.mlodek.pl/

 • Zaproszenie na Festiwal Piosenki Dziecięcej

Zaproszenie do udziału w Festiwalu Piosenki Młodzieżowej "Akcent"

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zaprasza młodzież w wieku od 14 do 19 lat ze szkół ponadpodstawowych, do udziału w XX Powiatowym Festiwalu Piosenki Młodzieżowej "Akcent", który jest przeznaczony dla solistów z całego regionu. Festiwal odbędzie się w dniu 18 listopada (piątek) 2022r. o godz. 17:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Regulamin Festiwalu oraz karty zgłoszeń do pobrania na stronie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie  pod adresem https://www.mlodek.pl/

 • Zaproszenie na Festiwal Piosenki Młodzieżowej Akcent

Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027. Nabór będzie przeprowadzony w terminie od 15 do 24 listopada 2022 r. Publikujemy poniżej dokumenty związane z ogłoszonym naborem.

Konkurs historyczny

W dniu 18 listopada w siedzibie Muzeum Mazowsza Zachodniego odbędzie się finał XI edycji Powiatowego Konkursu Historycznego „Gdzie są kwiaty z tamtych lat. Konkurs wiedzy o Armii Krajowej, Szarych Szeregach i Żołnierzach Wyklętych”. Organizatorami konkursu są Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie oraz Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem objął Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz. 

 • Plakat konkursu historycznego "Gdzie są kwiaty z tamtych lat"

"Bajeczna Bombka"

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu żyrardowskiego oraz podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie do udziału w powiatowym konkursie na wykonanie bombki bożonarodzeniowej.

Regulamin konkursu zamieszczamy poniżej

 • data: 2022-11-22
 • Plakat konkursu "Bajeczna Bombka"

XXV Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej rozstrzygnięty

17 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbył się XXV Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza.

Jury w składzie: Robert Rasz (przewodniczący) – muzyk, perkusista, instruktor, Olga Dudkiewicz – muzyk, muzykoterapeuta, nauczyciel i Aleksandra Rudzińska – muzyk, instruktor oceniało występy 28 artystów w trzech kategoriach wiekowych, którzy reprezentowali 14 placówek oświatowych z naszego powiatu. Wybór laureatów nie był łatwy ze względu na wysoki poziom artystyczny wykonywanych utworów.

W pierwszej kategorii wiekowej (klasy I-III) najlepsza okazała się Julia Kwaczyńska ze Szkoły Podstawowej w Piekarach, kolejne miejsca zajęli - Wojciech Kowalik – zgłoszenie indywidualne, i  Julia Małkiewicz – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie. Wyróżnienia otrzymali: Kornelia Prusik – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej (Filia Korabiewice), Pola Majewska – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żyrardowie, Hanna Nowakowska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej i Kornelia Boczkowska – zgłoszenie indywidualne. W drugiej kategorii wiekowej (klasy IV-VI) pierwszą nagrodę wyśpiewała Anna Jankowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Maklakiewicza w Mszczonowie. Dwa drugie miejsca przypadły Magdalenie Lechniak ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żyrardowie i Emilowi Dębskiemu – Szkoła Podstawowa w Osuchowie. Nagrody za trzecie miejsce powędrowały do Dawida Boguszewskiego – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie, Zofii Świder – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żyrardowie i Dominiki Głośniak – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie.

Wyróżnienia jury przyznało: Gabrieli Wardziak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kolumba w Żyrardowie, Kalinie Knińskiej – Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Żyrardowie, Barbarze Kmieciak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej, Kariniea Pieniążek – Szkoła Podstawowa w Piekarach i Marii Rogala – zgłoszenie indywidualne.

W trzeciej  kategorii wiekowej (klasy VII-VIII) najlepszą okazała się Patrycja Kulicka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Maklakiewicza w Mszczonowie. Kolejne miejsca zajęli - Maja Borowiec – Szkoła Podstawowa w Piekarach, Agata Pleśnierowicz  – Mszczonowski Ośrodek Kultury w Mszczonowie i Maja Strzelecka – zgłoszenie indywidualne. Wyróżniono także Michała Olborskiego ze Szkoły Podstawowej w Osuchowie.

Młodzi artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego, który Starosta Krzysztof Dziwisz wręczył wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Stanisławem Nalejem.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom.

 • Wręczenie nagród zwyciężczyni w kategorii wiekowej klasy I - III
 • Śpiewa i gra na pianinie zwyciężczyni w kategorii kl. IV - VI
 • Wręczanie nagród zwyciężczyni w kategorii kl. IV - VI
 • Wspólna fotografia uczestników konkursu z jury i Starostą Powiatu Żyrardowskiego

Konkurs historyczny rozstrzygnięty

18 listopada w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie odbył się finałowy etap konkursu  „Gdzie są kwiaty z tamtych lat. Konkurs wiedzy o Armii Krajowej, Szarych Szeregach i Żołnierzach Wyklętych”, który patronatem objął Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz.

W rywalizacji udział wzięło 19 uczniów z 7 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu żyrardowskiego. Część pisemna wyłoniła 6 najlepszych zawodników, którzy rywalizowali później w części ustnej. Komisja konkursowa w składzie Wiesław Wysocki - historyk, profesor nauk humanistycznych i nauczyciel akademicki, Sławomir Maszewski - historyk w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego oraz reprezentujący organizatorów - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko "Żaba" Piotr Siwierski  i Muzeum Mazowsza Zachodniego Bogusław Nietrzebka wyłoniła trójkę zwycięzców. Najlepszą wiedzą wykazał się Dawid Libera z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie, Kolejne miejsca zajęli Jakub Anczewski z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie i Jakub Gręda z Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie.

Wyróżnienia otrzymali - Filip Kociszewski z Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie, Antoni Stańczyk z Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie i Maksymilian Kamiński z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Żyrardowie

Nagrody w konkursie ufundowali: Starosta Krzysztof Dziwisz – nagroda główna dla zwycięzcy oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. Gratulacje dla zwycięzców oraz podziękowania dla uczestników konkursu.

 • Za stołem siedzą członkowie komisji konkursowej
 • Odpowiedzi udziela zwycięzca konkursu
 • Starosta Powiatu Żyrardowskiego wraz z członkami komisji konkursowej wręczają dyplom i nagrody uczestniczce konkursu
 • Wspólna fotografia

XX Powiatowy Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Akcent”

Najbardziej utalentowana młodzież z Powiatu Żyrardowskiego zaprezentowała swoje umiejętności wokalne 18 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Tego dnia wyłoniono zwycięzców XX Powiatowego Festiwalu Piosenki Młodzieżowej „Akcent” pod patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza i Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego.

Jury nie miało łatwego zadania w wyborze zwycięzców. Poziom prezentacji był bardzo wysoki. Po wysłuchaniu 11 uczestników przyznano nagrody i wyróżnienia. O kolejności zdecydowało jury w składzie: Robert Rasz (przewodniczący) – muzyk, perkusista, instruktor, Agnieszka Orzechowska – muzyk, instruktor i Sławomir Nalej – muzyk, instruktor, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu i Prezydenta Miasta Żyrardowa. Nagrody wręczyli obecni podczas Festiwalu: Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński oraz Radny Powiatu Żyrardowskiego Michał Ochnicki.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Oliwia Baranek – Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej

Hanna Kmieciak – zgłoszenie indywidualne

Oliwia Tomaszewska – zgłoszenie indywidualne

Karolina Lechniak – zgłoszenie indywidualne

Wyróżnienia:

Natalia Kaliszewska – Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach

Małgorzata Potrzebowska – Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej

Gratulujemy zwycięzcom i z niecierpliwością czekamy na kolejne konkursy

 • data: 2022-11-22
 • Śpiewa zwyciężczyni XX Powiatowy Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Akcent”
  • data: 2022-11-21
 • Wręczenie nagród
  • data: 2022-11-21
 • Wspólna fotografia uczestników Festiwalu
  • data: 2022-11-21

Zaproszenie na powiatową debatę społeczną w Żyrardowie

Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie insp. Edyta Marczewska serdecznie zaprasza na debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu na terenie naszego powiatu. Debata odbędzie się 1 grudnia 2022r. o godzinie 16:00 w Centrum Kultury w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II 3.

Budowa współpracy z lokalnymi społecznościami oraz mieszkańcami to podstawowy element do stworzenia efektywnych, lokalnych programów bezpieczeństwa oraz wsparcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w szczególności mających na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości.

Dlatego już dziś zapraszamy mieszkańców powiatu żyrardowskiego do udziału w debacie społecznej.

Podczas spotkania każdy z uczestników będzie mógł podzielić się swoimi uwagami, czy wskazówkami mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w debacie.

Plakat- informacja o debacie

XLV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Zapraszamy do oglądania relacji z obrad XLV Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Relację można oglądać pod adresem:

https://esesja.tv/transmisja/31878/xlv-sesja-rady-powiatu-zyrardowskiego-w-dniu-sroda-30-listopada-2022-r.htm

Obwieszczenie Pełnomocnika Rządu RP ds. CPK

Publikujemy poniżej obwieszczenie Pełnomocnika Rządu RP ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pn. „Strategia rozwoju obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

 • data: 2022-12-01

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki