Treść strony

„Moja przygoda w muzeum”- etap powiatowy konkursu za nami

W Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie odbyło się podsumowanie Powiatowego Etapu Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Moja przygoda w muzeum”, który  został zorganizowany przez Muzeum pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza.

Na konkurs nadesłano ponad 100 prac z 11 placówek oświatowych z powiatu żyrardowskiego. Najlepsze spośród nich wybrała komisja w składzie:

▫ Zbigniew Kołaczek- artysta plastyk

▫ Stanisław Nalej- Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

▫ Elżbieta Sowińska- przewodnik muzealny

▫ Paulina Gałązka- asystent muzealny

▫ Justyna Żak-Szwarc- kustosz Muzeum

Nagrody i wyróżnienia przyznano w czterech kategoriach wiekowych.

W kategorii 7-9 lat nagrody otrzymały Zofia Daszek i Maja Bućko, a wyróżnienia Antonina Gorzkowska, Antonina Pindor i Lorelai Botoroiu.

W kategorii 10-12 lat nagrody przypadły Zofii Fałkowskiej, Alicji Orzechowskiej, Weronice Guzewskiej, Oliwii Kusio, Krystianowi  Misiakowi, Oskarowi Gołębiewskiego i Natalii Wrzocha, a wyróżnienia dla: Magdaleny Lechniak, Leny Stronias, Zofii Słomczyńskiej, Patrycji Talak, Nataszy Kosiorek.

W kategorii13-15 lat nagrody otrzymali: Magdalena Obraniak, Natalia Wnęk, Zofia Niewiadomska, Gabriela Kowalska i, Dziyana Misiukevic, natomiast wyróżnienia: Saba Dzwonek, Jakub Matuszczak, Marcelina Rutkowska, Amelia Zimochocka i Weronika Kownacka-Szczepanik

W kategorii 16-18 lat wyróżniono prace Zofii Cymerskiej i Małgorzaty Berlińskiej.

Wręczono również Darii Małeckiej Nagrodę Starosty Powiatu Żyrardowskiego.

Nie pominięto oczywiście artystycznych opiekunów zwycięzców, którzy otrzymali od Starosty specjalne wyróżnienia.

Prace nagrodzonych i wyróżnionych artystów zostaną przesłane na międzynarodowe eliminacje do Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom. Życzymy powodzenia w dalszym etapie konkursu.

 • data: 2022-06-23
 • Starosta z laureatami konkursu
 • Starosta wręcza nagrodę laureatce konkursu
 • Starosta i Członek Zarządu z laureatką konkursu
 • Starosta i członkowie jury z laureatką konkursu
 • Starosta i członkowie jury z laureatką konkursu
 • Starosta wraz z członkami jury i opiekunami laureatów

Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania i absolutorium

30 czerwca Rada Powiatu Żyrardowskiego podjęła uchwały w sprawach:

 • udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w składzie: Krzysztof Dziwisz, Krzysztof Maciejczyk, Stanisław Nalej, Krzysztof Rdest i Andrzej Koźbiał.
 • udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 (12 Radnych zagłosowało „za”).

W ubiegłym roku Zarząd pozyskał rekordową ilość dofinansowań i wykonał wiele kluczowych inwestycji. Starosta Powiatu Krzysztof Dziwisz podziękował za zaufanie i dobrą współpracę Radnych z Zarządem Powiatu.

 • Stoją - Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Skarbnik Powiatu...
 • Stoją - Skarbnik Powiatu i Starosta Powiatu Żyrardowskiego
 • Stoją radni Powiatu Żyrardowskiego

Ważna informacja dla klientów

W związku z planowaną próbną ewakuacją w dniu 12 lipca 2022 r. nastąpi przerwa w działaniu  Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w godz. 15.30 - 15.45.

 

 • data: 2022-07-06

Apel policji na czas urlopów

W związku z rozpoczętym okresem wyjazdów wakacyjnych, przypominamy zalecenia Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, które pomogą ustrzec dobytek własny i sąsiadów przed jego utratą w wyniku kradzieży z włamaniem.

Już na początku czerwca na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie opublikowano obszerny artykuł, który warto przypomnieć. Poniżej link do materiału

https://mazowiecka.policja.gov.pl/wzy/aktualnosci/68264,Apel-Policji-jak-uniknac-wlaman-i-kradziezy.html

Zachowajmy rozsądek i czujność, cieszmy się wakacjami!

 • Jak zapobiegać włamaniom

Informacja dla klientów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lipca 2022 r. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie będzie czynny do godziny 14.30 (kasa Urzędu czynna - do godziny 15.00).

Za utrudnienia przepraszamy.

Półkolonie w MłoDeKu

Tegoroczne półkolonie letnie w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie „Lato 2022” zostały zorganizowane dla 24-osobowej grupy dzieci w wieku 7-10 lat. Akcja letnia odbywała się w dniach od 27 czerwca do 8 lipca.

Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach plastycznych, turniejach gier planszowych, zabawach na basenie i zajęciach ruchowych. Głównymi atrakcjami były oczywiście wycieczki, podczas których dzieci odwiedziły: Park Rozrywki "Julinek", Miasto Przygód "Mandoria", "Farmę Iluzji" i Warsztat Garncarski w Bolimowie.

 • Uczestnicy półkolonii w parku rozrywki
 • Uczestnicy półkolonii na basenie
 • Uczestnicy półkolonii prezentują swoje prace
 • Uczestnicy półkolonii w warsztacie garncarskim

„Aktywna tablica” znów trafia do szkół Powiatu Żyrardowskiego!

W ramach kolejnej edycji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica” na lata 2020 – 2024 szkoły Powiatu Żyrardowskiego otrzymały łącznie 56 000 zł na zakup:

 • projektorów
 • tablic interaktywnych
 • ekranów dotykowych
 • głośników
 • drukarek 3D
 • notatników, linijek i drukarek brajlowskich
 • materiałów do kodowania

W edycji na rok 2022 z 719 wniosków wyłoniono 327 szkół. Wśród nich znalazły się szkoły prowadzone przez Powiat Żyrardowski:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej – 14 000 zł
 • Liceum Ogólnokształcące im. Karola Ditttricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie – 14 000 zł
 • Branżowa Szkoła I stopnia im. Karola Ditttricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie – 14 000 zł
 • Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie – 14 000 zł
 • Plakat programu "Aktywna tablica"

III Sektorze! Daj się poznać!

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP) działających w województwie mazowieckim. Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br. pod adresem https://form.typeform.com/to/RfrwhFTz

Zapraszamy do jej wypełnienia. Jet to pierwszy etap szeroko zakrojonego badania, dzięki któremu głos organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przez instytucje województwa podczas planowania dalszej współpracy.

 • Daj się poznać

UWAGA! УВАГА!

 • syreny alarmowe

Informacja dla klientów

Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 08.08.2022 r. do 22.08.2022r. pracownik odpowiedzialny za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (cechowanie drewna), będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym. 

Zapraszamy do oglądania obrad XLI Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 3 sierpnia od godz. 13.00 odbyła się zdalnie XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego, z następującym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad Sesji:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żyrardowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Żyrardowskiego.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Żyrardowskiego za rok 2021.
10. Informacja o pracy Zarządu.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Relację z obrad oglądać można w systemie eSesja.tv pod adresem 
 
Poniżej zamieszczamy informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie o stanie sanitarnym i  sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu żyrardowskiego za rok 2021. 
 • logo eSesja

Uwaga! Komunikat

W dniu 5 sierpnia 2022 roku w godz. 13.00  -  15.00 w gminach powiatu żyrardowskiego będą kontrolnie uruchamiane syreny alarmowe. Związane jest to z odbiorem technicznym nowych syren przyłączanych do istniejacego systemu ostrzegania i  alarmowania.

 • data: 2022-08-04
 • Syreny alarmowe

Biuro Rzecznika Konsumentów nieczynne

Informujemy, że biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Żyrardowie nie będzie czynne w dniu 10 sierpnia 2022 roku. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać: pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00. 

Za utrudnienia przepraszamy

W MłoDeKu nowy dyrektor, w ZS w Mszczonowie bez zmian

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zdecydował o powierzeniu stanowisk dyrektorom dwóch placówek. Tym samym Młodzieżowym Domem Kultury przy ulicy Moniuszki w Żyrardowie od września będzie kierował dotychczasowy instruktor – Sławomir Nalej, który zastąpi wieloletnią dyrektorkę placówki – Bożenę Liszewską, Zespołem Szkół w Mszczonowie nadal będzie zarządzała Dorota Powązka. Gratulujemy!

Nowym dyrektorom powierzono stanowiska na okres 5 lat – od 1 września br. do 31 sierpnia 2027 r.

Ponadto Zarząd podjął decyzję w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pięciorga nauczycieli placówek powiatowych, którzy ubiegają się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W składzie komisji znajdą się m.in. Anna Smolarek, Olga Kijewska i Ewa Mazur. O stopień nauczyciela mianowanego ubiegać się będą: Marlena Domańska, Kinga Siedlecka, Bartłomiej Karliński, Bogusław Nietrzebka i Renata Okońska. Trzymamy kciuki

Zarząd Powiatu w składzie: Przewodniczący Zarządu – Krzysztof Dziwisz, Wicestarosta – Krzysztof Maciejczyk oraz członkowie zarządu – Stanisław Nalej, Krzysztof Rdest i Andrzej Koźbiał podjął uchwały na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2022.

 • Budynek Młodzieżowego Domu Kultury
 • Budynek Zespołu Szkół w Mszczonowie

Coraz więcej połączeń autobusowych w powiecie

Dwie nowe linie i nawet 24 połączenia na rozkładach jazdy pojawią się prawdopodobnie już od września na terenie powiatu żyrardowskiego. Pierwsza linia połączy Żyrardów z Puszczą Mariańską i Bartnikami, druga będzie linią międzypowiatową z Żyrardowa przez Wiskitki do Sochaczewa. Umowa w tej sprawie została podpisana między Wojewodą Mazowieckim a Starostą Krzysztofem Dziwiszem. Dzięki niej Powiat Żyrardowski skorzysta z dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w wysokości około 300 tys. zł.

Połączenia autobusowe mają usprawnić komunikację uczniów dojeżdżających do szkół oraz osób dojeżdżających na tych trasach do pracy. Mieszkańcy podróżujący do Puszczy Mariańskiej i Bartnik zyskają 10 nowych kursów autobusowych w ciągu dnia, osoby z Sochaczewa i gminy Wiskitki nawet 24.

-Bardzo byśmy chcieli uruchomić połączenia od 1 września br., wszystko jednak zależy od gmin, które zgodnie z projektem powinny uczestniczyć finansowo w ich realizacji - wyjaśnia Starosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz. Chodzi o gminy Puszcza Mariańska, Wiskitki i Powiat Sochaczewski, które w sumie miałyby dofinansować linie w łącznej kwocie około 60 tys. zł.

To będą kolejne połączenia autobusowe w powiecie żyrardowskim z tego programu. Pierwsze cztery, na podstawie umowy z połowy maja br. zostały uruchomione z początkiem lipca. Są to linie:

Adamów-Radziejowice-Korytów- Żyrardów

Grodzisk Mazowiecki- Radziejowice- Mszczonów

Żyrardów- Działki- Wiskitki

Żyrardów-Wiskitki- Guzów- Popielarnia.

W sumie dzięki porozumieniu na rozkładzie tych linii od 1 lipca znalazło się ponad 70 kursów autobusów. Wszystkie te połączenia będą realizowane do końca roku.

 • Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Starosta Powiatu...
 • Umowę podpisują Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i...
 • Stoją od lewej - Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego...

Kalendarium

Kalendarz

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Paweł Pogorzelski

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki