Treść strony

„Moja przygoda w muzeum”- etap powiatowy konkursu za nami

W Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie odbyło się podsumowanie Powiatowego Etapu Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Moja przygoda w muzeum”, który  został zorganizowany przez Muzeum pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza.

Na konkurs nadesłano ponad 100 prac z 11 placówek oświatowych z powiatu żyrardowskiego. Najlepsze spośród nich wybrała komisja w składzie:

▫ Zbigniew Kołaczek- artysta plastyk

▫ Stanisław Nalej- Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

▫ Elżbieta Sowińska- przewodnik muzealny

▫ Paulina Gałązka- asystent muzealny

▫ Justyna Żak-Szwarc- kustosz Muzeum

Nagrody i wyróżnienia przyznano w czterech kategoriach wiekowych.

W kategorii 7-9 lat nagrody otrzymały Zofia Daszek i Maja Bućko, a wyróżnienia Antonina Gorzkowska, Antonina Pindor i Lorelai Botoroiu.

W kategorii 10-12 lat nagrody przypadły Zofii Fałkowskiej, Alicji Orzechowskiej, Weronice Guzewskiej, Oliwii Kusio, Krystianowi  Misiakowi, Oskarowi Gołębiewskiego i Natalii Wrzocha, a wyróżnienia dla: Magdaleny Lechniak, Leny Stronias, Zofii Słomczyńskiej, Patrycji Talak, Nataszy Kosiorek.

W kategorii13-15 lat nagrody otrzymali: Magdalena Obraniak, Natalia Wnęk, Zofia Niewiadomska, Gabriela Kowalska i, Dziyana Misiukevic, natomiast wyróżnienia: Saba Dzwonek, Jakub Matuszczak, Marcelina Rutkowska, Amelia Zimochocka i Weronika Kownacka-Szczepanik

W kategorii 16-18 lat wyróżniono prace Zofii Cymerskiej i Małgorzaty Berlińskiej.

Wręczono również Darii Małeckiej Nagrodę Starosty Powiatu Żyrardowskiego.

Nie pominięto oczywiście artystycznych opiekunów zwycięzców, którzy otrzymali od Starosty specjalne wyróżnienia.

Prace nagrodzonych i wyróżnionych artystów zostaną przesłane na międzynarodowe eliminacje do Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom. Życzymy powodzenia w dalszym etapie konkursu.

 • data: 2022-06-23
 • Starosta z laureatami konkursu
 • Starosta wręcza nagrodę laureatce konkursu
 • Starosta i Członek Zarządu z laureatką konkursu
 • Starosta i członkowie jury z laureatką konkursu
 • Starosta i członkowie jury z laureatką konkursu
 • Starosta wraz z członkami jury i opiekunami laureatów

Zarząd Powiatu otrzymał wotum zaufania i absolutorium

30 czerwca Rada Powiatu Żyrardowskiego podjęła uchwały w sprawach:

 • udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w składzie: Krzysztof Dziwisz, Krzysztof Maciejczyk, Stanisław Nalej, Krzysztof Rdest i Andrzej Koźbiał.
 • udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 (12 Radnych zagłosowało „za”).

W ubiegłym roku Zarząd pozyskał rekordową ilość dofinansowań i wykonał wiele kluczowych inwestycji. Starosta Powiatu Krzysztof Dziwisz podziękował za zaufanie i dobrą współpracę Radnych z Zarządem Powiatu.

 • Stoją - Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Skarbnik Powiatu i Przewodniczący Rady Powiatu
 • Stoją - Skarbnik Powiatu i Starosta Powiatu Żyrardowskiego
 • Stoją radni Powiatu Żyrardowskiego

Ważna informacja dla klientów

W związku z planowaną próbną ewakuacją w dniu 12 lipca 2022 r. nastąpi przerwa w działaniu  Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w godz. 15.30 - 15.45.

 

 • data: 2022-07-06

Apel policji na czas urlopów

W związku z rozpoczętym okresem wyjazdów wakacyjnych, przypominamy zalecenia Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, które pomogą ustrzec dobytek własny i sąsiadów przed jego utratą w wyniku kradzieży z włamaniem.

Już na początku czerwca na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie opublikowano obszerny artykuł, który warto przypomnieć. Poniżej link do materiału

https://mazowiecka.policja.gov.pl/wzy/aktualnosci/68264,Apel-Policji-jak-uniknac-wlaman-i-kradziezy.html

Zachowajmy rozsądek i czujność, cieszmy się wakacjami!

 • Jak zapobiegać włamaniom

Informacja dla klientów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lipca 2022 r. Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Żyrardowie będzie czynny do godziny 14.30 (kasa Urzędu czynna - do godziny 15.00).

Za utrudnienia przepraszamy.

Półkolonie w MłoDeKu

Tegoroczne półkolonie letnie w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie „Lato 2022” zostały zorganizowane dla 24-osobowej grupy dzieci w wieku 7-10 lat. Akcja letnia odbywała się w dniach od 27 czerwca do 8 lipca.

Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach plastycznych, turniejach gier planszowych, zabawach na basenie i zajęciach ruchowych. Głównymi atrakcjami były oczywiście wycieczki, podczas których dzieci odwiedziły: Park Rozrywki "Julinek", Miasto Przygód "Mandoria", "Farmę Iluzji" i Warsztat Garncarski w Bolimowie.

 • Uczestnicy półkolonii w parku rozrywki
 • Uczestnicy półkolonii na basenie
 • Uczestnicy półkolonii prezentują swoje prace
 • Uczestnicy półkolonii w warsztacie garncarskim

„Aktywna tablica” znów trafia do szkół Powiatu Żyrardowskiego!

W ramach kolejnej edycji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica” na lata 2020 – 2024 szkoły Powiatu Żyrardowskiego otrzymały łącznie 56 000 zł na zakup:

 • projektorów
 • tablic interaktywnych
 • ekranów dotykowych
 • głośników
 • drukarek 3D
 • notatników, linijek i drukarek brajlowskich
 • materiałów do kodowania

W edycji na rok 2022 z 719 wniosków wyłoniono 327 szkół. Wśród nich znalazły się szkoły prowadzone przez Powiat Żyrardowski:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej – 14 000 zł
 • Liceum Ogólnokształcące im. Karola Ditttricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie – 14 000 zł
 • Branżowa Szkoła I stopnia im. Karola Ditttricha w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie – 14 000 zł
 • Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie – 14 000 zł
 • Plakat programu "Aktywna tablica"

III Sektorze! Daj się poznać!

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP) działających w województwie mazowieckim. Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br. pod adresem https://form.typeform.com/to/RfrwhFTz

Zapraszamy do jej wypełnienia. Jet to pierwszy etap szeroko zakrojonego badania, dzięki któremu głos organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przez instytucje województwa podczas planowania dalszej współpracy.

 • Daj się poznać

UWAGA! УВАГА!

 • syreny alarmowe

Informacja dla klientów

Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 08.08.2022 r. do 22.08.2022r. pracownik odpowiedzialny za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (cechowanie drewna), będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym. 

Zapraszamy do oglądania obrad XLI Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 3 sierpnia od godz. 13.00 odbyła się zdalnie XLI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego, z następującym porządkiem obrad:
Proponowany porządek obrad Sesji:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żyrardowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Żyrardowskiego.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Żyrardowskiego za rok 2021.
10. Informacja o pracy Zarządu.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Relację z obrad oglądać można w systemie eSesja.tv pod adresem 
 
Poniżej zamieszczamy informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie o stanie sanitarnym i  sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu żyrardowskiego za rok 2021. 
 • logo eSesja

Uwaga! Komunikat

W dniu 5 sierpnia 2022 roku w godz. 13.00  -  15.00 w gminach powiatu żyrardowskiego będą kontrolnie uruchamiane syreny alarmowe. Związane jest to z odbiorem technicznym nowych syren przyłączanych do istniejacego systemu ostrzegania i  alarmowania.

 • data: 2022-08-04
 • Syreny alarmowe

Biuro Rzecznika Konsumentów nieczynne

Informujemy, że biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Żyrardowie nie będzie czynne w dniu 10 sierpnia 2022 roku. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać: pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00. 

Za utrudnienia przepraszamy

W MłoDeKu nowy dyrektor, w ZS w Mszczonowie bez zmian

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zdecydował o powierzeniu stanowisk dyrektorom dwóch placówek. Tym samym Młodzieżowym Domem Kultury przy ulicy Moniuszki w Żyrardowie od września będzie kierował dotychczasowy instruktor – Sławomir Nalej, który zastąpi wieloletnią dyrektorkę placówki – Bożenę Liszewską, Zespołem Szkół w Mszczonowie nadal będzie zarządzała Dorota Powązka. Gratulujemy!

Nowym dyrektorom powierzono stanowiska na okres 5 lat – od 1 września br. do 31 sierpnia 2027 r.

Ponadto Zarząd podjął decyzję w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pięciorga nauczycieli placówek powiatowych, którzy ubiegają się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W składzie komisji znajdą się m.in. Anna Smolarek, Olga Kijewska i Ewa Mazur. O stopień nauczyciela mianowanego ubiegać się będą: Marlena Domańska, Kinga Siedlecka, Bartłomiej Karliński, Bogusław Nietrzebka i Renata Okońska. Trzymamy kciuki

Zarząd Powiatu w składzie: Przewodniczący Zarządu – Krzysztof Dziwisz, Wicestarosta – Krzysztof Maciejczyk oraz członkowie zarządu – Stanisław Nalej, Krzysztof Rdest i Andrzej Koźbiał podjął uchwały na posiedzeniu w dniu 9 sierpnia 2022.

 • Budynek Młodzieżowego Domu Kultury
 • Budynek Zespołu Szkół w Mszczonowie

Coraz więcej połączeń autobusowych w powiecie

Dwie nowe linie i nawet 24 połączenia na rozkładach jazdy pojawią się prawdopodobnie już od września na terenie powiatu żyrardowskiego. Pierwsza linia połączy Żyrardów z Puszczą Mariańską i Bartnikami, druga będzie linią międzypowiatową z Żyrardowa przez Wiskitki do Sochaczewa. Umowa w tej sprawie została podpisana między Wojewodą Mazowieckim a Starostą Krzysztofem Dziwiszem. Dzięki niej Powiat Żyrardowski skorzysta z dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w wysokości około 300 tys. zł.

Połączenia autobusowe mają usprawnić komunikację uczniów dojeżdżających do szkół oraz osób dojeżdżających na tych trasach do pracy. Mieszkańcy podróżujący do Puszczy Mariańskiej i Bartnik zyskają 10 nowych kursów autobusowych w ciągu dnia, osoby z Sochaczewa i gminy Wiskitki nawet 24.

-Bardzo byśmy chcieli uruchomić połączenia od 1 września br., wszystko jednak zależy od gmin, które zgodnie z projektem powinny uczestniczyć finansowo w ich realizacji - wyjaśnia Starosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz. Chodzi o gminy Puszcza Mariańska, Wiskitki i Powiat Sochaczewski, które w sumie miałyby dofinansować linie w łącznej kwocie około 60 tys. zł.

To będą kolejne połączenia autobusowe w powiecie żyrardowskim z tego programu. Pierwsze cztery, na podstawie umowy z połowy maja br. zostały uruchomione z początkiem lipca. Są to linie:

Adamów-Radziejowice-Korytów- Żyrardów

Grodzisk Mazowiecki- Radziejowice- Mszczonów

Żyrardów- Działki- Wiskitki

Żyrardów-Wiskitki- Guzów- Popielarnia.

W sumie dzięki porozumieniu na rozkładzie tych linii od 1 lipca znalazło się ponad 70 kursów autobusów. Wszystkie te połączenia będą realizowane do końca roku.

 • Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz
 • Umowę podpisują Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz
 • Stoją od lewej - Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Stanisław Nalej, Skarbnik Agnieszka Mazurek, Wojewoda Mazowiecki...

Powiat ma nowego komendanta

Starosta Powiatu Żyrardowskiego zaakceptował kandydaturę st. bryg. Mariusza Tymoszewicza  na funkcję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Nominacja oraz powołanie nastąpiło z rąk Komendanta Wojewódzkiego PSP generała Jarosława Nowosielskiego.

27 lipca odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza z nowo mianowanym Komendantem.

Mariusz Tymoszewicz służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1996r. jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Szkołę tę ukończył w 2000r., uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa i młodszego kapitana.

Po szkole pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim przechodząc przez poszczególne wydziały i stanowiska. W 2004r. ukończył studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z tytułem magistra inżyniera budownictwa.  W trakcie służby rozpoczął służbę w sekcji kontrolno-rozpoznawczej i pracował na tym stanowisku do 2015r. jako kierownik. Od połowy 2015r. pełnił funkcję na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  Podczas pełnienia służby brał czynny udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. Posiada również uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Odznaczony m. in.: Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 2001r., Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa – 2007r., Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2016r.

Prywatnie Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie ma żonę i dwie córki. Interesuje się piłką nożną, jazdą na nartach i podróżami motocyklowymi.

Pilnie potrzebne nowe rodziny zastępcze

Kandydaci do prowadzenia kolejnych zawodowych rodzin zastępczych oraz pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Żyrardowskiego są pilnie poszukiwani Zbyt mała ich ilość sprawia, że dzieci muszą być umieszczane w placówkach opiekuńczych na terenie całej Polski.

To bardzo ważne, aby dzieci nie traciły więzi ze swoimi rodzicami biologicznymi, którzy zazwyczaj mają szansę odzyskać pełnię praw rodzicielskich. Im dalej od domu trafiają dzieci, tym kontakt rodziny jest z nimi bardziej utrudniony.

-Na dziś nie mamy gdzie umieścić dziesięciorga dzieci, bo nie ma ani jednej rodziny zastępczej. Rodziny, które zgodziły się pełnić taką funkcję na terenie powiatu, bardzo szybko wyczerpały limit- tłumaczy Karolina Dymek, kierownik pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Żyrardowie.

Obecnie w Powiecie Żyrardowskim działa 7 rodzinnych domów dziecka i jedna zawodowa rodzina zastępcza. W rodzinnych domach dziecka może przebywać maksymalnie 7 dzieci, w rodzinie zawodowej 3 (chyba, że trafia bardziej liczne rodzeństwo, którego się nie rozdziela).

W sumie na terenie powiatu działa około 115 rodzin zastępczych. Opiekunowie zastępczy sprawują pieczę nad około 330 dzieci z terenu powiatu, z czego około setka trafiła poza powiat.

Aby zmienić tę sytuację PCPR od września br. rozpocznie kampanię społeczną pn. “Azymut rodzina. Obierz kurs na rodzinę. Zostań opiekunem zastępczym.”, której celem jest nie tylko pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze, ale również zwiększenie świadomości społecznej na temat rodzicielstwa zastępczego.

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Aktywizacja zawodowa uchodźców, wsparcie dla seniorów 50+, pomoc w diagnozowaniu dzieci z Ukrainy, pomoc dla dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zatrudnianie Ukraińców, którzy są tłumaczami, całodobowe wsparcie uchodźców i wolontariuszy pracujących na ich rzecz. Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na coraz szersze wsparcie, również w powiecie żyrardowskim.

Od września w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) w Żyrardowie będzie zatrudniona psycholog (Ukrainka). Obecnie każde dziecko może korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach niezależnie od tego, czy rodzice posiadają dodatkowe dokumenty w tej sprawie. Żyrardowska PPP od początku diagnozuje dzieci z Ukrainy. Żadnemu nie odmówiono pomocy.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie wydaje orzeczenia o niepełnosprawności również dla obywateli Ukrainy. Do tej pory wydał kilkanaście takich dokumentów. Instytucja korzysta z pomocy tłumacza języka ukraińskiego zatrudnionego w Starostwie Powiatowym.

Od marca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie działa Powiatowy Punkt Informacyjno-Doradczy dla Uchodźców. Dzięki współpracy PCPR oraz Fundacji Ternopilskiej odbywa się aktywizacja zawodowa osób z Ukrainy, spotyka się też grupa seniorów 50+. Punkt działa w godzinach 9:00–13:00 w pokoju nr 2 na parterze. Ponadto PCPR pomaga również ukraińskim rodzinom znajdującym się w kryzysie.

Trwa też systemowa aktywizacja zawodowa uchodźców z Ukrainy. Żyrardowski Powiatowy Urząd Pracy oferuje pomoc doradców zawodowych, pomoc w znalezieniu pracy, nauki języka, sfinansowanie podniesienia kwalifikacji, dokończenia studiów, opieki nad małym dzieckiem, zaplanowaniu kariery.

W pomoc włączają się też organizacje pozarządowe, które oferują bezpłatną pomoc psychologiczną wszystkim uchodźcom, a także wolontariuszom którzy im pomagają.

Taką pomoc świadczy Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS), który uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim i polskim.

Jesienne szczepienie lisów na terenie województwa mazowieckiego

Od 10 do 24 września 2022 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii z udziałem Powiatowych Lekarzy Weterynarii przeprowadzi jesienną akcję szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie całego województwa mazowieckiego. Szczepionka będzie wykładana ręcznie oraz zrzucana z samolotów na lasy, pola i łąki. Przynęty ze szczepionką nie wolno dotykać. Zwierzęta nie przyjmą tych z zapachem człowieka. Przez dwa tygodnie od wyłożenia szczepionki należy zachować ostrożność podczas wyprowadzania zwierząt.

Szczepienie wykonuje się przy użyciu doustnej szczepionki LYSVULPEN umieszczonej we wnętrzu przynęty, w kształcie krążka koloru brunatno-zielonego o zapachu rybnym. Zrzuty oraz wyłożenie ręczne nie obejmują zbiorników wodnych, dróg i terenów zabudowanych. Szczepionka uodparnia wyłącznie lisy.

Każdy, kto miałby styczność ze szczepionką powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem medycyny. Należy także zwrócić uwagę na domowe czworonogi, których ewentualny kontakt z preparatem należy zgłosić lekarzowi weterynarii.

Lis jest zwierzęciem wolno żyjącym, najbardziej podatnym na zakażenie wirusem wścieklizny. Regularne szczepienia zmniejszają ryzyko zachorowań.

W ubiegłym roku Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował łącznie o 110. przypadkach wścieklizny u zwierząt nie tylko tych dziko żyjących, ale też domowych, np. kotów. Natomiast w 2022 roku potwierdzono 30 przypadków.

Akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie przeprowadzana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień dla lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Więcej informacji o przypadkach wścieklizny u zwierząt w województwie mazowieckim w linku: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kolejne-przypadki-wscieklizny-u-lisow-wolno-zyjacych-na-terenie-wojewodztwa-mazowieckiego

 

 

Święto Policji

24 lipca odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji, którego obchody odbyły się na Placu Jana Pawła II.

Święto upamiętniło 103 rocznicę założenia Państwowej Policji  co było okazją do nadania odznaczeń i awansów funkcjonariuszom, którzy na co dzień służą mieszkańcom naszego powiatu. W uroczystości wziął udział Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, wręczając na ręce Inspektor Edyty Marczewskiej upominkowy grawerton.

Wśród osób mianowanych na wyższe stopnie policyjne jest Komendant Edyta Marczewska, która z dniem 24 lipca 2022 roku została mianowana na stopień inspektora Policji. Akt mianowania Pani Komendant zostanie przekazany na najbliższych uroczystościach rangi wojewódzkiej.

Awansowano na wyższe stopnie następujących funkcjonariuszy:

na stopień podinspektora Policji

-nadkom. Krzysztof Puszcz

na stopień komisarza Policji

  -podkom. Anna Gajewska

na stopień aspiranta sztabowego Policji

 -st.asp. Tomasz Węgier

na stopień młodszego aspiranta Policji

 -sierż. szt. Patrycja Kieszek

na stopień sierżanta sztabowego Policji

-st. sierż. Przemysław Seta

na stopień starszego sierżanta Policji

 -sierż. Paulina Flisińska

 -sierż. Łukasz Gembala

 -sierż. Michał Grzywiński

 -sierż. Martyna Jagieła

- sierż. Wojciech Łemipcki

- sierż. Mateusz Mroczek

- sierż. Patrycja Sochacka

- sierż. Damian Stegienko

- sierż. Łukasz Żurek

- sierż. Monika Żurek

na stopień sierżanta Policji

- st. post. Tomasz Marjański

-st. post. Julia Szczygielska

-st. post. Patryk Turalski

na stopień starszego posterunkowego Policji

-post. Jakub Koźbiał

-post. Bartłomiej Marszałek

-post. Michał Niedziałkowski

Wśród awansowanych znajduje się I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie nadkomisarz Rafał Adamek oraz Komendant Komisariatu

W związku z obchodami 30 –lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Zarząd Główny odznaczył medalami za działania na rzecz związków zawodowych:

-Inspektor Edytę Marczewską

-Podinspektora Dariusza Małeckiego

-Komisarza Annę Gajewską

-Starszego sierżanta Łukasza Drdzenia

-Sierżanta Pawła Nietrzebkę

-Pana Krzysztofa Rdesta

-Panią Marzenę Plaskotę

 

Złotą odznaką honorową Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów odznaczył

-Aspiranta sztabowego Pawła Głogowskiego

 

Banknotem kolekcjonerskim Obrony Polskiej Granicy Wschodniej Narodowego Banku Polskiego uhonorowany został:

-Podinspektor Krzysztof Puszcz

Po oficjalnym apelu miał miejsce rodzinny piknik, gdzie przygotowano liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych oraz zaprezentowano pojazdy i sprzęt policyjny.

 • 1
 • IMG_2048
 • IMG_2059
 • IMG_2072
 • IMG_2127
 • IMG_2162
 • IMG_2186
 • IMG_2203
 • IMG_2242
 • IMG_2272
 • IMG_2278
 • IMG_2294
 • IMG_2314
 • IMG_2333
 • IMG_2356
 • IMG_2535
 • IMG_2590
 • IMG_2606
 • IMG_2616

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

23.06.2022 odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, na którym omówiono realizację zadań związanych z zakwaterowaniem ludności uchodźczej z Ukrainy.

Następnie przedstawiono przygotowania do bezpiecznego przebiegu wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.

Poruszono także niezwykle ważną kwestie związaną z nasilonymi kradzieżami z włamaniami na terenie powiatu żyrardowskiego. Głos w tej sprawie zabrali reprezentanci Komendant Powiatowej Policji oraz Zastępca Prezesa Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo Bądźmy uważni.

 • _DSC0440ok
 • _DSC0454ok
 • _DSC0455ok2

XXIV Mazowieckie Igrzyska w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców w Żyrardowie

W czwartek, 2 czerwca w Hali Sportowej Elektryk rozpoczęły się Mazowieckie Igrzyska w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców.

Igrzyska zostały oficjalnie otwarte przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofa Dziwisza, wicedyrektor ZS nr 1 Marzeną Szustakowską, przewodniczącego Komisji Oświaty Michała Ochnickiego i radnego Dariusza Mitrowskiego.

Turniej został podzielony na kategorie dziewcząt i chłopców. Mecze w każdej z kategorii rozgrywano przez dwa dni.

Zawody odbyły się na Hali Sportowej Aqua Żyrardów oraz Hali Sportowej Elektryk.

W każdej z kategorii rywalizowało ze sobą 6 szkół.

 

Klasyfikacja końcowa kategorii dziewcząt:

 1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie;
 2. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie;
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Sokołowie Podlaskim;
 4. Szkoła Podstawowa w Bogatem;
 5. Szkoła Podstawowa nr 28 w Warszawie;
 6. Szkoła Podstawowa w Zatorach.

 

Klasyfikacja końcowa w kategorii chłopców:

 1. Szkoła Podstawowa nr 152 w Warszawie;
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Żyrardowie;
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Mińsku Mazowieckim;
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku;
 5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrowie Mazowiecka;
 6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Markach.
 • 1
 • DSC_0103
 • DSC_0106
 • DSC_0138
 • DSC_0140
 • DSC_0148
 • 1
 • DSC_0103
 • DSC_0106
 • DSC_0138
 • DSC_0140
 • DSC_0148

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki