Treść strony

Pomoc dla branży turystycznej

Do dnia 7 sierpnia trwa nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej. Samorząd Mazowsza wesprze przedsiębiorców z branży turystycznej. Na bezzwrotne dotacje planuje przeznaczyć blisko 67 mln zł z RPO WM 2014–2020.

Z powodu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa firmy poniosły znaczące straty, a wiele z nich upadło. Kryzys dotkliwie odczuły zwłaszcza branże: kulturalna i turystyczna, hotelowa, restauratorsko-gastronomiczna oraz wystawienniczo-targowa. Brak jakichkolwiek wpływów w okresie od marca do czerwca zanotowało 90 proc. podmiotów.

Celem naboru  jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw. Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorców, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji. Dotacja będzie bezzwrotna w przypadku utrzymania zatrudnienia i działalności przedsiębiorstwa przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się nabór. (informacja o naborze)

Dodatkowo władze regionu zachęcają do wypoczynku w naszym regionie. Ma w tym pomóc trwająca kampania turystyczna „Odpocznij na Mazowszu”. Samorząd województwa chce pomóc branży turystycznej, dlatego przygotował kampanię „Odpocznij na Mazowszu”, która ma zachęcić turystów do spędzenia wakacji w naszym regionie. To działania kierowane do osób aktywnych, lubiących spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną przy dobrym, zdrowym jedzeniu. Akcja ma pokazać, że właśnie Mazowsze jest najlepszym kierunkiem zarówno na wyjazd weekendowy, jak i dłuższy wypoczynek. To na Mazowszu znajdziemy prawdziwe perełki dziedzictwa kulturowego i historycznego, a przy okazji zachwycimy się bogactwem naturalnym – przyrodniczym i krajobrazowym. Kampania ma nie tylko przypomnieć o licznych atrakcjach Mazowsza, ale też zachęcić turystów do spojrzenia na region z nowej perspektywy. Odwiedzający Mazowsze mogą wybierać spośród wielu miejsc noclegowych o różnym standardzie i lokalizacjach.  W regionie jest ponad 600 obiektów, które mogą przyjąć 6,3 tys. gości. Ponad 100 z nich to kwatery agroturystyczne. Kampania sygnowana jest logo regionu „Mazowsze.serce Polski”, w internecie można jej szukać pod hasztagiem #modanamazowsze.  

 
 • fot.-materiały-prasowe-UMWM
 • odpocznij-na-mazowszu

Stolica Kultury Mazowsza 2020 w stanie pandemii

W dniu 31 lipca samorządy - Województwa Mazowieckiego i Powiatu Żyrardowskiego rozwiązały porozumienie w zakresie organizacji przedsięwzięcia pn. „Stolica Kultury Mazowsza 2020”. Powiat będący koordynatorem tego kulturalnego projektu, podjął się realizacji  wydarzeń jakie zaproponowano we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w kalendarzu imprez kulturalnych w 2020 roku.

Zaplanowana na dzień 13 marca inauguracja projektu nie odbyła się z powodu zaostrzającego się reżimu epidemicznego związanego z koronawirusem. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zawieszając organizację imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie całego kraju, definitywnie przekreśliło realizację kalendarza imprez.

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zwrócił się do Zarządu Województwa z wnioskiem o przeniesienie realizacji projektu na 2021 rok.  Zarząd Województwa uznając, że w myśl zapisów regulaminu konkurs „Stolica Kultury Mazowsza” odbywa się corocznie, wobec czego, nie ma możliwości przenoszenia realizacji projektu na kolejny rok, a zgodną z prawem procedurą będzie rozwiązanie zawartego porozumienia.  Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder podkreśla, że mimo tegorocznych trudności, w przyszłym roku Powiat nasz będzie ponownie aspirował do tego zaszczytnego tytułu.

 • Stolica Kultury Mazowsza

Awaria terminala płatniczego

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, 11 sierpnia 2020 r, wystąpiła krótkotrwała awaria terminala płatniczego dostępnego w kasie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Osoby zobowiązane do płatności za czynności administracyjne mogły dokonać jej tylko w formie gotówkowej. Za utrudnienia przepraszamy.

 
 • Awaria terminala płatniczego

Zmiany kadrowe w Starostwie

  W sierpniu, w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie rozpoczęły swą pracę na dyrektorskich stanowiskach panie – Anna Katarzyna Smolarek, która kieruje Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki i  Krystyna Maja Bryła, nowa Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.

Pani Anna Smolarek  z wykształcenia jest  magistrem filologii polskiej, ukończyła także Zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, a obecnie dokształca się  jeszcze  na Studiach podyplomowych z zakresu  Administracji  oraz Zarządzania w administracji w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Z samorządem lokalnym związana od ponad 12 lat. Była autorem i koordynatorem wielu projektów edukacyjnych i społecznych.

Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych  Pani Krystyna Maja Bryła urodziła się w 1987 r. w Żyrardowie, jest mężatką, ma dwoje dzieci. Posiada wykształcenie prawnicze – ukończyła Wydział Prawa na  Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2015 r. pracowała w Wydziale Komunikacji, na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów, a od trzech lat na stanowisku związanym z transportem drogowym, publicznym transportem zbiorowym oraz nadzorem nad Stacjami Kontroli Pojazdów.

 • Anna Katarzyna Smolarek
 • Krystyna Maja Bryła

Dofinansowanie dla Powiatu Żyrardowskiego na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Ponad 14,1 mln zł dofinansowania otrzymają mazowieckie samorządy w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Środki w wysokości 14 116 397,00 zł pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (11 897 299 zł – 84,28% ze środków europejskich) oraz z budżetu Państwa (2 219 098 zł – ze środków współfinansowania krajowego 15,72%).

Wiele rodzin zostało dotkniętych sytuacją związaną z epidemią koronawirusa. Na Mazowszu jest 4 109 rodzin zastępczych, a w nich 5 876 dzieci, 107 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których mieszka  1 716 dzieci oraz Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny z 20 miejscami dla dzieci do 1 roku życia. Środki w wysokości ponad 14 mln pomogą rodzinom zastępczym przygotować się do kolejnych etapów epidemii. Głównym celem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością), zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny i izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. Wśród beneficjentów wsparcia jest także Powiat Żyrardowski, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 180 018,00 zł. Na szczeblu powiatu projekt realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie.

 
 • Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii

Trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe - adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego - ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię.

O pomoc mogą ubiegać się właściciele gospodarstw rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej wywołana koronakryzysem i nie otrzymali oni pomocy na szkody spowodowane w 2019 roku przez suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Jednym z warunków przyznania pomocy jest złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 roku dotyczącego pomocy na szkody spowodowane suszą i innymi niekorzystnymi zjawiskami.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy można kierować do biur powiatowych Agencji.

 • Susza

Cudze chwalicie, swoje poznajcie

Pod takim hasłem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego promują platformę sprzedażową polskiebazarek.pl

Platforma ma pomóc w sprzedaży żywności przez rolników w okresie pandemii koronawirusa poprzez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z konsumentami. Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, że dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.

Pomysłodawcą i prekursorem takiego działania jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Platformy powstają na stronach Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR) w całym kraju. Produkty znajdujące się w ofercie są zróżnicowane regionalne, można na nich handlować nie tylko żywnością, ale także rękodziełem, używanymi maszynami rolniczymi, zwierzętami gospodarskimi czy oferować usługi. Inicjatywa powstała w maju i już w ciągu miesiąca na platformie pojawiło się kilka tysięcy ofert.

Odbiór produktów ma charakter osobisty i zależy od uzgodnień obu stron, natomiast Ośrodek - poprzez e-bazarek - pośredniczy w nawiązaniu kontaktów i znalezieniu produktów odpowiadających wymaganiom konsumenta.

W każdym ODR działają specjalnie utworzone infolinie oferując pomoc zarówno producentom, chcącym zaprezentować swoje produkty na stronie e-bazarku, jak i konsumentom, szukającym interesujących ich produktów. 

 
 • Cudze chwalicie, swoje poznajcie

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki