Treść strony

„Żyrardowskie dzieci i młodzież uczą się ratować świat”

W dniach 18 maja – 30 czerwca 2020 r. nauczycielki żyrardowskiego „Elektryka”: Sylwia Pietryga i Marzena Szustakowska realizują projekt edukacji kulturowej dla dzieci i młodzieży z Żyrardowa i okolic. Projekt otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-21, funkcję organizacji partnerskiej pełnią Miejski Ośrodek Kultury „AMFITEATR” z Radomia i Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie. Celem projektu jest wzrost zainteresowania sprawami ekologicznymi i uświadomienie dzieciom i młodzieży, że wszyscy jesteśmy częścią świata i tylko dzięki wzajemnej współpracy i dbaniu o wspólne dobra Ziemi, możemy współuczestniczyć w tworzeniu pięknego i przyjaznego miejsca do życia.

W projekcie realizowanych jest wiele aktywności, z których duża część odbywa się w internecie ze względu na obecną sytuację. Na stronie www.facebook.com/bmkzyrardowa publikowane są posty o tematyce ekologicznej, rebusy, układanki, puzzle i wywiady z młodzieżą przeprowadzane przez patronów medialnych. Projekt ma na celu również połączenie edukacji ekologicznej i sztuki, organizatorki zachęcają dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym pt. „Czym jest dla Ciebie planeta Ziemia?”. Podsumowanie projektu, w tym wernisaż prac uczestników konkursu odbędzie się w ostatnią niedzielę czerwca. Organizatorki projektu gorąco zachęcają żyrardowskie dzieci i młodzież do udziału w nim.
 • Żyrardowskie dzieci i młodzież uczą się ratować świat
 • Żyrardowskie dzieci i młodzież uczą się ratować świat
 • Żyrardowskie dzieci i młodzież uczą się ratować świat

Internetowa platforma sprzedażowa dla mazowieckich rolników

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do skorzystania z serwisu Mazowiecki e-bazarek, który umożliwia tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami, a konsumentami. To również doskonała, bezpłatna promocja mazowieckich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich.

Działalność serwisu to pomoc za pośrednictwem MODR mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług oraz realizacja hasła „CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”. Publikowanie ogłoszeń jest bezpłatne!

Na e-Bazarku można sprzedawać: warzywa i owoce, oleje i oliwy, przetwory owocowo-warzywne, miód i produkty pszczele, napoje, nabiał, kwiaty/byliny/nasiona, zboża, mięso i wędliny, pieczywo, produkty zbożowe, ryby, zioła, drzewa i krzewy iglaste oraz maszyny i urządzenia. W razie potrzeby można poszerzyć zakres sprzedaży o dodatkowe kategorie.

 Wszelkie informacje dotyczące Mazowieckiego e-bazarku znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://mazowieckiebazarek.pl

 • Agrobazarek

ARIMR wspiera zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy ona z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia nie można przeznaczyć więcej niż 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8307 zł/ha do 12 707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste), gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Rolnik może uzyskać pieniądze również za ogrodzenie zalesionego terenu w wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami  w wysokości 1132 zł/ha.

Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha. A także premię zalesieniową, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia. Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

 • Premie na zalesianie

Agromarket - platforma sprzedażowa

Interesującą ofertę przedstawiła Fundacja Wsparcia Producentów Rolnych. Za pomocą portalu Agro-Market24.pl pomaga producentom rolnym znaleźć odbiorców na ich produkty rolne. Jest to też oferta dla konsumentów na kupowanie żywności wprost od rolnika.

Agro-Market24 to nowoczesna internetowa giełda rolna skupiająca społeczność rolną i sadowniczą w jednym miejscu. W Agro-Market24 producenci i kupujący mogą w łatwy i szybki sposób nawiązać współprace, gdzie można dodawać ogłoszenia, przeglądać listę ogłoszeń, kontaktować się z innymi użytkownikami przez komunikator i przede wszystkim zawierać transakcję. Portal jest bezpłatny dla użytkowników, bowiem prowadząca go fundacja nie czerpie żadnych korzyści finansowych związanych z portalem.

Dołączyło do inicjatywy wiele instytucji, a wśród nich – Krajowa Rada Izb Rolniczych i regionalne Izby Rolnicze, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, instytuty naukowe, związki branżowe a także wiele samorządów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą portalu

Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/  

 • Agro-Market24

Koronawirus – kolejni ozdrowieńcy

Od minionego weekendu w naszym powiecie nie zmienia się liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie poinformował, że do godziny 13.00 w dniu 3.06.2020 r na terenie powiatu żyrardowskiego rozpoznano dotychczas od początku  ogłoszenia pandemii 44 potwierdzone laboratoryjnie przypadki. Obecnie 4 osoby wymagają leczenia szpitalnego. Mamy już 29 ozdrowieńców, ostatniej doby przybyły kolejne dwa przypadki. Dramatyzmu statystykom dodaje kolejny zgon. Oprócz zmarłej w dniu 2 maja 85-letniej kobiety, w dniu 31 maja zmarła 71-letnia kobieta. Covid-19 nie był jedyną chorobą występującą u zmarłych kobiet, obydwie miały choroby współistniejące.

Przypominamy, że informacja dotyczące stanu zachorowań i osób objętych nadzorem w województwie mazowieckim publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00. Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej: www.gis.gov.pl; https://www.gov.pl/web/ koronawirus.

 • Koronawirus

V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”

Wicestarosta Krzysztof Dziwisz uczestniczył w ogłoszeniu wyników  i wręczeniu nagród laureatom V Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu niezmiennie od 5 lat jest Anna Kamińska-Woźniak – nauczycielka języka niemieckiego w SP nr 3.  Wraz z Wicestarostą nagrody wręczali - Wiceprezydent Adam Lemiesz i Dyrektor Wydziału Edukacji  w Urzędzie Miasta Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz. W tym roku, po raz pierwszy w historii konkursu, uczniowie rywalizowali online poprzez platformę internetową CLICKMEETING. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało stacjonarnie z budynku szkoły jury w składzie: Dominika Noszczak-Bielak SP Nr 3, Renata Słowik ZS Nr 1 w Żyrardowie oraz Teresa Marat z Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej. Patronatem Honorowym konkurs objęli - Ambasada Niemiec w Warszawie, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder, Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Instytut Austriacki w Warszawie. 

Do konkursu przystąpiły dwuosobowe delegacje z 13 szkół, czyli łącznie 26 uczniów wraz opiekunami: Bartosz Noga, Patryk Świder ze Szkoły Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie, Natalia Dymkowska i Zuzanna Więcek ze Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie, Maksymilian Perzanowski i Zofia Stec ze Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Pawła Hulki Laskowskiego prowadzonej przez Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie, Gabriela Ossowska i Mateusz Wakuliński z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie, Sandra Minkowska i Maja Szymańska ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach, Aleksandra Rębisz i Rozalia Roguska ze Szkoły Podstawowej im Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej, Amelia Draniak i Maciej Nalej ze Szkoły Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie, Paulina Jarosz i Oliwia Zmorzyńska ze Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religi w Miedniewicach, Martyna Budziszewska i Wiktoria Ziąbska ze Szkoły Podstawowej w Walerianach, Dominika Socha i Bartosz Wiciński ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej, Aleksandra Matyjas i Mateusz Niewczas ze Szkoły Podstawowej w Korytowie A, Mikołaj Izworski i Wiktor Pęsiek ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach oraz Oliwia Górecka i Hanna Zabłocka ze Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie.

Konkurs odbywał się online, a uczniowie udzielali odpowiedzi pozostając w swoich domach. Każda para wyłoniona z danej szkoły, rozdzieliła się i odpowiadała osobno. Prowadząca konkurs Julia Ciężka zadawała pytania uczestnikom w języku polskim, a po niemiecku Joanna Janecka z Ambasady Niemiec w Warszawie. Do finału przeszło 10 osób z najwyższą liczbą punktów.  Po podsumowaniu I części, finaliści rozpoczęli zmagania w finale przeprowadzonym według formuły popularnego programu „Jeden z Dziesięciu”. Prowadzący zadawał każdemu pytania w języku polskim oraz w języku niemieckim. Uczniowie odpowiadali według zasady „do trzech razy sztuka”, gdzie trzecia błędna odpowiedź, oznaczała opuszczenie grupy rywalizujących. W ostatecznej rozgrywce zwyciężyły uczennice Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie.

I miejsce zdobyła Oliwia Górecka, a drugie Hanna Zabłocka. Zwyciężczyni otrzymała m.in. nagrodę specjalną od Pierwszej Damy Pani Agaty Kornhauser Dudy, nagrodę główną od Prezydenta Miasta Żyrardowa, nagrodę od Starosty Powiatu Żyrardowskiego i nagrodę od Rady Rodziców. III miejsce zajęła Maja Szymańska ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wiskitkach

 
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”
 • V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Jeder gegen Jeden”

„Stypendia Pomostowe” – oferta dla zdolnych studentów.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa tradycyjnie włączy się organizacyjnie w realizację Programu.

Jak każdego roku, na ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych.

XIX edycja realizowana będzie w czterech segmentach. KOWR wspiera organizacyjnie  Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Segmencie IA, który adresowany jest do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników PGR, spełniającej łącznie następujące warunki:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
 • mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców, co potwierdzone jest zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto, wyliczony w czerwcu 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z niepełnosprawnością;
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Tam też zamieszczone są szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące Programu.

Program Stypendiów Pomostowych jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, na I rok nauki na studiach stacjonarnych przyznano ponad 16 700 stypendiów.

Partnerami programu są obecnie mi.in.: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, a także koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację osiemnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 117 milionów zł. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i regulaminem Programu

 • Stypendia pomostowe

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc finansową

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty, jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.    

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

 • ARIMR dla KGW

Spóźnione wielkanocne nagrody dla wychowanków MłoDeKu

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów po raz osiemnasty zorganizował Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Tradycje Wielkanocne”. Na tegoroczną edycję nadesłano 1355 prac ze 109 placówek oświatowych, kulturalnych, wychowawczych z całego kraju. Uczestników przygotowało 216 nauczycieli i instruktorów. Wśród laureatów znaleźli się wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie:

Kamil Nartowski (lat 12) I Nagroda, Kaja Stronias (lat 12), Alicja Meszka (lat 7),  Marcelina Rutkowska (lat 10), Maja Dziadkiewicz (lat 9), kwalifikacje do wystawy – nauczyciel Bożena Liszewska

Aurelia Wypych (lat 7) II Nagroda, Aniela Bartosik (lat 4), kwalifikacja do wystawy  - nauczyciel Agnieszka Kaźmierczak

Angelika Multan (lat 8), III Nagroda – nauczyciel Zbigniew Kołaczek

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, w tym roku nie zorganizowano tradycyjnej gali połączonej z wręczeniem nagród laureatom. Dyplomy i nagrody przesłano pocztą.

Wystawę pokonkursową można zobaczyć na kanale Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=rXG821EMrRw&feature=youtu.be

 • 16457
 • 16458
 • 16459
 • 16460
 • 16461
 • 16462
 • 16463
 • 16464

Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie laureatem kolejnego programu grantowego

Zachowanie pamięci o byłych pracownikach żyrardowskiej fabryki lnu jest jednym z głównych kierunków rozwoju Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. Tym samym miło nam poinformować, że placówka ponownie uzyskała dofinansowanie z Programu Patriotyzm Jutra, które przeznaczy na realizację projektu „Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika”. Tegoroczne działania będą w głównej mierze oparte na wykonaniu muralu, a także wydaniu II tomu książki wspomnieniowej, która ukaże się jeszcze w tym roku.

Tegoroczna edycja projektu będzie składała się z kilku wzajemnie powiązanych elementów, w tym m.in. z warsztatów malowania muralu czy organizacji wydarzenia plenerowego. Najważniejszym natomiast zadaniem będzie utrwalenie wspomnień byłych pracowników fabryki lnu w formie odtwarzalnych plików audio, które zostaną zaimplementowane na portalu Muzeum, a także wydanie II tomu książki wspomnieniowej „Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika. Wspomnienia pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie”.

Będzie to kolejna publikacja z danego cyklu. Muzeum Lniarstwa w ubiegłym roku przygotowało I tom książki, który stanowi wartościowy zbiór 21 opowieści naocznych świadków historii, którzy odważyli się podzielić z innymi wspomnieniami z okresu pracy w żyrardowskich zakładach. Bohaterami są osoby zajmujące różne stanowiska, pracujące na różnych oddziałach, w różnych warunkach i w różnych okresach czasu. Wspomnienia zostały opatrzone współczesnymi czarno-białymi zdjęciami rozmówców, wykonanymi w miejscu ich pracy, przy budynkach fabrycznych, co wzmacnia autentyczność fotografii oraz ich przekazu.

„Po sukcesie zeszłorocznego projektu, udało nam się pozyskać kolejne środki zewnętrzne. W mojej ocenie druga edycja będzie miała jeszcze większy efekt, ponieważ pracownicy żyrardowskich Zakładów Lniarskich zostaną upamiętnieni podwójnie, po pierwsze poprzez publikację II tomu książki, jak i zaprezentowanie pracowników na muralu. Dla Muzeum Lniarstwa to ogromne wyróżnienie i wdzięczność, że możemy uczestniczyć w tego rodzaju działaniach, ważnych dla lokalnego dziedzictwa.” – mówi Jacek Czubak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Czasami z pozoru nieistotne strzępy wspomnień mogą stać się cennym źródłem historii dla kolejnych pokoleń. Dlatego też Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie zaprasza do kontaktu wszystkie osoby, które chciałyby podzielić się swoimi opowieściami związanymi z fabryką. Organizatorzy zachęcają również do podzielenia się pamiątkami związanymi z zakładami, archiwalnymi fotografiami, czy listami napisanymi odręcznie przez rodziców czy dziadków, którzy poruszają w nich temat fabryki. Zostaną one zamieszczone w publikacji w postaci zdjęć czy skanów.

Projekt pt. „Z pamiętnika żyrardowskiego robotnika – projekt wspomnieniowy upamiętniający byłych pracowników Zakładów Lniarskich w Żyrardowie” został dofinansowany w wysokości 36 tys. zł ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra. Jest to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W skład Zespołu Sterującego, który oceniał złożone projekty, weszli przedstawiciele znamienitych instytucji, w tym m.in. profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego czy eksperci z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Instytutu Pamięci Narodowej. Tym samym dla Muzeum Lniarstwa jest to ogromne wyróżnienie, że placówka (jako jedyna w powiecie) znalazła się w gronie laureatów zakwalifikowanych do dofinansowania wśród ponad 700 wniosków złożonych w konkursie. 

 • Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie laureatem kolejnego programu grantowego
 • Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie laureatem kolejnego programu grantowego
 • Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie laureatem kolejnego programu grantowego
 • Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie laureatem kolejnego programu grantowego

PZON wznawia bezpośrednią obsługę

Informujemy, że z dniem 10 czerwca 2020 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wznawia bezpośrednią obsługę według poniższego harmonogramu czasu pracy:

 • Poniedziałek               od 10:00 do 14:00
 • Wtorek                        od 10:00 do 14:00
 • Środa                           od 10:00 do 16:00
 • Czwartek                     od 10:00 do 14:00
 • Piątek                           od 10:00 do 14:00

Przypominamy, że obowiązują następujące zasady przyjmowania interesantów:

 • Klienci przyjmowani będą pojedynczo, w maseczkach, po uprzedniej dezynfekcji rąk.
 • Przy stanowisku obsługi może przebywać wyłącznie jedna osoba.

Zachęcamy także do załatwiania spraw za pośrednictwem: telefonu 46 854-20-82, strony internetowej www.pzoon.e-sochaczew.pl, adresu e-mail: pzoon@powiat-zyrardowski.pl, pozostawienia oznaczonej korespondencji w skrzynce umieszczonej przy wejściu do siedziby Starostwa Powiatowego ul. Limanowskiego 45 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 • 16492
 • 16493
 • 16494

Organizatorzy konkursów krasomówczych zapraszają "złotoustych"

Od 45 lat PTTK w Żyrardowie popularyzuje wśród dzieci i młodzieży szkolnej konkurs krasomówczy. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na potrzebę pielęgnacji kultury języka ojczystego i przeciwstawienie się jego wulgaryzacji oraz zachwaszczaniu przez obce naleciałości. Celem konkursu jest również zachęcenie młodzieży do prezentacji piękna i dorobku naszego kraju, rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych i włączenie się do realizacji programu "Dziedzictwo kulturowe w regionie" opracowanego przez resort edukacji. Na szczeblu centralnym konkursowi patronują: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK, redakcja audycji "Sygnały dnia" Polskiego Radia i Telewizja Polska S.A.

Przed kolejnymi eliminacjami konkursu warto zadać podstawowe pytanie: Jakie warunki powinno spełniać dobre krasomówcze wystąpienie? "Jest to splot ważkości tematu z osobowością mówcy. To mówca dobiera temat i sposób jego wygłaszania zgodny ze swoją osobowością, swoimi możliwościami i swoim charakterem. W innym przypadku mówca jest tylko papugą!

Język jest symbolem i wyrazem tożsamości narodowej,

jest spoiwem Narodu, jego siła i mądrością.

Poprzez język Naród wyraża swoje myśli i pragnienia,

ból i cierpienia, zapisuje swoją historie i kulturę.

Język pozwala przetrwać największe burze dziejowe i odnaleźć się  

Polakom, nawet w najdalszych zakątkach świata.

Język spaja i jednoczy, wyraża mądrość i wielkość Narodu."

Takie słowa napisał w materiałach promocyjnych Krajowego, a obecnie Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej zmarły w 2005 roku Dyrektor Zamku w Golubiu - Dobrzyniu mgr Zygmunt Kwiatkowski. To właśnie na Zamku w Golubiu - Dobrzyniu, każdego roku w listopadzie młodzi krasomówcy nadają konkretne treści wypowiadanym słowom. Prezentują swoje miasta, regiony, opisują dziś już legendarne postacie, wydarzenia historyczne lub własne przeżycia z wędrówek krajoznawczych. Słuchając ich opowieści widzimy przed oczyma: świt w Bieszczadach, wilki kurpiowskie wyjące koło Myszyńca, głos armat pod Ostrołęką czy głos Anny Wazówny - właścicielki Zamku w Golubiu - Dobrzyniu. Warto przypomnieć, że oprócz Golubia - Dobrzynia, który zawładnął sercami młodzieży szkół średnich podobne centralne konkursy dla młodzieży szkół podstawowych odbywają się w Legnicy.

Już od września br. w kilku szkołach i placówkach kultury Mazowsza Zachodniego odbywać się będą przesłuchania młodzieży szkolnej biorącej udział w konkursie na etapie szkolnym i miejsko - gminnym. Konkurs dla młodzieży odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych i szkół średnich. Ponadto w niektórych środowiskach w konkursie uczestniczą przewodnicy turystyczni (oddzielny konkurs) i młodzież studencka. Całością eliminacji rejonowych na terenie Mazowsza Zachodniego kieruje Koło Przewodników PTTK "Belferek" w Żyrardowie. 

Do 30 września br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do eliminacji rejonowych, które odbędą się w Żyrardowie lub w Warszawie (dokładny termin i miejsce zostaną podane po konsultacjach z opiekunami uczniów). Zgłoszenia laureatów eliminacji szkolnych i środowiskowych należy kierować na adres:

PTTK Żyrardów, ul. Waryńskiego 46, skr. poczt. 59, e-mail:poczta@zyrardow.pttk.pl 

podając w zgłoszeniu: imię i nazwisko laureata, datę urodzenia, adres zamieszkania, tytuł I i II wystąpienia krasomówczego, adres placówki oświatowo - wychowawczej (szkoły, domu kultury, koła, klubu ) oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia - laureata eliminacji szkolnych lub środowiskowych.

Laureaci eliminacji rejonowych będą mieli prawo startu w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w Warszawie w październiku 2020 r. 

Przed krasomówcami z Żyrardowa kolejne wyzwanie. Życzymy im, aby dotarli do finałów konkursu, które odbędą się w Legnicy (36 Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci Szkół Podstawowych) i w Golubiu – Dobrzyniu (45 Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych) w listopadzie br.

Długoletnią tradycją konkursów krasomówczych w Golubiu – Dobrzyniu są występy krasomówcze przewodników z całej Polski i przewodników - polonusów zamieszkujących poza Polską. Laureatami konkursu krasomówczego w Golubiu – Dobrzyniu byli onegdaj m.in. przewodnicy PTTK z Żyrardowa: Urszula Karpińska, Wiesława Marciniak i Cezary Jackowski.

W konkursie młodzieżowym w Legnicy i w Golubiu - Dobrzyniu też zajmowaliśmy miejsca na podium, m.in. Ksenia Gąsiorowska i Gustaw Puchała. Ostatnio w 41 Konkursie Krasomówczym w Golubiu – Dobrzyniu w 2016 także był silny akcent żyrardowski. Marek Piotr Chmielewski z żyrardowskiego LO im. Stefana Żeromskiego (opiekun: Bożena Gąsiorowska) zdobył III miejsce w finale konkursu i dodatkowo Nagrodę Publiczności, czyli najwyższą ocenę od swoich konkurentów.

Oglądając filmik na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qoPVFjei1XI można wczuć się w jego atmosferę. W trakcie projekcji filmiku pokazuje się także żyrardowianin Marek Piotr Chmielewski (minuty: 13.20, 14.25 i 18.18).

 • Konkurs Krasomówczy
 • Konkurs Krasomówczy
 • Konkurs Krasomówczy
 • Konkurs Krasomówczy
 • Konkurs Krasomówczy
 • Konkurs Krasomówczy

Ósmoklasiści!!!

Już od dzisiaj możecie składać wnioski  o przyjęcie do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Zapraszamy Was do zapoznania się z zasadami i harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Czekamy na Was z nową, ciekawą ofertą kierunków kształcenia, dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną oraz nauczycielami, którzy tworzą przyjazną atmosferę. A to wszystko blisko domu!

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych szkół:

https://www.nabor.pcss.pl/zyrardow/

 
 • Osmoklasisci___

Światowy Tydzień Kontynencji - sposób na wstydliwy problem

Światowy Tydzień Kontynencji (World Continence Week) jest inicjatywą Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS), służącą popularyzacji problematyki nietrzymania moczu i promowaniu interdyscyplinarnego podejścia do jego leczenia. Obchody Światowego Tygodnia Kontynencji służą budowaniu świadomości wpływu nietrzymania moczu na życie pacjentów i zachęcaniu ich do szukania pomocy, by nie musieli cierpieć w milczeniu. Tegorocznej, polskiej edycji trwającej od 15 do 19 czerwca towarzyszy hasło Solidarni w pandemii. Według kryteriów WHO inkontynencja (nietrzymanie moczu, NTM) to jeden z bardziej rozpowszechnionych problemów współczesnego świata. Ma status choroby cywilizacyjnej i choć brak jednoznacznych danych epidemiologicznych, przyjmuje się, że w krajach rozwiniętych dotyka przynajmniej 6 proc. społeczeństwa. Polskie statystyki dotyczące nietrzymania moczu też są niedoszacowane, bo intymny charakter schorzenia utrudnia zebranie rzetelnych danych. Niemniej przyjmuje się, że problem dotyczy około 2,5 mln osób. Tegoroczne obchody Światowego Tygodnia Kontynencji będą z oczywistych względów miały inny przebieg niż dotychczasowe edycje. Organizatorzy przewidzieli cykl interaktywnych debat online. Z pierwszej, pod tytułem „Przychodzi pacjent do lekarza” słuchacze dowiedzą się między innymi czy dolegliwości pogarszające jedynie jakość życia mają znaczenie, gdy liczy się przetrwanie, co pacjent z NTM może uzyskać na poziomie POZ i czy powinien oczekiwać więcej od lekarzy rodzinnych niż w praktyce otrzymuje. Będą też mogli wysłuchać wypowiedzi międzynarodowych gości z World Federation of Incontinence and Pelvic Problems (www.wfip.org), Mary Lynne Van Poelgeest z Holandii oraz Francesco Diomede z Włoch. Drugi dzień poświęcony będzie pacjentom chorującym na zespół pęcherza nadreaktywnego. W debacie zatytułowanej „OAB - fakty i mity” wezmą udział ginekolog dr hab. Paweł Miotła oraz urolog dr Mariusz Blewniewski. Przeanalizują ścieżkę leczenia we wszystkich liniach pod kątem dostępności do niej polskich pacjentów. W trzecim dniu Światowego Tygodnia Kontynencji uczestnicy debaty spróbują odpowiedzieć na pytanie czy i jak działa system e-zlecenia na refundowane wyroby medyczne, w tym w szczególności na środki absorpcyjne. Czwartego podsumują pierwszy rok neuromodulacji w Polsce podczas debaty pt. „Uspokój swój pęcherz”, a ostatni dzień dotyczyć będzie problemu inkontynencji u mężczyzn z rakiem prostaty. Wszystkie debaty można będzie śledzić na bieżąco, a po rejestracji także w nich uczestniczyć, zadając pytania, za pośrednictwem strony www.wcw2020.pl oraz http://uroconti.org

 
 • Wstydliwy problem
 • Wstydliwy problem

Matury 2020

W poniedziałek 8 czerwca rozpoczęły się wytęsknione – zarówno przez młodzież, jak i kadrę dydaktyczną – egzaminy maturalne. Mamy nadzieję, że ten miesiąc opóźnienia nasi absolwenci wykorzystali jak najefektywniej i że znajdzie to potwierdzenie w osiągniętych wynikach.

W Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 37 absolwentów technikum i 25 z liceum, a 20 osób (głownie licealistów) zmierzyło się także z zagadnieniami polonistycznymi na poziomie rozszerzonym. Kolejnego dnia obowiązkowy egzamin z matematyki zdawało 87 maturzystów, z czego część stanowiła młodzież, która ukończyła szkołę w latach ubiegłych. Z zadaniami matematycznymi zmagało się 35 absolwentów liceum oraz 52 osoby z technikum. W środę 60 uczniów przystąpiło do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 37 – w przeważającej większości po technikum – także na poziomie rozszerzonym.

W Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 40 abiturientów, z matematyki  40, z języka angielskiego 38, z języka niemieckiego jeden oraz z języka francuskiego jeden.  Z przedmiotów dodatkowych 15 osób zdających wybrało fizykę, 12 matematykę, 7  geografię a pozostałe przedmioty - wos, historię wybrały pojedyncze osoby.

W LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej do matury przystąpiło 31 maturzystów (absolwentów z tego roku) i pojedyncze osoby poprawiające egzamin maturalny z lat ubiegłych. W Zespole Szkół w Mszczonowie do matury przystąpiło łącznie 50 uczniów, w tym 17 techników ekonomistów, 16 techników spedytorów oraz 17 techników architektury krajobrazu, ogrodnictwa i hotelarstwa .

W Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie  do matury przystąpiło 21 tegorocznych absolwentów oraz 39 z ubiegłych lat, w LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie 23 uczniów, a w LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie 7 absolwentów.

Mimo obostrzeń podyktowanych względami bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa, egzaminy przebiegły w spokojnej atmosferze, bez żadnych zakłóceń czy incydentów chorobowych. Przed nimi jeszcze przedmioty dodatkowe, wybrane zgodnie z osobistymi preferencjami. Trzymamy kciuki!

 • Matury 2020
 • Matury 2020
 • Matury 2020
 • Matury 2020
 • Matury 2020
 • Matury 2020
 • Matury 2020
 • Matury 2020
 • Matury 2020
 • Matury 2020
 • Matury 2020
 • Matury 2020

Informacja dla klientów

 

Uprzejmie informujemy,

że Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Żyrardowie, nie będzie przyjmował interesantów do dnia 18 czerwca 2020 roku. 

Za utrudnienia przepraszamy. 

 

Samorząd dla Dziedzictwa

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zachęca do udziału w ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa”. Konkurs jest skierowany do samorządów gminnych (miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich), które wzorowo wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami, tym samym spełniając ustawowe cele realizacji tych programów, do których należą m.in.: zidentyfikowanie zasobu zabytkowego i krajobrazu kulturowego gminy, wyeksponowanie poszczególnych zbytków i walorów krajobrazu kulturowego, wskazanie problemów dotykających dziedzictwo kulturowe gminy, wskazanie sposobów zahamowania procesów degradacji i doprowadzenia do poprawy stanu ich zachowania, zaproponowanie działań zwiększających atrakcyjność zasobów dziedzictwa kulturowego gminy, określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków. Zgłoszeń należy dokonywać do 30 czerwca 2020 r.

Laureaci oraz wyróżnieni wyłonieni przez jury konkursu otrzymają dyplomy oraz tablice pamiątkowe. Narodowy Instytut Dziedzictwa – koordynator konkursu – wyprodukuje film promujący dziedzictwo kulturowe gmin, które otrzymają tytuł laureata. Dodatkowo, NID zrealizuje kampanię informacyjną na temat gminy w zarządzanych przez siebie kanałach komunikacji.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania są dostępne na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4320

 • Samorząd dla Dziedzictwa
 • Samorząd dla Dziedzictwa
 • Samorząd dla Dziedzictwa

Park maszynowy po „fabryce żakardów” trafi do Muzeum Lniarstwa

Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie podjęło się jednego z większych wyzwań, z jakimi do tej pory mogło się zmierzyć, a mianowicie przeniesienia na muzealne hale ekspozycyjne zabytkowego parku maszynowego po zlikwidowanej fabryce „Lniane Tkaniny Żakardowe”, która jeszcze rok temu prowadziła produkcję tkanin żakardowych. Działania zostaną zrealizowane dzięki zewnętrznym funduszom, które Muzeum Lniarstwa zdobyło w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację wystawy pt. „Żakardowe wzory”. Projekt przyczyni się do uchronienia przed zniszczeniem jedynych na świecie 16 szt. krosien żakardowych, które staną się główną atrakcją wystawy.

W związku z likwidacją w 2019 roku fabryki „Lniane Tkaniny Żakardowe”, która była najdłużej funkcjonującym kontynuatorem żyrardowskiej tradycji lniarskiej po upadku Zakładów Lniarskich, Miasto Żyrardów wykupiło park maszynowy należący do byłej fabryki z przeznaczeniem na wsparcie działalności ekspozycyjnej Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. Dzięki zdobytym zewnętrznym funduszom, Muzeum Lniarstwa będzie w stanie zrealizować działanie jeszcze w tym roku.

„Po raz pierwszy stanęliśmy przed tak ogromnym wyzwaniem. Przeniesienie maszyn to historyczny moment dla Muzeum Lniarstwa nie tylko ze względu na wzbogacenie ekspozycji muzealnej, ale przede wszystkich na ocalenie kompletnego parku maszynowego stosowanego w produkcji tkanin żakardowych. Dzięki podjętym działaniom na jesieni zostanie uruchomiona pokazowa produkcja tkania wyrobów żakardowych o specjalnie przygotowanych w tym celu żyrardowskim wzorze.” – mówi Jacek Czubak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Wystawa „Żakardowe wzory” będzie prezentowała eksponaty służące w procesie technologicznym produkcji tkanin żakardowych, w tym głównie urządzenia służące w procesie tkania. Są to krosna żakardowe, a dokładniej krosna czółenkowe wyposażone w mechaniczne maszynki żakardowe, które umożliwiają tworzenie złożonych i wielokolorowych wzorów na tkaninie. Zaprezentowane na wystawie krosna staną się unikatowymi na skalę światową eksponatami, ponieważ zastosowane w maszynach rozwiązania techniczne i technologiczne nie są już nigdzie produkowane. Aktualnie stosowane krosna żakardowe opierają się głównie o maszynki żakardowe sterowane elektronicznie, a wzory wprowadzane są w programach komputerowych, a nie za pomocą papierowych kart wzornic, tak jak to było w przypadku żyrardowskiej fabryki.

Największym wyzwaniem dla Muzeum Lniarstwa będzie przeniesienie maszyn z dawnej siedziby firmy „Lniane Tkaniny Żakardowe” na muzealne hale, przy zachowaniu odpowiednich procedur ich demontażu i montażu w sali wystawowej. Ze względu na skomplikowany proces, wymagający ogromnej precyzji i wiedzy, w działania zostaną zaangażowani byli pracownicy fabryki, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie. Przygotowanie wystawy oraz utrzymanie poprawnego stanu technicznego krosien będzie umożliwiało uruchomienie maszyn. W przyszłości Muzeum Lniarstwa ma zamiar zaangażować byłych pracowników fabryki do przekazywania wiedzy nt. produkcji tkanin żakardowych kolejnym pokoleniom w celu ochrony dziedzictwa kulturowego i podtrzymania lokalnej tradycji.

Z tego względu, że proces technologiczny nie obejmuje jedynie tkania na krosnach żakardowych, na wystawie zostaną zaprezentowane również eksponaty służące w procesie przygotowania przędzy do tkania, a także urządzenia pomocnicze, jak wybijarki do wzornic czy kopiarka. Ekspozycję wzbogacą plansze, gabloty, prezentery maszyn, a także możliwość wysłuchania wspomnień osób pracujących w Żyrardowie przy produkcji tkanin żakardowych.

Projekt pt. „Żakardowe wzory - wystawa dedykowana procesowi produkcji tkanin żakardowych w Zakładach Lniarskich w Żyrardowie” został zakwalifikowany na 19. miejscu (na ponad 250 złożonych wniosków) w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wspieranie działań muzealnych, otrzymując wsparcie w wysokości 180 tys. zł. Jest to już piąte dofinansowanie z rzędu, które placówka otrzymała z MKiDN. Muzeum Lniarstwa znalazło się w gronie laureatów razem z m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Warszawy czy Muzeum Miasta Gdyni.

 • Park maszynowy po „fabryce żakardów” trafi do Muzeum Lniarstwa
 • Park maszynowy po „fabryce żakardów” trafi do Muzeum Lniarstwa
 • Park maszynowy po „fabryce żakardów” trafi do Muzeum Lniarstwa
 • Park maszynowy po „fabryce żakardów” trafi do Muzeum Lniarstwa
 • Park maszynowy po „fabryce żakardów” trafi do Muzeum Lniarstwa
 • Park maszynowy po „fabryce żakardów” trafi do Muzeum Lniarstwa

Konkursy KSOW

Do 26 czerwca Zarząd Województwa Mazowieckiego przedłużył terminy naboru w konkursach „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” oraz „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Sukcesy widać po sąsiedzku”

Organizatorem konkursów pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego jest Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim.

Pierwszy konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” jest adresowany do liderek społeczności wiejskiej (działaczek kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania etc.). Warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie jest fakt zamieszkania i działalności na terenie województwa mazowieckiego. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach.

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście w terminie do dnia 26 czerwca 2020 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Najaktywniejsza Liderka Wiejska 2020”.

Dając szansę wszystkim aktywnym, którzy zgodnie z zaleceniami ograniczają swój kontakt ze światem zewnętrznym i wsłuchują się w apele #zostanwdomu organizatorzy umożliwili także składanie formularzy zgłoszeniowych drogą elektroniczną na adres rolnictwo@mazovia.pl

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych zgłoszeń w dwóch etapach:

oceny formularzy zgłoszeniowych,

oceny prezentacji indywidualnej wraz z testem wiedzy ogólnej o Mazowszu, PROW 2007-2013 i 2014-2020 oraz KSOW

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 30 września 2020 r. Pula nagród w Konkursie to 30.000 zł brutto:

I stopień – nagroda do 7500 zł netto (w tym nagroda rzeczowa do 750 zł oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki/organizacji);

II stopień – nagroda do 5000 zł netto (w tym nagroda rzeczowa do 750 zł oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki/organizacji);

III stopień – nagroda do 2500 zł netto (w tym nagroda rzeczowa do 750 zł oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki/organizacji);

Wyróżnienia – nagrody rzeczowe do 750 zł netto.

Drugi konkurs jest adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim. Każda gmina ma prawo zgłosić do Konkursu jedno sołectwo. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach, dokumentacji fotograficznej (minimum 10 zdjęć dokumentujących działania sołectwa). Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie – oceny zgłoszeń i dokumentacji fotograficznej.

Pula nagród finansowych w Konkursie wynosi maksymalnie 30.000 zł:

I stopień – nagroda do 10.000 zł;

II stopień – nagroda do 7.500 zł;

III stopień – nagroda do 5.000 zł;

Wyróżnienia – nagrody do 1.000 zł.

Formularze zgłoszeniowe, podobnie jak w poprzednim konkursie, wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście w terminie do dnia 26 czerwca 2020 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa, z dopiskiem dopiskiem na kopercie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”

Więcej informacji na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich http://mazowieckie.ksow.pl/konkursy.html

 • Konkursy KSOW
 • Konkursy KSOW

Wakacje bez „Słonecznego”

W tym roku, ze względu na bezpieczeństwo podróżnych, pociąg „Słoneczny” po raz pierwszy od piętnastu lat nie zawiezie podróżnych nad morze. Ogłoszona w Polsce w marcu br. pandemia wirusa COVID-19 spowodowała poważne ograniczenia w transporcie publicznym. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. limit pasażerów w środkach transportu publicznego wynosi tyle, ile wynosi 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

„Słoneczny” w drodze do Ustki zatrzymuje się na kilkunastu stacjach i przystankach osobowych na których odbywa się rotacja podróżnych. W tej sytuacji, zarówno kontrola składu pod względem jego zapełnienia, jak również każdorazowe zliczanie podróżnych na każdej stacji pośredniej (przystanku), są po prostu niemożliwe do wykonania. Ponadto dodatkowym czynnikiem utrudniającym kontrolę frekwencji jest specyfika sprzedaży biletów. W odróżnieniu od przewoźników dalekobieżnych spółka KM nie ma możliwości prowadzenia sprzedaży biletów na ściśle określone miejsca (miejscówki).

 W obecnej sytuacji, jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest zawieszenie kursowania „Słonecznego”. To bardzo trudna decyzja, zważywszy na to, że pociąg cieszył się bardzo dużą popularnością. Priorytetem jednak jest bezpieczeństwo naszych podróżnych.  Dlatego też liczymy na ich zrozumienie – mówi Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

 • Pociąg "Słoneczny"
 • Pociąg "Słoneczny"

Koronawirus na KPP w Żyrardowie

Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie ze względu na pozytywny wynik testu na koronawirusa u pracownika i funkcjonariuszy wprowadza ograniczenia wizyt interesantów w budynku Komendy.

Ze względu na pozytywny wynik testu na koronawirusa u pracownika i funkcjonariuszy podjęto decyzję o natychmiastowej dezynfekcji budynku oraz o wprowadzeniu izolacji. Ograniczono również kontakt z funkcjonariuszami służącymi w KPP Żyrardów. Kontakt z mundurowymi oraz przyjmowanie zgłoszeń jest możliwe przy pomocy telefonów oraz wiadomości mailowych. Prosimy korzystać z tych opcji.

W SPRAWACH PILNYCH NALEŻY się kontaktować:

 • dyżurny jednostki: 47 705 82 00 lub 47 705 81 00

 • e-mail: dyzurny.kppzyrardow@ra.policja.gov.pl

 • fax: 47 705 81 14

 • sekretariat Wydziału Kryminalnego - 47 705 81 09

 • sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego - 47 705 82 04

 • sekretariat Wydziału Prewencji - 47 705 81 35

Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu żyrardowskiego nadal będzie zapewnione. Funkcjonariusze nadal będą realizować swoje zadania związane z zapewnieniem porządku, bezpieczeństwa i obsługą bieżących zdarzeń.

 
 • KPP w Żyrardowie

Środki z PFRON na modernizację SOSW w Żyrardowie

Na sesji w dniu 20 maja Sejmik Województwa Mazowieckiego podzielił środki z PFRON. Z kwoty 16 961 578,00 zł największa część trafi do zakładów aktywności zawodowej, ponad 8,3 mln zł przeznaczonych jest na działalność zakładów aktywności zawodowej. Przydzielając te środki, PFRON przyznał 7,45 mln zł na działanie istniejących na Mazowszu dziewięciu zakładów aktywności zawodowej prowadzonych przez: Caritas Diecezji Siedleckiej, Fundację SYNAPSIS, Fundację „Praca dla Niewidomych”, Stowarzyszenie „Gmina Klwów – Wspólne Marzenia”, Fundację Ekonomii Społecznej PRZYSTAŃ, Stowarzyszenie Aktywnej Innowacji Społecznej, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Gminę Promna i Fundację Emanio Arcus. Taka kwota wynika z przyjętego przez PFRON algorytmu. Zarząd województwa podjął jednak decyzję o tym, by tę pulę zwiększyć do kwoty 8,3 mln zł i do tej decyzji przychylili się radni. To odpowiedź na potrzeby zaz-ów wynikające z sytuacji, w jakiej znalazły się w skutek obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.

Są też środki na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnością i na inicjatywy organizacji pozarządowych. Niedługo ruszy konkurs na dotacje działań prowadzonych przez ngo. Ponad 7,5 mln zł przeznaczono na dofinansowanie robót budowlanych. Oczywiście w grę wchodzą tylko takie, które dotyczą obiektów służących rehabilitacji i wynikają z potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace nie mogą dotyczyć rozbiórek obiektów, ale mogą dotyczyć przebudowy lub remontu.

Ponieważ w ubiegłym roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, a pozytywną weryfikację formalną przeszło 18 z nich, na podstawie wnioskowanych kwot, ustalono, że na ten cel zabezpieczonych będzie 7.549.032,00 zł.

Wśród 18 wniosków jest także wniosek złożony przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego na zadanie o nazwie „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia”.

Przewidywany koszt zadania to kwota 11.915.179,36 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na okres trzech lat.  W pierwszym roku – 2020, roboty instalacyjne skalkulowano na kwotę 3.086 tys. zł, w kolejnych latach roboty budowlane mają pochłonąć środki w wysokości 4.548 tys. zł (2021 r.) i 4,280 tys. zł w 2022 roku.

Dofinansowanie inwestycji sięga 50% całkowitych kosztów. Trwa teraz końcowa ocena merytoryczna wniosków i ustalanie celowości wszystkich zaproponowanych prac. Według ostatnich informacji dofinansowanie żyrardowskiej inwestycji ze środków PFRON wyniesie ok. 5,6 mln zł.

Na ten rok zabezpieczono również ponad 1 mln zł na inicjatywy organizacji pozarządowych. Dzięki decyzji radnych możliwe będzie ogłoszenie konkursu, w którym fundacje i inne organizacje będą mogły ubiegać się o dofinansowanie inicjatyw, które służą m.in. integracji osób z niepełnosprawnościami, usamodzielnianiu ich i wdrażaniu w rynek pracy. Dotacje mogą dotyczyć szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby, ale też działań skierowanych do członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej takich osób. Może być to również świadczenie usług wspierających, np. asystenta osobistego.

Dotację można będzie otrzymać również na prowadzenie grupowych lub indywidualnych zajęć, które pozwolą osobom niepełnosprawnym nabywać, rozwijać i podtrzymywać umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania. W przypadku osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną mogą to być zajęcia podnoszące ich umiejętności komunikowania się z otoczeniem. Brane pod uwagę są również działania włączające osoby z niepełnosprawnościami w rynek pracy – doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Dotacja będzie mogła być przeznaczona też na organizację regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

 
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ALERT RCB – burze z gradem i wiatrem

Intensywne burze, miejscami z gradem oraz towarzyszący im wiatr, w porywach do 80 km/h – z takim scenariuszem, wg prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możemy mieć do czynienia w wielu rejonach kraju. Niebezpieczne zjawiska są przewidywane w pasie od północno-wschodnich, wschodnich, centralnych do południowo-wschodnich województw. 

Prognozuje się na najbliższe godziny wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie w przypadku kumulacji opadów do 60 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu.

Ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być przedłużane w oparciu o najnowsze dane obserwacyjne i prognostyczne. Możliwa jest też zmiana stopnia ostrzeżenia.

 • ALERT RCB

Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera CZMZ sp. z o.o.

W dniu 22.06.2020 r. Zarząd Powiatu Żyrardowskiego przekazał do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. 200 szt. maseczek najwyższej klasy bezpieczeństwa FFP3. W przekazaniu uczestniczyli Wicestarosta Krzysztof Dziwisz oraz Członek Zarządu Powiatu Stanisław Nalej.

CZMZ Sp. z o.o. po raz pierwszy otrzymała maseczki w tym standardzie. Klasa ochrony FFP3 zapewnia filtrowanie cząsteczek o wielkości do 0,6 μm na poziomie co najmniej 99%, realnie chroniąc personel medyczny nie tylko przed bakteriami i zarodnikami grzybów, lecz przede wszystkim przed wirusami. Maseczki będą szczególnie przydatne w sytuacji udzielania pomocy osobom zakażonym SARS-CoV-2. 

Maseczki zakupiono za kwotę 10 332,00 zł. Zakup sfinansowano w całości ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach tego samego wniosku dotacyjnego przewidziano także zakup respiratora przenośnego na potrzeby szpitala. Realizacja zamówienia jest w toku.

 • Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera CZMZ
 • Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera CZMZ
 • Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera CZMZ
 • Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera CZMZ

Środki z PFRON na modernizację SOSW w Żyrardowie - jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Sejmik Województwa Mazowieckiego na sesji w dniu 23 czerwca podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Żyrardowskim umowy na realizację w latach 2020-2022 zadania pn „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia”.

Jak pisaliśmy wcześniej, na majowej sesji Sejmik Województwa Mazowieckiego podzielił środki z PFRON. Z kwoty 16 961 578,00 zł ponad 7,5 mln zł przeznaczono na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji i wynikają z potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz Powiatu Żyrardowskiego beneficjentem wsparcia ze środków PFRON będzie też  Powiat Pułtuski - na realizację w latach 2020–2021 zadania pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku” i Powiat Gostyniński na realizację w latach 2020–2022 zadania pn.: „Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych”.

Przewidywany koszt przebudowy budynku SOSW w Żyrardowie to kwota 11.915.179,36 zł. Uchwałą Sejmiku wsparcie ze środków PFRON wyniesie w poszczególnych latach 2020 r. – 1.543.358,91 zł, w 2021 r. – 2.288.368 zł, a w 2022 r. – 1.795.466,44 zł.

Uchwała Sejmiku Województwa w sprawie dofinansowania remontu SOSW w Żyrardowie zapadła jednogłośnie.

 • Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 • Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 • Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Rządowe wsparcie na przewozy publiczne

W dniu 24 czerwca w gabinecie Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, reprezentujący samorząd Powiatu Żyrardowskiego, Starosta Beata Sznajder i Wicestarosta Krzysztof Dziwisz podpisali umowy, na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu żyrardowskiego. Rządowe wsparcie przewozów publicznych to pokłosie uchwalenia i wejścia w życie ustawy z dnia 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która otworzyła drogę do finansowego wspierania organizatorów publicznego transportu zbiorowego w celu utworzenia linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Z Funduszu dofinansowywane jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie dotyczy linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego została zawarta po jej wejściu w życie. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

Umowy dotyczą dwóch linii: Żyrardów - Popielarnia oraz Adamów - Krze - Radziejowice – Żyrardów, o łącznej długości ponad 60 kilometrów. Rządowe wsparcie przewozów publicznych na wymienionych trasach wyniesie łącznie 303.807 zł.

W perspektywie także podpisanie kolejnej umowy dotyczącej finansowania trzeciej linii autobusowej Grójec - Pniewy – Mszczonów, jednakże organizatorem przewozów na tej linii będzie Powiat Grójecki i on właśnie będzie stroną umowy.

 • Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podczas podpisywania umów
 • Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder podczas podpisywania umowy
 • Wojewoda Mazowiecki i Wicestarosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz
 • Umowa
 • Umowa

Frekwencyjna "Bitwa o wozy"

W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największa frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki – powiedział wiceminister Maciej Wąsik. 16 takich pojazdów sfinansuje w całości MSWiA. O profrekwencyjnej inicjatywie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowali na konferencji prasowej wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wpiera straże pożarne, również Ochotnicze Straże Pożarne, w sposób znaczący i dynamiczny. W tym roku dofinansowano zakup rekordowej liczby 517 samochodów, które przekazano strażom pożarnym – powiedział wiceminister Maciej Wąsik. Warunkiem przekazania samochodów ochotniczym strażom pożarnym był wkład własny samorządu w postaci 200 tys. zł. Większość samorządów, które znalazły wkład własny, otrzymały samochody ciężkie, średnie oraz lekkie. Dla tych gmin, najmniejszych, które nie mogły wygospodarować takich środków na zakup wozu, MSWiA przygotowało natomiast profrekwencyjną propozycję. – Ta gmina do 20 tys. mieszkańców, której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w województwie, otrzyma od komendanta głównego PSP środki na sfinansowanie w całości jednego z 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych – powiedział wiceminister Maciej Wąsik. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł.

Politycy zaapelowali do wójtów, burmistrzów, radnych ze wszystkich opcji politycznych, by w niedzielę 28 czerwca walczyli o jak najwyższą frekwencję wyborczą. Inspiracją dla programu MSWiA były m.in. zeszłoroczne akcje profrekwencyjne samorządów. – My bierzemy dobry przykład od samorządów i tego typu akcję dzisiaj zapowiadamy – podkreślił Wiceminister Paweł Szefernaker.

Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak powiedział, że nowe wozy umożliwią strażakom ochotnikom jeszcze sprawniejsze działanie. Każdego dnia strażacy ochotnicy i strażacy z Państwowej Straży Pożarnej ratują życie, zdrowie i mienie. W 2019 roku OSP pierwsze na miejscu akcji były ponad 200 tys. razy, a w tym roku już ponad 100 tys. razy.

 • Konferencja prasowa MSWiA
 • Konferencja prasowa MSWiA
 • Konferencja prasowa MSWiA
 • Bitwa o wozy

Rząd przekazuje środki finansowe dla samorządów

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł. Globalna kwota do podziału w skali całego kraju to 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).  Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. 

W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i  miejsko‑wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Wsparcie jest bezzwrotne, a środki przekazane przez Rząd będzie można wykorzystać na inwestycje realizowane przez samorządy, a także na inne niezbędne lokalnie działania.

Wnioski będą kierowane do Prezesa Rady Ministrów elektronicznie, za pośrednictwem urzędów wojewodów. Środki trafią do samorządów w ciągu kilku tygodni. Pieniądze będą przyznawane w formie przelewów na wniosek samorządów,  bez zbędnych procedur. To bezprecedensowe wsparcie dla każdej gminy i każdego powiatu w Polsce.  Mimo, że o wysokości wsparcia samorządy wiedziały z informacji zawartych na stronach rządowych, to oficjalnie potwierdził je Poseł i Wiceminister Aktywów Państwowych w jednej osobie Maciej Małecki. Symboliczne przekazanie czeków inwestycyjnych dla samorządów powiatu żyrardowskiego nastąpiło w żyrardowskiej Resursie w dniu 25 czerwca. W spotkaniu samorząd powiatowy reprezentowali Wicestarosta Krzysztof Dziwisz, Członek Zarządu Powiatu Stanisław Nalej i Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński.

W ramach Funduszy poszczególne samorządy otrzymają wsparcie w następujących wysokościach:

  Powiat Żyrardowski – 2.409.042 zł;

Miasto Żyrardów – 8.380.057 zł;

Gmina Mszczonów – 1.152.319 zł;

Gmina Puszcza Mariańska – 936.215 zł;

Gmina Wiskitki – 657.552 zł;

Gmina Radziejowice – 500.000 zł.

 • Wiceminister Maciej Małecki
 • Samorządowcy powiatu żyrardowskiego
 • Wiceminister Maciej Małecki
 • Wiceminister Maciej Małecki i samorządowcy
 • Wiceminister Maciej Małecki i samorządowcy
 • Samorządowcy powiatu żyrardowskiego

Premier ogłasza drugi stopień alarmowy CRP

Mateusz Morawiecki podpisał w dniu 25 czerwca  Zarządzenie nr 89 wprowadzające II stopień alarmowy CRP, tzw. Bravo-CRP, w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Decyzja premiera jest związana z organizacją wyborów prezydenckich 28 czerwca. 

Przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych upoważniają Premiera RP do wprowadzania stopni stanów alarmowych wraz ze wskazaniem  zadań organów państwa i zakresem przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych.

Drugi stopień alarmowy, tzw. Bravo-CRP, wprowadzony przez premiera Mateusza Morawieckiego, ma obowiązywać na terytorium całej Polski od piątku 26 czerwca od godziny 00.01 do wyborczej niedzieli 29 czerwca do godziny 23.59.

W przypadku wprowadzenia stopnia Bravo-CRP wzmożonemu monitorowaniu podlega stan bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej. Monitorowane i weryfikowane jest też, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Ponadto - jak wskazało MSWiA - w ramach przewidzianych działań sprawdzana jest dostępność usług elektronicznych, a personel instytucji informowany jest o konieczności zachowania zwiększonej czujności. W ramach drugiego stopnia alarmowego Bravo-CRP zapewniona jest także dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów i wprowadzone są całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym Policję lub ABW.

 
 • Stopnie alarmowe

Wybory prezydenckie 2020 – zwycięzcy i pokonani

 W niedziele 28 czerwca odbyła się w Polsce pierwsza tura wyborów prezydenckich. Mało kto liczył na rozstrzygnięcie w pierwszej turze, dlatego podczas wieczorów wyborczych nie było wielkich fajerwerków, a jedynie prężenie muskułów. Kolejne wybory pokazały, że elektorat jest podzielony wzdłuż Wisły. W oparciu o przedwyborcze sondaże zwycięzców upatrywano dwóch i to między nimi toczyć się będzie za dwa tygodnie batalia o Pałac Namiestnikowski. Zwycięzcą pierwszej tury okazał się sprawujący urząd Prezydenta Andrzej Sebastian Duda. Nie znamy jeszcze oficjalnych wyników, bo brak danych z komisji  obwodowych w kilku największych miastach, jednak ze sumowania wyników z 99,77% obwodów głosowania zwycięzca osiągnął poparcie  43,67%  głosujących. Drugi wynik – 30,34 % osiągnął Rafał Kazimierz Trzaskowski,  przechodząc tym samym do drugiej tury. Trzecim w wyborczym wyścigu okazał się Szymon Franciszek Hołownia z poparciem 13,85 % wyborców. Dobry wynik osiągnął też lider Konfederatów Krzysztof Bosak, którego poparło ponad 1,3 mln wyborców (6,75%). Pozostali kandydaci tworzyli raczej tło dla powyższej czwórki. Dziwić może kiepski wynik lidera Ludowców Władysława Kosiniaka Kamysza – 2,37%.

Podkreślić należy trwałość powtarzającej się tendencji coraz powszechniejszego udziału Polaków w wyborach. Frekwencja w kraju osiągnęła rekordową wartość 63,97, a największa była w województwach mazowieckim 67,57% i małopolskim 67,22%. Gminami o największej frekwencji wyborczej okazały się - Rewal, gdzie do wyborów poszło 85,56% wyborców i Mielno - 84,90%. W województwie mazowieckim najliczniej do wyborów poszli mieszkańcy gmin: Podkowa Leśna – 80,93%, Lesznowola – 79,53% i Szulborze Wielkie – 77,25%.

W powiecie żyrardowskim najchętniej stawali przy urnach mieszkańcy gminy Radziejowice – 70,46%, ale także mieszkańcy miasta Żyrardowa – 68,11%, a już szczególnie wyborcy głosujący w komisji obwodowej utworzonej w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Ks. Ottona Wittenberga 5 – 74,98%. Wyborcy w naszym powiecie swe preferencje wyborcze podzielili podobnie jak większość Polaków pomiędzy Andrzeja Dudę, na którego oddało głos 47,39% głosujących i na Rafała Trzaskowskiego 27,88%, pozostali kandydaci otrzymali: Szymon Hołownia 13,24%, Krzysztof Bosak – 6,39 %, Władysław Kosiniak Kamysz – 2,15%, Robert Biedroń - 1,98%, a pozostałych pięciu kandydatów uzyskało łącznie 0,94% głosów. Prezydent Andrzej Duda osiągnął najlepszy wynik we wszystkich gminach naszego powiatu, choć w kilku komisjach obwodowych ustąpił pola Rafałowi Trzaskowskiemu – w komisji w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Radziwiłłowskiej 16 (35,89% do 39,71%) i w  Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego przy ul. Janiny Jadwigi Kacperskiej 6A (33,99% do 38,33%). Najwyższe poparcie Prezydent Andrzej Duda osiągnął w komisji utworzonej w Szkole Podstawowa w Bobrowcach gm. Mszczonów – 71,82%.

Analiza wyników głosowania podsuwa jeden generalny wniosek, szczególnie wysoka frekwencja była w gminach, gdzie zdecydowanym zwycięzcą był Rafał Trzaskowski – Mielno (32,52% Andrzej Duda i 42,32% Rafał Trzaskowski), Podkowa Leśna (28,15% i 48,22%), czy Lesznowola (28,15% i 43,25%).

Z pewnością szefowie sztabów przed drugą turą będą szukać rezerw, kto znajdzie ich więcej??

 W niedziele 28 czerwca odbyła się w Polsce pierwsza tura wyborów prezydenckich. Mało kto liczył na rozstrzygnięcie w pierwszej turze, dlatego podczas wieczorów wyborczych nie było wielkich fajerwerków, a jedynie prężenie muskułów. Kolejne wybory pokazały, że elektorat jest podzielony wzdłuż Wisły. W oparciu o przedwyborcze sondaże zwycięzców upatrywano dwóch i to między nimi toczyć się będzie za dwa tygodnie batalia o Pałac Namiestnikowski. Zwycięzcą pierwszej tury okazał się sprawujący urząd Prezydenta Andrzej Sebastian Duda. Nie znamy jeszcze oficjalnych wyników, bo brak danych z komisji  obwodowych w kilku największych miastach, jednak ze sumowania wyników z 99,77% obwodów głosowania zwycięzca osiągnął poparcie  43,67%  głosujących. Drugi wynik – 30,34 % osiągnął Rafał Kazimierz Trzaskowski,  przechodząc tym samym do drugiej tury. Trzecim w wyborczym wyścigu okazał się Szymon Franciszek Hołownia z poparciem 13,85 % wyborców. Dobry wynik osiągnął też lider Konfederatów Krzysztof Bosak, którego poparło ponad 1,3 mln wyborców (6,75%). Pozostali kandydaci tworzyli raczej tło dla powyższej czwórki. Dziwić może kiepski wynik lidera Ludowców Władysława Kosiniaka Kamysza – 2,37%.

Podkreślić należy trwałość powtarzającej się tendencji coraz powszechniejszego udziału Polaków w wyborach. Frekwencja w kraju osiągnęła rekordową wartość 63,97, a największa była w województwach mazowieckim 67,57% i małopolskim 67,22%. Gminami o największej frekwencji wyborczej okazały się - Rewal, gdzie do wyborów poszło 85,56% wyborców i Mielno - 84,90%. W województwie mazowieckim najliczniej do wyborów poszli mieszkańcy gmin: Podkowa Leśna – 80,93%, Lesznowola – 79,53% i Szulborze Wielkie – 77,25%.

W powiecie żyrardowskim najchętniej stawali przy urnach mieszkańcy gminy Radziejowice – 70,46%, ale także mieszkańcy miasta Żyrardowa – 68,11%, a już szczególnie wyborcy głosujący w komisji obwodowej utworzonej w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Ks. Ottona Wittenberga 5 – 74,98%. Wyborcy w naszym powiecie swe preferencje wyborcze podzielili podobnie jak większość Polaków pomiędzy Andrzeja Dudę, na którego oddało głos 47,39% głosujących i na Rafała Trzaskowskiego 27,88%, pozostali kandydaci otrzymali: Szymon Hołownia 13,24%, Krzysztof Bosak – 6,39 %, Władysław Kosiniak Kamysz – 2,15%, Robert Biedroń - 1,98%, a pozostałych pięciu kandydatów uzyskało łącznie 0,94% głosów. Prezydent Andrzej Duda osiągnął najlepszy wynik we wszystkich gminach naszego powiatu, choć w kilku komisjach obwodowych ustąpił pola Rafałowi Trzaskowskiemu – w komisji w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Radziwiłłowskiej 16 (35,89% do 39,71%) i w  Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego przy ul. Janiny Jadwigi Kacperskiej 6A (33,99% do 38,33%). Najwyższe poparcie Prezydent Andrzej Duda osiągnął w komisji utworzonej w Szkole Podstawowa w Bobrowcach gm. Mszczonów – 71,82%.

Analiza wyników głosowania podsuwa jeden generalny wniosek, szczególnie wysoka frekwencja była w gminach, gdzie zdecydowanym zwycięzcą był Rafał Trzaskowski – Mielno (32,52% Andrzej Duda i 42,32% Rafał Trzaskowski), Podkowa Leśna (28,15% i 48,22%), czy Lesznowola (28,15% i 43,25%).

Z pewnością szefowie sztabów przed drugą turą będą szukać rezerw, kto znajdzie ich więcej??

 • Wybory prezydenckie 2020
 • Frekwencja
 • Pierwsze wyniki

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki