Treść strony

Pod umbryjskim niebem

Druga grupa uczniów Technikum Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie realizuje projekt mobilnościowy „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika – uczniowie klas gastronomicznych na praktyce zawodowej we Włoszech” w dniach 03 – 28 czerwca 2016 r. Siedmioosobowa grupa uczniów z klasy 2 G pod opieką pani Grażyny Haude będzie poznawać tajniki kuchni włoskiej na miesięcznej praktyce zawodowej w gospodarstwie agroturystycznym u Państwa Niclas.

 • 6037
 • 6038
 • 6039
 • 6040

IV Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie

„…Nawet szum teraźniejszości nie zagłuszy wspomnień przeszłości…”

To hasło idealnie oddaje naturę IV Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, który odbył się w ubiegłą sobotę 4 czerwca w naszej szkole.

Na całe wydarzenie (wliczając w to nas – uczniów i naszych nauczycieli) przybyło blisko 250 osób. Ta pokaźna liczba i wielkie poruszenie, które wytworzyło się w sercach zebranych, spowodowały tytułowy szum – dosłownie. Było tak głośno, że my, uczniowie nie mogliśmy w pewnych kwestiach nadążyć, stąd też delikatny paraliż w działaniach. Z pomocą przychodzili nam jednak nasi niezawodni nauczyciele, którzy jako gospodarze panowali nad wszystkim i nie można im niczego zarzucić. Ten swoisty „rozpraszacz” w postaci ciągłego szumu dodawał nam jednak skrzydeł, bowiem widząc uśmiechniętych zebranych dostawaliśmy „kopa motywacyjnego”, by robić wszystko jak najlepiej potrafimy. I tak dokonaliśmy powrotu do przeszłości za pomocą przekroju przez dekady lat 50, 60, 70… aż do współczesności. Przywołaliśmy liczne sytuacje z życia, a zarazem rozpaliliśmy publikę do samej czerwoności. Przyznaj się – drogi czytelniku – chciałbyś zobaczyć Kaczuchy, Makarenę i Belgijkę w wykonaniu naszych dziewczyn. Zrobiło się tak gorąco, że nie wystarczyły nawet otwarte na oścież okna. To robi wrażenie. Ostatni Zjazd miał miejsce 20 lat temu, więc chociażby z uwagi na ten fakt mieliśmy poczucie obowiązku, by wypaść jak najlepiej. I z tego co słyszymy – udało nam się. Spędziliśmy miło czas od godziny 12 aż do 18 (albo raczej „tylko” do 18, bo zabawa była przednia). Dzieliliśmy się swoimi wspomnieniami, przeżyciami i doświadczeniami, z których z pewnością wielu z nas skorzystało i skorzysta. Niektórzy ze zgromadzonych nie widzieli się nawet kilkadziesiąt lat – widać więc jak wielką wartość mają takie zjazdy. Odnawiają, naprawiają i poprawiają relacje międzyludzkie, pozwalają także uporządkować wiele spraw w życiu oraz poczuć się młodziej.

Z racji tego, że sytuacje lepiej ocenia się w spokoju, a zarazem z punktu widzenia osoby trzeciej, mogę teraz powiedzieć – jako uczeń zaangażowany – iż było naprawdę warto poświęcić swój wolny czas, a także siły, by przyczynić się do organizacji takiego wspaniałego wydarzenia, które otwiera na drugiego człowieka i pozwala poznać historię jego życia. Szczerze mówiąc, sam nie mogę doczekać się „swojego” zjazdu, który zorganizowany zostanie być może za klika, kilkanaście, bądź kilkadziesiąt lat.

Uczeń klasy drugiej

 • IV Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów
 • IV Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów
 • IV Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów
 • IV Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub publicznej placówki;
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
   o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej –
   w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  4. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, o którym mowa w pkt 3;
  5. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
  8. oświadczenie że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
   17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
   z 2013 r., poz. 168)
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.. 7ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
   18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388 z późn. zm.)
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego;
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
   z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135
   z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie” w terminie do dnia 24 czerwca 2016 r. godz. 14.00 na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45

Sekretariat, II piętro

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie lub telefonicznie.
 2. Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 jest Powiat Żyrardowski.

 

Kalendarium

Kalendarz

«wrzesień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki