Treść strony

Morze dyplomów dla MłoDeKu

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Departament Gospodarki Morskiej w Warszawie było organizatorem Ogólnopolskiego  Konkursu Plastycznego ,,Do czego morze służyć może”. Wśród laureatów znalazła się Pola Tomaszewska z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Ponadto organizatorzy uhonorowali pamiątkowymi dyplomami wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, którzy uczestniczyli w konkursie. Dyplomy otrzymali:

Kamil Nartowski, Wiktoria Górecka, Maria Rybicka, Kacper Stolarski, Kacper Zgorzalski, Agata Olesińska, Jan Latek, Zuzanna Wasilewska, Oliwia Kwiatkowska, Amelia Kobus, Wiktor Lewandowski, Maja Bonikowska, Julia Białasik,

(nauczyciel Bożena Liszewska)

Aleksandra Łukasik, Julia Łapińska, Kinga Klat, Karolina Ochnicka, Szymon Łukasik, Natalia Marchwicka, Jagoda Caban, Szymon Paciorkowski, Maksymilian Stańczak, Bartosz Łopusiński, Katarzyna Jaśniewska, Maja Szymańczak, Wiktor Szot                

(nauczyciel Zbigniew Kołaczek)

 • Morze dyplomów dla MłoDeKu
 • Morze dyplomów dla MłoDeKu
 • Morze dyplomów dla MłoDeKu
 • Morze dyplomów dla MłoDeKu

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszone konkursy obejmują zadania:

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;
 2. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych;
 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo;
 4. Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić maksymalnie po jednej osobie do każdej z komisji. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy konkursu, którego zgłoszenie dotyczy;
 2. nazwy organizacji zgłaszającej;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisjach nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach któregokolwiek z konkursów.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 lutego 2017 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w którejkolwiek z komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład tej komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

 • Informacja dla NGO

Mundurowi awansowani

W dniu 20 stycznia 2017 r. w LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej odbył się apel, na którym Dyrektor Urszula Matusiak wręczyła awanse wyróżniającym się uczniom klas mundurowych na kolejne stopnie uczniowskie.

Za osiągnięcie bardzo dobrych i dobrych wyników w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie, nienaganną dyscyplinę i wysoką kulturę osobistą w I semestrze, w roku szkolnym 2016/2017, Rada Pedagogiczna mianowała: na stopień „uczeń starszy szeregowy” – 10 uczniów, na stopień „ uczeń kapral” – 2 uczennice, na stopień „ uczeń starszy kapral” – 2 uczennice, na stopień „uczeń starszy posterunkowy” – 10 uczniów, na stopień „uczeń sierżant” – 1 uczennicę oraz na stopień „uczeń starszy sierżant”- 6 uczennic.

 • Mundurowi awansowani
 • Mundurowi awansowani
 • Mundurowi awansowani

„Góra Grosza” w LO w Puszczy Mariańskiej

Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w „Tańskim” odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza. Akcją w szkole zajmuje się Samorząd Uczniowski pod opieką p. Beaty Marcinkowskiej. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

W tym roku uczniowie zebrali 406,43 zł.

 
 • „Góra Grosza” w LO w Puszczy Mariańskiej
 • „Góra Grosza” w LO w Puszczy Mariańskiej

Wymalowali kolejne nagrody

Początek roku okazał się szczęśliwy dla małych artystów z Dziecięcej Akademii Plastycznej działającej w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Otrzymali oni liczne nagrody i wyróżnienia w kilku konkursach plastycznych o zasięgu ogólnopolskim.

 

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Anioły są takie” zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie nagrody otrzymały:

Julia Łapińska i Karolina Kiecko (nauczyciel Zbigniew Kołaczek).

W konkursie uczestniczyło 815 dzieci ze 163 placówek oświatowych  z całej Polski.

 

W XXV Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Witaj gwiazdko złota” zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Tychach nagrodę otrzymała Julia Białasik, a wyróżnienie Kacper Zgorzalski (nauczyciel Bożena Liszewska). Kwalifikacje do wystawy otrzymali: Jan Latek, Anna Mika, Antonina Tomsohn (nauczyciel Bożena Liszewska), Maria Obsznajczyk (nauczyciel Zbigniew Kołaczek).

 

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Choinki Jedynki. Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia”, którego organizatorem było Polskie Radio S.A. Program 1 wyróżnienie otrzymała Laura Kaczorowska (nauczyciel Bożena Liszewska).

 

W IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Słońce, woda i przygoda. Morskie klimaty”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie, wyróżnienie otrzymał Kacper Stolarski (nauczyciel Bożena Liszewska).

 

W II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Wakacje moich marzeń” zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze nagrodę otrzymał Jan Latek (nauczyciel Bożena Liszewska).

 • Wymalowali kolejne nagrody
 • Wymalowali kolejne nagrody
 • Wymalowali kolejne nagrody
 • Wymalowali kolejne nagrody
 • Wymalowali kolejne nagrody
 • Wymalowali kolejne nagrody
 • Wymalowali kolejne nagrody
 • Wymalowali kolejne nagrody
 • Wymalowali kolejne nagrody
 • Wymalowali kolejne nagrody
 • Wymalowali kolejne nagrody
 • Wymalowali kolejne nagrody
 • Wymalowali kolejne nagrody
 • Wymalowali kolejne nagrody

Mistrzostwa szachowe na hali „Elektryka”

Zapraszamy wszystkich do udziału w I Otwartych Mistrzostwach Powiatu Żyrardowskiego w Szachach Szybkich, organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Szachów Szach-Mat Puszcza Mariańska. Turniej odbędzie się 28.01.2017 r. (sobota) w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4, Hala Sportowa przy ZS Nr 1. Tempo gry P’15 na dystansie 9 rund. Wpisowe 20 zł, mieszkańcy powiatu żyrardowskiego 10 zł.

Mistrzostwa odbywają się pod patronatem Starosty Wojciecha Szustakiewicza.

 

Szczegółowe informacje w Regulaminie:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_333/regulations.html?l=pl

Dzień Babci i Dziadka w Klubie Myszki Miki

20 stycznia w Klubie Myszki Miki działającym w Młodzieżowym Domu Kultury odbyły się uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka. 
Na tę specjalną okazję maluchy przygotowały występ dla swoich ukochanych dziadków. Piosenki, wiersze oraz laurki przygotowane podczas zajęć plastycznych uszczęśliwiły zebraną publiczność.

 • Dzień Babci i Dziadka w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Babci i Dziadka w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Babci i Dziadka w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Babci i Dziadka w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Babci i Dziadka w Klubie Myszki Miki
 • Dzień Babci i Dziadka w Klubie Myszki Miki

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania grypy ptaków w powiecie żyrardowskim

Wojewoda Mazowiecki wydał w dniu 19 stycznia 2017 r. Rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów żyrardowskiego i sochaczewskiego. Rozporządzeniem określono obszar zapowietrzony wystąpieniem grypy ptaków (HPAI), który obejmuje miejscowości: Popielarnia, Kamionka, Miedniewice, Nowa Wieś, Hipolitów w gminie Wiskitki, w powiecie żyrardowskim. Określono także obszar zagrożony, który obejmuje miejscowości w gminie Wiskitki, w gminie Puszcza Mariańska, północno-zachodni obszar miasta Żyrardowa oraz kilka miejscowości w gminach Nowa Sucha, Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim.

Teren zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi o treści: „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAPOWIETRZONY" lub „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY"

W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

1) przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;

3) organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;

4) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;

8) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

W obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

2) oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa.

 

Ponadto w obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) przemieszczania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;

3) organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;

4) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zagrożonym, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;

8) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

9) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

10) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. 2. W obszarze zagrożonym nakazuje się niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Poniżej publikujemy treść Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego

Kocham Cię Polsko. Konkurs plastyczny dla dzieci

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie zaprasza do wzięcia udziału w I Powiatowym Konkursie Twórczości Plastycznej „ Kocham Cię, Polsko”, który ma na celu zmobilizować dzieci w wieku 4-10 lat do własnych przemyśleń i odpowiedzi na pytania: „Co to znaczy być Polakiem”, „Co to znaczy kochać Polskę”. Chcielibyśmy, aby uczestnicy konkursu poprzez swoje prace wyrazili takie uczucia jak miłość, empatia, szacunek i inne budujące emocje związane z polskością i byciem Polakiem.

 

REGULAMIN

I POWIATOWEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

„Kocham Cię, Polsko”

I ORGANIZATOR

Organizatorem Powiatowego Konkursu Twórczości Plastycznej „ Kocham Cię, Polsko” jest Muzeum Mazowsza Zachodniego z siedzibą w Żyrardowie, ul. Dittricha 1, tel. (46) 855 33 13, e-mail: muzeum@muzeumzyrardow.pl.

Patronat honorowy nad Konkursem objął Starosta Powiatu Żyrardowskiego  Pan Wojciech Szustakiewicz .

II CELE KONKURSU

Celem konkursu jest zmobilizowanie dzieci do własnych przemyśleń i odpowiedzi na pytania: „Co to znaczy być Polakiem”, „Co to znaczy kochać Polskę”. Dzieci poprzez swoje prace powinny wyrazić uczucia, odczucia, miłość, empatię, szacunek i inne budujące emocje związane z polskością i byciem Polakiem.

III. MIEJSCE I TERMIN

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres jak wyżej. Termin nadsyłania/ przekazania prac do dnia 28 lutego 2017roku. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 9 marca 2017 roku.

IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 – 10 roku życia.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z różnych szczebli nauczania w ramach zajęć przedszkolnych, szkolnych, bądź innych placówek wychowawczych lub artystycznych.
 3. Kryterium oceny prac: samodzielność wykonania, staranność, wrażenie estetyczne.
 4. Technika prac dowolna: malarstwo, rysunek, wyklejanka i inna stosowana do wieku uczestników, gwarantująca samodzielność wykonania.
 5. Format prac nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A1. Prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać. Formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50cmx50ccm.
 6. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną, która ma zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek autora, nazwę i adres przedszkola, szkoły bądź placówki, której dziecko jest uczestnikiem, imię i nazwisko nauczyciela/instruktora.

 V ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU

 1. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 9 marca 2017 roku. Prace zostaną ocenione przez jury wybrane przez organizatora konkursu.
 2. Organizator nie odsyła nadesłanych/ przekazanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
 3. Organizator przygotuje ekspozycję pokonkursową.
 4. W konkursie zostaną przyznane nagrody w dwóch grupach wiekowych: 4-6lat i 7-10 lat.

VI UWAGI DODATKOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w programie konkursu.

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za konkurs jest Roksana Kulis -Lemiesz.

 • Kocham Cię Polsko. Konkurs plastyczny dla dzieci

Starosta apeluje

W związku z wykryciem na terenie powiatu żyrardowskiego, w gminie Wiskitki, ogniska ptasiej grypy, powodowanej przez wirusa H5N8 przypominamy o konieczności przestrzegania procedur wdrażanych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Rozporządzenie wprowadza zakazy i nakazy oraz inne ograniczenia wynikające z niekorzystnej sytuacji epizootycznej związanej z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski ptasiej grypy. W związku z tym m.in. zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów z udziałem żywych ptaków (szczególnie hodowlanych) oraz pojenia wodą, do której mają dostęp ptaki dzikie. Nakazuje się m. in.:

- odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie w zamkniętych obiektach lub innych miejscach uniemożliwiających kontakt z ptakami w innych gospodarstwach lub z ptakami dzikimi;

- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami lub ich odchodami;

- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich z drobiem;

- stosowanie zaostrzonych wymogów używania odzieży ochronnej oraz higieny osobistej, czyszczenie i odkażanie sprzętu i urządzeń używanych do obsługi drobiu przed każdym użyciem.

- zgłaszanie do organu Inspekcji  Weterynaryjnej wszelkich  symptomów pojawienia się choroby ptaków.

Targi, wystawy, konkursy z udziałem żywych ptaków jak również ich przemieszczanie poza gospodarstwo dopuszcza się po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii.

 

Szczegółowe informacje zawiera publikowane poniżej rozporządzenie.

 • Starosta apeluje

WAT patronuje naszym licealistom

Rodzina szkół średnich, objęta patronatem naukowym WAT, powiększyła się 18 stycznia 2017 roku br.  o Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego z siedzibą w Puszczy Mariańskiej.

Delegację przedstawicieli zarządu Powiatu Żyrardowskiego i dyrektor LO w składzie : Wojciech Szustakiewicz – Starosta Żyrardowski,  Grzegorz Dobrowolski – Wicestarosta, Adam Lemiesz – dyrektor Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki oraz Urszula Ewa Matusiak – dyrektor LO,  przyjął rektor WAT - płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek.

Spotkanie poprowadziła prorektor ds. studenckich dr hab. inż.  Marzena Tykarska, a ofertę dydaktyczną Akademii przedstawił w prezentacji multimedialnej Wiesław Szczygielski.

Głównym punktem programu wizyty było podpisanie listu intencyjnego dot. m.in. współpracy dydaktycznej, rozumianej jako pomoc i konsultacje w prowadzeniu zajęć, współudziału w organizacji konkursów naukowych, imprez o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym a także utworzenia właściwych linków na stronach www oraz wielu innych aspektów. Tak jak w przypadku wszystkich dotychczas sprawowanych przez WAT patronatów, list intencyjny uwzględnia także zobowiązania szkoły do propagowania oferty studiów w Akademii oraz udział w uroczystościach organizowanych przez Strony.

Spotkanie odbyło w miłej i owocnej merytorycznie atmosferze. 

W trakcie pobytu w Akademii goście zwiedzili Laboratorium Zobrazowania Wieloformatowego oraz Symulacji Rozszerzonej Wydziału Cybernetyki i Instytut Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego.

Grażyna Palczak

 • WAT patronuje naszym licealistom
  foto: Hubert Kaźmierski
 • WAT patronuje naszym licealistom
  foto: Hubert Kaźmierski
 • WAT patronuje naszym licealistom
  foto: Hubert Kaźmierski
 • WAT patronuje naszym licealistom
  foto: Hubert Kaźmierski
 • WAT patronuje naszym licealistom
  foto: Hubert Kaźmierski
 • WAT patronuje naszym licealistom
  foto: Hubert Kaźmierski
 • WAT patronuje naszym licealistom
  foto: Hubert Kaźmierski

Brązowa tarcza w Rankingu Perspektyw dla Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach

Miło nam poinformować, że nasze Technikum, dzięki pracy nauczycieli i uczniów, zostało wyróżnione  Brązową Tarczą i znalazło się na 25 miejscu wśród 50  najlepszych techników województwa mazowieckiego i na 216 miejscu wśród  300  najlepszych techników w Polsce!

Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 jest dla Technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.

Zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy zasadami nasza  szkoła ma prawo używać w 2017 roku  honorowego tytułu  „Brązowej” Szkoły 2017 i związanego z tym graficznego znaku jakości.

10 stycznia 2017 r. w Auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłoszono listę najlepszych liceów i techników w Polsce. Była to już XIX odsłona Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przeprowadzanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Metodologia przyznawania „złotej”, „srebrnej” i „brązowej” tarczy:

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2016 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

 • Brązowa tarcza w Rankingu Perspektyw

Witam na nowej stronie

Serdecznie witam na nowej stronie internetowej Powiatu Żyrardowskiego. Zmianę wizualizacji naszego dotychczasowego serwisu internetowego wymogły nie tylko nowe trendy, ale nade wszystko wygoda użytkowników. Nowy serwis oparty o system zarządzania treścią i strukturą serwisu netadmin  w wersji 7.0 dostosowany jest do wytycznych WCAG 2.0. Naszą stronę można opisać trzema słowami - nowoczesna, funkcjonalna i intuicyjna. Dzięki wykorzystaniu technologii „Responsive Web Design (RWD) strona wyświetla się optymalnie na dowolnym urządzeniu, niezależnie od jego wielkości i rozdzielczości ekranu. Responsywna wersja serwisu pozwala na łatwe przeszukiwanie strony na urządzeniach mobilnych (tablet, telefon).

Nowa strona funkcjonuje pod adresem www.powiat-zyrardowski.pl, natomiast dotychczasowa strona także pozostanie dostępna w swej dotychczasowej wersji. Nowa strona została stworzona przy współpracy z firmą extranet.

Wierzę, że wraz z nowym wyglądem strona przynosi Państwu nową jakość poprzez lepszy dostęp do informacji dotyczących naszego samorządu. Mam nadzieję, że przejrzysta szata graficzna naszej nowej witryny i jej funkcjonalność ułatwią dostęp do poszukiwanych przez Państwa treści.

Starosta Wojciech Szustakiewicz

Alert! Wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu

W związku z przekroczeniem poziomu informowania dla pyłu PM10 w strefie aglomeracji warszawskiej i w strefie mazowieckiej Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił Alert poziom III. Poniżej publikujemy treść alertu.

 • Alert! Wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu

XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 30 grudnia 2016 r. odbyły się obrady XXIV Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Porządek obrad obejmował dyskusję i głosowanie nad kilkoma uchwałami, w tym między innymi nad tą porządkującą gospodarkę finansami Powiatu w roku 2016.

Na początek radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość ustalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, gromadzone są wtedy na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki budżetowej. Wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 obejmuje zadania, na które po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisane zostały umowy, a termin zakończenia realizacji zadania przypada na I i II kwartał 2017 r. Wśród tych zadań znalazły się: przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki-Puszcza Mariańska w miejscowości Budy Zaklasztorne i miejscowości Radziwiłłów z kwotą wydatków 460 043,36 zł, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu nad linią CMK w Lublinowie w ciągu drogi 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów (kwota 70 000,00 zł) oraz kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III, poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 3837W na odcinku Szymanów - Aleksandrów oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka - Szymanów - Obwodnica Teresina – kwota 17 850,00 zł. Projekt uchwały przedstawiony przez Skarbnik Edytę Fedorowicz i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Mienia Komunalnego radni przyjęli jednogłośnie.

Kolejny punkt w porządku obrad związany był z aktualizacją przepisów dotyczących  finansowania niepublicznych placówek oświatowych. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji także z budżetem Powiatu przedstawił Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty „Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia”. Zgodnie z tymi przepisami to Rada Powiatu posiada kompetencje związane z ustalaniem trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych szkół, a także ustaleniem trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji, więc niezbędne zmiany należało wprowadzić uchwałą Rady. Projekt uchwały, podobnie jak poprzedniej, zaopiniowała pozytywnie Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, a radni przyjęli w głosowaniu jednogłośnie.

W porządku obrad znalazł się jeszcze projekty uchwał w sprawie: delegowania radnych w skład Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie. W ustawowo określony skład Komisji wchodzi m.in. Starosta, jako jej Przewodniczący oraz dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu. Kadencja Komisji trwa trzy lata niezależnie od zmian przeprowadzonych w trakcie jej trwania i jest powoływana zarządzeniem Starosty. Komisja w swym dotychczasowym składzie została powołana Zarządzeniem Starosty Powiatu Żyrardowskiego z 24 stycznia 2014 r., a jej kadencja upływa w styczniu 2017 roku. W związku z powyższym zachodziła konieczność delegowania dwóch osób spośród obecnego składu Rady. W skład Komisji weszli więc, oprócz Starosty Wojciecha Szustakiewicza, Przewodniczący Rady Daniel Suchecki i Członek Zarządu Powiatu Leszek Kamiński.

Ostatnimi w porządku znalazły się punkty związane z przyjęciem planów pracy Rady Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej i pozostałych komisji Rady na 2017 rok.

Na zakończenie obrad Starosta Wojciech Szustakiewicz podsumował w swym wystąpieniu upływający rok 2016, złożył także wraz z Przewodniczącym Rady Danielem Sucheckim wszystkim obecnym życzenia noworoczne.

 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Ptasia grypa

            W dniu 27 grudnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które wprowadza zakazy i nakazy oraz inne ograniczenia wynikające z niekorzystnej sytuacji epizootycznej związanej z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski ptasiej grypy. W związku z tym m.in. zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów z udziałem żywych ptaków (szczególnie hodowlanych) oraz pojenia wodą, do której mają dostęp ptaki dzikie. Nakazuje się m. in.:

- odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie w zamkniętych obiektach lub innych miejscach uniemożliwiających kontakt z ptakami w innych gospodarstwach lub z ptakami dzikimi;

- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami lub ich odchodami;

- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich z drobiem;

- stosowanie zaostrzonych wymogów używania odzieży ochronnej oraz higieny osobistej, czyszczenie i odkażanie sprzętu i urządzeń używanych do obsługi drobiu przed każdym użyciem.

- zgłaszanie do organu Inspekcji  Weterynaryjnej wszelkich  symptomów pojawienia się choroby ptaków.

            Targi, wystawy, konkursy z udziałem żywych ptaków jak również ich przemieszczanie poza gospodarstwo dopuszcza się po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii.

Szczegółowe informacje zawiera publikowane poniżej rozporządzenie.

 
 • Ptasia grypa

Powiatowa wigilia

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Żyrardowskiego Daniela Sucheckiego i Starosty Żyrardowskiego Wojciecha Szustakiewicza przybyli na spotkanie wigilijne w dniu 20 grudnia do nowej sali fitnes w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, przedstawiciele samorządów, członkowie Rady i Zarządu Powiatu, dyrektorzy placówek Powiatu Żyrardowskiego, przedstawiciele organizacji społecznych, gospodarczych, politycznych i mediów, a wśród nich Proboszcz Parafii p.w. Karola Boromeusza w Żyrardowie ks. kan. dr Stanisław Puchaczewski, Prezydent Żyrardowa Wojciech Jasiński, jego zastępcy Dariusz Kaczanowski i Lucjan Chrzanowski, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ryszard Mirgos, Wójt Gminy Puszcza Mariańska Michał Staniak i Wiskitki Franciszek Grzegorz Miastowski, Przewodniczący Rady Gminy Wiskitki Andrzej Lemański, Prezes PSL w powiecie żyrardowskim Marek Choiński, Prezes Cechu Rzemiosł w Mszczonowie Zbigniew Bednarek, Prezes Wspólnoty Żyrardowa Krystyna Lenarczyk, byli starostowie Powiatu Żyrardowskiego – Stanisław Niewiadomski i Mieczysław Gabrylewicz.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Daniel Suchecki, który powitał przybyłych, podziękował za przyjęcie zaproszenia i złożył Bożonarodzeniowe życzenia. Do tych życzeń dołączyli swe życzenia Starosta Wojciech Szustakiewicz, który podsumował także kończący się rok i Wiceprzewodniczący Ryszard Mirgos.

Po tych życzeniach, głos zabrał ksiądz Stanisław Puchaczewski, który odmówił modlitwę, pobłogosławił opłatki i przekazał świąteczne życzenia. Ksiądz zachęcając do wspólnego kolędowania – zaintonował kolędę Dzisiaj w Betlejem, a pozostali uczestnicy  ochoczo mu wtórowali.

Jak przystało na wigilijne spotkanie zebrani łamiąc się opłatkiem wspólnie składali sobie życzenia. Spotkanie zakończyła wigilijna wieczerza.

 • Powiatowa wigilia
 • Powiatowa wigilia
 • Powiatowa wigilia
 • Powiatowa wigilia
 • Powiatowa wigilia
 • Powiatowa wigilia
 • Powiatowa wigilia
 • Powiatowa wigilia
 • Powiatowa wigilia
 • Powiatowa wigilia
 • Powiatowa wigilia
 • Powiatowa wigilia
 • Powiatowa wigilia
 • Powiatowa wigilia
 • Powiatowa wigilia

Z Szarych Szeregów najlepszy z najlepszych!

 W czwartek, 15 grudnia br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyły się eliminacje Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w l. 1768–1864 – od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za wolność Waszą i naszą. Do rywalizacji przystąpili uczniowie liceów z dwóch  rejonów: Warszawa – miasto i Warszawa – okolice.

Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie reprezentowali uczniowie klasy drugiej Przemysław Banasiewicz i Norbert Michalski.

 Zakres tematyczny egzaminu był obszerny, pytania dotyczyły m.in. znajomości przebiegu służby i losów żołnierzy walczących o niepodległość, organizacji politycznych (w tym konspiracyjnych) z nazwiskami ich twórców i działaczy, geografii politycznej oraz zmian kształtu terytorialnych państwa w wyniku rozbiorów i wtórnych podziałów. Uczniowie musieli także wykazać się znajomością twórczości literackiej (proza, poezja, dramat, pieśń) i filmowej dotyczącej  tej epoki, rozpoznawaniem na ilustracjach rodzajów wojsk i służb (formacji) Wojska Polskiego w XVIII – XIX w.

 Prace egzaminacyjne były oceniane przez komisję pod przewodnictwem prof. Grzegorza Nowika. Spośród wszystkich licealistów z Warszawy i okolic najwyżej został oceniony reprezentant Szarych Szeregów Norbert Michalski, który zakwalifikował się do kolejnego etapu i będzie reprezentował powiat żyrardowski na eliminacjach wojewódzkich. Przemysław Banasiewicz zajął miejsce czwarte. Gratulujemy. 

 • Z Szarych Szeregów najlepszy z najlepszych!
 • Z Szarych Szeregów najlepszy z najlepszych!
 • Z Szarych Szeregów najlepszy z najlepszych!

XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Na dzień 20 grudnia 2016 r. Przewodniczący Daniel Suchecki zwołał obrady XXIII Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. O ile termin sesji był typowy, to miejsce wybrano szczególne. Obrady odbyły się w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Porządek obrad obejmował dyskusję i głosowanie nad kilkoma uchwałami, w tym tą kluczową – dotyczącą budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017.

Na początek radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego, które powodowały zmiany w budżecie Powiatu na 2016 rok wprowadzane uchwałą korygującą strukturę dochodów i wydatków tegorocznego budżetu. Były one spowodowane między innymi zwiększeniem dochodów a także przesunięciem środków między działami. Po ich zatwierdzeniu plan dochodów ogółem budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2016 roku zamknął się kwotą 65.880.188,47  ., natomiast wydatków ogółem 70.537.815,45 zł.

Kolejne dwie uchwały dotyczyły planów finansowych Powiatu na 2017. Proponowane zmiany w zapisach Wieloletniej Prognozy Finansowej i pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła w imieniu Zarządu Skarbnik Powiatu Edyta Fedorowicz. WPF – to dokument, który obejmuje projekcję finansową Powiatu z uwzględnieniem planowanych dochodów i wydatków uwzględniających obsługę zadłużenia w okresie do roku 2037. Następna uchwała dotyczyła przyjęcia budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok. Projekt uchwały, w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok zaprezentował Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, który nie kryjąc zadowolenia objaśniał jego założenia, podkreślając też jego odtworzeniowy charakter. Przedłożony budżet Powiatu na rok 2017 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisje Rady Powiatu Żyrardowskiego. W swym wystąpieniu Starosta wskazał na istotne założenia do budżetu na 2017 rok:

planowane dochody budżetu Powiatu w roku 2017 przedstawiają się następująco:

 • dochody własne zaplanowane zostały w łącznej kwocie 31.660.391,00 zł, co stanowi 48,4 % planowanych dochodów ogółem,
 • subwencja ogólna z budżetu państwa zaplanowana w łącznej kwocie 20.280.806,00 zł (31,0% planowanych dochodów ogółem),
 • dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 8.577.418,00 zł, tj. 13,1% planu dochodów ogółem,
 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych zaplanowano w łącznej kwocie 1.372.450,00 zł. (dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej),
 • dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zaplanowano w wysokości 950.992,37 zł,
 • dotacje na zadania realizowane przez Powiat na podstawie zawartych umów i porozumień zostały zaplanowane łącznie w kwocie 388.000,00 zł.

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017 planuje się w wysokości 65.434.126,15 zł, co stanowi 99,32 % dochodów roku 2016. W planie dochodów roku 2017 dochody bieżące stanowią kwotę 63.230.057,37 zł, natomiast dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych wynoszą 2.204.068,98 zł  

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2017 r. wynoszą 68.744.727,99 zł. W planowanych wydatkach roku 2017 wydatki bieżące stanowią kwotę 59.160.133,45 zł, tj. 86,1% planowanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 9.584.594,54  zł, co stanowi 13,9% planowanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków na poszczególne działy zaplanowano następujące kwoty:

 • Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą - 23.801.260,16 , co stanowi 34,7% planowanych wydatków ogółem,
 • Pomoc społeczna, Rodzina oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 17.523.198,99 zł, tj. 25,5% planowanych wydatków ogółem,
 • Administracja publiczna - 7.622.334,00 , tj. 11,1% planowanych wydatków ogółem,
 • Transport i łączność - 7.029.158,53 zł, tj. 10,2% planowanych wydatków ogółem,
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4.713.831,01 , tj. 6,9% planowanych wydatków ogółem,
 • Ochrona zdrowia - 3.676.727,00 , tj. 5,4% planowanych wydatków ogółem,
 • Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Wymiar sprawiedliwości, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna - 4.378.218,30 , tj. 6,4% planowanych wydatków ogółem.

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2017 rok wynosi 4.357.441,11 zł. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 3.816.839,47 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.046.839,47 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.770.000,00 zł, oraz wolne środki w wysokości 540.601,64 zł. Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2017 rok zamykają się kwotą 1.046.839,47 zł i zostaną przeznaczone na spłatę kapitału od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 837.183,47 zł i pożyczek w kwocie 209.656,00 zł.  

Po wystąpieniu Starosty Skarbnik Edyta Fedorowicz przedstawiła pozytywną opinię projektu budżetu jaka wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, po niej przewodniczący komisji Rady Powiatu:  Oświaty i Kultury - Krzysztof Waśkowski, Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej - Klaudiusz Stusiński, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu – Piotr Markowski oraz Komisji  Budżetu i Mienia Komunalnego - Krystyna Penczonek.

Poddany pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2017 radni przyjęli siedemnastoma głosami za przy jednym głosie sprzeciwu. Po głosowaniu Starosta Wojciech Szustakiewicz podziękował radnym za przyjęcie budżetu, a Skarbnik Edycie Fedorowicz, pracownikom Wydziału Finansowo-Księgowego oraz członkom Zarządu Powiatu za  pracę przy jego konstrukcji.

Projekty kolejnych uchwał  przedstawił Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Paweł Myszkowski. Pierwsza z uchwał dotyczyła  ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie Powiatu Żyrardowskiego w roku 2017. Na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym to Rada Powiatu uchwala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdów a następnie odstąpienia. Kolejne uchwały dotyczyły pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków drogi powiatowej leżącej w ciągu dawnej DK 50 położonych na terenie gminy Mszczonów oraz Radziejowice i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. Pozytywne opinie do projektów uchwał Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu przedstawił jej Przewodniczący Piotr Markowski, a w głosowaniu radni  przyjęli je większością głosów. Sesję zakończyły informacje Starosty o pracy Zarządu  oraz Przewodniczącego Rady dotyczące ustalenia daty ostatniej w bieżącym roku Sesji Rady Powiatu, którą zaplanowano na dzień 30 grudnia.

 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Najaktywniejsi z aktywnych

Zakończył się projekt „Młody aktywny obywatel” dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  realizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Żyrardowa w partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim. W Sali Klubowej Centrum Kultury w Żyrardowie 19 grudnia odbyło się podsumowanie przedsięwzięcia i nagrodzenie najaktywniejszych uczniów.

Przypomnijmy, że autorskim programem edukacji obywatelskiej objętych było ponad 120 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych z  powiatu żyrardowskiego. Zajęcia oraz warsztaty prowadzili doświadczeni trenerzy, którzy już wcześniej pracowali z żyrardowską młodzieżą przy przedsięwzięciach „Akademia Aktywny Żyrardowianin” i „Młodość potrzebuje dobrej informacji”. Od września tego roku uczniowie poznali z bliska model funkcjonowania informacji publicznej, dowiedzieli się, czym są potrzeby i skąd bierze się aktywność społeczna, przećwiczyli asertywność. Ostatnim etapem były kreatywne warsztaty w Stajni u Sobieskich, podczas których młodzież tworzyła i prezentowała przed jury autorskie projekty skierowane na rozwiązanie problemu w ich najbliższym otoczeniu. Inwencja uczniów była niesamowita.  Wszystkie pomysły zachwycały świeżością, innowacyjnością, a co najważniejsze były perfekcyjnie zaprezentowane.

Podczas podsumowania najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy i upominki. „Pokazaliście, że jesteście urodzonymi liderami” – powiedział Adam Lemiesz dyrektor Wydziału Oświaty żyrardowskiego starostwa, w projekcie trener umiejętności społecznych. „Podczas kilku miesięcy pracy zobaczyliśmy, kto potrafi kierować grupą, kto ma talenty oratorskie, a kto potrafi zdobyć serca słuchaczy. Praca z wami była niesamowitą frajdą” – dodał Adam Lemiesz. W podobnym tonie wypowiedziała się szefowa Wspólnoty Żyrardowa Krystyna Lenarczyk – „Wszystkie projekty, które przygotowała młodzież były po prostu profesjonalne. Takich fachowców może pozazdrościć każda organizacja”. Upominki wręczył wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Wspólnota Żyrardowa Mieczysław Gabrylewicz. Na wszystkich zaś czekał świąteczny poczęstunek.

 • Najaktywniejsi z aktywnych
 • Najaktywniejsi z aktywnych
 • Najaktywniejsi z aktywnych
 • Najaktywniejsi z aktywnych
 • Najaktywniejsi z aktywnych
 • Najaktywniejsi z aktywnych
 • Najaktywniejsi z aktywnych
 • Najaktywniejsi z aktywnych
 • Najaktywniejsi z aktywnych
 • Najaktywniejsi z aktywnych

Cyfrowa biblioteka w LO w Puszczy Mariańskiej

Miesiąc temu pisaliśmy, jaką wygodę mają nauczyciele, uczniowie i rodzice, którzy korzystają z e-dzienników w Zespole Szkół Nr w Żyrardowie i w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej. Do wprowadzeni tego nowoczesnego rozwiązania przygotowuje się także Zespół Szkół w Mszczonowie. Natomiast w puszczańskim liceum technologię informacyjno-komunikacyjną (TIK) wykorzystuje się jeszcze w jednym bardzo ważnym miejscu.

W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono cyfryzację biblioteki szkolnej, wdrożona została platforma MOL, dzięki której uczniowie mogą sprawdzić dostępność poszukiwanej książki. Matematyk Tomasz Iwańczyk zamieszcza na platformie e-learningowej „Moodle” dodatkowe materiały dla uczniów i sprawdziany on line z matematyki i informatyki.

Na potrzeby działania dziennika elektronicznego, funkcjonowania biblioteki cyfrowej oraz  prowadzenia lekcji przy użyciu narzędzi TIK doposażono każdą pracownię w zestaw sprzętu multimedialnego – nowe laptopy, projektory, ekrany i głośniki. W roku szkolnym 2015/2016 zakupiono 8 laptopów, 6 projektorów, komputer stacjonarny do biblioteki szkolnej i nowoczesną kserokopiarkę.

W LO im. Czesława Tańskiego nauczyciele podejmują się wyzwań na miarę XXI wieku – biorą udział w projektach edukacyjnych, korzystają z nowoczesnych narzędzi aby podnosić jakość edukacji. Liceum przygotowało też niezwykle ambitny program rozwojowy z wykorzystaniem nowych technologii „Akademia Kompetencji”. Na jego dofinansowanie został złożony projekt w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 • Cyfrowa biblioteka w LO w Puszczy Mariańskiej
 • Cyfrowa biblioteka w LO w Puszczy Mariańskiej
 • Cyfrowa biblioteka w LO w Puszczy Mariańskiej

Jubileusz ,,Włókiennika"

02 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie odbyła się gala z okazji 60 – lecia istnienia szkoły, znanej powszechnie jako ,,Włókiennik”. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego. Kolejne części uroczystości miały miejsce w  budynku szkoły przy ulicy Legionów Polskich. W progu szkoły gości witały uczennice ubrane w  historyczne stroje prządek. W sali wypełnionej dekoracjami podkreślającymi tradycję włókienniczą szkoły, zaproszonych  przywitała dyrektor szkoły – Jolanta Walczak. Wśród wielu gości byli: proboszcz parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego – Stanisław Lech, Starosta Powiatu Żyrardowskiego – Wojciech Szustakiewicz oraz starostowie poprzednich kadencji – Mieczysław Gabrylewicz i Stanisław Niewiadomski, przewodniczący Rady Powiatu – Daniel Suchecki, wicestarosta – Grzegorz Dobrowolski, Zastępca Prezydenta Żyrardowa Dariusz Kaczanowski, Członek Zarządu Powiatu – Leszek Kamiński, Skarbnik – Edyta Fedorowicz, Sekretarz – Sebastian Litewnicki, Dyrektor Wydziału Oświaty – Adam Lemiesz, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – Anna Jankowska Czyżewska, dyrektorzy szkół powiatowych i miejskich, dyrektorzy placówek i organizacji społecznych działających w obszarze kultury, edukacji, opieki społecznej oraz wieloletni dyrektorzy szkoły – Stanisław Stefański i Marian Zielonka, byli pracownicy, absolwenci, obecni nauczyciele, uczniowie, rodzice.

Dyrektor szkoły – Jolanta Walczak zaprosiła wszystkich w sentymentalną podróż do minionych lat i nakreśliła historię szkoły. Placówka została powołana w 1956 roku z inicjatywy dyrekcji Żyrardowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego w celu zapewnienia Zakładom wykwalifikowanej siły roboczej. Przez wiele lat nie miała własnej siedziby – otrzymała ją dopiero w roku szkolnym 1973/74, kiedy oddano na jej potrzeby nowo wybudowany budynek przy ul. Rewolucji Październikowej, obecnie Legionów Polskich. Na przestrzeni 60 lat szkoła przechodziła wiele zmian. Obecnie funkcjonuje jako Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 18 kwietnia 2012 r. Zespół Szkół Nr 2  otrzymał nowy sztandar, a szkołom wchodzącym w jego skład nadano imię Karola Dittricha. Szkoła rozwija się, otwiera nowe kierunki kształcenia, uczestniczy w projektach unijnych, dzięki którym doposażane są szkolne pracownie, uczniowie odbywają praktyki zagraniczne we Włoszech, zdobywają nowe kwalifikacje. Ranga szkoły podkreślił Starosta Wojciecha Szustakiewicz, który nawiązał w swym wystąpieniu do przeszłości szkoły, kiedy w jej murach kształcono kadrę i pracowników zakładów, a lniane żyrardowskie tkaniny znane były zarówno w Polsce, jak i na świecie. Odnosząc się do czasów obecnych, Starosta zwrócił uwagę na to, że placówka potrafi przystosowywać się do nowych warunków i potrzeb rynku pracy, posiada bogatą ofertę edukacyjną, która spotyka się z zainteresowaniem gimnazjalistów.

Po oficjalnych wystąpieniach, na ręce Pani Dyrektor Jolanty Walczak goście złożyli życzenia i okolicznościowe upominki. Dyrektor szkoły odczytała listy gratulacyjne od Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aureli Michałowskiej oraz Prezesa PGK w Żyrardowie Hanny Bieżuńskiej. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny, wzbogacony pojawiającymi się w tle tematycznymi slajdami, nawiązujący do historii szkoły i patrona  - Karola Dittricha. Po występie uczniów, społeczność szkolna pięknymi bukietami róż uhonorowała byłych dyrektorów i obecną dyrektor szkoły. Na zakończenie, na scenę wniesiono jubileuszowy tort i zabrzmiało gromkie „Sto lat”.

Po części oficjalnej nadszedł czas na spotkania, wspomnienia, poczęstunek, zwiedzanie szkoły, oglądanie kronik, gablot i slajdów ze zdjęciami: od archiwalnych po współczesne. Powrót do szkolnych ławek, spotkania z koleżankami, kolegami, nauczycielami przywołały najpiękniejsze wspomnienia. Obecni uczniowie z dumą oprowadzali po szkole. ,,Gastronomicy” we współczesnych strojach gastronomicznych obsługiwali gości, częstując przygotowanymi przez siebie, rodziców i sponsorów smakołykami.

 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"
 • Jubileusz ,,Włókiennika"

XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 28 listopada 2016 r. radni obradowali na XXII sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Daniel Suchecki. Planowany porządek obrad obejmował między innymi dyskusję nad projektami uchwał dotyczącymi zmian wieloletniej prognozy finansowej, zmian w Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na 2014 rok., w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2017 roku, w sprawie w programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 oraz w sprawie zmiany  uchwały zatwierdzającej wysokość środków PFRON. Część uchwałodawczą poprzedziła informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego w powiecie żyrardowskim w 2015 roku. Obszerną informację radni otrzymali w materiałach sesyjnych, publikujemy ją poniżej w pliku pdf, natomiast krótką relację akcentującą najistotniejsze kwestie przedstawił szef Wydziału Operacyjnego Komendy mł. bryg. Tomasz Piątkowski.

W punkcie dotyczącym wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Powiatu Żyrardowskiego projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Potrzeba wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu wynikała ze zwiększeń i  zmniejszeń w planie dochodów i wydatków oraz z przesunięć między działami. Dochody budżetu  zmniejszono o kwotę 613.415,36 zł i zwiększono o 316.100,23 zł. Wpływ na te zmiany miały m.in. - zmniejszenie o kwotę 66.000,00 zł dochodów majątkowych Starostwa z tytułu dofinansowania przez Gminę Mszczonów zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Badowo Dańki, zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł planu dochodów z tytułu otrzymywanych środków z opłat za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, zmniejszenie planu dochodów o kwotę 85.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych i opłat za koncesje i licencje oraz zmniejszenie o kwotę 346.715,36 zł planu dochodów i jednocześnie planu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Ograniczenie występowania chorób układu krążenia ludności powiatu żyrardowskiego poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób”. Zmniejszenie spowodowane jest zakończeniem projektu z dniem 31 października b.r. Równocześnie zwiększono dochody, związane m.in. z otrzymaniem dotacji w kwocie 38.560,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację poziomej osnowy szczegółowej – Etap I, przegląd i inwentaryzacja oraz wprowadzenie wyników do Bazy Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej, z tytułu odsetek od środków zgromadzanych na rachunkach bankowych i z tytułu innych odsetek i wpływów z różnych dochodów – kwota 28.910,00 zł, wpływu części kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych kwota 60.000,00 zł.

Zmianie w planie dochodów towarzyszyło wprowadzenie zmian w planie wydatków. Uchwała zwiększyła ten plan o kwotę 844.181,15 zł oraz zmniejsza o kwotę 1.141.496,28 zł.

Wpływ na zmniejszenie planu miało, oprócz wymienionych wcześniej, zmniejszenie o kwotę 132.000,00 zł planu wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4726W wraz ze skrzyżowaniem w miejscowości Badowo Dańki” (przeprowadzono dwa postępowania przetargowe w których nie udało się wyłonić wykonawcy, w związku z tym realizacja zadania zostanie przeniesiona na rok 2017) oraz zmniejszeniem planu wydatków majątkowych Starostwa o kwotę 60.797,26 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim, gmina Teresin i powiecie żyrardowskim, gmina Wiskitki - Etap III, poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 3837W na odcinku Szymanów - Aleksandrów oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3834W na odcinku Cyganka - Szymanów - Obwodnica Teresina”,

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu na 2016 r ogółem wynosi 65.663.499,47 zł, natomiast plan wydatków ogółem - 70.841.127,38 zł. Radni, po przedstawionych pozytywnych opiniach Przewodniczącej Komisji Budżetu Krystyny Penczonek przyjęli projekty uchwał jednomyślnie.

Projekt kolejnej uchwały przedstawił członek Zarządu Powiatu Leszek Kamiński. Uchwała w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2017 roku korygowała dotychczasowy rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu. Rozkład ten powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Ustalony rozkład godzin pracy aptek na terenie Powiatu na okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. został zaopiniowany przez Samorząd Aptekarski, Wójtów, Prezydenta i Burmistrza. Pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Klaudiusz Stusiński. Projekt tej uchwały, podobnie jak i kolejnych radni przyjęli bez uwag.

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 przedstawił Sekretarz Powiatu Sebastian Litewnicki. Obowiązek uchwalania corocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi wynika ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program zawiera wszystkie elementy, których wymaga ust. 4 cytowanego art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała oprócz określenia zasad współpracy określiła priorytetowe zadania i kwotę wsparcia na ich realizację.  Zakłada się, że na realizację zadań publicznych objętych Programem przeznaczona będzie kwota w wysokości nie mniejszej niż 100 000 złotych. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie Powiatu na 2017 rok i pochodzić będą ze środków własnych oraz budżetu Wojewody Mazowieckiego, natomiast priorytetowe obszary wsparcia to - pomoc społeczna, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura fizyczna i sport oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Na zakończenie merytorycznej części obrad radni ustosunkowali się do skarg złożonych na Dyrektora PCPR w Żyrardowie oraz na Starostę Żyrardowskiego. Opinię Komisji Rewizyjnej w tych sprawach przedstawiła Przewodnicząca Danuta Skibińska. W ocenie Komisji skargi były bezzasadne i taką decyzję jednogłośnie podjęli także członkowie Rady.

Na zakończenie obrad Przewodniczący Daniel Suchecki przedstawił informacje związane z organizacją pracy Rady, natomiast Starosta informację z pracy Zarządu Powiatu za okres od ostatniej sesji Rady Powiatu.

 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XXII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

Międzynarodowy sukces Dziecięcej Akademii Plastycznej

Za nami rozstrzygnięcie kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego ,,Słoneczna Zakładka”, którego tematem był „Widok z Mojego Okna”. Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie.  Wśród laureatów, podobnie jak w latach ubiegłych, znaleźli się wychowankowie Dziecięcej Akademii Plastycznej działającej w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 29 listopada 2016 roku w Domu Kultury ,,Arsus" w Warszawie.

Jury oceniło prace nadesłane przez uczestników konkursu z 13 krajów Europy i Azji: Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Estonii, Indonezji, Łotwy, Rosji, Polski, Serbii, Słowenii, Szwajcarii, Węgier, Włoch. Ze względu na wyjątkowo dużą ilość nadesłanych prac (1400) sklasyfikowano je w 13 grupach wiekowych. Zgłoszone prace były oceniane w dwóch kategoriach: generalnej i narodowej oraz w kategorii szkół specjalnych.

Przewodniczący jury Wojciech Siwik tak mówił w trakcie uroczystej gali o pracy komisji konkursowej: ,, Zaglądaliśmy przez Wasze okna i patrzyliśmy na to, co zechcieliście nam pokazać. To co sami obserwujecie, co Was porusza, cieszy, zastanawia, o czym marzycie. Przypatrywaliśmy się oknom, którymi też sami jesteście. Oglądaliśmy bardzo kolorowy, piękny, interesujący świat. Bardzo nas ujęła, zachwyciła różnorodność prac, ich kolorystyka, przeróżne techniki, pomysłowość w potraktowaniu tematu.  Przy wyborze jury brało pod uwagę poziom artystyczny prac, zgodność z tematem, oryginalność, warsztat, wykonanie i umiejętności plastyczne autorów”.

Lista  laureatów ,,Słonecznej Zakładki" z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie:

Rozalia Rosińska -  I miejsce, kategoria narodowa - lat 5 (nauczyciel Bożena Liszewska)

Mikołaj Markowski - I miejsce, kategoria generalna – 6 lat (nauczyciel Bożena Liszewska)

Julia Liszewska - III miejsce, kategoria generalna – 7 lat, II miejsce  kategoria narodowa (nauczyciel Bożena Liszewska)

Gabriela Burno -  III miejsce, kategoria narodowa - 7 lat (nauczyciel Zbigniew Kołaczek)

Karolina Kiecko -  III miejsce, kategoria narodowa - 7 lat (nauczyciel Zbigniew Kołaczek)

Kamil Nartowski - III miejsce, kategoria narodowa - lat 9 (nauczyciel Bożena Liszewska)

Wiktoria Podwysocka -  III miejsce, kategoria narodowa - lat 9 (nauczyciel Zbigniew Kołaczek) 

Julia Łapińska - wyróżnienie, kategoria narodowa - lat 9 (nauczyciel Zbigniew Kołaczek) 

Weronika Borowiec - wyróżnienie, kategoria narodowa - lat 10 (nauczyciel Zbigniew Kołaczek) 

Agata Olesińska  - II miejsce, kategoria narodowa - lat 11 (nauczyciel Bożena Liszewska)

Wiktor Lewandowski -   III miejsce,  kategoria narodowa - lat 11 (nauczyciel Bożena Liszewska)

Zuzanna Wasilewska - wyróżnienie, kategoria narodowa - lat 11 (nauczyciel Bożena Liszewska)

Hanna Mika - III miejsce, kategoria narodowa, lat 13 (nauczyciel Bożena Liszewska)

Gabriela Jaśniewska - wyróżnienie, kategoria narodowa, lat lat 14 (nauczyciel Zbigniew Kołaczek)

 • Międzynarodowy sukces Dziecięcej Akademii Plastycznej
 • Międzynarodowy sukces Dziecięcej Akademii Plastycznej
 • Międzynarodowy sukces Dziecięcej Akademii Plastycznej
 • Międzynarodowy sukces Dziecięcej Akademii Plastycznej
 • Międzynarodowy sukces Dziecięcej Akademii Plastycznej
 • Międzynarodowy sukces Dziecięcej Akademii Plastycznej
 • Międzynarodowy sukces Dziecięcej Akademii Plastycznej
 • Międzynarodowy sukces Dziecięcej Akademii Plastycznej
 • Międzynarodowy sukces Dziecięcej Akademii Plastycznej
 • Międzynarodowy sukces Dziecięcej Akademii Plastycznej

Młodzi i aktywni

Powiat Żyrardowski jest partnerem projektu „Młody Aktywny Obywatel”, którego liderem jest Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa”. Autorskim programem edukacji obywatelskiej objętych jest ponad 120 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żyrardowskiego. Zajęcia oraz warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy już wcześniej pracowali z żyrardowską młodzieżą przy przedsięwzięciach „Akademia Aktywny Żyrardowianin” i „Młodość potrzebuje dobrej informacji”. Od września tego roku uczniowie poznali z bliska model funkcjonowania informacji publicznej, dowiedzieli się, czym są potrzeby i skąd bierze się aktywność społeczna, przećwiczyli asertywność. Ostatnim etapem były kreatywne warsztaty w Stajni u Sobieskich, podczas których młodzież tworzyła i prezentowała przed jury autorskie projekty skierowane na rozwiązanie problemu w ich najbliższym otoczeniu. Inwencja uczniów była niesamowita.  Wszystkie pomysły zachwycały świeżością, innowacyjnością, a co najważniejsze były perfekcyjnie zaprezentowane.

To jeszcze nie koniec projektu. Dla najlepszych i najaktywniejszych uczniów organizatorzy przedsięwzięcia przewidzieli wyróżnienia i atrakcyjne nagrody. Młodzież i ich wychowawcy odbiorą specjalne podziękowania podczas uroczystego podsumowania projektu 19 grudnia.

Projekt „Młody Aktywny Obywatel” dofinansowany jest z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

 • Młodzi i aktywni
 • Młodzi i aktywni
 • Młodzi i aktywni
 • Młodzi i aktywni
 • Młodzi i aktywni
 • Młodzi i aktywni
 • Młodzi i aktywni
 • Młodzi i aktywni
 • Młodzi i aktywni
 • Młodzi i aktywni

Kalendarium

Kalendarz

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki