Treść strony

XXVI Sesja Rady Powiatu

Na dzień 20 marca 2017 roku Przewodniczący Daniel Suchecki zwołał XXVI Sesję Rady Powiatu Żyrardowskiego W porządku obrad znalazło się kilka projektów uchwał zgłoszonych przez Zarząd Powiatu, jednak pierwsza część sesji miała charakter informacyjny. Pierwszą referującą była reprezentująca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żyrardowie Zastępca Inspektora Monika Pałyszka. Oprócz informacji zawartych w sprawozdaniu załączonym poniżej w pliku pdf, Pani Inspektor zwróciła uwagę słuchaczy na kwestię związaną z występowaniem wysoce zjadliwej ptasiej grypy, której ognisko pojawiło się w styczniu w powiecie żyrardowskim. Mimo, że Wojewoda Mazowiecki uchylił rozporządzenie wydane w dniu 19 stycznia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), to wciąż obowiązują rygory określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani Inspektor apelowała, aby w gospodarstwach utrzymywać drób w zamkniętych pomieszczeniach, bowiem za nieprzestrzeganie tego zakazu mogą być nakładane dotkliwe sankcje.

Kolejnym referującym był Szef Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie mł. bryg. Roman Murgrabia. Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego powiatu żyrardowskiego za rok 2016 (tę informację publikujemy także poniżej w załączonym pliku pdf)

W części uchwałodawczej jako pierwsza projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Były to uchwały - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego oraz zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok. Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Żyrardowskiego wynikały ze zmian wprowadzanych do uchwały budżetowej. Radni przyjmując powyższe uchwały zmniejszyli łącznie dochody budżetu Powiatu o kwotę 265.179,99 zł. Wpływ na zmianę miały między innymi: rezygnacją, z realizacji projektu „Powiat Żyrardowski blisko Ciebie i rodziny” (powodem był brak chętnych do udziału w projekcie) - zmniejszenie o kwotę 302.410,99 zł oraz zwiększenie o kwotę 37.231,00 zł planu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Równocześnie po stronie wydatkowej nastąpiło zmniejszenie: o kwotę 355.399,00 zł wydatków majątkowych na rok 2017 r. dla zadania „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (przesunięcie tej kwoty na lata następne wynika z podpisanego aneksu do umowy partnerskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego), o kwotę 50.000,00 zł przeznaczonej na opracowanie projektu i realizację zmian funkcjonowania pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2,  a równocześnie, w związku z planowaną zmianą siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zwiększono wydatki  o kwotę 128.000,00zł z przeznaczeniem na dostosowanie budynku dla nowej siedziby oraz na koszty najmu budynku.

Po przyjęciu tej uchwały plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2016 rok wynosi odpowiednio: 65.815.633,45 . i 69.398.660,56 . Projekt uchwał zaopiniowała wcześniej Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego, a pozytywne opinie dla tych uchwał przedstawiła Przewodnicząca Komisji – Radna Krystyna Penczonek. Uchwały w głosowaniu jednomyślnie poparli wszyscy członkowie Rady.

Następna uchwała, w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  na zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2017 roku przedstawiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Mariola Stecko. Według informacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki PRFON przypadające według algorytmu w 2017 roku dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej wynoszą 1 404 375,00 złotych. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych upoważniła Radę Powiatu do określenia w drodze uchwały zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazywane przez PFRON. Pozytywną opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Klaudiusz Stusiński. W głosowaniu radni, przy trzech głosach wstrzymujących przyjęli proponowaną uchwałę.

Projekt ostatniej uchwały przedstawiła Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Daria Rubikowska. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Żyrardowskim a Gminą Miasto Żyrardów, dotyczyła zamiany nieruchomości położonej w Żyrardowie, oznaczona jako działka nr 4270, będącej własnością Powiatu Żyrardowskiego, położonej przy ul. Piaskowej, na działkę 3514/3 sąsiadującą z działką, na której usytuowany jest budynek siedziby Starostwa Powiatowego. Obecny stan prawny uniemożliwia zrealizowanie inwestycji budowy windy zewnętrznej usytuowanej przy tej ścianie budynku, a inwestycja taka umożliwiłaby dostęp do obiektu osobom starszym i niepełnosprawnym. Ze względów architektonicznych jedynie taka lokalizacja windy nie powodowałaby konieczności ingerencji w konstrukcję budynku. Działka ta ponadto ma istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania Starostwa, gdyż biegnie nią ciąg komunikacyjny do wejścia do siedziby starostwa, a w ziemi znajdują się urządzenia kanalizacji tego budynku. Po przedstawieniu projektu uchwały i pozytywnej dla niej opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego radni przyjęli jednogłośnie projekt uchwały.

Na zakończenie obrad, w odpowiedzi na interpelację Radnego Grzegorza Kłosowskiego w sprawie działań Powiatu w kwestii smogu, Starosta Wojciech Szustakiewicz wskazał pokrótce projekty i przedsięwzięcia realizowane przez Powiat, a mające duże znaczenie dla ochrony środowiska – termomodernizacja budynków, montaż instalacji OZE, czy działania promocyjno-edukacyjne jak nowe kierunki kształcenia z zakresu OZE w szkołach Powiatu czy Piknik Energetyczny, który po latach niebytu został znów wpisany w kalendarz imprez powiatowych. Drugim wystąpieniem będącym odpowiedzią na postawioną interpelację, był referat Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztofa Zawadzkiego. Pan Dyrektor, w nieco akademicki sposób, nakreślił związki przyczynowo-skutkowe pojawiającego się coraz częściej problemu smogu.  

 

 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu
 • XXVI Sesja Rady Powiatu

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki