Treść strony

Bohaterowie Polski, bohaterowie Żyrardowa

Zbliża się Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP – Maciej Małeckiego oraz Starosty Żyrardowskiego – Wojciecha Szustakiewicza, 1 marca rozpoczyna swój program obchodów. 
Żołnierze Wyklęci, Niezłomni, żołnierze antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Walczący w nierównej walce z wrogami Ojczyzny o wolną Polskę. Przez jednych idealizowani, uważani wręcz za świętych, przez innych za bandytów, morderców i pospolitych przestępców. Jaka jest prawda o tych kierujących się poczuciem patriotycznego obowiązku zwykłych ludziach, chcących żyć godnie w niezwykłych i mrocznych czasach? W czasach wojny domowej, nadziei na lepsze jutro, nowej komunistycznej rzeczywistości, zwątpienia, zdrady, samotności i codziennego igrania ze śmiercią.

Program obchodów:

1 marca 2018 r. godz. 11.00  – LO w Puszczy Mariańskiej -  wernisaż wystawy „Generał August Emil Fieldorf – Nil oraz wykład Bogusława Nietrzebki „Generał August Emil Fieldorf – Nil w walce o niepodległość”

2 marca 2018 r. godz. 18.00 – Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie – Memoriał mjr. Edwarda Dębińskiego, żyrardowianina, żołnierza AK

7 marca 2018 r. godz. 18.00 – Muzeum Mazowsza Zachodniego – spotkanie z Tadeuszem M. Płużańskim „Obława na Wyklętych”

Wydarzenia odbywają się w ramach obchodów 100-lecia Niepodległej w Powiecie Żyrardowskim.

 • Bohaterowie Polski, bohaterowie Żyrardowa
 • Bohaterowie Polski, bohaterowie Żyrardowa
 • Bohaterowie Polski, bohaterowie Żyrardowa
 • Bohaterowie Polski, bohaterowie Żyrardowa

Dyrektorzy szkół spotkali się w Wiskitkach

W Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach dyrektorzy placówek oświatowych z powiatu żyrardowskiego, a także osoby kreujące i zarządzające oświatą w gminach spotkali się 23 lutego podczas III Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych. Obecnością zaszczycili także Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Daniel Suchecki, Przewodniczący Rady Gminy Wiskitki Rafał Mitura oraz  radni z Komisji Oświaty Rady Powiatu.

Forum otworzył Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski, współorganizator przedsięwzięcia. „Szereg działań podjętych w ostatnich latach przez powiatowy wydział oświaty zmierza właśnie do tego, żeby zbudować nowoczesną przestrzeń w edukacji i miejsce atrakcyjne dla młodych ludzi. To przecież stwarza szanse na to, że coraz więcej osób będzie zostawało w powiecie, tu realizowało swoje plany edukacyjne, zawodowe, czy osobiste. Jednym z takich działań jest właśnie Forum Dyrektorów Oświaty” – powiedział wicestarosta. W tym roku organizatorzy zachęcili dyrektorów szkół oraz osoby zarządzające oświatą do pochylenia się nad ryzykiem zawodowym pracy nauczyciela. Temu zagadnieniu poświęcone było seminarium "Ryzyko zawodowe, postępowanie powypadkowe i zasady odpowiedzialności pracowników oświaty" poprowadzone przez doświadczonego prawnika Adama Walasa z Biura Prawnego Togatus.

Po przerwie kawowej, a nadmienić trzeba, że napoje  były wyborne, Joanna Wiśniewska dyrektor ZS Nr 3 wspólnie z uczniami podsumowała projekt staży zagranicznych uczniów Technikum w ramach Programu Erasmus+. Od kilku lat przyszli technicy hotelarstwa z Wiskitek odbywają staże w Grecji ciesząc się słońcem Riwiery Olimpijskiej. Stąd też specjalny poczęstunek, który z zachwytem przyjęli goście. Stół kusił bowiem specjałami kuchni greckiej.  Na zakończenie Adam Lemiesz dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego zaprosił dyrektorów do udziału w wystawach, konkursach i wydarzeniach przygotowanych przez powiatowe szkoły. Poinformował także, że w tym roku Targi Edukacyjne Dobre Szkoły Blisko Ciebie współorganizowane z Prezydentem Wojciechem Jasińskim odbędą się 23 marca w żyrardowskiej Resursie.

 • Dyrektorzy szkół spotkali się w Wiskitkach
 • Dyrektorzy szkół spotkali się w Wiskitkach
 • Dyrektorzy szkół spotkali się w Wiskitkach
 • Dyrektorzy szkół spotkali się w Wiskitkach
 • Dyrektorzy szkół spotkali się w Wiskitkach
 • Dyrektorzy szkół spotkali się w Wiskitkach

Seminarium edukacyjne on-line nt. raportowania niefinansowego

W dniu 2 marca 2018 r., w godz. 11.00-13.00 odbędzie się bezpłatne seminarium edukacyjne on-line nt. raportowania niefinansowego. W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, ok. 300 spółek/przedsiębiorstw w tym roku będzie zobowiązanych do raportowania informacji niefinansowych za 2017 rok. Ministerstwo Finansów wraz z partnerami przygotowało akcję informacyjną, której celem jest przystępne objaśnienie wszystkich zagadnień związanych z tym tematem. Seminarium jest dedykowane dla księgowych. Gościem specjalnym będzie Wiesław Janczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Podczas spotkania będzie można zadać pytania ekspertom on-line. Osoby chętne proszone są o zgłoszenie się na adres: raportowanie.niefinansowe@mf.gov.pl.
Bezpośrednio przed spotkaniem, zgłoszeni uczestnicy otrzymają link do transmisji internetowej oraz hasło dostępu.

 • Seminarium edukacyjne on-line nt. raportowania niefinansowego

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie zaprasza dzieci i młodzież z terenu powiatu żyrardowskiego do wzięcia udziału w tegorocznym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu.

Celem festiwalu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i ich opiekunów tematyką zdrowia, zainspirowanie uczestników do poszukiwania treści prozdrowotnych i nowych form wyrazu.

Główne założenie festiwalu to łączenie atmosfery zabawy z uczestnictwem w rozpowszechnianiu i popularyzowaniu treści prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży, to także motywowanie dzieci i młodzieży do szeroko pojętego pozytywnego myślenia o zdrowiu, to propagowanie zasad i idei dotyczących szeroko rozumianego zdrowia - w szczególności zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, profilaktyki chorób, profilaktyki antytytoniowej, bezpiecznego wypoczynku, bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska i ekologii.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału i terminów eliminacji powiatowych w konkursie zawarte są w regulaminie przedstawionym przez organizatora.

 • Zapraszamy do udziału w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu

Nie-zwykłe kobiety zdobywają Żyrardów

„Niezwykłe kobiety w Powstaniu Warszawskim” – tak nazywa się ambitny projekt uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie podsumowujący udział szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Po niekwestionowanym sukcesie przedstawienia, które odbyło się 8 lutego w szkolnej sali widowiskowej, uczniowie „Włókiennika” postawili ruszyć w tournee po Żyrardowie. Już 28 lutego. o godz. 15.30 w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Ks. Wittenberga 5 odbędzie się prezentacja programu. Młodzi artyści zaprezentują losy wybranych uczestniczek Powstania Warszawskiego i losy oddziału harcerskiego z terenu Żyrardowa, ilustrując swoją opowieść poezją powstańczą  autorstwa kobiet i piosenkami z okresu wojny.  

Na przedstawienie zapraszają dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 2. Wstęp wolny.

 • Nie-zwykłe kobiety zdobywają Żyrardów

Floriany

Prestiżowa statuetka i atrakcyjne nagrody dla strażaków-ochotników w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018. Przed nami ostatnie dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2018. Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne nagrody mogą trafić właśnie do Twojej OSP.

Zgłoszenie należy przesłać do północy 28 lutego 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).  

Jeśli Twoja OSP ma na swoim koncie społecznie pożyteczne projekty i inicjatywy, które zrealizowaliście dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa i jakości życia w Waszych małych Ojczyznach, zgłoście najciekawsze z nich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie FLORIANY. Wśród zgłoszeń nie może zabraknąć właśnie Twojej OSP!

Projekty nagradzane są w dwóch grupach:

I.  Realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie

II. Realizowane przez OSP wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła Konkursowa wskaże nominowanych do nagrody, a podczas Gali wręczenia FLORIANÓW ogłosi zwycięzców, którzy otrzymają prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne nagrody.

W tegorocznej, drugiej już edycji konkursu, w kapitule zasiadają: Waldemar Pawlak, Jurek Owsiak, Czesław Lang, Grzegorz Molewski, prof. Artur Krajewski, gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, Andrzej Malinowski, Władysław Tabasz oraz Dorota Pardecka.

Dwanaście kategorii, w ramach których będą oceniane inicjatywy zgłoszone do II edycji Konkursu FLORIANY to:

I.       Infrastruktura

II.      Bezpieczeństwo

III.     Ochrona środowiska i ekologia

IV.    Estetyka przestrzeni publicznej

V.      Edukacja

VI.    Sport, rekreacja i turystyka

VII.   Kultura i tradycja

VIII.  Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

IX.    Innowacje oraz integracja cyfrowa

X.      Współpraca zagraniczna

XI.    Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

XII.   Kategoria specjalna – "Ratujemy i Uczymy Ratować"

Konkurs zorganizowany jest przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika "Strażak"  Skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

W pierwszej edycji FLORIANÓW spośród 375 projektów, które napłynęły ze wszystkich województw, Kapituła Konkursu nominowała do nagrody aż 57 inicjatyw i wyłoniła spośród nich 21 zdobywców FLORIANÓW 2017.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opisu zrealizowanego projektu zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.floriany.pl oraz przesłanie wraz z dokumentacją do końca lutego 2018 r. na adres:

Miesięcznik "Strażak", ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: "FLORIANY".

 • Floriany
 • Floriany

Elektroniczna rezerwacja

Ta wiadomość powinna zainteresować osoby planujące wizytę w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Nowoczesny system kolejkowy z wykorzystaniem biletomatu funkcjonuje już od stycznia b.r., jednak od dziś możliwa jest też rezerwacja terminu wizyt przez internet.

Celem wprowadzenia zmian jest usprawnienie obsługi klientów i uporządkowanie kolejek do poszczególnych punktów obsługi.

W przypadku rezerwacji terminu wizyty przez internet należy wejść na stronę http://biletomat.powiat-zyrardowski.pl/ i postępować zgodnie z zamieszczonymi tam instrukcjami.

O potwierdzeniu rezerwacji klienci zostaną natychmiast powiadomieni elektronicznie na podany przez klienta adres skrzynki poczty elektronicznej. Wiadomość taka zawiera kod rezerwacji, który trzeba wpisać po przybyciu do Urzędu oraz adresy linków potwierdzających lub anulujących zgłoszenie. Ważne jest, aby pobrać numerek co najmniej 15 minut przed umówioną wizytą. Inaczej rezerwacja będzie anulowana. Bilet pobierzemy z biletomatu naciskając opcję „umówiona wizyta” i wpisując przesłany na edres e-mail kod.

 • Elektroniczna rezerwacja
 • Elektroniczna rezerwacja
 • Elektroniczna rezerwacja

Pogrążeni w smutku

Z bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wiktorii Żak, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej, która ucierpiała w tragicznym wypadku samochodowym. Smutek, którego nie możemy opisać przelewamy w myśli i modlitwę.

Starostowie wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego

 • Pogrążeni w smutku

Powiatowy konkurs dziennikarski „Niedziela bez Teleranka. Stan wojenny oczami dziecka”

Ponad 36 lat temu skończyła się zwykła, szara codzienność Polaków żyjących w socjalistycznym reżimie. Rada Państwa na terenie całego kraju ogłosiła niezgodny z konstytucją stan wojenny. Na okres 18 miesięcy wyprowadzono na ulice naszych miast tysiące czołgów, wozów opancerzonych oraz 100 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Zarządzono godzinę policyjną, wzmożono inwigilację do niespotykanej wcześniej skali oraz internowano opozycję i wszystkich tych, którzy mogli przeciwstawić się przejęciu władzy przez wojsko…

Stan wojenny z lat 1981 - 83 dotknął wszystkich Polaków. Wojsko i służby bezpieczeństwa przejęły kontrolę nad każdą działalnością państwa. Nawet programy telewizyjne były prowadzone przez żołnierzy i funkcjonariuszy, a popularny wśród dzieci i młodzieży niedzielny Teleranek, zniknął z ramówki. Jak stan wojenny odbierało młode pokolenie Polaków, dla których szarość PRL, nabrała w tych dniach mroczniejszych barw? Jak radzili sobie z tą smutną rzeczywistością najmłodsi, a jak nastolatkowie, powoli wchodzący w okres dorosłości? Jeśli chcesz poznać prawdę, musisz ich o to zapytać i przeprowadzić z nimi wywiad!

Dla laureatów organizatorzy przewidzieli niezwykle atrakcyjne nagrody. Pięć osób pod czujnym, a nade wszystkim profesjonalnym okiem doświadczonego żurnalisty weźmie udział w warsztatach dziennikarskich, podczas których będzie przygotowywany materiał telewizyjny do Kuriera Mazowieckiego w TVP3. Dodatkowo nagrody rzeczowe (markowe pióra) przekaże starosta Wojciech Szustakiewicz, który objął konkurs patronatem oraz Krystyna Lenarczyk prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Żyrardowa”. Dla części gimnazjalistów będzie to także doskonała okazja do podpatrzenia, jak pracuje klasa dziennikarska w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie www.muzeumzyrardow.pl i stronie www.zs3wiskitki.pl

 • Powiatowy konkurs dziennikarski

Dyrektorzy szkół porozmawiają o ryzyku zawodowym

Powiat Żyrardowski od ponad dwóch lat organizuje Forum Dyrektorów Placówek Oświaty.  Pierwsze spotkanie odbyło się w grudniu 2016 r. i  zostało dobrze przyjęte przez uczestników, jak też wysoko ocenione przez gości i prelegentów. Wtedy dyrektorzy szkół rozmawiali z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Narodowej o systemowej reformie oświaty.

Rok temu miejscem forum było Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej. Goście zgłębili temat coachingu w edukacji. W tym roku gospodarzem Forum Dyrektorów Oświaty jest Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach, a tematem przewodnim jest ryzyko zawodowe w pracy nauczyciela. Niezmiennie uważam, że wymiana doświadczeń i zdobywanie wiedzy w gronie osób, które tworzą oświatę i edukację zarówno formalną jak i nieformalną, tu mam oczywiście na myśli sektor NGO, w miastach i gminach powiatu żyrardowskiego nie tylko wzmacnia więzi, ale nade wszystko tworzy spójną ofertę edukacyjną, z której mogą korzystać uczniowie naszych szkół – mówi starosta Wojciech Szustakiewicz. Szereg działań podjętych w ostatnich latach przez powiatowy wydział oświaty zmierza właśnie do tego, żeby zbudować nowoczesną przestrzeń w edukacji i miejsce atrakcyjne dla młodych ludzi. To przecież stwarza szanse na to, że coraz więcej osób będzie zostawało w powiecie, tu realizowało swoje plany edukacyjne, zawodowe, czy osobiste.

Organizatorzy zapraszają na spotkanie dyrektorów wszystkich szkół, przedstawicieli instytucji związanych z oświatą, członków organizacji pozarządowych, pracowników samorządów miast i gmin powiatu żyrardowskiego. Wystarczy zgłosić swój udział pod numerem telefonu 46 8541003 (sekretariat Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach).

Program III Powiatowego Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych - 23 lutego 2018 r. w godzinach 8.30 – 12.30 w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach, ul. Kościuszki 25.

8.30 - przybycie uczestników, kawa

8.45 - powitanie i otwarcie Forum przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego,

9.00 - "Ryzyko zawodowe, postępowanie powypadkowe i zasady odpowiedzialności pracowników oświaty"- Adam Walas Biuro Prawne, seminarium z dyskusją,

W ramach seminarium omówione będą m.in.:

• Postępowanie podczas wypadku nauczyciela lub innego pracownika szkoły, 

• Postępowanie podczas wypadku ucznia,

• Postepowanie w najczęstszych sytuacjach,

• Odpowiedzialność karna, pracownicza, cywilna pracowników szkoły. 

• Obowiązki z zakresu bezpieczeństwa wobec nauczycieli i innych pracowników placówki oświatowej,

11.00  – przerwa kawowa, 

11.30 – podsumowanie projektu staży zagranicznych uczniów Technikum ZS Nr 3 w ramach Programu Erasmus+,

12.00 – poczęstunek i degustacja specjałów kuchni greckiej.

Potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20 lutego 2018 r. Kontakt: sekretariat ZS Nr 3, tel. 468541003

Więc chodź, pomaluj mój Kosmos

Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Od Ikara do Kosmosu – marzenia o lataniu”. Konkurs został objęty patronatem przez Kapitana Wojciecha Tomaszewskiego i Fundację „Było, nie minęło” Adama Sikorskiego.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7. szkół podstawowych oraz gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa jest doskonałym pomysłem na upowszechnienie wiedzy o niesamowitym człowieku, konstruktorze, prekursorze polskiego lotnictwa, artyście i marzycielu Czesławie Tańskim, patronie puszczańskiego Liceum. W ten sposób szkoła obchodzi również Narodowe Święto Niepodległości i stulecie lotnictwa w Polsce tak przecież związanego z Niepodległą. Organizatorzy nie bagatelizują strony artystycznej konkursu, dlatego do współpracy został zaproszony Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie.

Konkurs trwa od 06.02.2018 do 28.03.2018 roku. Termin doręczenia prac plastycznych do liceum upływa 28 marca 2018 roku. Szczegóły i regulamin dostępny jest na stronie www.lopuszcza.edu.pl

 
 • Więc chodź, pomaluj mój Kosmos

Udane Targi

I Akademickie Targi Edukacyjne w Żyrardowie, które odbyły się 14 lutego w Hali Sportowej „Elektryk” organizatorzy mogą zaliczyć do udanych imprez.  Wydarzenie adresowane głównie do młodych ludzi, którzy w tym roku staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, zgromadziło w sumie ponad 500 uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żyrardowskiego.

Już od godziny 11.00 pierwsi uczniowie odwiedzali stoiska przygotowane przez uczelnie wyższe. Pierwsza edycja żyrardowskich targów przyciągnęła dziesięciu wystawców, a wśród nich były Społeczna Akademia Nauk z Łodzi, Akademia Biznesu Vistula Warszawa, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Warszawa, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej Toruń, Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa, Studium Pracowników Medycznych Warszawa Łódź, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Korczaka, Uniwersytet Przyrodniczy Poznań, Uczelnia Łazarskiego Warszawa, Uczelnia Techniczno-Handlowa Warszawa. Punktualnie o 11.30 Targi otworzył Starosta Wojciech Szustakiewicz. Zmieniamy dla Was nasze szkoły, modernizujemy kierunki nauczania, tworzymy nowoczesną przestrzeń edukacji. Wszystko po to, żebyście rozwijali się i dobrze pokierowali swoimi karierami naukowymi i zawodowymi. Podczas dzisiejszej imprezy chcemy wesprzeć Was w ważnym wyborze dalszej drogi edukacji – powiedział do uczniów Starosta. W podobnym tonie wypowiedział się Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski – Powiat Żyrardowski współpracując z wyższymi uczelniami współtworzy ofertę dla przyszłych studentów, absolwentów szkół powiatu żyrardowskiego.

Sami uczniowie byli zainteresowani prezentacjami przygotowanymi przez wystawców. Materiały informacyjne szybko znikały ze stoisk, a przy niektórych ustawiały się długie kolejki. Przedstawiciele szkół wyższych są bardzo zadowoleni z żyrardowskich targów. Nie spodziewali się takiej frekwencji i takiego zainteresowania. Mam nadzieję, że za rok zorganizujemy kolejną edycję imprezy. Zapewniam, że wystawców będzie jeszcze więcej. Nie sposób także w tymi miejscu nie pochwalić perfekcyjnie przygotowanego obiektu. To duża zasługa dyrekcji i pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – podsumował Mariusz Glinkowski, inicjator Akademickich Targów Edukacyjnych oraz dyrektor Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli i Sieradzu.

Targi odwiedził także Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Daniel Suchecki. Nad całością czuwali Barbara Gruchal Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego Adam Lemiesz oraz Kierownik hali sportowej Krzysztof Dziwisz.

 • Udane Targi
 • Udane Targi
 • Udane Targi
 • Udane Targi
 • Udane Targi
 • Udane Targi
 • Udane Targi
 • Udane Targi
 • Udane Targi
 • Udane Targi
 • Udane Targi
 • Udane Targi
 • Udane Targi
 • Udane Targi
 • Udane Targi
 • Udane Targi

Sukcesy żyrardowskich plastyków

Kolejne sukcesy w konkursach organizowanych przez placówki kultury w całym kraju, osiągnęli plastycy Dziecięcej Akademii Plastycznej z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie .

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Świat mojej wyobraźni” został zorganizowany przez Pracownię plastyczna Miejskiego Domu Kultury  „Muflon” w Jeleniej Górze. Na konkurs wpłynęło 2000 prac z całej Polski. Wśród laureatów znalazła się Pola Tomaszewska,l.13 z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie (op. Bożena Liszewska), która otrzymała wyróżnienie.

Na  XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ja i Król Maciuś I” wpłynęło 751 prac z 90 placówek. W konkursie tym wychowanka Młodzieżowego Domu Kultury Maja Dziadkiewicz l.7(op. Bożena Liszewska) otrzymała wyróżnienie.

Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach był organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Karta świąteczna”. Iga Sieczka, l.6 ( op.Bożena Liszewska) została nagrodzonej w kategorii wiekowej 6 lat.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Niebo w kolorze – spotkanie z zorzą polarną” zorganizowany został przez Polską Fundację Sportu i Kultury ,oddział w Płocku. Na konkurs nadesłano 1606 prac  z 209 placówek.

Wyróżnienie w postaci kwalifikacji do wystawy zdobyły: Kaja Stronias, l.10 i Hanna Mika, l.14  (op. Bożena Liszewska)

Wałbrzyski Ośrodek Kultury był organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Anioły – muśnięcie skrzydeł” . W kategorii wiekowej 10 – 13 lat wyróżnienie otrzymała Urszula Karmusik, l.12 ( op.Zbigniew Kołaczek )

Po raz 7 Młodzieżowy Dom Kultur był organizatorem Ogólnopolskiego Biennale Plastycznego „Świat dinozaurów”. Komisja konkursowa po przejrzeniu i ocenie 1569 prac płaskich - malarskich, rysunkowych i graficznych oraz 97 prac przestrzennych – ceramik i rzeźb przyznała wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy: Izabelli Łękarskiej, l.10, (op.Bożena Liszewska), Weronice Różewskiej, l.12, (op.Bożena Liszewska), Teodorowi Majchrzakowi, l. 6, (op. Agnieszka Kaźmierczak) i Hannie Mika, l. 14, (op. Bożena Liszewska)

Na XXVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj gwiazdko złota” wpłynęło 576 prac z 22 placówek oświatowych i kulturalnych z 19 miejscowości z całej Polski. Jury przyznało nagrodę Aleksandrze Perzyna, l.13, wyróżnienie otrzymał Hieorhii Solianik, l.12. Wyróżnienie w postaci kwalifikacji do wystawy przyznano: Jakubowi Grzewińskiemu, l.8, Izabelli Łękarskiej, l.10, Hannie Mika, l.14,Oliwii Mówińskiej, l.10, Marii Pierc, l.10 i Kacprowi Zgorzalskiemu,l.12. Wszyscy laureaci pracują pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej.

 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków
 • Sukcesy żyrardowskich plastyków

Nowy radiowóz w żyrardowskiej komendzie

Kilka dni temu flota samochodowa Komendy Powiatowej w Żyrardowie wzbogaciła się o nowy radiowóz. Został on zakupiony ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Nowy Volkswagen T6, trafi w ręce Wydziału Prewencji żyrardowskiej komendy. Na co dzień służbę w nim pełnić będą funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Nowy VW T6 z dwulitrowym silnikiem benzynowym, ma moc 150 KM. W radiowozie zmieści się 7 osób- 5 policjantów i 2 zatrzymanych.

 • Nowy radiowóz w żyrardowskiej komendzie
 • Nowy radiowóz w żyrardowskiej komendzie

Powiat doceniony za program „Zadbaj o serce”

Powiat Żyrardowski złożył na początku stycznia wniosek w konkursie „Zdrowy Samorząd” w kategorii „Zdrowy Powiat”. Konkurs ten organizowany jest przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia. Program profilaktyczny „Zadbaj o serce i ciesz się życiem” realizowany w latach 2015-2017 dla mieszkańców powiatu żyrardowskiego zyskał uznanie Kapituły i zakwalifikował się do II etapu.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wybór i nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej efektywny realizują – między innymi w ramach programów polityki zdrowotnej – zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń. Powiat żyrardowski doskonale wpisał się w ten konkurs, bowiem przeprowadzony program „Zadbaj o serce” dotyczył nie tylko promocji zdrowia, ale przede wszystkim obejmował profilaktykę chorób serca. Cała akacja poprzedzona była dogłębną analizą epidemiologiczną.

Do redakcji magazynu „Rynek Zdrowia” wpłynęło ponad 160 zgłoszeń z 60 samorządów. Spośród zgłoszeń wybrano 30 nominowanych samorządów. Jednym z tych samorządów jest właśnie Powiat Żyrardowski. Laureaci wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną konkursu, jeden z projektów otrzyma także nagrodę czytelników RynekZdrowia.pl i PortalSamorzadowy.pl. O tym zdecydują czytelnicy. Dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania na powiatowy projekt. Głosowanie potrwa do 1 marca (do godz. 12). Wystarczy jedno kliknięcie pod linkiem www.portalsamorzadowy.pl, ewentualnie informacji należy poszukać w serwisie portalsamorzadowy.pl

 • „Zadbaj o serce”
 • „Zadbaj o serce”
 • „Zadbaj o serce”

Przypominamy o obowiązku wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa informujemy, iż przedsiębiorcy rolni są zobowiązani do dokonywania wpłat na następujące fundusze promocji produktów rolno-spożywczych: fundusz promocji mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mięsa owczego, mięsa drobiowego, ziarna zbóż i przetworów drobiowych, owoców i warzyw oraz promocji ryb. Formularze wpłat znajdują się pod adresem http://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wplaty-na-fundusze-promocji/pliki-do-pobrania-wplaty.

Przedsiębiorcy i producenci, którzy dokonają wpłat na fundusze promocji, zobowiązani są do zarejestrowania się w Ewidencji Producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biurach Powiatowych. Przed wpłatą na fundusze należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html.

Fundusze promocji są skutecznym i efektywnym wsparciem dla producentów i przetwórców branży rolno-spożywczej. Dzięki środkom z funduszów przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w licznych targach krajowych i zagranicznych, przez co mogą zaprezentować jakość i konkurencyjność swoich produktów. Oprócz targów organizacje branżowe prowadzą działania promocyjne w zakresie spożycia polskich produktów oraz zwiększenia świadomości na temat jakości i zalet poszczególnych produktów spożywczych.

Dodać należy, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który został powołany na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i rozpoczął działalność w dniu 1 września 2017 r. łączy część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które na mocy przytoczonej wyżej ustawy od 1 września 2017 roku przestały istnieć. Wprowadzenie zmian ma na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów.

Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które zostały przeniesione z Agencji Nieruchomości Rolnych należy gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Nowopowstała instytucja będzie gospodarować Zasobem na dotychczasowych zasadach. Do kompetencji nowopowstałej instytucji należy wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi (UKUR), udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich,  współpraca z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów.

KOWR sprawuje również nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Dodatkowo, do zadań nowopowstałej instytucji KOWR należą następujące zadania: kontrola pisemnych umów, dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa, handel zagraniczny, energia odnawialna w rolnictwie, wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, monitoring rynku cukru, Fundusze Promocji, systemy jakości, wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, realizacja programu dla szkół, wsparcie dla pszczelarzy, które do tej pory realizowała Agencja Rynku Rolnego.

Dotychczasowe zadania płatnicze Agencji Rynku Rolnego realizowane są teraz przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Od 1 września jest ona jedyną agencją płatniczą dla Wspólnej Polityki Rolnej UE w Polsce. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.kowr.gov.pl/

 • Przypominamy o wpłatach na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Niezwykłe kobiety w Powstaniu Warszawskim

W czwartek, 8 lutego w Zespole Szkół nr 2 im. K. Dittricha w Żyrardowie miało miejsce spotkanie podsumowujące projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - „Niezwykłe kobiety w Powstaniu Warszawskim”.

W spotkaniu wzięli udział między innymi - Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego - Grzegorz Dobrowolski, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Żyrardowskim - Adam Lemiesz, komendant hufca ZHP Żyrardów - Beata Marzęda Przybysz, a także Roksana Kulis Lemiesz reprezentująca Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

Uczniowie zespołu szkół przygotowali krótkie scenki opowiadające o wspaniałych, młodych kobietach ryzykujących swoje życie i zdrowie, aby walczyć z okupantem o wolną Polskę. Inspirowali się między innymi książką Anny Herbich „Dziewczyny z Powstania”, w której autorka opisuje dramatyczne losy warszawianek, pochodzących często z różnych środowisk. Na koniec Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Jolanta Walczak podziękowała wszystkim gościom za przybycie, swoim uczniom za zaangażowanie oraz Muzeum Mazowsza Zachodniego za współpracę przy organizacji projektu.

 • Niezwykłe kobiety w Powstaniu Warszawskim
 • Niezwykłe kobiety w Powstaniu Warszawskim
 • Niezwykłe kobiety w Powstaniu Warszawskim
 • Niezwykłe kobiety w Powstaniu Warszawskim

Karnawałowe atrakcje w Klubie Myszki Miki

To była bardzo ciekawa końcówka okresu karnawałowego. 8 lutego została zorganizowana impreza dla dzieci z Klubu Myszki Miki działającym w Młodzieżowym Domu Kultury. Zabawy, tańce, przebierańce bardzo spodobały się maluchom. Następnego dnia do placówki zawitał Teatr Lalki i Aktora "Psikus" z przedstawieniem pt. "Czemu Marta jest uparta". Było dużo śmiechu, śpiewów i dobrej zabawy.

 • Karnawałowe atrakcje w Klubie Myszki Miki
 • Karnawałowe atrakcje w Klubie Myszki Miki
 • Karnawałowe atrakcje w Klubie Myszki Miki
 • Karnawałowe atrakcje w Klubie Myszki Miki
 • Karnawałowe atrakcje w Klubie Myszki Miki
 • Karnawałowe atrakcje w Klubie Myszki Miki
 • Karnawałowe atrakcje w Klubie Myszki Miki
 • Karnawałowe atrakcje w Klubie Myszki Miki
 • Karnawałowe atrakcje w Klubie Myszki Miki
 • Karnawałowe atrakcje w Klubie Myszki Miki
 • Karnawałowe atrakcje w Klubie Myszki Miki
 • Karnawałowe atrakcje w Klubie Myszki Miki

Otwórz się na karierę, czyli Akademickie Targi Edukacyjne w Żyrardowie

Pierwszy raz w Żyrardowie odbędą się 14 lutego 2018 r. Akademickie Targi Edukacyjne. Wydarzenie adresowane jest głównie do młodych ludzi, którzy w tym roku staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Organizatorzy zapraszają także rodziców i nauczycieli. Targi to swoista giełda edukacji, podczas której ofertę zaprezentują uczelnie publiczne i niepubliczne oraz instytucje pośredniczące w doradztwie szkolnym i zawodowym.

W tym roku odbędzie się w Polsce 17 Akademickich Targów Edukacyjnych, w niektórych miastach już po raz ósmy. Bierze w nich udział w sumie ponad 30 uczelni wyższych, a ofertę edukacyjną pozna 10 tysięcy młodych osób. Te liczby w tym roku tworzyć będzie także Żyrardów. Dzięki tej inicjatywie dajemy młodemu człowiekowi szansę do zapoznania się z ofertami placówek edukacyjnych różnych poziomów, rozwiania ewentualnych wątpliwości, co do wybranego kierunku, a nawet znalezienia pomysłu na swoją przyszłość. Przedstawicielom szkół i uczelni dajemy możliwość bezpośredniej prezentacji oferty edukacyjnej potencjalnym studentom i słuchaczom, nawiązania kontaktów z innymi placówkami oraz instytucjami pokrewnymi, które pomogą w sposób znaczący podnieść atrakcyjność i prestiż szkoły – mówi Mariusz Glinkowski, inicjator Akademickich Targów Edukacyjnych oraz dyrektor Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli i Sieradzu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Uczelnia jest partnerem w organizacji Akademickich Targów Edukacyjnych.

Wcześniej, bo 14 grudnia 2017 roku kilka uczelni gościło już w dwóch powiatowych szkołach – Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej i Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie - podczas Akademickich Spotkań. Targi Edukacyjne są kontynuacją tego wydarzenia. Wiem, że prezentacje te spodobały się naszym uczniom. Postanowiliśmy zatem, że wspólnie ze Społeczną Akademią Nauk zorganizujemy wydarzenie dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu – podsumował starosta Wojciech Szustakiewicz.

Wszystkich zainteresowanych poznaniem oferty edukacyjnej uczelni wyższych i szkół policealnych zapraszamy 14 lutego w godz. 11.00-13.30 do Hali Sportowej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4.  

 
 • Akademickie Targi Edukacyjne w Żyrardowie

Tragedia na drodze

W czwartek 8 lutego w wypadku samochodowym w Walerianach zginęła uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej. Pozostała czwórka uczniów zostało poszkodowanych, dwoje z nich nadal przebywa w szpitalu. Jesteśmy wstrząśnięci. Przeżywamy ogromny ból i smutek. Łączymy się w modlitwie, myślach i słowach wsparcia.

Dla społeczności szkoły jest to wyjątkowo traumatyczne przeżycie. Dyrektor szkoły jest w stałym kontakcie z rodzinami uczniów biorących udział w tym tragicznym wypadku. Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy puszczańskiego Liceum udzielają wszelkiego możliwego wsparcia wszystkim uczniom. Dziś w szkole nie odbywają się regularne lekcje. Przeprowadzane są zajęcia z psychologiem.

W związku z zaistniałą sytuacją w stan gotowości postawiona została Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Żyrardowie. Dyrektor Poradni w razie potrzeby zorganizuje uczniom dodatkowe wsparcie psychologiczne.

Starosta Żyrardowski  Wojciech Szustakiewicz

 • Tragedia na drodze

Strażackie OSCARY Dwanaście kategorii w Ogólnopolskim Konkursie FLORIANY 2018

FLORIANY to Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika "Strażak".

Skierowany jest do ochotniczych straży pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

Podczas Konkursu nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Kapituła konkursowa nominuje do nagrody głównej najlepsze projekty spośród nadesłanych inicjatyw, a następnie podczas Gali Finałowej ogłasza zwycięzców w każdej z kategorii. Zwycięzcy otrzymują prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne nagrody.

W tegorocznej, drugiej już edycji w kapitule zasiadają: Waldemar Pawlak, Jurek Owsiak, Czesław Lang, Grzegorz Molewski, prof. Artur Krajewski, gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, Andrzej Malinowski, Władysław Tabasz, Dorota Pardecka (szczegóły: www.floriany.pl zakładka: KONKURS/KAPITUŁA)

W konkursie zdefiniowano kategorie, które pokazują szeroki wachlarz obszarów aktywności OSP oraz złożoność życia każdej społeczności. Kategoria specjalna "Ratujemy i Uczymy Ratować" jest częścią programu edukacyjnego dla szkół podstawowych realizowanego w partnerstwie przez Fundację WOŚP i Związek OSP RP.

Poznajcie dwanaście kategorii, w ramach których będą oceniane inicjatywy zgłoszone do II edycji Konkursu FLORIANY:

 1. Infrastruktura

OSP samodzielnie lub we współpracy z samorządami, lokalnymi organizacjami oraz różnymi instytucjami podejmują inicjatywy związane z poprawą i rozwijaniem lokalnej infrastruktury, np.: tworzeniu atrakcyjnych i bezpiecznych placów zabaw, remontują świetlice wiejskie, które są ośrodkami integracji i życia kulturalno-społecznego wspólnoty, Również remiza strażacka bywa ważnym elementem lokalnej infrastruktury, bowiem często jej część zostaje oddana mieszkańcom do różnych celów i rozwijania aktywności.

 1. Bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa i eliminowanie zagrożeń to podstawowy i bardzo szeroki zakres działań OSP. Potrafią w bardzo pomysłowy sposób edukować w prewencji nie tylko przeciwpożarowej, namawiają do instalowania czujników czadu, noszenia odblasków, uczą prawidłowej ewakuacji w sytuacjach zagrożenia życia. Często wiedza, jaką przekazują dzieciom podczas pokazów ratowniczych pozwala uniknąć zagrożenia, bo dziecko ostrzega rodziców – "Mamo, tato, a w szkole strażak mówił, że tak nie wolno."

 1. Ochrona środowiska i ekologia

Strażacy ochotnicy, mieszkańcy małych miejscowości i wsi, żyją blisko natury i dbają o otaczające ich środowisko. Angażują się między innymi w akcje oczyszczania lasów, rzek i stawów, dbają o czystość swoich miejscowości, edukują na temat prawidłowego i bezpiecznego palenia w domowych piecach, podejmują szereg ciekawych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

 1. Estetyka przestrzeni publicznej

Estetyka publicznej przestrzeni ma ogromne znaczenie dla jakości życia i kształcenia wrażliwości estetycznej. Strażacy bardzo często upiększają swoje miejscowości tworząc atrakcyjne miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców. Za przykład tego typu działań może posłużyć społeczne budowanie altan, skwerów, sadzenie drzewek i kwiatów, pielęgnacja publicznych klombów i parków a także kolorystyczne odświeżanie ulicznych hydrantów czy czytelne ujednolicanie tablic z nazwami ulic i numerami domów, które ładniej się prezentują i jednocześnie są bardzo pomocne podczas akcji ratunkowych, w których liczy się czas dotarcia pod właściwy adres i szybkość działania.

 1. Edukacja

W tej sferze OSP prowadzą intensywne działania prospołeczne w bardzo wielu obszarach. Uczą wszystkich członków wspólnoty, od najmłodszych po seniorów, prawidłowych zachowań w przypadku zaistnienia niebezpiecznych dla życia sytuacji, prowadzą szkolenia prewencyjne pokazując jak unikać zagrożeń, uczą i inspirują do pielęgnowania lokalnych tradycji oraz historii, objaśniają jak dbać o środowisko naturalne – pokazują jak być lepszym człowiekiem.

 1. Sport, rekreacja i turystyka

Strażacy ochotnicy, którzy sami muszą regularnie dbać o własną kondycję fizyczną, uczestniczą w licznych wydarzeniach sportowych i równie intensywnie angażują się w promocję zdrowego stylu życia. Organizują drużyny i imprezy sportowe dla lokalnej społeczności, aranżują lub współtworzą plenerowe miejsca spotkań, odpoczynku i rekreacji dla swojej społeczności, w których organizowane są pikniki czy wspólne grille. Angażują się – czynnie i pozyskując finansowanie – w budowę wiejskich boisk, tworzenie i rozwijanie ścieżek rowerowych i dla biegaczy, miejsc przeznaczonych do treningów jak siłownie plenerowe, szlaków turystycznych.

 1. Kultura i tradycja

Kategoria ta, silnie powiązana z obszarem edukacji, jest gruntem, na którym OSP realizują bardzo liczne projekty, np. organizują i współtworzą lokalne muzea, izby pamięci przy remizach uwieczniające lokalną historię, podejmują inicjatywy czczące jej bohaterów, przygotowują czasowe wystawy starych fotografii, dzięki którym mieszkańcy dowiadują się jak wyglądały ich miejscowości w przeszłości i jak żyli ich przodkowie. Strażacy tworzą także kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych, zespoły pieśni i tańca, teatry wiejskie, kabarety i zespoły muzyczne, wśród których najbardziej znane są orkiestry OSP. Uczestniczą też w realizacji takich inicjatyw jak zyskujący na popularności projekt "Kino za Rogiem", którego pomysłodawcą i koordynatorem jest Grzegorz Molewski zasiadający w Kapitule Konkursu FLORIANY.

 1. Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

Aktywizacja najstarszego pokolenia i inicjowanie współpracy międzypokoleniowej buduje wspólnotę, uczy szacunku dla osób starszych i jednocześnie, inspiruje młodych do pielęgnowania swoich korzeni oraz lokalnych tradycji. Jedną z form społecznej aktywności OSP jest właśnie dbałość o seniorów, a zwłaszcza o osoby samotne, które mieszkają same lub przebywają w domach opieki. Strażacy ochotnicy inicjują wspólne projekty dla seniorów i młodzieży, organizują lub współorganizują pomoc dla osób starszych angażując do tego także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, udostępniają seniorom świetlice w remizach do wspólnego spędzania czasu, organizują dla nich wieczorki, wystawy zdjęć z prywatnych kolekcji, itp.

Integracja społeczna jest wielką wartością, która buduje siłę społeczności i dzięki której możliwa jest realizacja wielu przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia wspólnoty. Strażacy ochotnicy zazwyczaj są inicjatorami, organizatorami i współorganizatorami wydarzeń – festynów, pikników, które w radosnej atmosferze umacniają społeczne więzi. Są to również idealne okazje dla OSP do prowadzenia pokazów bezpieczeństwa, nauki udzielania pierwszej pomocy jak również aktywizowania mieszkańców do sportowej rywalizacji. Nierzadko strażacy organizują przy remizach świetlice środowiskowe z bardzo atrakcyjnym programem rekreacyjno-edukacyjnym dla dzieci.

 1. Innowacje oraz integracja cyfrowa

Ochotnicze Straże Pożarne, idąc z duchem czasu i rozwojem nowych technologii, intensywnie działają na rzecz powszechnego i bezpiecznego zarazem włączenia swoich społeczności do sieci, rozwijania biegłości w posługiwaniu się komputerami. W świetlicach remiz strażackich powstają publicznie dostępne sale wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy podłączony do szybkiego Internetu. Często to tutaj dzieci uczą się obsługi komputera i korzystania z Internetu.

 1. Współpraca zagraniczna

Ochotnicze Straże Pożarne tradycyjnie już współpracują na szeroką skalę ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami z różnych państw – sąsiednich jak i tych odległych. Organizowane są wymiany młodzieży, imprezy integracyjne oraz wspólne międzynarodowe przedsięwzięcia polegające na pozyskiwaniu profesjonalnego sprzętu, samochodów i wyposażenia.

 1. Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

Jest to kategoria szczególna Konkursu FLORIANY, za której pośrednictwem strażacy ochotnicy mają możliwość podziękować przedsiębiorcom i pracodawcom działającym na terenie gminy, powiatu, województwa za wspomaganie społecznie pożytecznych inicjatyw, których efektem jest poprawa warunków życia społeczności, czyli ich wkład w rozwój odpowiedzialnego społecznie biznesu.

 1. Kategoria specjalna "Ratujemy i Uczymy Ratować"

Kategoria specjalna "Ratujemy i Uczymy Ratować" skierowana do strażaków ochotników, jest częścią programu edukacyjnego dla szkół podstawowych o tej samej nazwie realizowanego w partnerstwie przez Fundację WOŚP i Związek OSP RP. Jednostki OSP najaktywniej działające w ramach Programu "RUR" zostaną nagrodzone przez prezesa Fundacji WOŚP i członka Kapituły Konkursu Jurka Owsiaka podczas ceremonii wręczenia FLORIANÓW 4 maja 2018 roku.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie FLORIANY najbardziej aktywne społecznie Ochotnicze Straże Pożarne, samorządy, organizacje pozarządowe i lokalnych pracodawców.

 

Zgłoszenia można nadsyłać do północy 28 lutego 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

 

W pierwszej edycji FLORIANÓW wpłynęło 375 projektów ze wszystkich województw. Spośród nich Kapituła Konkursu nominowała do nagrody FLORIANY 2017 w poszczególnych kategoriach aż 57 inicjatyw i wyłoniła spośród nich zwycięzców. Podczas Gali Finałowej Kapituła Konkursu przyznała 21 statuetek.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Ochotniczą Straż Pożarną lub zespół projektowy formularza zgłoszeniowego i opisu zrealizowanego projektu zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.floriany.pl. Kolejnym krokiem jest przesłanie dokumentacji konkursowej w terminie do końca lutego 2018 r. na adres: Miesięcznik "Strażak", ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: "FLORIANY".

Wszelkie szczegóły, bieżące informacje, regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania znajdują się na stronie www.floriany.pl w zakładce KONKURS.

 • Strażackie OSCARY

Premiera Teatru "Pinokio"

W dniu 5 lutego odbyła się kolejna premiera Teatru Pinokio z Młodzieżowego Domu Kultury. Młodzi artyści wcielili się w ulubione postaci bajkowe, wystąpiły Królewna Śnieżka, Kot w butach, Baba Jaga, Sierotka Marysia, Krasnoludek, Królowa, Królewicz, zły Ochmistrz, Czerwony Kapturek i Babunia Milunia. Wśród tych postaci pojawił się współczesny chłopiec Janek, który podjął się odnalezienia Królowej wypędzonej  przez złego Ochmistrza-Czarownika z Królestwa Bajki. Historia zakończyła się szczęśliwie. Całość reżyserowała Hanna Fibich, oprawę muzyczną przygotowała Grażyna Beliniak.

 • Premiera Teatru "Pinokio"
 • Premiera Teatru "Pinokio"
 • Premiera Teatru "Pinokio"
 • Premiera Teatru "Pinokio"
 • Premiera Teatru "Pinokio"
 • Premiera Teatru "Pinokio"
 • Premiera Teatru "Pinokio"
 • Premiera Teatru "Pinokio"
 • Premiera Teatru "Pinokio"
 • Premiera Teatru "Pinokio"
 • Premiera Teatru "Pinokio"
 • Premiera Teatru "Pinokio"

Dodatkowe pieniądze na boisko Puszczy

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w dniu 30 stycznia odbyło się spotkanie Ministra Macieja Małeckiego z Tomaszem Szlązakiem Dyrektorem Biura Rozwoju i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Starostą Wojciechem Szustakiewiczem i Dyrektorem Wydziału Oświaty żyrardowskiego starostwa Adamem Lemieszem. Omówione były formalne kwestie uruchomienia procedury wykorzystania zapisanej w budżecie państwa na rok 2018 rezerwy w kwocie 200.000 zł przeznaczonej na budowę boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej.

Przypomnijmy, że Sejm 11 stycznia uchwalił ustawę budżetową uwzględniającą poprawkę nr 369 zgłoszoną przez ministra Macieja Małeckiego polegająca na zwiększeniu wydatków w części 85/14 – województwo mazowieckie  rezerwy ogólnej i celowej (rozdz. 75818) z zapisem „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej (200 tys. zł)”. Wsparcie to odciąży budżet powiatu żyrardowskiego, tym bardziej, że w tym roku rozpocznie się budowa kolejnego boiska wielofunkcyjnego, tym razem przy Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół w Mszczonowie. Uruchomienie rezerwy będzie sformalizowane wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego, a obsługą i rozliczeniem zajmie się Biuro Rozwoju i Inwestycji Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie  harmonogramem prac zakończenie budowy boiska w Puszczy Mariańskiej przewidziane jest na listopad 2018 r. Natomiast procedura przetargowa na budowę obiektu sportowego w Mszczonowie rozpocznie się w lutym.

 
 • Dodatkowe pieniądze na boisko Puszczy

Finansowe wsparcie samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę drogi Szymanów – Aleksandrów.

W dniu 2 lutego w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, starostowie Wojciech Szustakiewicz i Grzegorz Dobrowolski podpisali umowę na dofinansowanie przez samorząd Województwa Mazowieckiego projektu pod nazwą „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki - etap III”, który dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 3837W Szymanów – Aleksandrów.  Długość odcinka drogi wynosi 3,350 km, z czego w granicach powiatu żyrardowskiego 2,003 km.  Kwota wsparcia dla inwestycji wynosi 4199586,82 zł i stanowi 60% całkowitej wartości inwestycji. Wsparcie na przebudowę drogi 3837W będącej w granicach gminy Teresin otrzymał także Powiat Sochaczewski.

Dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego droga nr 3837W, która jest newralgicznym szlakiem skracającym połączenie DK 92 z DK 50 w kierunku  południowym, z Autostradą A2 i w perspektywie z układem komunikacyjnym planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, z drogi klasy Z, o szerokości 6.0m, nie posiadającej chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, gdzie odwodnienie odbywa się powierzchniowo przez spadki do przydrożnych rowów, stanie się drogą o planowanej nośności min. KR3, z jezdnią o szerokości 7,0 m, z ciągiem  pieszo-rowerowym o szerokości 2,60 m, o umocnionych poboczach z kruszywa łamanego o szerokości  1,25 m, z zatokami autobusowymi i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowaniem pionowym i poziomym.

W ramach programu „Mazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”, samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował łącznie 36 projektów, na kwotę ponad 100 milionów złotych. Dziś, oprócz Powiatu Żyrardowskiego umowę o wsparcie na modernizację dróg podpisali także starostowie powiatów: Płockiego (wsparcie w wysokości 4,2 mln zł), Sochaczewski – 3,2 mln zł, Sierpecki – 1,8 mln zł i Gostyniński – 1,3 mln zł.

W imieniu samorządu Województwa Mazowieckiego umowy podpisywał Marszałek Adam Struzik.

 • Finansowe wsparcie samorządu Województwa Mazowieckiego
 • Finansowe wsparcie samorządu Województwa Mazowieckiego
 • Finansowe wsparcie samorządu Województwa Mazowieckiego
 • Finansowe wsparcie samorządu Województwa Mazowieckiego
 • Finansowe wsparcie samorządu Województwa Mazowieckiego
 • Finansowe wsparcie samorządu Województwa Mazowieckiego

XXXVI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 29 stycznia 2018 roku, w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Daniel Suchecki. W porządku obrad, skromnej w swym zakresie sesji znalazła się jedna uchwała, a w części sprawozdawczej radni zapoznali się z informacjami dotyczącymi wynagrodzeń nauczycieli i pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa.

Projekt jedynej uchwały procedowanej podczas ostatniej sesji przedstawił Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz. Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Żyrardowski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania była uchwałą, która de facto korygowała podobną uchwałę podjętą na poprzedniej sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. Wprowadzenie zmian w powziętej wcześniej uchwale zasugerowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Płocku i dotyczyło usunięcia pewnych zbędnych zapisów oraz potrzeby uszczegółowienia innych. Przed podjęciem uchwały pozytywną opinię Komisji Oświaty i Kultury przedstawił jej Przewodniczący Krzysztof Waśkowski. Radni projekt uchwały przyjęli jednogłośnie.

W drugiej części, sprawozdawczej radni zapoznali się z informacją dotyczącą średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku. Jak wynika z danych zawartych w informacji, średnie miesięczne uposażenia pedagogów w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Żyrardowskiemu wynoszą – 2752,92 zł w przypadku nauczycieli stażystów, 3055,74 - nauczycieli kontraktowych, 3964,20 zł - nauczycieli mianowanych i 5065,37 - nauczycieli dyplomowanych.

Na zakończenie merytorycznej części obrad sprawozdanie z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok przedstawił jej Przewodniczący – Starosta Wojciech Szustakiewicz. (Pełne sprawozdanie publikujemy poniżej w pliku PDF.)

 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego
 • XXXVI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

Akademickie Targi Edukacyjne w Żyrardowie

Powiat Żyrardowski wspólnie ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi przygotowuje specjalnie dla tegorocznych maturzystów Akademickie Targi Edukacyjne. Impreza ta znana jest już w min. w Łodzi, Sieradzu i Skierniewicach. W tym roku przedstawiciele wyższych uczelni zaprezentują ofertę także w Żyrardowie. Organizatorzy zapraszają do udziału w Targach nie tylko abiturientów. Mile widziani są uczniowie klas drugich liceów oraz trzecich techników. Oferty edukacyjne zaprezentuje kilkanaście uczelni wyższych z całej Polski.

Akademickie Targi Edukacyjne w Żyrardowie odbędą się 14 lutego 2018 roku w hali sportowej ZSP nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w godzinach od 11.00 do 13.30. Wydarzenie objął honorowym patronatem Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz.  

Uczelnie lub inne instytucje chcące dołączyć do wydarzenia mogą się kontaktować pod nr tel. 690 268 622 lub mailowo: akademickietargi@gmail.com

 • Akademickie Targi Edukacyjne w Żyrardowie

Kalendarium

Kalendarz

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki