Treść strony

„Elektryk” – szkoła na miarę XXI wieku

W dniu 26 października 2018 roku w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie odbyła się uroczystość otwarcia szkoły po kapitalnym remoncie, symbolicznie nazwana przez organizatorów „Nowym otwarciem Elektryka”.

 W uroczystości uczestniczył Starosta Wojciech Szustakiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Daniel Suchecki, Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski, członkowie Zarządu, Skarbnik Powiatu Edyta Fedorowicz, radni powiatowi, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz, dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych Powiatu. Władze miejskie reprezentował pełniący obowiązki Prezydenta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Wśród zgromadzonych byli także reprezentanci społeczności szkolnej: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Otwarcie szkoły odbyło się podczas przerwy w obradach XLI sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego i miało podniosły charakter. Gospodarzami uroczystości byli: Starosta Wojciech Szustakiewicz i Dyrektor szkoły Barbara Gruchal. W swoim przemówieniu Starosta nawiązał do 73 lat istnienia szkoły: Szkoła ta wykształciła tysiące absolwentów z Żyrardowa i wielu miejscowości także spoza terenu Powiatu, dając młodym ludziom techniczne wykształcenie i kształcąc ich na bardzo wysokim poziomie. Lata transformacji niekorzystnie wpłynęły na ilość uczniów i na infrastrukturę szkoły. Teraz jednak popularny „Elektryk” ma ogromne możliwości powrotu do dawnej świetności. Służyć temu ma odnowiony budynek szkoły, w którym historia łączy się z nowoczesnością. Generalny remont szkoły trwał dwa lata i objął: odwodnienie budynku, wymianę wszystkich instalacji, podłóg i remont sanitariatów. Nowy wystrój nadano salom lekcyjnym i korytarzom szkolnym. Sale lekcyjne zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny, a w pracowniach komputerowych zainstalowano system klimatyzacji. Koszt remontu to ok. 2,6 mln zł. Starosta Wojciech Szustakiewicz podkreślił, że wszystkie te zmiany mają służyć podniesieniu atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie.

Barbara Gruchal Dyrektor szkoły, która zabrała głos po przemówieniu Starosty podziękowała władzom Powiatu za przeprowadzenie remontu szkoły: Ogromnie cieszę się, że dzięki zaangażowaniu i współpracy tak wielu osób w organie prowadzącym i w naszej szkole, społeczność Zespołu Szkół może uczyć się i pracować w tak pięknym, nowoczesnym i funkcjonalnym budynku. Zrobimy wszystko, aby młodzież osiągała tu sukcesy edukacyjne, sportowe i osobiste. Pani dyrektor przekazała statuetki z podziękowaniami za remont szkoły na ręce Starosty dla Zarządu i na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu dla radnych powiatowych.

Z gratulacjami i życzeniami dla społeczności szkolnej wystąpił także pełniący obowiązki prezydenta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Później Starosta, Przewodniczący Rady Powiatu, Dyrektor szkoły oraz przedstawiciele grona pedagogicznego i uczniów dokonali uroczystego przecięcia biało – czerwonej wstęgi symbolizującej nowe otwarcie szkoły. Goście zostali zaproszeni do obejrzenia budynku, a ich przewodnikami byli nauczyciele i uczniowie, którzy z pasją opowiadali o swoich miejscach pracy i nauki. Nowoczesny wygląd i wyposażenie sal lekcyjnych wzbudziło podziw oglądających. Należy dodać, że uczniowie klasy 1 technikum w zawodzie technik fotografii i multimediów zadebiutowali w roli filmowców, prowadząc profesjonalną obsługę multimedialną i transmisję internetową z otwarcia szkoły oraz sesji rady powiatu.

Pozostając pod wrażeniem uroczystości „Nowego otwarcia Elektryka” społeczność szkoły ma nadzieję na osiąganie dalszych sukcesów dydaktyczno – wychowawczych i realizację wielu projektów edukacyjnych dla dobra uczniów. Mottem ilustrującym te nadzieje niech będą słowa Benjamina Franklina: „Powiedz mi, to zapomnę, naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę”.

 • „Elektryk” – szkoła na miarę XXI wieku
 • „Elektryk” – szkoła na miarę XXI wieku
 • „Elektryk” – szkoła na miarę XXI wieku
 • „Elektryk” – szkoła na miarę XXI wieku
 • „Elektryk” – szkoła na miarę XXI wieku
 • „Elektryk” – szkoła na miarę XXI wieku
 • „Elektryk” – szkoła na miarę XXI wieku
 • „Elektryk” – szkoła na miarę XXI wieku
 • „Elektryk” – szkoła na miarę XXI wieku
 • „Elektryk” – szkoła na miarę XXI wieku
 • „Elektryk” – szkoła na miarę XXI wieku
 • „Elektryk” – szkoła na miarę XXI wieku

Dyrektorka SOSW z nagrodą Kuratora

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej na pewno dłużej zapamięta Monika Modrzejewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie. W Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 16 października Dyrektor Monika Modrzejewska odebrała nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Od kilku lat w mazowieckich uroczystościach towarzyszą dyrektorom i nauczycielom Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski i dyrektor powiatowej oświaty Adam Lemiesz.

Nagroda Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest wysokim wyróżnieniem, bowiem gratyfikacje te przyznawane są nauczycielom, którzy nie tylko posiadają najwyższą ocenę pracy zawodowej, ale nade wszystko wykazują duże zaangażowanie w pracę, nietuzinkowe metody pracy, realizują oryginalne pomysły edukacyjne lub programy rozwojowe. Dlatego pani dyrektor gratulujemy sukcesów, dziękujemy za piękną i mądrą pracę oraz życzymy zbierania tak wspaniałych owoców w przyszłości.

 • Dyrektorka SOSW z nagrodą Kuratora
 • Dyrektorka SOSW z nagrodą Kuratora

Książkami zapachniało

Do Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej dotarła pierwsza partia nowości literackich. Szkolna biblioteka przyjęła właśnie 150 książek, a to jeszcze nie koniec.

Do grona szkół powiatu żyrardowskiego, które otrzymały w zeszłym roku dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w tym roku dołączyło puszczańskie liceum. Zgodnie z założeniami Programu doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów książki ma ułatwić kształcenie w zakresie edukacji czytelniczej oraz rozwijać zainteresowania dzieci i młodzieży. Szczególne znaczenie ma tu kreowanie twórczych postaw uczniów. Kreatywności nie brakuje uczniom i nauczycielom „Tańskiego”. Szkoła otrzymała 4000 zł. Zgodnie z określonym przez MEN regulaminem z tych pieniędzy  nie wolno kupować podręczników i w całości muszą być przeznaczone na zakup beletrystyki.

 • Książkami zapachniało
 • Książkami zapachniało

Natalia Noceń w gronie najlepszych

Uczennica Technikum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Wiskitkach Natalia Paulina Noceń  w grupie najlepszych stypendystów  na Mazowszu. Uczennica klasy trzeciej  Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa została zaproszona  wraz z dyrektorem Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach Joanną Wiśniewską na uroczystość wręczenia stypendium w ramach projektu – Mazowsze – stypendia dla uczniów  szkół zawodowych, która odbyła się 10 października w Warszawie. Natalia znalazła się w elitarnym gronie najzdolniejszych uczniów – 42 miejsce w subregionie warszawskim, która osobiście odebrała dyplom i drobny upominek z rąk dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej  i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Stypendium, które otrzymała pozwoli Natalii na przeprowadzenie projektu badawczego związanego z hotelarstwem i turystyką. Działania będzie realizowała przez cały rok, a efekty jej pracy będziemy mogli zobaczyć w czerwcu 2019 r., gdzie wszystkich zainteresowanych zapraszamy do szkoły do Wiskitek.  Sukces uczennicy ZS Nr 3 to wielka zasługa nauczycielki przedmiotów zawodowych hotelarskich i jednocześnie wychowawczyni Marleny Jasiak-Frydrych, która  swoich uczniów inspiruje do dodatkowej aktywności naukowej poza realizacją podstawy programowej. Projekt badawczy Natalii będzie powstawał pod opieką Marleny Jasiak – Frydrych, która co roku jest opiekunem stypendystów z technikum hotelarskiego.

Natalia jest uczennicą wyjątkowo zdolną i pracowitą. W roku szkolnym 2017/2018 uzyskała najwyższą średnią- 5,5  wśród wszystkich uczniów Technikum w Wiskitkach. W tym roku otrzyma również stypendium Prezesa Rady Ministrów. Natalii Paulinie Noceń, Marlenie Jasiak- Frydrych i dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej- Curie Joannie Wiśniewskiej składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Ponadto stypendia Marszałka otrzymali uczniowie ZS nr 3 w Wiskitkach Damian Karaś, Karolina Tokarz, Michał Łyszkowski, Paulina Warda.

 • Natalia Noceń w gronie najlepszych
 • Natalia Noceń w gronie najlepszych
 • Natalia Noceń w gronie najlepszych

Wiskitki mają Głos

W zeszłym roku w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach powstała klasa dziennikarska. To, co jeszcze rok temu było tylko eksperymentem i otwarciem przed uczniami nieznanej przygody, dziś zaczyna stawać mocno na nogi i budować trwały fundament edukacji adeptów dziennikarstwa. Jest możliwe dzięki dobrej współpracy między szkołą a wydawcą Głosu Żyrardowa i Okolic.

Od samego początku w klasie dziennikarskiej regularne zajęcia prowadzi znana dziennikarka, z wykształcenia polonistka Anna Wrzesień. To dzięki niej uczniowie mogli pierwsze doświadczenia zdobywać realnych warunkach, a takie daje praca w zespole redakcyjnym lokalnego tygodnika. Uczniowie są niezwykle zdolni, chłonni wiedzy i pracowici. Zauważyli to wydawcy gazety i postanowili zaproponować szkole trwałą współpracę i objęcie klasy dziennikarskiej patronatem.

Umowę w tej sprawie podpisali 5 października w siedzibie firmy Mirbud, wydawcy Tygodnika Głos Żyrardowa i Okolic, prezes firmy Jerzy Mirgos, Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski i dyrektor powiatowej oświaty Adam Lemiesz oraz kierownik kształcenia zawodowego w ZS nr 3 Lidia Kamińska. Uczniom życzymy powodzenia, szczególnie realizacji pasji zawodowych. Dziennikarstwo zaś to nie tylko zawód, ale powołanie i misja jednocześnie.

 • Wiskitki mają Głos

Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej

W dniu 12 października 2018 roku, w Liceum Ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej odbyły się połączone uroczystości – otwarcia nowego boiska  oraz Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorom i zaproszonym gościom towarzyszyła piękna, iście letnia pogoda.

Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenie na płytę boiska sztandaru Szkoły w honorowej asyście licealistów z klas mundurowych oraz wciągnięciu flagi państwowej na maszt. Biało-czerwona pięła się w górę przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, którego grała Orkiestra Gminna z Rzeczycy pod batutą kapelmistrza Mirosława Murgrabii. Pododdział klas mundurowych prowadziła uczennica st. sierżant Patrycja Mućko, w skład pocztu sztandarowego wchodzili uczniowie: Wiktoria Rypkowska, Klaudia Czarnowska i Norbert Matera, a pocztu flagowego: Michał Kurzawa, Damian Płodowski i Jakub Kożbiał.

Po defiladowych rytuałach głos zabrała Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej Urszula Matusiak, która powitała przybyłych. Byli wśród nich między innymi – reprezentujący Posła Macieja Małeckiego dyrektor Biura Łukasz Gołębiowski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Marcin Rosiński, włodarze Gminy Puszcza Mariańska z Wójtem Michałem Staniakiem i Przewodniczącym Rady Maciejem Obłękowskim, radni Powiatu Żyrardowskiego i członkowie Zarządu Powiatu z Przewodniczącymi Danielem Sucheckim i Wojciechem Szustakiewiczem, dyrektorzy jednostek podległych Staroście Żyrardowskiemu, dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska i wielu zacnych gości. Po Pani Dyrektor informacje na temat historii budowy oddawanego do użytku obiektu sportowego przedstawił Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski. „Wielofunkcyjne boisko sportowe, takie z prawdziwego zdarzenia, ……… stało się rzeczywistością i dziś spotykamy się na tak okazałym, pachnącym nowością obiekcie sportowym, wybudowanym przy wspólnych wysiłkach i współpracy samorządu powiatowego oraz gminnego, dyrekcji LO, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Konserwatora Zabytków i Dyrekcji Lasów Państwowych. Prace nad nim trwały niemal 2 lata i udało się je skończyć przed terminem.” – mówił Wicestarosta, „inwestycja, z której jesteśmy tak dumni, kosztowała ponad 2 mln. zł., …. ale na tym nie kończy się historia puszczańskiego boiska. Po dokonaniu drobnej zmiany w projekcie obecnego obiektu zostawiliśmy miejsce na wybudowanie boiska do siatkówki plażowej” – deklarował Wicestarosta Dobrowolski.

Po wystąpieniu Wicestarosty nastąpiło przecięcie wstęgi i symboliczne otwarcie obiektu. Uczestniczyli w nim: wymienieni wcześniej – Mirosław Orliński, Łukasz Gołębiowski, Urszula Matusiak, Daniel Suchecki, Wojciech Szustakiewicz oraz reprezentująca Radę Rodziców Agnieszka Paluch i uczennica Eryka Rygielska. Poświęcenia boiska dokonał Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła ks. Zbigniew Borkowski.

Dla upamiętnienia tego szczególnego wydarzenia organizatorzy przygotowali dla honorowych gości pamiątkowe medale, które wręczały uczennice - Aleksandra Sankowska, Aleksandra Piekarska, Agata Pindor i Karolina Karczewska .

Po ceremoniale otwarcia głos zabrał Starosta Wojciech Szustakiewicz, który przedstawił techniczne dane nowego obiektu i podziękował wszystkim, którzy wspierali Powiat w dziele budowy. Nowe boisko to: bieżnia prosta 4-torowa 1,25x100m zakończona zeskocznią w dal 9,0x3,75m, boisko do piłki nożnej 30x60m wyposażone w bramki 5m, 3 trybuny zadaszone x52 miejsc i piłkochwyty, boisko do piłki ręcznej 20x40, boisko do koszykówki 11x21m, boisko do siatkówki 9x18m, kort tenisowy 23,77x10,97m, tor sprawnościowy (ścieżka zdrowia) składający się z zestawu do przeskoków, przejścia tubowego, równoważni, kraty linowej poziomej, liny do wspinania, drabinki linowej, poręczy z równoważnią, przeplotni linowej pionowej, ścianki wspinaczkowej, stanowisko do pchnięcia kulą, bieżnia owalna 250,00m, street workoutpark i trzy stanowiska siłowni zewnętrznej, a wszystko to wkomponowane w niezwykłe otoczenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i zabytkowego budynku LO.

Po wystąpieniu Starosty głos zabrali Łukasz Gołębiowski i Mirosław Orliński, którzy w imieniu swych mocodawców – Posła Małeckiego i Marszałka Struzika złożyli życzenia gospodarzom obiektu.

Druga część uroczystości, związana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej była w istocie aktem podziękowania władz Powiatu pracownikom oświaty. Prowadzący tę część uroczystości Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski zaprosił do siebie dyrektorów placówek oświatowych by Starosta Wojciech Szustakiewicz i Przewodniczący Daniel Suchecki wręczyli im przyznane wyróżnienia.

Nagrody Starosty otrzymali: Dyrektor LO Szkoła Mistrzostwa Sportowego Beata Geilke,  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie Barbara Gruchal, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie Bożena Liszewska, Dyrektor LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej Urszula Matusiak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie Monika Modrzejewska, Dyrektor LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie Mariola Mońko, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie Renata Ozon, Dyrektor Zespołu Szkół w Mszczonowie Dorota Powązka, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie Jolanta Walczak i Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach Joanna Wiśniewska.

Nagrody Starosty otrzymali także nauczyciele, i tak: z LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego - Daniel Meszka, z LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej - Anna Rogala, ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie - Anna Zakrzewska –Brona, z LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie - Włodzimierz Graczyk, z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żyrardowie  - Agnieszka Łęczycka- Niewiadomska, z Zespołu Szkół w Mszczonowie - Anna Nowis, z Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie - Katarzyna Wójcicka i z Zespołu Szkół Nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach - Jadwiga Bartoszewska.

Szczególne wyróżnienie - Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały panie - Urszula Matusiak i Monika Modrzejewska. Starosta Wojciech Szustakiewicz wręczył także akt powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 Jolancie Walczak.

Oficjalną część uroczystości zakończyło wyprowadzenie pocztu sztandarowego. Po niej nastąpiła część artystyczna, w tym pokaz musztry paradnej klas mundurowych w takt muzyki standardowej oraz występ cheerleaderek.

Na zakończenie odbył się mecz otwarcia, w którym zmierzyli się absolwenci z obecnymi uczniami Liceum Tańskiego.

 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej
 • Otwarcie boiska i Dzień Edukacji Narodowej w Puszczy Mariańskiej

Brąz dla Technikum z Wiskitek!

W Ogólnopolskim Rankingu Techników 2018, który prezentuje 300 najlepszych techników w naszym kraju Technikum Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach otrzymało po raz kolejny tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY 2018. Technikum uplasowało się na 214 miejscu – to o dwa miejsca wyżej niż w ubiegłorocznym rankingu, natomiast w województwie mazowieckim na 26 pozycji na  35 szkół w tej kategorii. Warto dodać, że na terenie powiatu żyrardowskiego  Technikum wiskickie jest bezkonkurencyjne.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu Perspektyw Technikum w Zespole Szkół nr 3 w Wiskitkach zostało ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Uzupełnieniem klasyfikacji jest Ranking Maturalny Techników 2018, prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2017 r. W tym rankingu Technikum Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach zajęło 184 miejsce odnotowując znaczący wzrost w porównaniu do ubiegłej edycji.

Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Sukces, który osiągnęło Technikum, jest  potwierdzeniem wysokiej jakości pracy możliwej dzięki dobrej atmosferze w szkole tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę i ambitnych uczniów, a także władze powiatu dbające o właściwe warunki nauczania. 

 • Brąz dla Technikum z Wiskitek!
 • Brąz dla Technikum z Wiskitek!

„FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie

        „Joy of Europe” to międzynarodowy festiwal dla dzieci i młodzieży z nie tylko z Europy, ale także z Azji i innych zakątków świata. W tym roku Festiwal odbył się w dniach 1-6 października i była to już 49-ta edycja, w której wzięły udział grupy wokalne i taneczne z osiemnastu państw. Wydarzenie jest organizowane co roku w stolicy Serbii przez Dziecięce Centrum Kultury w Belgradzie.

            W tym roku nasz kraj reprezentował zespół wokalny „Frajda” działający w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. W składzie zespołu reprezentującego nasz kraj znaleźli się: Paula Waszczuk, Zuzia Marczak, Ada Rudzińska, Zuzia Dropińska i Mateusz Strzelczyk.  Wokaliści na co dzień uczęszczają na zajęcia prowadzone przez Aleksandrę Rudzińską, instruktorkę i opiekunkę zespołu. Grupa wzięła udział w eliminacjach, które polegały na przygotowaniu nagrania piosenki i przesłania teledysku. Współorganizacją projektu i produkcją muzyczną zajął się Sławomir Nalej, natomiast montażem teledysku Marceli Kuran.

            Program Festiwalu był bardzo napięty, ponieważ obejmował wiele wydarzeń zorganizowanych dla przyjezdnych artystów z całego świata: Ceremonia Otwarcia, Karnawał, sadzenie „Drzewek Przyjaźni”, Dzień Sportu, Warsztaty, Koncerty „Przyjaciele Europy”. Na specjalne zaproszenie „Frajda” wystąpiła w belgradzkiej telewizji wykonując piosenkę z repertuaru zespołu „Enej” pt. „Skrzydlate ręce” w porannym programie emitowanym dla kilkumilionowej rzeszy telewidzów. Kulminacyjnym wydarzeniem była „Gala Radość Europy” w Sava Center, gdzie przed kilkutysięczną publicznością zaprezentowali się młodzi artyści zaproszeni na Festiwal. Występy zostały wyemitowane przez serbską telewizję dostępną dla mieszkańców całego Półwyspu Bałkańskiego.

            Wyjazd był bardzo udany i dostarczył wielu wspaniałych wrażeń. Serdecznie gratulujemy artystom i ich rodzicom. Dziękujemy Dyrektor Mł.D.K. Bożenie Liszewskiej i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia. Zespołowi życzymy kolejnych sukcesów!

 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie
 • „FRAJDA” na „Joy of Europe” w Belgradzie

Elektryk na historycznym szlaku

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie znaleźli się w gronie uczniów z 36 szkół z Mazowsza, uczestniczących w I Wojewódzkim Zlocie Młodzieży „Żytkowice 2018”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK i objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Wójta gminy Garbatka  -Letnisko. Celem zlotu było uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych, popularyzacja turystyki pieszej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz popularyzacja walorów krajoznawczych Ziemi Kozienickiej. Spotkanie uczestników zlotu rozpoczęło się w historycznym miejscu, przed Mauzoleum żołnierzy Legionów Polskich, którzy w październiku 1914 roku stracili życie w bitwach pod Laskami i Anielinem w ramach operacji warszawsko – dęblińskiej. Młodzież po wysłuchaniu prelekcji na temat walk Legionistów podczas I wojny światowej, złożyła kwiaty i znicze na symbolicznym grobie dwustu żołnierzy. Następnie uczestnicy zlotu udali się czarnym szlakiem na trasę rajdu, z Żytkowic do rezerwatu Królewskie Źródła. Prawdziwie letnia pogoda sprzyjała podziwianiu walorów Puszczy Kozienickiej, w tym przepięknych leśnych ścieżek biegnących wzdłuż rzeki Zagożdżonki. W dawnych czasach przez Puszczę Kozienicką przebiegał szlak komunikacyjny z Krakowa do Wilna, a według legendy podróżował nim także król Władysław Jagiełło, stąd nazwa rezerwatu  - Królewskie Źródła. Na miejscu zbiórki reprezentanci szkół wzięli udział w konkursie historycznym, którego tematyka obejmowała odzyskanie niepodległości przez Polskę, konkursie krajoznawczym o Ziemi Kozienickiej i konkursie energetycznym na temat elektrowni „Kozienice”. Uczniowie „Elektryka” zostali nagrodzeni za zajęcie szóstego miejsca w konkursie historycznym i krajoznawczym, a szkoła otrzymała dyplom za udział w zlocie.

 • Elektryk na historycznym szlaku
 • Elektryk na historycznym szlaku
 • Elektryk na historycznym szlaku

Boisko w Mszczonowie prawie gotowe

Zwieńczeniem corocznego spotkania z najlepszymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych 26 września w Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie była prezentacja kompleksu boisk sportowych i rekreacyjnych budowanych przez powiat żyrardowski przy Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół w Mszczonowie.  Inwestycja warta blisko 2,2 mln złotych robi wrażenie. Główne boisko ma powierzchnie 946,00m²,  w tym: boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do piłki ręcznej, kort do tenisa ziemnego. Wokół boiska zaprojektowano bieżnie okrągłą 150 m trójstanowiskową. Drugie boisko o powierzchni 527,00m² mieści boisko do koszykówki i siatkówki. Przy boisku nr 2 uzupełniająco zaplanowano stanowisko do pchnięcia kulą, skok w dal i wzwyż. Po całej długości przebiega prosta stumetrowa bieżnia. Dla mieszkańców będą zainstalowane urządzenia do siłowni zewnętrznej. Na terenie wykonano rekultywację trawnika. Boiska zostały także odpowiednio  oświetlone. Przebudowane zostało także przyłącze energetyczne z napowietrznego na podziemne za kwotę 54.000 zł. Inwestycja ta była bardzo potrzebna i uczniom i mieszkańcom. Jest także ważnym elementem planu modernizacji bazy sportowej szkół prowadzonych przez powiat żyrardowski. Jeżeli pogoda pozwoli, inwestycja będzie oddana do użytku już w listopadzie, choć zgodnie z umową z wykonawcą termin zakończenia prac przewidziany jest na kwiecień 2019 r. 

 • Boisko w Mszczonowie prawie gotowe
 • Boisko w Mszczonowie prawie gotowe
 • Boisko w Mszczonowie prawie gotowe

Mianowanie nauczycieli

W tym roku podczas corocznego spotkania z najlepszymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych 26 września w Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie ślubowanie nauczyciela mianowanego złożyło czterech nauczycieli, po którym odebrali od Starosty Wojciecha Szustakiewicza akty nadania stopnia awansu zawodowego. Trzech pośród nich w sierpniu zdało przed Komisją powołaną przez Zarząd Powiatu. Nauczycielka biologii w LO w Puszczy Mariańskiej dr Anna Traut-Seliga otrzymała mianowanie jako pracownik naukowy z pięcioletnim staże na uczelni wyższej z tyłem naukowym doktora. Kadra nauczycielska w szkołach prowadzonych przez powiat żyrardowski jest coraz lepiej wykształcona. Nie chodzi tu tylko o zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego, ale także udział w licznych studiach podyplomowych, czy też zdobywanie dodatkowych umiejętności i kompetencji. Takie możliwości oferuje także udział w projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej. To jednak nie koniec nominacji w tym roku. Do wydziału powiatowej oświaty trafiły dwa kolejne wnioski. Można zatem spodziewać się, że już w listopadzie kadra powiatowych nauczycieli wzmocni się o kolejnych dwóch mianowanych. Bohaterami mszczonowskich uroczystości byli Agnieszka Maciaszczyk – Zespół Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach, Anna Danuta Traut-Seliga – Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej, Grzegorz Lipiński – Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów we Mszczonowie, Grzegorz Sobczak – Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie. 

 • Mianowanie nauczycieli
 • Mianowanie nauczycieli
 • Mianowanie nauczycieli
 • Mianowanie nauczycieli

Najlepsi absolwenci 2018

Spotkaliśmy się w Mszczonowie z kilku ważnych powodów. Po pierwsze. W szesnastoletniej historii honorowania najlepszych absolwentów szkół powiatu żyrardowskiego, najwięcej z nich i z najwyższą średnią było właśnie ze Mszczonowa. Po drugie. W tym roku jednym z nauczycieli, który otrzyma akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego jest pracownik mszczonowskiego liceum. Po trzecie w końcu, chcemy pokazać jak ważny jest dla nas rozwój młodzieży i prezentujemy dziś pierwszy etap budowy kompleksu boisk przy LO i Zespole Szkół w Mszczonowie – powiedział podczas gali „Najlepszy absolwent” Starosta Wojciech Szustakiewicz.  Mszczonów przeżywał potrójne święto edukacji, choć przecież do Dnia Nauczyciela jeszcze jest trochę czasu.

W Sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie 26 września odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych i nagród, dla wyróżniających się najlepszymi wynikami tegorocznych maturzystów. Uroczystość z właściwymi sobie dostojeństwem i lekkością zarazem prowadził Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski. Na spotkanie z wyróżnionymi i ich rodzicami przybyli, reprezentując władze Powiatu Żyrardowskiego Starosta Wojciech Szustakiewicz, Skarbnik Edyta Fedorowicz, pomysłodawca spotkań z najlepszymi uczniami Stanisław Niewiadomski, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz oraz dyrektorzy i nauczyciele powiatowych szkół. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni również rodzice nagrodzonych absolwentów. O gości w sposób szczególny zadbała dyrektor mszczonowskiego liceum Mariola Mońko. Zorganizowała bowiem koncert artysty dużego formatu, znanego w całym kraju. Andrzej Korycki, bo o nim mowa, swoimi autorskimi piosenkami podziękował uczniom, rodzicom i nauczycielom na wspaniałą pracą i godne podziwu osiągnięcia.

Ta niezwykła uroczystość od kilkunastu lat daje mnóstwo satysfakcji uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz władzom samorządu Powiatu Żyrardowskiego. Markowymi piórami, które mają być symbolem sukcesu, listami gratulacyjnymi, także skierowanych do rodziców, honorowani są uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. W tym roku powiat doczekał się 9 herosów nauki.

Oto najlepsi z najlepszych: Karina Olszanowska – ZS w Wiskitkach (5,00), Magdalena Malinowska – LO im. Żeromskiego (5,00), Anna Sicińska – LO im. Żeromskiego w Żyrardowie (5,12), Wojciech Suchecki – LO im. Żeromskiego w Żyrardowie (5,17), Sylwia Grażyna Wałachowska – ZS nr 2 w Żyrardowie (5,21), Monika Kremska – ZS nr 3 w Wiskitkach (5,26), Katarzyna Skoneczna – LO im. Żeromskiego w Żyrardowie (5,30), Patrycja Chudolińska – ZS nr 3 w Wiskitkach (5,33), Norbert Michalski – LO im. Szarych Szeregów we Mszczonowie (5,56 – najwyższa średnia w tym roku i najwyższa średnia w historii spotkań).

W roku szkolnym 2017/2018 na 455 absolwentów 9 absolwentów uzyskało średnią  5,0 i powyżej, co tanowi 1,98% wszystkich absolwentów.

 • Najlepsi absolwenci 2018
 • Najlepsi absolwenci 2018
 • Najlepsi absolwenci 2018
 • Najlepsi absolwenci 2018
 • Najlepsi absolwenci 2018
 • Najlepsi absolwenci 2018
 • Najlepsi absolwenci 2018
 • Najlepsi absolwenci 2018
 • Najlepsi absolwenci 2018

Włókiennik dla Niepodległej

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie Jolanta Walczak zaprasza na wernisaż wystawy „W drodze do niepodległości”, który odbędzie 2 października o godz. 11.00 się w szkolnej sali konferencyjnej w Żyrardowie przy ul. Legionów Polskich 54/56.

„W drodze to niepodległości” to ogólnopolski projekt, który ma na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przewidziany jest cykl wystaw ilustrujących wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości, pakiet edukacyjny „Plecak sztubaka – pokolenie Niepodległej”, plansze edukacyjne prezentujące sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu, strona www.dlaniepodleglej.pl, zawierająca materiały merytoryczne, konkursy wiedzy dla uczniów. Mobilna wystawa „W drodze do niepodległości” koordynowana jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Do końca 2018 r. będzie ją można zobaczyć jeszcze w około 200 szkołach. W tym gronie znalazły się trzy szkoły prowadzone przez powiat żyrardowski.

Wystawę w żyrardowskim Włókienniku można oglądać od 1 do 5 października.

 • Włókiennik dla Niepodległej

Gala XX-lecia

W dniu 28 września, w budynku Resursy w Żyrardowie odbyła się uroczysta gala związana z jubileuszem dwudziestolecia Powiatu Żyrardowskiego. Uroczystość ta była główną imprezą w ramach jubileuszu, nawiązującą jednocześnie do obchodów dwudziestej rocznicy wyborów, które otworzyły drogę do pluralizmu i demokratyzacji życia oraz setnej rocznicy odzyskania Przez Polskę Niepodległości.   O ile sam jubileusz był podsumowaniem minionych dwóch dekad samorządu powiatowego, to ideą uroczystości było przypomnienie osób, które swoją postawą i pracą przyczyniły się do powstania i rozwoju Powiatu. Wzięli w niej udział radni Powiatu Żyrardowskiego wszystkich kadencji, dyrektorzy podległych Powiatowi placówek i wydziałów merytorycznych Starostwa, przedstawiciele samorządów gmin z terenu powiatu żyrardowskiego. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował radny Sejmiku i Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Mirosław Adam Orliński. Na uroczystość przybył także Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz.

 Galę rozpoczęli Bożena Liszewska i Adam Lemiesz, którzy po krótkim wprowadzeniu powitali gości, a następnie oddali głos Staroście Wojciechowi Szustakiewiczowi.

 Starosta przedstawił okolicznościowy referat, w którym przypomniał historię związaną z budowaniem wspólnoty powiatowej, przypomniał fakty i osoby mające największy wpływ na losy Powiatu. Tłem dla referatu była prezentacja multimedialna oraz film przedstawiający jedną z największych inwestycji realizowanych w ostatnim czasie przez Powiat Żyrardowski – Halę Sportową przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie.

Kolejnym punktem w programie było wręczenie okolicznościowych medali osobom, które swą pracą, współdziałaniem czy też postawą przyczyniły się do budowania potencjału powiatu.

Po wręczeniu medali wielu z zaproszonych gości składało gospodarzom gratulacje i podziękowania za zaproszenie. Jako pierwszy, w imieniu Zarządu Związku Powiatów Polskich, który podjął uchwałę o przyznaniu Honorowej Statuetki Staroście Wojciechowi Szustakiewiczowie oraz o wyróżnieniu o tytułem "Samorządowiec 20-lecia", uczynił to Dyrektor Biura ZPP Rudolf Borusiewicz.  Kolejne wyróżnienia to przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego medale Pro Mazovia. Medal Pamiątkowy "Pro Masovia" jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym osobom i organizacjom które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Wyróżnienia Pro Mazovia otrzymali – Przewodniczący Rady Powiatu Daniel Suchecki, Starosta Wojciech Szustakiewicz i Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przekazał także dyplomy uznania osobom związanym z Powiatem Żyrardowskim od samego początku jego istnienia. Otrzymali je – radni: Danuta Skibińska, Sławomir Myszkowski i Wojciech Szustakiewicz, a także dziewięcioro pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. W imieniu samorządów powiatu żyrardowskiego życzenia składali między innymi przedstawiciele: Miasta Żyrardowa – Z-ca Prezydenta Lucjan Chrzanowski i Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Marcin Rosiński,  Miasta i Gminy Mszczonów – Przewodniczący Rady Łukasz Koperski i Skarbnik Gminy Jadwiga Barbulant, Gminy Wiskitki – p.o. Wójta Gminy Łukasz Choiński.  

W części artystycznej gali wystąpiła śpiewająca Rodzina Kaczmarków. Artyści rozpoznawalni szczególnie dzięki młodemu pokoleniu – Adamowi i Wojtkowi, którzy przed dwoma laty wystąpili w telewizyjnym programie „Mam talent”. Swym niezwykłym wykonaniem piosenek: „Delillah” – Adam i „Can’t help falling in loe” – Wojtek, urzekli jury i zgromadzoną publiczność. Rodzina Kaczmarków to także rodzice chłopców – Iwona i Piotr. Kaczmarkowie koncertowali na wielu scenach, goszcząc między innymi w Chicago, Budapeszcie, Wilnie. W Żyrardowie wystąpili z repertuarem popularnych pieśni operetkowych, ale też popularnych standardów muzyki pop. Kaczmarkowie zakończyli swój koncert najpiękniejszymi pieśniami neapolitańskimi.

Po zakończeniu części artystycznej organizatorzy zaprosili gości na jubileuszowy tort oraz okolicznościowy bankiet.

Gali towarzyszyła wystawa „20 lat współpracy Województwa Mazowieckiego i Powiatu Żyrardowskiego” a wszyscy jej uczestnicy otrzymali od organizatorów pakiet promocyjny, który zawierał m.in. interesująca pozycję książkową p.t. „Przewodnik po Powiecie Żyrardowskim” w ciekawy sposób opisujący wczoraj i dziś Ziemi Żyrardowskiej.

 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia
 • Gala XX-lecia

IX Powiatowy Piknik Energetyczny

W sobotę 15 września odbył się w Żyrardowie IX Piknik Ekologiczny Powiatu Żyrardowskiego. Tą wystawienniczo-edukacyjną imprezę zorganizował Powiat Żyrardowski we współpracy z samorządem Województwa Mazowieckiego i z Zarządem spółki „Stara Przędzalnia”, która była gospodarzem tej edycji Pikniku. Zabytkowy kompleks budynków „Starej Przędzalni” i okalające go ciągi komunikacyjne wpisywały się doskonale  w klimat Pikniku.

Na terenie imprezy zgromadziliśmy wystawców, którzy w swej ofercie mają tradycyjne jadło, prezentują zapomniane lub ginące zawody. Mając na uwadze rosnące zainteresowanie tradycyjną kuchnią postanowiliśmy promować funkcjonujące gospodarstwa rolne i małe rodzinne przetwórnie wytwarzające żywność zgodnie z recepturą naszych babć, a także zachęcać i wspierać planujących podejmowanie takiej produkcji.

Oficjalnego otwarcia dokonał w sobotę Starosta Wojciech Szustakiewicz., Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski oraz właściciel spółki Stara Przędzalnia Piotr Błażejewski. Podczas Pikniku nastąpiło też podpisanie Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji. W tym roku dobrowolne zobowiązania ekologiczne zadeklarowali Państwo Wioleta i Dariusz Marcinowscy, którzy prowadzą gospodarstwo w Radziwiłłowie w gminie Puszcza Mariańska. Inicjatorem i koordynatorem idei wdrażania dobrowolnych zobowiązań ekologicznych jest Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji (SPRCP). Sygnatariusze tej deklaracji są wpisywani do rejestru UNEP w Paryżu. Państwo Marcinowscy prowadzą hodowlę kur zielononóżek kuropatwianych, kapłonów i pulard. Z jaj zielononóżek kuropatwianych produkują makaron radziwiłłowski 20-jajeczny, który jest wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych. Wioletta i Dariusz Marcinowscy są laureatami wielu konkursów w tym „Perły 2010" za makaron radziwiłłowski oraz „Perły 2011" za rosół dworski mazowiecki w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów"

Wśród wystawców byli wytwórcy naturalnej i tradycyjnej żywności, którzy właśnie tradycję i historię przedkładają ponad biznes, wśród nich „Zagroda Ziołowa Ewy i Jurka” z Wycinki Dolnej, gospodarstwo Aleksandry Mariusza Siwińskich produkujących soki i wina z porzeczki czarnej, „Spiżarnia pod lasem” Aleksandry Śleszyńskiej, „Grupa Gyllow”, która wystawiła swe produkty wytwarzane według tradycji olenderskiej - powidła z buraków cukrowych i miody. Prezentacje kuchni tradycyjnej zaprezentowały także szkoły Powiatu Żyrardowskiego, a najbogatszą ofertę kulinarną przygotował Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie. Oryginalny pokaz kuchni zaprezentowali członkowie zespołu Urzeczeni z Góry Kalwarii, którzy serwowali tradycyjną potrawę zwaną sytochą.

Wśród wystawców prowadzących warsztaty byli: wikliniarz – 92-letni Jan Kordalewski, stolarz z „Warsztatu Olender” Jarosław Kaczan, garncarz Andrzej Kłosek, rzeźbiarz Wojciech Szuliński, malujący na drewnie Wojciech Symołon. Ciekawą ekspozycję przygotował Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oddz. terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, gdzie oprócz wystaw atrakcją były konkursy przyrodnicze dla dzieci. Edukacyjny charakter miały także wystawy pozostałych szkół Powiatu Żyrardowskiego - Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie, Zespołu Szkół w Wiskitkach i Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej.

Wszystkim tym wystawom towarzyszyły występy ludowych zespołów muzycznych i kapel. Na piknikowej scenie jako pierwszy pojawił się zespół „Krwawe róże” prezentujący folklor warszawski, kolejną była „Kapela Niwińskich”, której muzycy kultywują folklor Ziemi Radomskiej i Rzeszowskiej. Po Kapeli Niwińskich na deskach piknikowej hali pojawiły się zespoły Urzeczeni i Kalwarki z Domu Kultury w Górze Kalwarii. Artyści raczyli uczestników śpiewem, a także pokazami tańców, w tym popularnego na Powiślu szota. Po występie tych zespołów na scenie pojawiła się ostatnia kapela – „Chłopcy z Nowoszyszek” która swym żywiołowym, suwalskim repertuarem, a przede wszystkim brzmieniem rzadkich dziś cymbałów, przyciągnęła na deski wielu uczestników zabawy.  

Na zakończenie imprezy pojawiła żyrardowska formacja taneczna EspaniOLA, prezentująca rytmy hiszpańskie i latynoamerykańskie. Zespół pod kierunkiem Aleksandry Długosz Bidzińskiej zaprezentował wspaniały pokaz gorących tańców iberyjskich.

W podsumowaniu tej cennej dla kultywowania tradycji imprezy, organizatorzy, wystawcy i obserwatorzy wysnuli refleksję, że klimat Starej Przędzalni doskonale komponuje się z charakterem imprezy, że w tym miejscu impreza powinna być kontynuowana. Bogaty program artystyczny możliwy był do zrealizowania dzięki finansowemu wsparciu samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach porozumienia o współorganizację wydarzenia społeczno-kulturalnego pod nazwą „Obchody jubileuszu 20-lecia samorządu powiatowego i wojewódzkiego – Ekotradycja – Piknik ekologiczny Żyrardów 2018”

 

 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny
 • IX Powiatowy Piknik Energetyczny

XL Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 17 września 2018 roku, w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbyła się XL Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący  Daniel Suchecki. W porządku obrad, który członkowie Rady przyjęli bez uwag, znalazły się – część uchwałodawcza i część sprawozdawcza.

Na początku radni rozpoczęli procedowanie nad zmianami w budżecie Powiatu na 2018 rok. W punkcie porządku dotyczącym wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2018 proponowane zmiany przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Wprowadzenie zmian wynikało ze zmian uchwały budżetowej, zatwierdzanych uchwałami Zarządu Powiatu z 7 i 27 sierpnia 2018 r. oraz Rady Powiatu z 17 września br. Radni przyjmując powyższe uchwały zwiększyli łącznie dochody i wydatki budżetu Powiatu o kwotę 1.438.352,06 zł. Wpływ na zmianę miało między innymi zwiększenie dochodów bieżących  o kwotę 1.325.191,59 zł, wynikające ze zwiększenia dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dochodów własnych m.in. udziały w PIT.

Skarbnik Edyta Fedorowicz przedstawiła także propozycje Zarządu Powiatu dotyczące zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, polegające na zwiększeniu dochodów wskazanych w uchwale dotyczącej WPF  oraz przesunięć między działami budżetu. Po jej przyjęciu plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok wynosi odpowiednio: 78.046.731,75 zł i 82.985.805,31 zł.  Uchwały wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie, po przedstawieniu pozytywnych opinii komisji Rady, radni przyjęli jednomyślnie.

Po przyjęciu uchwał budżetowych Pani Skarbnik przedstawiła także sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku.

W kolejnym punkcie obrad Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Karwat przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2018 roku. W związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym uległa zwiększeniu pula środków PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2018 r., do kwoty 663 840,00 zł.,  a także wysokość środków PFRON z przeznaczeniem na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej do kwoty 644 502,00. Uchwała w sprawie zmian wysokości środków PFRON została przyjęta także jednogłośnie.

Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żyrardowskiego przedstawił Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki Adam Lemiesz. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a Powiatem Żyrardowskim o usunięcie kolizji polegającej na zmianie lokalizacji urządzeń sieci elektroenergetycznej na nieruchomości położonej w Mszczonowie, na której Powiat Żyrardowski realizuje inwestycję polegającą na budowie urządzeń rekreacyjno-sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego zobowiązany był do ustanowienia służebności w obrębie położonego nowego kabla. Do ustanowienia służebności przesyłu wymagana jest zgoda Rady Powiatu. Dopiero po podjęciu uchwały możliwe jest ustanowienie służebności i wprowadzenie zmian w zapisach Księgi Wieczystej. Radni przyjęli uchwałę bez uwag.

Projekt ostatniej uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej i jej składu osobowego przedstawił Sekretarz Powiatu Sebastian Litewnicki. Zadaniem Komisji jest opracowanie zmian Statutu Powiatu Żyrardowskiego, w szczególności dostosowujących jego zapisy do wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Po części uchwałodawczej sesji pojawił się wątek sprawozdawczy – sprawozdanie o stanie sanitarno-weterynaryjnym w powiecie żyrardowskim przedstawił reprezentujący Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie Lekarz Weterynarii Stanisław Tęsiorowski. Obszerne sprawozdanie radni otrzymali w materiałach sesyjnych, natomiast Pan Inspektor skupił się w swym wystąpieniu na najbardziej istotnych kwestiach bezpieczeństwa weterynaryjnego w naszym powiecie. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żyrardowie utrzymuje status powiatu urzędowo wolnego od enzootycznej białaczki bydła oraz tbc u bydła, brucelozy bydła, brucelozy kóz i owiec, gorączki Q u bydła, owiec i kóz, IBR-IPV bydła, BTV-choroby niebieskiego języka u bydła i owiec, wścieklizny lisów, wścieklizny innych gatunków zwierząt, choroby Aujeszkyego świń, pryszczycy bydła i świń, choroby pęcherzykowej świń, pomoru świń u świń i dzików, bąblownicy świń i włośnicy w badaniach poubojowych, salmonellozy w stadach drobiu, nie stwierdzono też żadnego przypadku seropozytywnego choroby Aujeszkyego. W ocenie lekarza, mimo dobrego stanu ochrony weterynaryjnej w naszym powiecie, wiele zagrożeń związanych jest ze zwiększającą się ilością w kraju ognisk afrykańskiego pomoru świń. Sprzyja temu wzmożony ruch komunikacyjny, ale przede wszystkim nadmierna populacja dzików. Zapewnił jednak, że służby weterynaryjne dokładają starań, aby przeciwdziałać roznoszeniu i systematycznie ograniczana jest populacja dzików Polsce.

Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii było ostatnim merytorycznym punktem porządku obrad. Przewodniczący obradom Daniel Suchecki zwrócił się na koniec do uczestniczących w obradach o uczczenie chwilą ciszy ofiar agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku.

 • XL Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XL Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XL Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XL Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XL Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XL Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XL Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XL Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XL Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie
 • XL Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

Końcowe wyniki Matur 2018 w szkołach Powiatu Żyrardowskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała 3 lipca wyniki tegorocznych matur. W całej Polsce zdało 79,7 proc. uczniów liceów i techników. Matury nie zdało 5,5 proc. uczniów, a 14,8 proc. ma prawo do poprawki w sierpniu - czyli nie zdali tylko jednego egzaminu.  Znamy już wyniki Matur 2018 po sesji sierpniowej (tzw. poprawkowej). Liczby mówią same za siebie. Zdecydowana większość uczniów, którym podwinęła się noga podczas wiosennych egzaminów, wzięła się solidnie do pracy i zwieńczyła egzamin maturalny sukcesem pod koniec wakacji. Wszystkim abiturientom gratulujemy. 

W nawiasach liczba uczniów, którzy podeszli do egzaminu dojrzałości. Dalej procent uczniów, którzy zdali. W drugim nawiasie całkowita liczba uczniów, którzy nie zdali egzaminu.

Jak wygląda sytuacja w powiecie żyrardowskim? Tak wyglądają wyniki matur sesji majowej.

LO im. S. Żeromskiego – (180) – 97% / sierpień 99,4% (1 osoba nie zdała)

LO SMS - (10) - 70% / sierpień 70% (3 osoby nie zdały)

Zespół Szkół w Mszczonowie (technikum) - (31) – 67,7% / 80,65% (6 osób nie zdało)

LO w Puszczy Mariańskiej - (42) – 86% / sierpień 92,86% (3 osoby nie zdały)

LO w Mszczonowie - (33) – 90,0% / sierpień 93,94% (2 osoby nie zdały)

ZS nr 3 w Wiskitkach (technikum) - (39) - 45% / 64,10% (14 osób nie zdało)

ZS nr 3 w Wiskitkach (liceum) - (17) – 58,8% / sierpień 70,59% (5 osób nie zdało)

ZS nr 2 w Żyrardowie (technikum) - (21) - 57% / sierpień 71,43% (6 osób nie zdało)

ZS nr 1 w Żyrardowie (technikum) - (18) - 66,7% / 72,22% (5 osób nie zdało)

Razem w tym roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 391 uczniów. Pomyślnie egzamin zdało 346 uczniów, co daje wynik dla powiatu żyrardowskiego 88,49%. Mimo sesji poprawkowej matury nie zdało 45 uczniów.

 • Matura 2018

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki