Treść strony

Technikum z Wiskitek z patronatem Radia Fama

25 lutego 2019 roku Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Wiskitkach Joanna Wiśniewska oraz Redaktor Naczelny Radia FAMA Barbara Chlewicka - podpisały list intencyjny.  Na mocy tego dokumentu uczniowie Technikum Informatycznego będą odbywali praktyki w Radiu FAMA. 

Podczas uroczystości obecny był Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Adam Lemiesz. Zwieńczeniem tego wydarzenia było wysłuchanie kilku piosenek przygotowanych przez trio - grającego na gitarze Jacka Chmielewskiego, Dorotę Plutę z klasy pierwszej Technikum Informatycznego oraz Zuzię Gołębiewską z klasy trzeciej Technikum Hotelarskiego.

Dla każdej ze stron umowy patronackiej jest to ważne wydarzenie, które zaowocuje nowymi doświadczeniami a młodzież otrzyma dodatkową ofertę rozwoju zawodowego.   

 • Technikum z Wiskitek z patronatem Radia Fama
 • Technikum z Wiskitek z patronatem Radia Fama

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mszczonowie

Ustawa sejmowa z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych"  wprowadziła do naszego kalendarza jakże ważne święto, wspominające bohaterskich obrońców narodowej sprawy – żołnierzy, którzy w obronie suwerennego bytu państwa i urzeczywistnienia dążeń niepodległościowych, z bronią w ręku przeciwstawili się obcej agresji i narzuconemu Polsce siłą ustrojowi. Inicjatorem ustanowienia święta był Prezydent RP, śp Lech Kaczyński, który 1 marca 2010 roku wniósł do Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  Wybór tej daty w kalendarzu ma ścisły związek z wydarzeniami sprzed lat, bowiem 1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie po długoletnim i wyjątkowo brutalnym śledztwie zamordowano przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia ,,Wolność i Niezawisłość’’, ostatniej ogólnopolskiej organizacji kontynuującej tradycje Armii Krajowej. Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest wyrazem szacunku dla żołnierzy drugiej konspiracji za niezłomną postawę patriotyczną, za ogromne umiłowanie Ojczyzny. Dziś naszą powinnością jest pamięć, szacunek i dbanie o Ich dobre imię. Mając tę powinność na względzie nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Mszczonowie postanowili uczcić pamięć naszych bohaterów. Dyrektor Dorota Powązka wraz nauczycielami historii zapraszają na uroczystą akademię  i wystawę poświęconą pamięci Żołnierzy Wyklętych, która odbędzie się w dniu 01.03.2019r. (piątek) o godzinie 12:30 w Zespole Szkół w Mszczonowie.

 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mszczonowie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mszczonowie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mszczonowie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mszczonowie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mszczonowie
 • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Mszczonowie

Zmarł Biskup Alojzy Orszulik

21 lutego w wieku 90 lat zmarł pierwszy Biskup Łowicki, Alojzy Orszulik. 

Ksiądz Alojzy Orszulik urodził się 21 czerwca 1928 roku w Baranowicach na Śląsku. W 1948 roku wstąpił do zgromadzenia Księży Pallotynów, kształcąc się najpierw w Chełmie, a następnie odbywając nowicjat w Ołtarzewie. Od 1962 roku pracował w sekretariacie Episkopatu Polski, będąc m.in. kierownikiem Biura Prasowego. Z nominacji papieża Pawła VI w latach 1974-1994 był konsultorem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Od roku 1980 był członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL. Do jego zadań należało m.in. organizowanie pielgrzymek papieskich do Polski. Od 1987 roku uczestniczył w pracach Komisji Mieszanej Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski ds. nawiązania stosunków dyplomatycznych między Watykanem i Polską. Brał również udział w rozmowach w Magdalence i w obradach Okrągłego Stołu.

Ks. Alojzy Orszulik otrzymał sakrę biskupią 8 grudnia 1989 roku. Od tego momentu był biskupem pomocniczym Diecezji Siedleckiej. W ramach tworzenia nowego podziału terytorialnego Kościoła w Polsce Papież Jan Paweł II 25 marca 1992 roku powierzył Biskupowi Alojzemu Orszulikowi opiekę nad nowo utworzoną Diecezją Łowicką, w skład której wchodzi m.in. znaczna część Powiatu Żyrardowskiego. Ordynariusz w pierwszych latach swej posługi na rzecz Kościoła Łowickiego zainicjował wiele dzieł niezbędnych do funkcjonowania Diecezji. Utworzył Wyższe Seminarium Duchowne, Kolegium Katechetyczne w Łowiczu, Radio Victoria, a także diecezjalną Caritas. 22 maja 2004 roku odszedł na emeryturę.

Działalność Biskupa Orszulika została doceniona nie tylko przez lokalną społeczność. Ks. Biskup otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Łowicza oraz Łęczycy, był także honorowym członkiem Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 4 listopada 2010 roku z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał Order Orła Białego.

Pogrzeb ks. bp. Alojzego Orszulika odbędzie się 1 marca 2019 roku w Łowiczu.

Władze Powiatu Żyrardowskiego z ogromnym smutkiem żegnają Księdza Biskupa Alojzego Orszulika – wielkiego duszpasterza i człowieka niezwykłej osobowości. Dzieła, jakie po sobie zostawił, na trwałe wpiszą się w historię Polski, Diecezji Łowickiej, a także Powiatu Żyrardowskiego.

 • Zmarl_Biskup_Alojzy_Orszulik

II Akademickie Targi Edukacyjne

W dniu 21 lutego, w Hali Sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie odbyły II Akademickie Targi Edukacyjne.  Wydarzenie adresowane głównie do młodych ludzi, którzy w tym roku staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, zgromadziło w sumie ponad 500 uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żyrardowskiego.

Druga edycja żyrardowskich targów przyciągnęła dwunastu wystawców, a wśród nich były: Społeczna Akademia Nauk z Łodzi, Uniwersytet Przyrodniczy z Poznania, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z Warszawy,  Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna z Łodzi, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia z Warszawy, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu z Łodzi, Studium Pracowników Medycznych i Społecznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ze Skierniewic, Uniwersytet Przyrodniczy Poznań, Uczelnia Łazarskiego Warszawa, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej z Warszawy. Punktualnie o 11.30 Targi otworzył Wicestarosta Krzysztof Dziwisz. Podkreślił, że Powiat zmienia szkoły, modernizuje kierunki nauczania, tworzy nowoczesną przestrzeń edukacji, a wszystko po to, by młodzież rozwijała się i dobrze pokierowała swoimi karierami naukowymi i zawodowymi. Dzisiejsze targi mają być wesprzeć Was w ważnym wyborze dalszej drogi edukacji – powiedział do uczniów Wicestarosta.

Sami uczniowie byli zainteresowani prezentacjami przygotowanymi przez wystawców. Materiały informacyjne szybko znikały ze stoisk, a przy niektórych ustawiały się długie kolejki. Przedstawiciele szkół wyższych są bardzo zadowoleni z żyrardowskich targów. Nie spodziewali się takiej frekwencji i takiego zainteresowania. To duża zasługa dyrekcji i pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – podsumował Mariusz Glinkowski, inicjator Akademickich Targów Edukacyjnych oraz dyrektor Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli i Sieradzu.

Nad całością czuwali - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie Barbara Gruchal, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego Adam Lemiesz  i Kierownik Hali Michał Ochnicki.

 • II Akademickie Targi Edukacyjne
 • II Akademickie Targi Edukacyjne
 • II Akademickie Targi Edukacyjne
 • II Akademickie Targi Edukacyjne
 • II Akademickie Targi Edukacyjne
 • II Akademickie Targi Edukacyjne
 • II Akademickie Targi Edukacyjne
 • II Akademickie Targi Edukacyjne
 • II Akademickie Targi Edukacyjne
 • II Akademickie Targi Edukacyjne
 • II Akademickie Targi Edukacyjne
 • II Akademickie Targi Edukacyjne
 • II Akademickie Targi Edukacyjne
 • II Akademickie Targi Edukacyjne
 • II Akademickie Targi Edukacyjne
 • II Akademickie Targi Edukacyjne

„Życie Żyrardowa” i "Radio „Victoria” patronują „Elektrykowi”

W dniu  19 lutego w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie odbyło się podpisanie listów intencyjnych pomiędzy redakcjami tygodnika „Życie Żyrardowa” i  „Radia Victoria”  a Zespołem Szkół Nr  1. Listy intencyjne otwierają drogę do szerokiej współpracy funkcjonującego od września 2018 roku w ZS Nr 1  Technikum Fotografii i Multimediów z redakcjami wymienionych mediów. Rolę gospodarza spotkania pełniła Dyrektor ZS Nr 1 Barbara Gruchal, która powitała obecnych, opisała nowy kierunek nauczania, przedstawiła kadrę i przybliżyła ideę podejmowanej z redakcjami współpracy.

 O swoich oczekiwaniach i nadziejach na wykształconą kadrę dziennikarską mówili szefowie wymienionych mediów, którzy wspólnie z Panią Dyrektor podpisali listy intencyjne. Jako pierwszy zwrócił się do obecnych Dyrektor "Radia Victoria" ks. Piotr Krzyszkowski. Jako absolwent tej szkoły przywołał młodzieńcze wspomnienia - studniówkę, maturę, skierował też do młodzieży istotne przesłanie. W dobie tzw. postprawdy media główny nacisk kładą na emocje zapominając o prawdzie, dlatego podstawowym i najważniejszym obowiązkiem dziennikarza jest przekazywanie prawdy.

O swoim tygodniku wiele też powiedział Redaktor Naczelny "Życia Żyrardowa" Tadeusz Sułek. Gazeta posiadająca 68-letnią historię mocno wrosła w tą społeczność i jest postrzegana jako rzetelne medium, niosące dobre i złe nowiny, zawsze jednak kierujące się obiektywizmem.

  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego: Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński, Wicestarosta Krzysztof Dziwisz, Radny Krzysztof Rdest,  Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Ryszard Mirgos i Dyrektor Wydziału Oświaty Adam Lemiesz. Byli także obecni dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i młodzież.

 • „Życie Żyrardowa” i "Radio „Victoria” patronują „Elektrykowi”
 • „Życie Żyrardowa” i "Radio „Victoria” patronują „Elektrykowi”
 • „Życie Żyrardowa” i "Radio „Victoria” patronują „Elektrykowi”
 • „Życie Żyrardowa” i "Radio „Victoria” patronują „Elektrykowi”
 • „Życie Żyrardowa” i "Radio „Victoria” patronują „Elektrykowi”
 • „Życie Żyrardowa” i "Radio „Victoria” patronują „Elektrykowi”
 • „Życie Żyrardowa” i "Radio „Victoria” patronują „Elektrykowi”
 • „Życie Żyrardowa” i "Radio „Victoria” patronują „Elektrykowi”
 • „Życie Żyrardowa” i "Radio „Victoria” patronują „Elektrykowi”
 • „Życie Żyrardowa” i "Radio „Victoria” patronują „Elektrykowi”
 • „Życie Żyrardowa” i "Radio „Victoria” patronują „Elektrykowi”
 • „Życie Żyrardowa” i "Radio „Victoria” patronują „Elektrykowi”

Oddaj krew z Elektrykiem

Zapraszamy na kolejną akcje Honorowego oddawania krwi, która odbędzie się 20 lutego (środa) w godzinach od 9.00 do 13:00. Akcja jest otwarta, dla wszystkich chętnych.

 • Oddaj krew z Elektrykiem

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej na spotkanie dotyczące współpracy w ramach Powiatowego Forum Pomocy Społecznej. Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej PCPR w Żyrardowie, ul. 1 Maja 60 w godz. 15.00 - 17.00. Celem spotkania jest przedstawienie możliwości współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami pomocy społecznej z terenu powiatu żyrardowskiego.

Program spotkania:

 1. Powitanie uczestników
 2. Pierwszy krok do współpracy: diagnoza lokalnego środowiska. - w 2018 r. PCPR we współpracy z innymi podmiotami przeprowadził diagnozę sytuacji dotyczącej instytucji pomocy społecznej. Aktualnie w procesie diagnozowania chcemy skupić się nad środowiskiem lokalnym. Dzięki wypracowaniu diagnozy we współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie ona kompletna, adekwatna i efektywnie zrealizowana. Podczas spotkania chcielibyśmy poznać pomysły i oczekiwania podmiotów pozarządowych oraz przedstawić nasze propozycje wspólnych działań.
 3. Budowanie partnerstw projektowych - podczas spotkania przedstawione zostaną założenia konkursów dla organizacji pozarządowych przewidzianych do ogłoszenia w 2019 r. przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz propozycje współpracy w konkretnych obszarach z instytucjami pomocy społecznej z powiatu żyrardowskiego.

 

Prosimy o przesłanie potwierdzenie udziału w spotkaniu mailem na adres:

jakub.kaminski@pcpr-zyrardow.pl

 

Starostwo Powiatowe ogłasza nabór

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Budownictwa.

 1. Zatrudnienie: - zawarcie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat
 2. Wymagania niezbędne - o zatrudnienie na ww. stanowisku może ubiegać się osoba, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej bądź innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych uprawnia do zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa lub pokrewne, bądź średnie w zakresie budownictwa wraz z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w administracji,
 6. zna przepisy ustawy Prawo budowlane i przepisy wykonawcze oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 7. biegle obsługuje komputer.
 1. Wymagania pożądane:
 1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 2. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa,
 3. umiejętność organizowania własnej pracy, umiejętność pracy w zespole,
 4. kultura osobista, życzliwość w kontaktach interpersonalnych.

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie dla Powiatu Żyrardowskiego zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wynikających z ustawy Prawo budowlane, będących we właściwości Starosty,
 2. prowadzenie analiz i przygotowywanie opinii z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
 3. współdziałanie z organami nadzoru budowlanego i innymi organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz innymi wydziałam Starostwa,
 4. współudział przy prowadzeniu rejestrów wniosków, prowadzenie rejestru decyzji oraz dzienników na budowę dla prowadzonych spraw,
 5. sporządzanie informacji statystycznych dotyczących stanowiska pracy,
 6. udostępnianie informacji publicznej.
 1. Wynagrodzenie: wynagrodzenie na stanowisku Podinspektora, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 936) oraz obowiązującym Regulaminem Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wynosi maksymalnie 3.100 złotych brutto. Do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek za wysługę lat.
 2. Warunki pracy: praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - posiada windę i inne udogodnienia. Wydział Rozwoju i Budownictwa znajduje się na I piętrze budynku. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4h dziennie, obsługą interesantów i w razie potrzeby przemieszczaniem się w terenie.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. ewentualne inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 10. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej.

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, pok. 205 (II piętro) osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) w zamkniętej kopercie opisanej numerem telefonu kontaktowego osoby składającej ofertę, z adnotacją: „nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju i Budownictwa”.

 

                 Termin składania ofert upływa z dniem 25 lutego 2019 roku o godz. 13.00

 

Postępowanie naboru obejmuje analizę złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-zyrardowski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Uwaga: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia  kandydata  na  stanowisko  urzędnicze.

Niniejszym informuje się, że w m-cu poprzedzającym upublicznienie powyższego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie był wyższy niż 6%.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie (96-300), ul. Limanowskiego 45.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit.a w/w rozporządzenia, czyli na podstawie Twojej dobrowolnej zgody oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po zakończonej rekrutacji dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4.  Masz prawo do:

a.   żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b.   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

c.   przenoszenia swoich danych osobowych,

d.   cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie,

e.   wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, jednakże niepodanie ich uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: adres
  email: iod@powiat-zyrardowski.pl
 3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 4. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 5. Odbiorcami danych będą tylko podmioty uprawnione zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z art. 15 ustawą o pracownikach samorządowych informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej oraz opublikowana w Biuletynie Informacyjnym.
 

 

II Akademickie Targi Edukacyjne w Żyrardowie

Po zeszłorocznym powodzeniu imprezy Powiat Żyrardowski wspólnie ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi zaprasza tegorocznych maturzystów na II Akademickie Targi Edukacyjne. Wydarzenie to znane jest już w min. w Łodzi, Sieradzu i Skierniewicach. Wydarzenie adresowane jest głównie do młodych ludzi, którzy w tym roku staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej. Organizatorzy zapraszają także rodziców i nauczycieli. Targi to swoista giełda edukacji, podczas której ofertę zaprezentują uczelnie publiczne i niepubliczne oraz instytucje pośredniczące w doradztwie szkolnym i zawodowym. Oferty edukacyjne zaprezentuje dwadzieścia uczelni wyższych z całej Polski.

W tym roku odbędzie się w Polsce 17 Akademickich Targów Edukacyjnych. Bierze w nich udział w sumie ponad 30 uczelni wyższych, a ofertę edukacyjną pozna 10 tysięcy młodych osób. Dzięki tej inicjatywie dajemy młodemu człowiekowi szansę do zapoznania się z ofertami placówek edukacyjnych różnych poziomów, rozwiania ewentualnych wątpliwości, co do wybranego kierunku, a nawet znalezienia pomysłu na swoją przyszłość – mówi Mariusz Glinkowski, inicjator Akademickich Targów Edukacyjnych oraz dyrektor Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli i Sieradzu. Podczas Targów chcemy przede wszystkim wesprzeć naszych uczniów w ważnym wyborze dalszej drogi edukacji. To czas naprawdę ważnych decyzji – stwierdza Adam Lemiesz, Dyrektor  Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego 

Akademickie Targi Edukacyjne w Żyrardowie odbędą się 21 lutego 2019 roku w hali sportowej ZSP nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w godzinach od 11.00 do 13.30. Wydarzenie objęła patronatem Beata Sznajder Starosta Żyrardowski. 

Uczelnie lub inne instytucje chcące dołączyć do wydarzenia mogą się kontaktować pod nr tel. 690 268 622 lub mailowo: akademickietargi@gmail.com

 • II Akademickie Targi Edukacyjne w Żyrardowie

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

W roku szkolnym 2019/2020 staniemy przed kolejnym ważnym etapem wdrażania systemowej reformy oświaty. Czeka nas tzw. „podwójny nabór”. Od tego bowiem roku w szkołach będą organizowane równolegle klasy pierwsze o różnych podstawach programowych. Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej (rocznik 2004) mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum (rocznik 2003) mogą ubiegać się jak dotychczas o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Oznacza to, że między tymi klasami nie ma żadnych zależności programowych, uczniowie nie uczestniczą we wspólnych zajęciach i nie są łączeni w grupy. W tej sytuacji rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów jest oddzielna. W samej rekrutacji zasadniczo nic się nie zmienia. Postępowanie rekrutacyjne do wszystkich typów szkół będzie złożone. W pierwszej kolejności pod uwagę będą brane wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego. Komisja rekrutacyjna uwzględni także oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych przedmiotów. O tym, które to będą, zdecyduje dyrektor szkoły przeprowadzającej rekrutację. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem i za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

W tym roku w powiecie żyrardowskim mury szkół podstawowych opuści 734 uczniów, gimnazjów zaś 713 uczniów. Powiat Żyrardowski jako organ prowadzący dla Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej, Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie, Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie, Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie, Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach, Zespołu Szkół w Mszczonowie oraz Miasto Żyrardów jako organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie przygotowali w sumie dla ósmoklasistów 740 miejsc (w tym 380 w liceach, 250 w technikach i 110 w szkołach branżowych I stopnia), natomiast dla gimnazjalistów 722 miejsca (362 w liceach, 250 w technikach i 110 w szkołach branżowych I stopnia). Dla nikogo zatem nie zabraknie miejsca.

Zachęcamy do wyboru naszych szkół, gwarantując, że młodzież znajdzie w nich najlepsze warunki nauki i rozwoju. Nasze samorządy każdego roku zwiększają nakłady finansowe na oświatę, inwestują w infrastrukturę i wyposażenie, dbają o doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dzięki licznym dotacjom unijnym oferujemy olbrzymie spektrum kierunków zawodowych w technikach oraz bardzo wysoki poziom kształcenia w liceach. Jesteśmy przekonani, że każdy uczeń znajdzie dla siebie adekwatną i satysfakcjonującą ścieżkę kariery naukowej i zawodowej.

Beata Sznajder Starosta Żyrardowski

Lucjan Krzysztof Chrzanowski Prezydent Żyrardowa

 • Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”, „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo” oraz „Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić jedną osobę. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy organizacji zgłaszającej;
 2. nazwy zadania, którego zgłoszenie dotyczy;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu.

 Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 18 lutego 2019 roku do godziny 14.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Ferie,...i po feriach

Nie zabrakło atrakcji również podczas drugiego tygodnia półkolonii zimowych w Młodzieżowym Domu Kultury. Basen, kręgle, warsztaty "Coś z niczego", zajęcia teatralne, pokaz "Magika-Fizyka", mini playback show, a także gry i zabawy sportowe. A na koniec ferii wyczekiwana przez wszystkich impreza karnawałowa! 

 • Ferie,...i po feriach
 • Ferie,...i po feriach
 • Ferie,...i po feriach
 • Ferie,...i po feriach
 • Ferie,...i po feriach
 • Ferie,...i po feriach
 • Ferie,...i po feriach
 • Ferie,...i po feriach
 • Ferie,...i po feriach
 • Ferie,...i po feriach
 • Ferie,...i po feriach
 • Ferie,...i po feriach
 • Ferie,...i po feriach
 • Ferie,...i po feriach
 • Ferie,...i po feriach
 • Ferie,...i po feriach

Nagrodzone w Radlinie - MAGICZNE OKIENKO- „Zwierzęta całego świata”

Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie zaprosił dzieci i młodzież do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ph. Magiczne okienko. Tematem przewodnim tej edycji były zwierzęta żyjące na całym świecie, zachwycające swoim pięknem, kolorami, kształtami i gracją ruchów. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na problem ochrony zwierząt. Konkurs przeprowadzony został w pięciu kategoriach wiekowych:5 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 16 lat oraz dzieci z niepełnosprawnością. Na konkurs wpłynęło 2700 prac. Komisja w składzie: dr hab. Franciszek Nieć- przewodniczący. mgr Jadwiga Pietrek, mgr Monika Kołodziej - Mrosek oceniając prace brała pod uwagę samodzielność  i staranność wykonania, zgodność z założeniami konkursu i kreatywność autora. Członkowie komisji przyznali nagrody i wyróżnienia.

Wśród wyróżnionych autorów prac znalazły się dwie młode plastyczki z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie:

Maja Dziadkiewicz, lat 8 – op. Bożena Liszewska

Julita Jałocha, lat  6 – op. Agnieszka Kaźmierczak

 • Nagrodzone w Radlinie - MAGICZNE OKIENKO- „Zwierzęta całego świata”
 • Nagrodzone w Radlinie - MAGICZNE OKIENKO- „Zwierzęta całego świata”
 • Nagrodzone w Radlinie - MAGICZNE OKIENKO- „Zwierzęta całego świata”
 • Nagrodzone w Radlinie - MAGICZNE OKIENKO- „Zwierzęta całego świata”
 • Nagrodzone w Radlinie - MAGICZNE OKIENKO- „Zwierzęta całego świata”
 • Nagrodzone w Radlinie - MAGICZNE OKIENKO- „Zwierzęta całego świata”

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert

KONKURSY 2019 ROK 

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań

1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”

2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych”

3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo”

4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań(Dz. U. poz. 1300)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016

Poniżej treść uchwały i załącznik do niej

 

Zarząd odwołał konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego w dniu 6 lutego przyjął Uchwałę Nr 21/VI/19 w sprawie odwołania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych Uchwałą Nr 13/VI/19  z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz ogłoszenia otwartych konkursów ofert.

Treść uchwały w załączniku poniżej

„Aktywny i świadomy senior w świecie finansów”- szkolenie dla seniorów

W piątek, 1 lutego, w żyrardowskiej Resursie odbyło się pierwsze z serii szkoleń p.t. „Aktywny i świadomy senior w świecie finansów” zorganizowane przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

W spotkaniu wzięło udział około 80 seniorów z terenu całego powiatu. Zebranych w Resursie przywitała I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie, podinsp. Edyta Marczewska, która przedstawiła cel i założenia spotkania. W czasie szkolenia przekazano seniorom wiele przydatnych informacji, które zaprezentowane zostały w trzech panelach: bezpieczeństwo podczas korzystania z usług bankowych, bezpieczeństwo w świecie ubezpieczeń oraz pierwsza pomoc przedmedyczna. Uczestnicy szkolenia otrzymali broszury informacyjne oraz notesy, by móc zanotować najważniejsze informacje. Do rąk seniorów trafiły także elementy odblaskowe. Po zakończeniu części szkoleniowej dla uczestników zorganizowana została potańcówka, dzięki której połączone zostało pożyteczne z przyjemnym.

Organizatorzy za pomoc w przygotowaniu szkolenia dziękują panom:

- Michałowi Stefańskiemu, za prowadzenie panelu dotyczącego bezpieczeństwa w świecie ubezpieczeń,

- Krzysztofowi Kokoszy, za prowadzenie panelu dotyczącego pierwszej pomocy przedmedycznej,

- Michałowi Wojciechowskiemu, za oprawę muzyczną podczas wieczorku tanecznego.

Kolejne szkolenie już wkrótce!

 • szkolenie dla seniorów
 • szkolenie dla seniorów
 • szkolenie dla seniorów
 • szkolenie dla seniorów

Zimowe ferie

Jak co roku, w ferie zimowe trwają dwutygodniowe półkolonie dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Dla podopiecznych przygotowano różne ciekawe atrakcje: wycieczka do Warszawy do Sali Zabaw "Eldorado" i Cinema City na film edukacyjny "Dzika Afryka". Dzieci korzystają również z wielu innych atrakcji, takich jak: gry planszowe i zabawy w placówce, wyjście na basen i kręgle, zwiedzanie żyrardowskiej "Resursy", konkurs z wiedzy o Żyrardowie, konkursy plastyczne i sportowe. W ramach zajęć profilaktycznych placówkę odwiedził funkcjonariusz ze Straży Miejskiej i poprowadził ciekawe zajęcia oraz quiz o bezpieczeństwie.

 • Zimowe ferie
 • Zimowe ferie
 • Zimowe ferie
 • Zimowe ferie
 • Zimowe ferie
 • Zimowe ferie
 • Zimowe ferie
 • Zimowe ferie
 • Zimowe ferie
 • Zimowe ferie
 • Zimowe ferie

Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza kolejną edycję Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019” i rozpoczyna przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych.

Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu. Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej.

Podmioty mogą zgłaszać swoich kandydatów do wyróżnień w każdej z trzech kategorii konkursowych:

 • Rozwój
 • Reintegracja
 • Odpowiedzialność

Każdemu z podmiotów przysługuje prawo zgłoszenia jednej propozycji w każdej  kategorii.

Zgłoszenia do udziału w konkursie  należy składać na formularzu wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (w załączeniu). Do zgłoszenia należy dołączyć prezentację zawierającą odpowiedzi na pytania odnoszące się do kryteriów oceny jednej z w/w kategorii.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 marca 2019 r.

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na uroczystej gali podczas V Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną, które odbędą się we wrześniu br. w Warszawie. Oficjalne wręczenie wyróżnień odbędzie się w trakcie Targów Podmiotów Ekonomii Społecznej organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Informacje o sposobach zgłaszania kandydatów są dostępne na stronie internetowej http://mcps.com.pl/aktualnosci/konkurs-mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej-2019/

 • Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019”

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki