Treść strony

„Tradycje Wielkanocne”

         W dniu 3 kwietnia w Pracowni Działań Twórczych „Kolor i Forma” w Galerii Wisła, odbyło się wręczenie nagród i otwarcie wystawy w ramach XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Tradycje Wielkanocne”. Organizatorem kolejnej edycji konkursu był Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, upowszechnianie regionalnych zwyczajów wielkanocnych, a także doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

         Na konkurs wpłynęło ponad 1000 prac z całej Polski. Młodzi artyści wybierali najrozmaitsze środki przekazu - od rysunków i wyklejanek, poprzez papierowe konstrukcje, po świąteczne palmy, a nawet ciastka. Prace oceniane były w 4 kategoriach wiekowych. Jury doceniło wysoki poziom prac plastycznych wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie

W kategorii wiekowej 3 - 6 lat III nagrodę otrzymała Julia Rdest (op. Agnieszka Kaźmierczak)

W kategorii wiekowej 7 – 9 lat III nagrodę zdobyła Zuzanna Meszka (op. Bożena Liszewska)

W kat. Wiekowej 10 – 12 lat II nagrodę wymalowała Oliwia Mówińska (op. Bożena Liszewska).

Ekspozycję nagrodzonych i wyróżnionych prac można oglądać do końca kwietnia na I piętrze Galerii Wisła.

 • „Tradycje Wielkanocne”
 • „Tradycje Wielkanocne”
 • „Tradycje Wielkanocne”
 • „Tradycje Wielkanocne”
 • „Tradycje Wielkanocne”
 • „Tradycje Wielkanocne”
 • „Tradycje Wielkanocne”
 • „Tradycje Wielkanocne”

V Sesja Rady Powiatu

Na dzień 24 kwietnia 2019 roku Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zwołał V Sesję Rady Powiatu Żyrardowskiego W porządku obrad znalazł się jeden punkt, który miał charakter informacyjny. Przed wysokim gremium swe sprawozdanie przedłożyli - Szef Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie bryg. Roman Murgrabia i dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żyrardowie kapitan Jarosław Belina. Pierwszym referującym był Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie, który przedstawił podstawowe wskaźniki pożarniczej statystyki, omówił sytuację finansową i kadrową jednostki. W zestawieniach rocznych, ubiegły rok obfitował w więcej zdarzeń niż poprzedzający go 2017, jednak daleki był od rekordowego 2015-ego roku. Pan komendant akcentował też sprawność i zaangażowanie dwudziestu sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnych, które są uzupełnieniem służby zawodowej. Kwestię udziału poszczególnych zdarzeń w ogólnym ich bilansie podniósł dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Wśród 1269 zdarzeń w roku 2018 – 481 stanowiły pożary,  678 miejscowe zagrożenia, a 110 alarmów fałszywych.

W kwestii sprawozdania głos zabrał radny Piotr Krawczyk, który w podsumowaniu sprawozdania wskazał na celowość i potrzebę funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W bieżącej dyskusji jako pierwszy głos zabrał radny Wojciech Szustakiewicz, który odniósł się do odpowiedzi Zarządu w kwestii interpelacji dotyczącej polityki zarządzania Centrum Mazowsza Zachodniego. W swej wypowiedzi bronił dotychczasowego Zarządu i namawiał do kontynuowania polityki angażowania samorządów w dzieło ratowania szpitala. W odpowiedzi na zarzuty radnego Starosta Beata Sznajder zaapelowała o dobrą wolę i zrozumienie, bowiem organ prowadzący szpital czyni wszystko by poprawić jego funkcjonowanie i z pewnością nie można zarzucić mu złej woli. W obronę Zarząd wzięli w tej kwestii także radni m.in. Robert Rybicki, którzy apelowali o zrozumienie, spokój i wspieranie Zarządu Powiatu w prowadzeniu działań mających na celu poprawne funkcjonowanie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego.  

O powstaniu nowego klubu radnych poinformował w swym wystąpieniu radny Andrzej Wilk. Nowy klub „Nasz Powiat” tworzy trójka radnych – Genowefa Milczarek, Andrzej Wilk i Piotr Krawczyk. Klub „Nasz Powiat” złożył także wniosek o przyjęcie przez Radę Powiatu stanowiska upoważniającego Zarząd do podjęcia działań mających na celu wypłatę strajkującym nauczycielom pełnego wynagrodzenia za czas strajku.

Na zakończenie bieżącej dyskusji głos zabrał także mieszkaniec Żyrardowa Stanisław Wasilewski, który z aprobatą, wyrażając też wolę wielu mieszkańców powiatu, podziękował za podjęte działania naprawcze w szpitalu. Zaapelował też do uczestników obrad o wsparcie organizatorów koncertu charytatywnego „Dla Igi Chodun”

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zamknął obrady V Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego

 • V Sesja Rady Powiatu
 • V Sesja Rady Powiatu
 • V Sesja Rady Powiatu
 • 10590
 • 10591
 • 10592
 • 10593
 • 10594
 • 10596
 • 10598
 • 10599
 • 10600

Deszcz nagród dla MASKARADY

W dniu 29 marca 2019 r. Teatr MASKARADA z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie podjął kolejną próbę sprawdzenia się w konkursowej rywalizacji biorąc udział w XX Jubileuszowym Festiwalu Małych Form Teatralnych ,,EFFKA” w Piasecznie. I tym razem młodzi aktorzy zaprezentowali się doskonale. Profesjonalne  jury złożone z fachowców w dziedzinie reżyserii, kultury słowa, aktorstwa: Hanka Brulińska - aktorka teatralna i filmowa, wykładowca w szkole aktorskiej Machulskich, Grzegorz Emanuel - aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, reżyser teatralny  oraz Krzysztof Plewko-Szczerbiński - aktor teatralny, serialowy i dubbingowy, aktor Teatru Powszechnego w Warszawie, wysoko oceniając prawdziwość teatralnego języka wypowiedzi, oryginalność, reżyserię, grę aktorską wykorzystanie muzyki, ruchu scenicznego, pomysł scenografii i kostiumów oraz wartość artystyczną, postanowiło nagrodzić teatr MASKARADA przyznając mu  III miejsce.  Reżyser przedstawienia pani Ewa Szklarska otrzymała nagrodę specjalną za scenografię i kostiumy, a wyróżnienia aktorskie otrzymali za rolę matki - Emilia Ślęzak, za rolę wilka - Czesław Jakub Wisk, za rolę wiewiórki - Anastasiia Nesteruk. Młodzi aktorzy z teatru Maskarada wzięli podczas festiwalu udział nie tylko w konkursie, ale także w warsztatach. W nagrodę teatr otrzymał kamerę wideo, statuetki z wizerunkiem masek teatralnych oraz pamiątkowe dyplomy. W przedstawieniu udział wzięli: Zuzanna Leśniewicz, Czesław Jakub Wisk, Emilia Ślęzak, Oskar Siudek, Saba Dzwonek, Teodor Majchrzak, Aleks Otulak, Cezary Niewiadomski, Angelika Kaliszewska, Julia Frączkiewicz, Magdalena Siwiec, Stefania Leśniewicz, Anastasiia Nesteruk. Akompaniował Maciej Klociński. 

 • Deszcz nagród dla MASKARADY
 • Deszcz nagród dla MASKARADY
 • Deszcz nagród dla MASKARADY
 • Deszcz nagród dla MASKARADY
 • Deszcz nagród dla MASKARADY
 • Deszcz nagród dla MASKARADY
 • Deszcz nagród dla MASKARADY
 • Deszcz nagród dla MASKARADY
 • Deszcz nagród dla MASKARADY
 • Deszcz nagród dla MASKARADY
 • Deszcz nagród dla MASKARADY
 • Deszcz nagród dla MASKARADY

Informacja dla klientów

Uprzejmie informujemy,

że w dniu 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) Starostwo Powiatowe w Żyrardowie będzie czynne, do godziny 14.00 (kasa Urzędu - do godziny 13.30) oraz w dniu 19 kwietnia (piątek) do godziny 13.00 (kasa do godziny 12.15)

Za utrudnienia przepraszamy.

V Europejski Kongres Samorządu w Krakowie z udziałem Starostwa Żyrardowskiego

W dn. 8-9 kwietnia w Krakowie odbył sie poraz piąty Europejski Kongres Samorządu. Powiat Żyrardowski reprezentowany był przez Starostę Beatę Sznajder. Na kongresie, który zgromadził ok. 2000 uczestników omawiano wiele tematów i problemów z jakimi stykają się samorządy w kraju i zagranicą. Poruszano m.in. kwestie związane z gospodarką,finansami, środowiskiem, aspektami społecznymi czy innowacyjnością. Jak co roku odbyła się również  sesja plenarna. Tym razem tematem wiodącym była "Rola miasta w wielkiej polityce". Więcej informacji na stronie: https://www.forum-ekonomiczne.pl/v-europejski-kongres-samorzadow/

 • V Europejski Kongres Samorządu w Krakowie
 • V Europejski Kongres Samorządu w Krakowie
 • V Europejski Kongres Samorządu w Krakowie
 • V Europejski Kongres Samorządu w Krakowie
 • V Europejski Kongres Samorządu w Krakowie

XXI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych – Kamion 2019

W dn. 5 kwietnia odbyły się w Kamionie k. Sochaczewa XXI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej  w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Powiat Żyrardowski reprezentowali zawodnicy, którzy tydzień wcześniej zdobyli kwalifikację w zawodach międzypowiatowych. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie reprezentował Wicestarosta Krzysztof Dziwisz, który w poprzedniej kadencji jako radny powiatowy był Koordynatorem sportu. Na igrzyska z naszego powiatu zakwalifikowało się łącznie 25 zawodników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpostawowych. Już niedługo przedstawimy listę zawodników z naszego powiatu, którzy będa startować na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, które odbęda się również w Kamionie w dniu 26 kwietnia.

 • XXI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach...
 • XXI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach...
 • XXI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach...
 • XXI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach...
 • XXI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach...
 • XXI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach...
 • XXI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach...
 • XXI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegach...

NOWA DELEGATURA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

 

W 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), o godz. 9:00,

odbyła się

w Resursie konferencja prasowa z udziałem

Adama Struzika – marszałka województwa mazowieckiego,

Mirosława Adama Orlińskiego – radnego województwa mazowieckiego,

Beaty Sznajder – starosty powiatu żyrardowskiego

Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego – prezydenta Żyrardowa,

którzy podsumowali 15-letni okres członkostwa Mazowsza w Unii Europejskiej.

W trakcie spotkania omówiono także tegoroczne programy wsparcia finansowanego z budżetu województwa mazowieckiego, w tym rozwój bazy sportowej, aktywizacja sołectw czy wsparcie ogródków działkowych. W sumie na ten cel z budżetu Mazowsza przeznaczonych zostanie blisko 80 mln zł. Jednocześnie Marszałek województwa mazowieckiego poinformował zgromadzonych o utworzeniu DELEGATURY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO w Żyrardowie, która będzie w ramach Subregionu Żyrardowskiego obsługiwać powiaty grójecki, sochaczewski i żyrardowski.

 • Nowa Delegatura Urzędu Marszałkowskiego
 • Nowa Delegatura Urzędu Marszałkowskiego
 • Nowa Delegatura Urzędu Marszałkowskiego
 • Nowa Delegatura Urzędu Marszałkowskiego

MASKARADA wyróżniona na Festiwalu SPAT

Jeszcze nie tak dawno oglądaliśmy teatr MASKARADA z Młodzieżowego Domu Kultury na deskach Otwartej Resursy, a dzisiaj piszemy o sukcesie w III Sochaczewskich Spotkaniach SPAT, gdzie w ubiegłym tygodniu reprezentujący nasz powiat i miasto teatr otrzymał wyróżnienie. Przypominamy, że teatr MASKARADA od ponad 20 lat ze zmiennym składem prowadzi pani Ewa Szklarska i to ona jest reżyserem wyróżnionego przedstawienia.

W festiwalu obok teatru MASKARADA wzięli udział  wszyscy miłośnicy amatorskiego teatru, gdzie głównym celem była integracja amatorskiego ruchu teatralnego, wymiana doświadczeń i wspieranie edukacji szkolnej wykraczającej poza ramy oficjalnych programów nauczania, odkrywanie na nowo arcydzieł literatury światowej i ich nowa oryginalna adaptacja. Festiwal podnosił sprawy ważne dla młodego człowieka stwarzając dialog między widzem, a aktorem podczas dobrej i twórczej zabawy teatrem.

 • MASKARADA wyróżniona na Festiwalu SPAT
 • MASKARADA wyróżniona na Festiwalu SPAT
 • MASKARADA wyróżniona na Festiwalu SPAT
 • MASKARADA wyróżniona na Festiwalu SPAT
 • MASKARADA wyróżniona na Festiwalu SPAT

Informacja o strajku w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski

Informacja o strajku w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski – informacja dla uczniów i rodziców

Stan na 08.04.2019 r. godz. 10.00

 

Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie

W szkole jest prowadzona akcja strajkowa. Dla uczniów, którzy przyszli do Szkoły zorganizowano zajęcia z języka niemieckiego, projekcję filmu - 30 lat Telewizji w Żyrardowie, projekcję Studniówka 2019, wykład- ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Przygotowywany alternatywny plan zajęć, na ewentualność przedłużającej się akcji strajkowej. Nie występuje zagrożenie klasyfikacji i egzaminu maturalnego.

Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie

W placówce przeprowadzana jest akcja strajkowa. Młodzież ma zapewnione zajęcia edukacyjne/wychowawcze/opiekuńcze ( obecnie j. polski i zajęcia sportowe). Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły, będą  uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli niestrajkujących w zakresie nauczanych przez nich przedmiotów lub objęci będą zajęciami opiekuńczymi (zgodnie z przepisami bhp). W szkole nie ma zagrożenia klasyfikacji uczniów klas maturalnych.

Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach

W szkole jest prowadzona akcja strajkowa. Wszyscy uczniowie i rodzice byli odpowiednio wcześnie poinformowani o akcji strajkowej. Jeżeli  uczniowie stawią się do szkoły, będą mieli zajęcia z matematyki, z przedmiotów zawodowych. Katecheta będzie sprawował zajęcia opiekuńcze.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie

Akcja strajkowa jest przeprowadzana. Dla uczniów zorganizowane będą zajęcia świetlicowe. W przypadku przedłużenia się akcji strajkowej, część uczniów będzie zwolniona z zajęć, dla reszty będą zorganizowane zajęcia świetlicowe. Egzaminy gimnazjalne i dla ósmoklasistów nie są zagrożone.

Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej

Strajk rozpoczął się. Wszyscy nauczyciele przystąpili do strajku. Nauczyciele poinformowali, że planują akcję przez 2-3 dni. Klasy pierwsze będą miały 3 godziny geografii, klasy 3. rozszerzenie j. angielski, 2 godziny praca własna i  klasy 2. rozszerzenie matematyka, dwie godziny praca samodzielna. Pozostali uczniowie nie przyjdą do szkoły. O akcji i planach zajęć uczniowie zostali poinformowani pocztą elektroniczną (także rodzice przez e-dziennik) i przez portal społecznościowy. Uczniowie, którzy zadeklarowali, że nie chcą innych zajęć niż lekcje, będą  zwolnieni z obecności w szkole w dniach strajku. Nie istnieje zagrożenie klasyfikacji maturzystów.

Zespół Szkół w Mszczonowie

Przeprowadzana jest akcja strajkowa. Pracownicy administracji i obsługi nie przystąpili do strajku. Zapewnione są zajęcia opiekuńcze dla 4 uczniów, którzy są obecni w szkole. Jest opracowany plan zajęć dla grupy 25 uczniów. Opiekę zapewnia dyrektor szkoły. Nie istnieje zagrożenie klasyfikacji uczniów klas maturalnych.

Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie

Szkoła nie przystąpiła do strajku.

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie

Placówka nie strajkuje.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żyrardowie

Placówka nie strajkuje. Placówka pracuje zgodnie z planem.

LO Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie

Placówka nie strajkuje.

Prapremiera w MłoDeKu

W dniu 1 kwietnia odbyła się prapremiera spektaklu "Wielka przygoda w małym miasteczku". Przedstawienie przygotował Zespół Teatralny Pinokio działający w Młodzieżowym Domu Kultury. Nad spektaklem pracowali: Hanna Fibich - reżyser, Grażyna Beliniak - opracowanie piosenek, Przemysław Niewiadomski - projekcja filmowa. Spektakl bardzo spodobał się publiczności licznie zgromadzonej na sali koncertowej MłoDeKu.

 • Prapremiera w MłoDeKu
 • Prapremiera w MłoDeKu
 • Prapremiera w MłoDeKu
 • Prapremiera w MłoDeKu
 • Prapremiera w MłoDeKu
 • Prapremiera w MłoDeKu
 • Prapremiera w MłoDeKu
 • Prapremiera w MłoDeKu
 • Prapremiera w MłoDeKu
 • Prapremiera w MłoDeKu
 • Prapremiera w MłoDeKu
 • Prapremiera w MłoDeKu

Życie bajką jest...

            W XXIII Ogólnopolskim Konkursie „Życie bajką jest”, którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim wzięło udział 1298 uczestników ze szkół, placówek oświatowych, domów kultury, stowarzyszeń, fundacji z terenu całej Polski, a wśród nich młodzi żyrardowscy twórcy. Motywem przewodnim tegorocznej edycji było hasło - „Co w trawie piszczy”.

            Komisja powołana przez organizatorów oceniła prace w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej. Na literacką część konkursu wpłynęło 230 prac w tym 112 utworów pisanych prozą i 118 utworów poetyckich, a na plastyczną wpłynęło 1034 prac plastycznych i 34 grafiki komputerowe. Nie zabrakło też prac plastycznych z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, których autorzy docenieni zostali przez komisję. Wyróżnienie w kat. kl.I – III otrzymała Hanna Podoba (lat 8), a nagrodę w kat. IV - VI zdobyła Kinga Bazyluk  (lat 12). Wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy przyznano: Alicji Orzechowskiej (lat 8), Antoninie Tomsohn (lat 9), Kamilowi Nartowskiemu (lat 12).

            Wszyscy laureaci są wychowankami Dziecięcej Akademii Plastycznej działającej w Mł.D.K. i pracują pod opieką Bożeny Liszewskiej. Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac składamy wyrazy uznania i życzymy dalszych sukcesów.

 • Życie bajką jest
 • Życie bajką jest
 • Życie bajką jest
 • Życie bajką jest
 • Życie bajką jest
 • Życie bajką jest
 • Życie bajką jest
 • Życie bajką jest

"Nie" dla narkotyków - zmiana terminu konferencji.

Informujemy, że uległ zmianie termin organizowanej przez Komendę Powiatowa Policji w Żyrardowie konferencji "Narkotyki i Nowe substancje psychoaktywne".

Żyrardów, 29 kwietnia 2019 godz.: 10:00

 

Centrum Kultury w Żyrardowie- Sala Klubowa

 

 

 

 

 

Na konferencję zaproszeni zostali m.in. dyrektorzy, pedagodzy i nauczyciele ze szkół z powiatu żyrardowskiego, a także przedstawiciele instytucji, które mają styczność z tą tematyką. 

Poniżej zamieszczamy program konferencji. 

 • "Nie" dla narkotyków - zmiana terminu konferencji.

Przegląd prezentacji na Powiatowym Festiwalu Miniatur Teatralnych

W dniu 2 kwietnia 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbył się Festiwal z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Uczestniczyło w nim 9 grup teatralnych z 9 placówek przedszkolnych Powiatu Żyrardowskiego. Jury w składzie: Katarzyna Mufazałów – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, Łukasz Kasperczyk – Dyrektor Wydziału Promocji w Urzędzie Miejskim w Żyrardowie, Bożena Liszewska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, Hanna Fibich – instruktor teatralny oraz Sławomir Nalej – muzyk i nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie postanowiło przyznać nagrody:  zespołom „Dinusie”, „Wesoła Ferajna” oraz „Bajareczka”.

Pełne wyniki konkursu publikujemy w zamieszczonym poniżej protokole.

 • Przegląd prezentacji na Powiatowym Festiwalu Miniatur...
 • Przegląd prezentacji na Powiatowym Festiwalu Miniatur...
 • Przegląd prezentacji na Powiatowym Festiwalu Miniatur...
 • Przegląd prezentacji na Powiatowym Festiwalu Miniatur...
 • Przegląd prezentacji na Powiatowym Festiwalu Miniatur...
 • Przegląd prezentacji na Powiatowym Festiwalu Miniatur...
 • Przegląd prezentacji na Powiatowym Festiwalu Miniatur...
 • Przegląd prezentacji na Powiatowym Festiwalu Miniatur...
 • Przegląd prezentacji na Powiatowym Festiwalu Miniatur...
 • Przegląd prezentacji na Powiatowym Festiwalu Miniatur...
 • Przegląd prezentacji na Powiatowym Festiwalu Miniatur...
 • Przegląd prezentacji na Powiatowym Festiwalu Miniatur...

Wizyta w Żyrardowie przedstawicieli Dzielnicy Baoshan Miasta Shanghai

W dniu 2 kwietnia Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder, Wicestarosta Krzysztof Dziwisz oraz Dyrektor Wydziału Promocji i Kultury Miasta Żyrardowa Łukasz Kasperczyk podejmowali przedstawicieli władz Dzielnicy Baoshan Miasta Shanghai. Na czele delegacji stała Wiceburmistrz Chen Xiaojie. Co ciekawe cała delegacji składała się z kobiet, którezarządzają Wydziałami Edukacji, Sportu, Ekonomii, Reform oraz Komunikacji Filmowej i Telewizyjnej.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń z zakresu systemu edukacji oraz możliwości współpracy w zakresie wspólnego rozwoju i planowania urbanistycznego.

Po powitaniu na Placu Jana Pawła II delegacja zwiedziła rejon loftów w Starej Przędzalni, gdzie dzięki ogromnej wiedzy Pani Barbary Rzeczyckiej zapoznali się z historią Żyrardowa. Następnie goście udali się do budynku Resursy, gdzie rozmawiano na temat możliwości współpracy pomiędzy obu samorządami. Po zakończeniu rozmów delegacja przejechała do Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie, czyli naszego popularnego „Elektryka”. Tam strona chińska została przywitana i oprowadzona przez Wicestarostę Krzysztofa Dziwisza, Dyrektor ZS Nr 1 Barbarę Gruchal oraz Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Michała Ochnickiego. Po zaprezentowaniu walorów naszej placówki przedstawicielki Dzielnicy Baoshan zaprosiły władze naszego Powiatu do rewizyty.

 • Wizyta w Żyrardowie przedstawicieli Dzielnicy Baoshan...
 • Wizyta w Żyrardowie przedstawicieli Dzielnicy Baoshan...
 • Wizyta w Żyrardowie przedstawicieli Dzielnicy Baoshan...
 • Wizyta w Żyrardowie przedstawicieli Dzielnicy Baoshan...
 • Wizyta w Żyrardowie przedstawicieli Dzielnicy Baoshan...
 • Wizyta w Żyrardowie przedstawicieli Dzielnicy Baoshan...
 • Wizyta w Żyrardowie przedstawicieli Dzielnicy Baoshan...
 • Wizyta w Żyrardowie przedstawicieli Dzielnicy Baoshan...

IV Sesja Rady Powiatu

W dniu 1 kwietnia 2019 roku odbyła się IV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Obrady prowadził Przewodniczący Klaudiusz Stusiński. Pierwsza część sesji miała charakter informacyjny. Pierwszym sprawozdawcą był Powiatowy Komendant Policji w Żyrardowie insp. Arkadiusz Zgieb, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy za rok 2018. Odniósł się w swym sprawozdaniu do wskaźników i wyników pracy, do problemów związanych ze znaczną rotacją funkcjonariuszy jak też z brakami kadrowymi. Komendant przedstawił również proponowane działania i zamierzenia, które mają usprawnić pracę Policji, (sprawozdanie publikujemy poniżej w pliku PDF).

Kolejne sprawozdanie, z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok, przedstawił Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Mirosław Klejny. (Pełne sprawozdanie publikujemy poniżej w pliku PDF).

W części uchwałodawczej sesji pierwsze uchwały dotyczyły zmian w finansach Powiatu. Projekty tych uchwał przedstawiła zebranym Skarbnik Edyta Fedorowicz. Były to uchwały - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego oraz zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na 2019 rok. Radni przyjmując powyższe uchwały zwiększyli łącznie dochody budżetu Powiatu o kwotę 1.720.149,95 zł. Wpływ na zmianę miało między innymi zwiększenie dochodów o kwotę 1.663.349,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2019. Projekty uchwał pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Powiatu, a opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Stanisław Kaniszewski. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowane zmiany w budżecie Powiatu.

Po przyjęciu tej uchwały plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok wynosi odpowiednio: 77.722.235,26 zł. i 80.658.842,86 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.936.607,60 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w wysokości 2.346.680,49 zł oraz wolnych środków w kwocie 589.927,11 zł.

W następnej uchwale, w sprawie załatwienia skargi na Starostę Powiatu Żyrardowskiego, stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przedstawił jej Przewodniczący Kazimierz Sadowski. Komisja po rozpoznaniu skargi Pani Zofii Antoniak uznała, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie i wnioskowała o jej odrzucenie. Radni w uchwale podzielili stanowisko Komisji uznając skargę za niezasadną.

Kolejne uchwały proponowane przez Przewodniczącego Rady dotyczyły uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Żyrardowskiego i komisji Rady na rok 2019 r. W dyskusji kwestię aktualizacji planów pracy do obowiązującej daty podniósł radny Wojciech Szustakiewicz, który zaproponował przesunięcie niektórych punktów na kolejne kwartały. Radni bez głosów sprzeciwu przyjęli proponowane plany pracy.

Ostatnia uchwała, w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2019 roku określiła zadania na które przeznacza się środki PFRON w 2019 roku. Dokonano w niej podziału środków PFRON z uwzględnieniem zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Grażyna Jarosz. Pozytywną opinię projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Jacek Czubak, a radni jednogłośnie przyjęli proponowany projekt uchwały.

Na zakończenie obrad, w dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice Jacek Krawczyński. W swym wystąpieniu podniósł kwestie uciążliwości składowiska odpadów w Słabomierzu, mówił także o występujących kolizjach inwestycji budowlanych z planami zagospodarowania przestrzennego w gminie Radziejowice. Kolejny mówca Wojciech Szustakiewicz zwrócił się do Zarządu o kontynuowanie działań zmierzających do poprawy warunków funkcjonowania szpitala powiatowego. Ostatni w dyskusji zabrał głos radny Krzysztof Rdest, który dla usprawnienia parkowania w okolicach siedziby Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, przedstawił propozycję ograniczenia czasowego (do 1 h) postoju pojazdów.

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zakończył obrady IV Sesji.

 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu
 • IV Sesja Rady Powiatu

Włókiennik czaruje rymami

W poniedziałek 25 marca 2019 r. w Resursie odbył się I Powiatowy Konkursu Poetycki ,,Rymem zaczarowany”. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych konkurowali w interpretacji wierszy recytowanych w językach obcych: angielskim, rosyjskim, niemieckim. W każdej kategorii językowej nagrodzone zostały uczennice Włókiennika: j. angielski – III miejsce Joanna Lewandowska (nauczyciel – Izabela Sobczak), j. rosyjski – III miejsce Natalia Jarosz (nauczyciel Danuta Płaza – Trofimiuk), j. niemiecki - I miejsce Dominika Woźniakowska nauczyciel Barbara Pikuła – Marczak. Uczennicom i nauczycielkom serdecznie gratulujemy! Słowa uznania należą się również tym, którzy zaangażowali się w obsługę konkursu oraz nauczycielom, którzy włączyli się w jego organizację. Po raz kolejny Szkoła stanęła na wysokości zadania.

Patronat nad Konkursem Poetyckim „Rymem Zaczarowany” organizowanym przez Zespół Szkół N2 w Żyrardowie objęła Beata Sznajder - Starosta Żyrardowski.

 • Włókiennik czaruje rymami
 • Włókiennik czaruje rymami
 • Włókiennik czaruje rymami
 • Włókiennik czaruje rymami

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki