Treść strony

1 SIERPNIA ZAWYJĄ SYRENY

1 sierpnia br. o godz. 17.00 zawyją syreny.
Pamiętajmy o uczczeniu minutą ciszy pamięć tych co zginęli i walczyli w Powstaniu Warszawskim. Zatrzymajmy się na chwilę.
Zapraszamy także do udziału w obchodach przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej, na skwerze u zbiegu ulic 1 Maja i Limanowskiego.

 

Przebudowa dróg powiatowych nabiera tempa.

W dn. 26 lipca podpisano porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminą Wiskitki o pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje zadań pn. "Przebudowa drogi powiatowej 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice" współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorzadowych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

W tym samym dniu podpisano drugie porozumienie o pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje zadań pn. "Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków"

Porozumienia zostały podpisane przez Starostę Beatę Sznajder, Wicestarostę Krzysztofa Dziwisza przy kontrasygnacie Skarbnik Edyty Fedorowicz oraz Wójta Gminy Wiskitki Rafała Miturę przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Wiskitki Danuty Taras.

W myśl porozumienia oba odcinki dróg mają być gotowe przed grudniem 2019 r.

 

 • Przebudowa dróg powiatowych nabiera tempa
 • Przebudowa dróg powiatowych nabiera tempa
 • Przebudowa dróg powiatowych nabiera tempa
 • Przebudowa dróg powiatowych nabiera tempa

100-lecie Policji Państwowej.

Już w najbliższy weekend tj. w dn. 27-28 lipca zapraszamy mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego na Plac Jana Pawła II w Żyrardowie, gdzie będziemy obchodzić 100-lecie istnienia Policji Państwowej.

PROGRAM POWIATOWEGO ŚWIĘTA POLICJI ŻYRARDÓW 2019
 
DZIEŃ I

Data: 27 lipca 2019 r. godz.: 15:00
Miejsce: Park Dittricha; Resursa, Żyrardów ul. 1 Maja 45


15:30 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej informującej o funkcjonowaniu Szkoły Policji Państwowej w Żyrardowie
16:00 - rozpoczęcie seminarium dot. Policji Państwowej w okresie międzywojennym:

 • otwarcie seminarium-Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie (około 15 minut)
 • wykład na temat historii Powstania Policji- Michał Łapiński GRH Szewron (około 30 minut)
 • wykład nt. funkcjonowania szkoły policyjnej w Żyrardowie- Michał Łapiński GRH Szewron (ok. 30 minut)
 • omówienie publikacji wydanych z okazji 100 rocznicy powstania Policji Państwowej- Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie (około 15 minut)

17:30-otwarcie wystawy „Żyrardowska Policja w okresie międzywojennym i dziś”
 
DZIEŃ II

Data: 28 lipca 2019 r. godz.: 12:00

Miejsce: Kościół Matki Bożej Pocieszenia/ Plan Jana Pawła II

12:00 - msza św. 

12:50 - przejście na plac Jana Pawła II

13:00 - rozpoczęcie uroczystego apelu z okazji obchodów Powiatowego Święta Policji oraz 100 rocznicy powołania Policji Państwowej

14:00 - rozpoczęcie Pikniku Rodzinnego

 • 100-lecie Policji Państwowej
 • 100-lecie Policji Państwowej

Informacja o nieobecności Rzecznika

UWAGA!!!

Informujemy, że w dniach 23 lipca - 7 sierpnia br. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie przyjmował interesantów. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Informacja o nieobecności Rzecznika

Komunikat dla uczniów, którzy zostali zakwalifikowania do szkół z kształceniem zawodowym

Komunikat! Uwaga uczniowie, którzy zostali zakwalifikowania do szkół z kształceniem zawodowym.

W przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń lekarskich nie będzie możliwe do 24 lipca, ale wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu badań ustalonego przez ośrodek zdrowia, kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć stosowne oświadczenie z podaniem daty wyznaczonego badania. Po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.

Jednocześnie informujemy, że Powiat Żyrardowski podjął pisemną interwencję do instytucji przeprowadzającej badania o wyznaczanie możliwie najbliższych terminów.

 • Komunikat_dla_uczniow

Rekrutacja do szkół - aktualności

Drodzy uczniowie, kandydaci do szkół prowadzonych przez Powiat Żyrardowski!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dziś szkolne komisje rekrutacyjne podały do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Tym, którzy dostali się do wymarzonej szkoły gratulujemy.  Jeżeli zdarzyła się sytuacja, że kandydat nie dostał się do szkoły pierwszego wyboru, elektroniczny system wspomagania naboru automatycznie przeliczył punkty i wskazał, szkołę kolejnej preferencjiw której było miejsce. Wszystkie te informacje są po zalogowaniu w profilu kandydata.

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie woli kandydatów uczęszczania do szkoły, do której zostali zakwalifikowani. Od dziś do 24 lipca do godz. 10.00 należy dostarczyć oryginały dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Dla tych, którzy nie dostali się do żadnej szkoły lub chcą jeszcze zmienić wybór przeprowadzona będzie między 26 a 30 lipca rekrutacja uzupełniająca. O tym fakcie poinformujemy w odrębnym komunikacie. 

 • Komunikat_dla_uczniow

Zapraszamy na spotkanie "Senior na drodze"

Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz policja w ramach akcji edukacyjnej „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie” skierowanej do uczestników ruchu drogowego 60+ organizuje spotkania z seniorami w całej Polsce, których celem jest podniesienie ich bezpieczeństwa na drodze.

W Żyrardowie spotkanie z seniorami odbędzie się w poniedziałek 22 lipca, w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Moniuszki 15, początek o godzinie 9.00.

– Celem tegorocznej, ogólnopolskiej akcji jest uświadamianie kierowców, rowerzystów i pieszych, jak zgodnie z zasadami – prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po drodze, w jaki sposób stosować elementy odblaskowe i dlaczego są one tak ważne. Nasi specjaliści będą mówić także o tym, jak sprawność psychofizyczna (która z wiekiem jest coraz słabsza), ma wpływ na zdolność kierowania autem, rowerem, ale również na korzystanie z drogi jako pieszy. Na części spotkań będziemy gościć dietetyków, którzy przygotują dla uczestników zalecenia żywieniowe. Lokalny policjant ruchu drogowego poruszy zagadnienia związane z bezpieczeństwem w danym powiecie. Podpowie na co zwracać szczególną uwagę, by zawsze bezpiecznie dotrzeć do celu. Uczestnicy warsztatów, którzy przyjadą na rowerach będą mogli zostawić je w serwisie, gdzie wykonany zostanie bezpłatny, podstawowy przegląd techniczny roweru oraz jego doposażenie w obowiązkowe elementy, związane z bezpieczeństwem. Każdy goszczący na zajęciach senior, będzie mógł zweryfikować stan swojego wzroku i refleks, korzystając z przygotowanych przyrządów – czytamy w informacji prasowej.

W tym roku spotkania seniorów ze specjalistami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego mają odbyć się w 94 miejscowościach na terenie całej Polski. Więcej informacji znajduje się na stronie www.seniornadrodze.pl

 • "Senior na drodze"

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2019. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:
1) celów współpracy - § 2 programu,
2) zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
3) form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
4) priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - § 15 -34 programu,
5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 40 programu,
6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W dniu 25 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2020 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2019. W tym roku kwota na dotacje zapisana w budżecie województwa wynosi 28 980 000,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota ta ma zostać zwiększona o 7 564 455,00 zł.

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2020 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:
1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje do Programu współpracy na 2020 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2020 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.
 

 

IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

Kolejną, nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Żyrardowskiego  zwołał na dzień  9 lipca 2019 r. Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński.  Sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu, obejmowała  tylko jeden projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019. W związku z udzieleniem przez Gminę Wiskitki pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów-Oryszew-Miedniewice” i  „Przebudowa drogi nr 4702W Wiskitki-Łubno-Franciszków” dochody i wydatki budżetu Powiatu Żyrardowskiego należało zwiększyć o kwotę 2.499.935,56 zł. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu Żyrardowskiego wynosi ogółem 85.464.215,26 zł, natomiast wydatki budżetu Powiatu ogółem 88.400.822,86 zł.

Projekt uchwały w imieniu Skarbnik Powiatu  przedstawiła Monika Gąsiorowska. Przed głosowaniem pozytywną opinię Komisji Budżetu przedstawił jej Przewodniczący Stanisław Kaniszewski. W głosowaniu, za przyjęciem projektu uchwały głosowało jednogłośnie 14 radnych obecnych na sesji.

W bieżącej dyskusji radna Genowefa Milczarek zarzuciła Przewodniczącemu Rady Powiatu Klaudiuszowi Stusińskiemu łamanie zapisów Statutu Powiatu. Według Pani Radnej sposób zwoływania sesji nadzwyczajnej w okresie krótszym niż siedem dni jest niezgodny z przepisem statutu, który mówi, że o sesji zawiadamia się radnych co najmniej na siedem dni przed terminem obrad. Starosta Beata Sznajder wskazywała w swej odpowiedzi na szczególną sytuację, gdzie zwłoka w podjęciu tak kluczowych uchwał pozbawiłaby Powiat niemałego wsparcia  inwestycyjnego.

Przyjęcie powyższej uchwały i krótka dyskusja zakończyła obrady IX nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.

 • IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół

Drodzy uczniowie, kandydaci do szkół prowadzonych przez Powiat Żyrardowski!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 szkolne komisje rekrutacyjne podadzą 16 lipca 2019 r. o godz. 12.00 do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że kandydat nie dostał się do szkoły pierwszego wyboru, elektroniczny system wspomagania naboru automatycznie przeliczy punkty i wskaże, czy kandydat zakwalifikował się do klasy lub szkoły kolejnej preferencji. Wszystkie te informacje będą widoczne po zalogowaniu w profilu kandydata.

Uwaga.

Automatyczne przydzielenie do szkoły kolejnej preferencji odbywa się tylko w ramach danego systemu rekrutacyjnego i obejmuje kandydatów, których wprowadzono dane ze świadectwa i egzaminów. Szkoły powiatowe korzystają z systemu PCSS, szkoły miejskie (w tym LO Żeromskiego) z systemu Vulcan. Między tymi systemami nie ma zależności.

Po potwierdzeniach woli kandydatów uczęszczania do szkoły, do której zostali zakwalifikowani (dostarczenie oryginałów świadectw), między 26 a 30 lipca odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. O tym fakcie poinformujemy w odrębnym komunikacie.

 • Komunikat w sprawie rekrutacji do szkół

Termomodernizacja obiektów Szpitala już w tym roku

W piątek, 5 lipca,  w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezes Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie Jacek Sawicki, w obecności Wicestarosty Krzysztofa Dziwisza, podpisał umowę na dofinansowanie przez Fundusz projektu pod nazwą  „Termomodernizacja pawilonów A i B Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie”

Całkowity koszt inwestycji to kwota 6.368.599 zł. Narodowy Fundusz dofinansuje to zadanie kwotą  5.141.411 zł, natomiast wkład własny w wysokości 954.188 zł sfinansowany będzie niskooprocentowanym kredytem.

Projekt obejmuje wykonanie następujących prac:

- docieplenie elewacji budynków (zabytkowy budynek A zostanie docieplony od wewnętrznej strony, bowiem jako zabytek musi na zewnątrz pozostać w niezmienionej formie),

- wymiana wszystkich okien,

- wymiana całej instalacji grzewczej.

Projektem objęto 2 główne budynki szpitala, część zabytkową nazwano budynek A oraz dobudowaną cześć połączoną łącznikami jako budynek B). Obecnie trwa przygotowanie specyfikacji do przetargu na wykonawstwo. Planuje się rozpocząć pierwsze prace już w 4 kwartale tego roku, natomiast zakończenie realizacji powinno nastąpić do grudnia 2021 roku.

Termomodernizacja to zmiana wyglądu szpitala oraz oszczędności wynikające z mniejszych kosztów ogrzewania.

Oprócz realizacji tego projektu Zarząd Spółki kompletuje dokumentację do kolejnego projektu termomodernizacji, obejmującego pozostałe budynki szpitala. Przewiduje się, że koszt kolejnego projektu to kwota ponad 6 mln zł, przy czym wkład własny wyniesie tylko 5 % (projekt obecny ma dofinansowanie na poziomie 15 %).

 • Termomodernizacja obiektów Szpitala już w tym roku

Wyniki Matur 2019 w szkołach Powiatu Żyrardowskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki tegorocznych matur. W całej Polsce zdało 78,4 proc. uczniów liceów i techników. Matury nie zdało 7,3 proc. uczniów, a 14,3 proc. ma prawo do poprawki w sierpniu - czyli nie zdali tylko jednego egzaminu. Na Mazowszu natomiast egzamin zdało 83% abiturientów. Jak wygląda sytuacja w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski? Wyniki matur sesji majowej.

W nawiasach liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości, dalej procent uczniów, którzy zdali:

LO Szkoła Mistrzostwa Sportowego - (6) – 83,5%

Zespół Szkół w Mszczonowie (technikum) - (54) – 87%

LO w Puszczy Mariańskiej - (49) – 84%

LO w Mszczonowie - (25) – 100 %

ZS nr 3 w Wiskitkach (technikum) - (41) – 68,5%

ZS nr 3 w Wiskitkach (liceum) - (28) – 46,5%

ZS nr 2 w Żyrardowie (technikum) - (8) – 12,5%

ZS nr 2 w Żyrardowie (liceum) - (8) – 37,5%

ZS nr 1 w Żyrardowie (technikum) - (19) – 53%

Średnia krajowa wyniosła 78,4% - licea 86,3%, technika 70,5%.

Średnia dla szkół prowadzonych przez Powiat wyniosła 72,6 % (przystąpiło 238, maturę zdało 173 uczniów) - licea 75%, technika 70,5%

Na sierpniową sesję poprawkową może jeszcze liczyć 19% maturzystów.

 • Matura 2019

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

Na dzień 3 lipca 2019 r.  Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński zwołał VIII nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesja nadzwyczajna, bo zwołana w trybie nadzwyczajnym, na wniosek Zarządu Powiatu. W porządku obrad był w istocie tylko jeden projekt uchwały - w sprawie zawarcia Aneksu Nr 2 do Porozumienia z miastem Żyrardów w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego z zakresu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Paweł Myszkowski. W związku z potrzebą złożenia wniosku o dofinansowanie remontu dróg konieczne było podpisanie aneksu w sprawie wyłączenia z obowiązującego Porozumienia drogi powiatowej nr 4730W w obrębie Miasta Żyrardów tj. ulicy Skrowaczewskiego na odcinku od dr. krajowej nr 50 do ulicy Kpt. Pałaca, ulicy Kpt. Pałaca od ulicy Skrowaczewskiego do ulicy Jodłowskiego, ulicy Jodłowskiego od ulicy Kpt Pałaca do ulicy Mireckiego i ulicy Mireckiego od ulicy Jodłowskiego do dr. krajowej nr 50. Zawarcie przedmiotowego aneksu do Porozumienia w kształcie dopuszczonym przez ustawę o drogach publicznych i Prawo o ruchu drogowym ułatwi wystąpienie Powiatu o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Przed głosowaniem pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu przedstawił jej Przewodniczący Błażej Zawadzki. W głosowaniu, za przyjęciem projektu uchwały głosowało jednogłośnie 14 radnych obecnych na sesji.

Przyjęcie powyższej uchwały zakończyło obrady wyjątkowo krótkiej VIII Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.

 • Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

Inicjatywa Pozytywistyczna „Polski Producent Żywności”

Zachęcamy do zgłaszania się producentów żywności do udziału w konkursie „Polski Producent Żywności”. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Poznania, które od dwudziestu trzech lat prowadzi tę Inicjatywę.

Na szczeblu regionalnym koordynatorem i organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, który bierze udział w tej inicjatywie, starając się pokazywać na rynku lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim wyróżniające się firmy i produkty rolno-spożywcze godne najwyższych laurów promocyjnych. Inicjatywa pozytywistyczna „Polski Producent Żywności” ma na celu promowanie najlepszych polskich producentów żywności działających na terenie Polski i wytwarzanych przez nich produktów. Etap regionalny jest całkowicie nieodpłatny dla producentów.

Reguły udziału w etapie regionalnym „Polskiego Producenta Żywności”:

By wziąć udział w etapie regionalnym trzeba wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją do 10 lipca br. (decyduje data wpływu) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w jeden z trzech sposobów:

 • Faksem na numer – 22) 59-79-702
 • listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa,
 • drogą elektroniczną na adres rolnictwo@mazovia.pl  do dnia 10 lipca br.

Kapituła na posiedzeniu plenarnym w terminie lipiec/sierpień br. wybierze finalistów regionalnych zgłoszonych później do etapu krajowego. Etap krajowy odbędzie się w Poznaniu.

Finaliści regionalni Konkursu są wyróżniani przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomami niezależnie od podjęcia decyzji o udziale w etapie krajowym.

Szczegółowe informacje i regulamin:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM Krzysztofem Zaniewskim pod numerem telefonu: 22 59 79 116. Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego www.ekwiatkowski.poznan.pl .

 • Inicjatywa Pozytywistyczna „Polski Producent Żywności”

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. obsługi kasy w Wydziale Finansowo- Księgowym

 1. Zatrudnienie: - zawarcie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat
 2. Wymagania niezbędne - o zatrudnienie na ww. stanowisku może ubiegać się osoba, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie, Unii Europejskiej bądź innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych uprawnia do zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada wykształcenie średnie (ekonomia, administracja) wraz z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym

lub wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja)  wraz z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym.

 1. Wymagania pożądane:
 1. Znajomość przepisów prawa z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości i umiejętność ich stosowania.
 2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz terminali płatniczych.
 3. Komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, cierpliwość, dyspozycyjność.
 4. Umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność sprawnej organizacji pracy.
 5. Kultura osobista, życzliwość w kontaktach interpersonalnych.

IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie obsługi kasowej urzędu Starostwa Powiatowego, w tym:
  1. pobieranie i rozliczanie środków pieniężnych z banku,
  2. dokonywanie wypłat zgodnie z zatwierdzonymi do wypłaty dowodami księgowymi,
  3. przyjmowanie wpłat,
  4. odprowadzanie do banku wpływów pobranych do kasy.
 2. Obsługa wypłat ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie dyspozycji otrzymanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Sporządzanie raportów kasowych, odrębnych dla poszczególnych rachunków bankowych.
 4. Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
 5. Prowadzenie ewidencji dokonanych zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych lub innych przechowywanych w kasie, z tytułu realizowanych umów.
 6. Bieżąca analiza dokonywanych wpłat z tytułu opłat za udostępnianie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 1. Wynagrodzenie: wynagrodzenie na stanowisku Podinspektora, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
  (Dz. U. 2018, poz. 936 z późn. zm.) oraz obowiązującym Regulaminem Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Żyrardowie wynosi maksymalnie 3.100 złotych brutto. Do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek za wysługę lat.
 2. Warunki pracy: praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 45, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych - posiada windę i inne udogodnienia. Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku i związane jest z pracą przy komputerze pow. 4h dziennie oraz obsługą interesantów.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. ewentualne inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodnie z przepisami o służbie cywilnej.

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, pok. 205 (II piętro) osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) w zamkniętej kopercie opisanej numerem telefonu kontaktowego osoby składającej ofertę, z adnotacją: „nabór na stanowisko Podinspektor ds. obsługi kasy w Wydziale Finansowo- Księgowym”.

 

                 Termin składania ofert upływa z dniem 11 lipca 2019 roku o godz. 14.00

 

Postępowanie naboru obejmuje analizę złożonych dokumentów oraz rozmowę z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej powiadomimy telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat-zyrardowski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Uwaga: Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia  kandydata  na  stanowisko  urzędnicze.

Niniejszym informuje się, że w m-cu poprzedzającym upublicznienie powyższego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie był wyższy niż 6%.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie (96-300), ul. Limanowskiego 45.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit.a w/w rozporządzenia, czyli na podstawie Twojej dobrowolnej zgody oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 3. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, a po zakończonej rekrutacji dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4.  Masz prawo do:

          a.   żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

          b.   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

          c.   przenoszenia swoich danych osobowych,

          d.   cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie,

          e.   wniesienia skargi do organu nadzorczego– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, jednakże niepodanie ich uniemożliwi uczestnictwo w procesie rekrutacyjnym.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: adres
  email: iod@powiat-zyrardowski.pl
 3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
 4. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 5. Odbiorcami danych będą tylko podmioty uprawnione zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z art. 15 ustawą o pracownikach samorządowych informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej oraz opublikowana w Biuletynie Informacyjnym.

Kalendarium

Kalendarz

«czerwiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki