Treść strony

Powiat Żyrardowski „Stolicą Kultury Mazowsza” w roku 2020

Tytuł „Stolica Kultury Mazowsza 2020” i finansowe wsparcie na organizację wydarzeń kulturalnych otrzymał Powiat Żyrardowski w XIX edycji konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. O zaszczytny tytuł Stolicy Kultury Mazowsza ubiegały się trzy powiaty z terenu województwa mazowieckiego: Urząd Miasta Ostrołęka, Powiat Otwocki i Powiat Żyrardowski.

Oferta Powiatu Żyrardowskiego okazała się atrakcyjna i zróżnicowana. Komisja konkursowa doceniła jej bogactwo i różnorodność oraz fakt, że planowane imprezy mają charakter ponadlokalny, że wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców, a ich organizacja uwzględnia uwarunkowania historyczne, geograficzne oraz lokalne tradycje. W proponowanym kalendarzu projektu "Stolica Kultury Mazowsza 2020" znalazły się m.in.: XI Piknik Ekologiczny, Festiwal „Wszystkie Mazurki Świata”, V Festiwal Tańca czy Europejskie Dni Dziedzictwa.  To dzięki tym wydarzeniom, dzięki zaangażowaniu lokalnych samorządów udało się przygotować najciekawszą ofertę. Poziom i jakość zadań rekomendowanych przez Powiat Żyrardowski okazał się w ocenie komisji konkursowej najbogatszy i najlepszy. To szczególne wyróżnienie dla Powiatu.

Jako laureat konkursu „Stolica Kultury Mazowsza” Powiat Żyrardowski otrzyma na realizację projektu wsparcie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 000 zł.

Konkurs „Stolica Kultury Mazowsza” promuje nie tylko zwycięski powiat, ale przede wszystkim prezentuje jego kulturowe bogactwo. Ten zaszczytny tytuł jest niewątpliwie ogromnym sukcesem nie tylko Powiatu, ale także wszystkich tych, którzy się do niego przyczynili, a są nimi włodarze gmin, dyrektorzy instytucji kultury, stowarzyszenia, firmy, lokalni artyści. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.

Materiał na stronie Urzędu Marszałkowskiego

 
 • Powiat_Zyrardowski____Stolica_Kultury_Mazowsza____w_roku_2020

Oscary dla strażaków, strażacy ochotnicy mogą zgłaszać swoje społeczne projekty do Konkursu FLORIANY

Strażacy OSP to nie tylko dzielni ochotnicy, którzy gaszą pożary i ratują poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. To także społeczni liderzy swoich miejscowości, pełni pomysłów i chęci poprawiania jakości życia w ich małych ojczyznach. Budują boiska w swoich wsiach, upiększają przestrzeń publiczną, organizują zajęcia integracyjne, dbają o ciągłość tradycji, krzewią kulturę i edukują. Różnorodność i pomysłowość prospołecznych projektów realizowanych przez OSP dla mieszkańców wsi, gmin i miast jest ogromna. Aby docenić i promować ten rodzaj aktywności strażaków Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP organizuje Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. Ruszyła jego IV edycja.

Celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz nagradzanie działań OSP na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców w naszych małych Ojczyznach, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Konkurs skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

Zgłoszenia do Konkursu FLORIANY mogą wysyłać OSP, które w latach 2018-2019 zrealizowały prospołeczne inicjatywy podnoszące jakość życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integrujące i przeciwdziałające wykluczeniu, wspierające rozwój i aktywizację lokalnych środowisk. Inicjatywy mogą być realizowane samodzielnie lub wspólnie z partnerami: samorządem, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi.

Zgłoszenia można wysyłać do 15 marca na adres Związku OSP RP. Kapituła konkursowa, której przewodniczy prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, a w jej składzie zasiadają m. in. Jerzy Owsiak i Czesław Lang, wyłoni inicjatywy nominowane do FLORIANA 2020, a podczas gali finałowej 9 maja 2020 zostaną ogłoszeni zdobywcy FLORIANÓW zwanych strażackimi Oscarami.

Kategoria specjalna pod patronatem WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować” jest częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie. Podczas gali FLORIANÓW Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyróżni OSP, które są najbardziej aktywne w uczeniu dzieci szkół podstawowych pierwszej pomocy.

Regulamin konkursu, formularze i zgłoszeniowe i informacje o FLORIANACH można znaleźć na stronie www.floriany.pl lub na profilu FLORIANY na Facebooku.

 • floriany 2020

Życzenia na Boże Narodzenie

Życzymy radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia, ciepła  i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, błogosławieństwa Bożego, życzliwości oraz wszelkiej pomyślności i dobra. Niech przy dźwiękach kolęd , blasku świec i zapachu świątecznego drzewka, przeżywają Państwo piękne chwile bożonarodzeniowej bliskości. Życzymy, aby Nowy Rok przyniósł nadzieję i wiele okazji do realizacji zamierzeń, tak zawodowych jak i osobistych - Starosta Żyrardowski  Beata Sznajder i Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński    

 • Zyczenia_na_Boze_Narodzenie

XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

Kolejną, Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Żyrardowskiego zwołał na dzień 20 grudnia 2019 r. Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński. Sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu, obejmowała tylko dwa projekty uchwał, pierwszej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i drugiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Żyrardowskim i Powiatem Grodziskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

W związku z uchwaleniem i wejściem w życie ustawy z dnia 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, nastąpiła możliwość uzyskania dopłaty przez organizatora publicznego transportu zbiorowego do linii komunikacyjnych, w celu utworzenia linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy - referował temat Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transporu Paweł Myszkowski. W oparciu o regulacje zawarte w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego utworzona zostanie linia komunikacyjna relacji Grodzisk Mazowiecki –Radziejowice -Mszczonów

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest powiat  właściwy ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów lub powiat któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami. Powiat wykonujący zdania publiczne objęte porozumieniem zawartym z innym powiatem, przejmuje jego prawa i obowiązki związane z powierzonymi jemu zadaniami. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi powiatami należy do wyłącznej właściwości rady powiatu, a wobec tego zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia komunikacji pomiędzy Powiatem Żyrardowskim, a Powiatem Grodziskim niezbędne było podjęcie stosownej uchwały. Projekty uchwał pozytywnie zaopiniowała Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu, a radni przyjęli uchwały jednogłosnie.

Wspólna komunikacja na terenie powiatów żyrardowskiego i grodziskiego przyczyni się do ich dalszego rozwoju, zapewni dowóz młodzieży szkół średnich, ludności do szpitala, instytucji i podmiotów gospodarczych.

 • XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 • XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

Pałac Dittricha urzeka finezją

Długo oczekiwana inwestycja stała się faktem. Prace remontowe i konserwatorskie w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego właśnie się zakończyły. 20 grudnia Starosta Beata Sznajder i Wicestarosta Krzysztof Dziwisz, pracownicy Wydziału Oświaty Adam Lemiesz i Barbara Smolarek oraz Dyrektor Muzeum Bogusław Nietrzebka odebrali prace od generalnego wykonawcy, firmy Modanta. Nad wszystkim czuwała Maria Badeńska-Stapp - Miejski Konserwator Zabytków.

Rozpoczęty w lutym remont zabytkowej willi Dittricha od samego początku prowadzony był w niezwykłym tempie. Powiat Żyrardowski związany jest umową na dofinansowanie prac w kwocie 2 064 328,94 zł, z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Pierwotny termin zakończenia inwestycji przewidziany był na koniec wakacji. Niestety pewnych prac, zwłaszcza konserwatorskich przyspieszyć nie można było. Konserwacja stropów w dwóch salach wystawowych wymagała misternej roboty artystów konserwatorów, a przyjęte sposoby i technika konserwacji nie pozwalały na szybką realizację zadania. W tej sytuacji Powiat Żyrardowski wystąpił do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o przedłużenie terminu zakończenia projektu i taką zgodę uzyskał. Prace trwały do połowy grudnia, a ich efekt już jest widoczny. Budynek jak na razie tylko z zewnątrz mogą podziwiać spacerujący po Parku Dittricha. Muzeum Mazowsza Zachodniego jest w zupełnie nowej kolorystyce. Nowe barwy otrzymały także żaluzje. Szczególną uwagę przykuwają fantastycznie wyremontowany dach z lukarnami oraz wspaniały taras z nowymi obróbkami kamieniarskimi wokół całego budynku. Wewnątrz natomiast zrobione są wszystkie instalacje elektryczne, zbudowana nowa instalacja wentylacyjna, pomalowane sale na parterze, całkowicie wyremontowane piwnice, osuszone fundamenty. Efekt robią: wymieniona stolarka okienna, parkiety, główne drzwi wejściowe. Niezwykłym detalem wyróżnia się klatka wejściowa oraz odrestaurowane schody na piętro. Kropkę nad „i” stawia niesamowity świetlik dachowy, który otrzymał nowe życie i wprowadził naturalne światło na piętro willi. To jednak nie wszystko.  Zbudowana jest nowa łazienka dla osób niepełnoprawnych, jak też zakupiony schodołaz. W piwnicy zaś powstaje pracownia digitalizacji zbiorów wyposażona za kwotę ponad 40.000 zł. Zwiedzający będą mogli skorzystać także z infokiosku. 

Pamiętam, że gdy tylko objęłam nowe stanowisko od razu stanęłam przed problemami związanymi ze sprawą modernizacji siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego, czyli Pałacu Dittricha. Był projekt, pozyskane fundusze i kłopot związany z tym, iż inwestycja została niedoszacowana. Z tej racji pojawił się poważny dylemat. Zwrócić pozyskane środki i odstąpić od modernizacji, pozwalając tym samym, aby jeden z najpiękniejszych zabytków Żyrardowa zniszczał do reszty – mówi Starosta Beata Sznajder. Dziś, gdy patrzę na efekt remontu, każde spojrzenie na Muzeum utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że warto było w jego sprawie zaryzykować.

Muzeum Mazowsza Zachodniego długo czekało na tę inwestycję. Oprócz zakresu remontu objętego dofinansowaniem z budżetu europejskiego, Zarząd Powiatu zdecydował się na wykonanie dodatkowych prac, których zaniechanie uniemożliwiłoby zrobienie tychże przez następne dziesięciolecia. Chodzi przede wszystkim o instalacje elektryczne i wentylacyjne. Niestety w trakcie prac pojawiły się roboty dodatkowe, które nie były przewidziane na etapie projektowania lub wyniknęły z poszerzenia zakresu prac. Takie sytuacje są normą przy remoncie zabytków, dlatego Zarząd Powiatu zrobił wszystko, żeby zabezpieczyć dodatkowe pieniądze – zauważa Wicestarosta Krzysztof Dziwisz. Każdy wydany pieniądz, a w tym momencie jest to już ponad 3,8 mln zł, będzie procentował przez kolejne lata. Zabytek pięknieje, a odnowione wnętrza stworzą nowe możliwości ekspozycyjne i zapewne przyciągną rzesze odwiedzających. Willa jak przed laty znowu będzie perłą zatopioną w zieleni zabytkowego parku – podsumowuje Wicestarosta Dziwisz.

To jednak nie koniec inwestycji w Muzeum Mazowsza Zachodniego. Na początku przyszłego roku będzie doprowadzona do budynku wewnętrzna linii zasilająca, która jest efektem przebudowy przyłącza energetycznego. To rozwiązanie podyktowane było zwiększeniem zapotrzebowania mocy na uruchomienie nagrzewnic wentylujących i osuszających budynek. Dodatkowo w projekcie budżetu Powiatu na rok 2020 została zapisana dotacja dla Muzeum w wysokości 250.000 zł. Za te pieniądze zakupione będą: nowe oświetlenie ekspozycyjne, system podwieszania eksponatów oraz wykonane dodatkowe prace przy stolarce tarasowej. Powiat Żyrardowski będzie także wnioskował o fundusze zewnętrzne na prace, które warto wykonać w willi Dittricha w najbliższym czasie. Pałac już urzeka finezją, detalami, nową szatą kolorystyczną, jednak, aby nabrał pełnego blasku, warto zrealizować jeszcze kilka zaleceń konserwatorskich.

 • Pałac Dittricha urzeka finezją
 • Pałac Dittricha urzeka finezją
 • Pałac Dittricha urzeka finezją
 • Pałac Dittricha urzeka finezją
 • Pałac Dittricha urzeka finezją
 • Pałac Dittricha urzeka finezją
 • Pałac Dittricha urzeka finezją
 • Pałac Dittricha urzeka finezją
 • Pałac Dittricha urzeka finezją
 • Pałac Dittricha urzeka finezją
 • Pałac Dittricha urzeka finezją
 • Pałac Dittricha urzeka finezją

Informacje dla klientów

 

Uprzejmie informujemy,

że w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

będzie czynne, do godziny 12.00, a kasa Urzędu do godziny 11.00

Za utrudnienia przepraszamy.

 • Informacje_dla_klientow

Powiatowa Wigilia

W poniedziałek, 16 grudnia, w restauracji Karo, odbyło się spotkanie wigilijne, którego gospodarzami byli Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński oraz Starosta Żyrardowski Beata Sznajder. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli, Dyrektor Delegatury w Żyrardowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Grzegorz Dobrowolski, Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, wójtowie gmin: Radziejowice - Urszula Ciężka, Puszcza Mariańska - Michał Staniak, przewodniczący rad miast – Żyrardów Ryszard Mirgos i Mszczonów Łukasz Koperski, rad gmin – Puszcza Mariańska Wanda Badełek i Wiskitki Paweł Dziemiańczyk. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Rady Powiatu Żyrardowskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych podległych samorządowi Powiatu Żyrardowskiego, komendanci i inspektorzy służb i inspekcji, dyrektorzy wydziałów i pracownicy Starostwa Powiatowego, a także przedstawiciele organizacji społecznych, politycznych i zawodowych.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Klaudiusz Stusiński, który powitał zebranych i złożył w imieniu Rady Powiatu Żyrardowskiego świąteczne życzenia. Po wystąpieniu Przewodniczącego głos zabrała Starosta Beata Sznajder przekazując życzenia od Zarządu Powiatu. Łamanie opłatkiem i wzajemnie składane życzenia poprzedziły jeszcze słowa Ewangelii o narodzeniu Chrystusa i życzenia przekazane przez proboszcza Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie ks. prałata Stanisława Lecha. Miłym akcentem było przekazanie ognia betlejemskiego przyniesionego na spotkanie przez Wiceprzewodniczącą Rady Chorągwi Mazowieckiej Beatę Marzędę Przybysz i Komendanta Hufca ZHP Żyrardów Marcina Trzmiela.

 • Powiatowa Wigilia
 • Powiatowa Wigilia
 • Powiatowa Wigilia
 • Powiatowa Wigilia
 • Powiatowa Wigilia
 • Powiatowa Wigilia
 • Powiatowa Wigilia
 • Powiatowa Wigilia
 • Powiatowa Wigilia
 • Powiatowa Wigilia
 • Powiatowa Wigilia
 • Powiatowa Wigilia
 • Powiatowa Wigilia
 • Powiatowa Wigilia
 • Powiatowa Wigilia
 • Powiatowa Wigilia

Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury

13 grudnia 2019 w Centrum Kultury w Żyrardowie odbył się uroczysty Koncert Świąteczny w wykonaniu wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury. Spektakl został oparty na motywach filmu "Ekspres Polarny". Na scenie zaprezentowały się wszystkie zespoły działające w Mł.D.K.

Dla licznie zgromadzonej publiczności wystąpiły teatry: "Maskarada" i "Pinokio". Przepiękne piosenki wykonały zespoły wokalne: "Szałaputy", "Igraszka", "Chochliki" i "Frajda". Zaprezentowały się również formacje taneczne i gitarzyści. Pod koniec koncertu na scenie pojawili się najmłodsi plastycy, których prace znalazły się w kalendarzu na Rok 2020.

Prezent w imieniu samorządowców wręczyła Pani Starosta na ręce naszej Pani Dyrektor. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, nauczycielom, instruktorom i pracownikom Centrum Kultury za pomoc w zrealizowaniu Koncertu!

 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury
 • Koncert Świąteczny Wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury

Kurs na szkoły zawodowe

Rusza projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Jego wartość to około 120 mln zł, z czego blisko 108 mln zł to środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Z tej puli ponad 7,7 mln trafi do szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski.

Podczas konferencji, która odbyła się 9 grudnia w Warszawie, Marszałek Adam Struzik oraz Wiceprezes ARM S.A. Artur Andrysiak przypomnieli o założeniach tego projektu oraz poinformowali, o stanie zawansowania prac nad wdrożeniem kolejnych etapów. W dynamicznie rozwijającym się województwie mazowieckim firmy i przedsiębiorstwa potrzebują coraz liczniejszych dobrze wykształconych pracowników. W związku z tym musimy wspierać rozwój szkolnictwa zawodowego. Chcemy wzmocnić właśnie tę gałąź edukacji zarówno przez staże i praktyki zawodowe, jak też kursy specjalistyczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe – podkreślił podczas spotkania Marszałek Adam Struzik.

Jeszcze w tym roku do szkół rozesłane będą ankiety, które określą poziom innowacyjności edukacyjnej. Na podstawie zebranych danych poszczególne szkoły będą pogrupowane tematycznie lub geograficznie. Dla szkół będą opracowane programy innowacyjne, które będą podstawą dokonania zakupów inwestycyjnych, zwłaszcza wyposażenia pracowni zawodowych, ale nie tylko. Dużo zakupów będą stanowiły technologie i urządzenie informatyczno-komunikacyjne. W sumie pięć powiatowych szkół doposaży się na kwotę ponad 2,3 mln złotych. W przyszłym roku zaś ruszą staże i szkolenia. Cały projekt zaskakuje skalą zadań: ponad 1000 uczniów odbędzie płatne staże, blisko 800 z nich dodatkowo weźmie udział w szkoleniach, wszyscy natomiast będą objęci doradztwem zawodowym. To jednak nie wszystko. Odbędą się zajęcia w ramach innowacji pedagogicznych, a nauczyciele otrzymają wsparcie szkoleniowe, część z nich nawet podyplomowe studia z zakresu doradztwa. To olbrzymie przedsięwzięcie edukacyjne dla powiatu żyrardowskiego oznacza ponad 7,7 mln zł dotacji z Unii Europejskiej bez konieczności wnoszenia wkładu własnego. Wszystko po to, żeby skutecznie wprowadzać innowacje edukacyjne i perfekcyjnie przygotowywać uczniów do wejścia na rynek pracy – mówi Starosta Beata Sznajder. To jest proste – nasi absolwenci muszą być najlepsi bezkonkurencyjni!

Realizacja tego projektu to przede wszystkim dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie żyrardowski. Przyjęty pięć lat temu kurs na szkolnictwo zawodowe jest podtrzymywany. Mamy pomysły na kolejne innowacyjne kierunki w naszych technikach. Obserwujemy rynek pracy, ale też otoczenie konkurencyjne naszych szkół. Nie bez znaczenia są trwające w naszym powiecie duże inwestycje. To naprawdę olbrzymi potencjał – podsumowuje Wicestarosta Krzysztof Dziwisz.

Przypomnijmy, że podpisanie umowy między Województwem Mazowieckim, Agencją Rozwoju Mazowsza a Powiatem Żyrardowskim odbyło się 17 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie.  Całkowita kwota wsparcia dla Powiatu Żyrardowskiego wynosi 7.758.510 zł przy wkładzie własnym Powiatu rzeczowym i osobowym szacowanym na kwotę 206.000 zł. Projektem objęte są Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie, Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie, Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach, Zespół Szkół w Mszczonowie oraz Szkoła Branżowa I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie. 

 • Kurs na szkoły zawodowe
 • Kurs na szkoły zawodowe
 • Kurs na szkoły zawodowe
 • Kurs na szkoły zawodowe

Doradztwo prawne dla młodzieży w Zespole Szkół nr2

W dniu 3 grudnia 2019 r, w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie odbyło się spotkanie uczniów z prawnikiem w ramach edukacji prawnej prowadzonej przez Fundację HONESTE VIVERE. Była to wspólna inicjatywa Fundacji i Powiatu Żyrardowskiego.

Spotkanie miało charakter prelekcji, podczas której przedstawiciel Fundacji, prawnik Ewa Minor-Łunkiewicz podnosiła zawiłe kwestie z zakresu prawa człowieka, prawa młodzieży, prawa pracy, prawa konsumentów oraz kodeksu karnego i cywilnego. W spotkaniu uczestniczyło około czterdziestu osób.

 • Doradztwo prawne dla młodzieży w Zespole Szkół nr2
 • Doradztwo prawne dla młodzieży w Zespole Szkół nr2
 • Doradztwo prawne dla młodzieży w Zespole Szkół nr2
 • Doradztwo prawne dla młodzieży w Zespole Szkół nr2

Najlepsi uczniowie ze stypendiami Premiera

W Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie 27 listopada najlepsi uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu żyrardowskiego otrzymali z Michałowskiej Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Są to uczniowie, którzy mają średnią zdecydowanie powyżej 5,00 i wzorowe zachowanie. Nasi uczniowie mają także wybitne osiągnięcia w licznych konkursach i olimpiadach. Uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Nauczycielom dziękujemy za solidną pracę. Oto nagrodzeni uczniowie.

Klaudia Adamczyk – Zespół Szkół w Mszczonowie

W roku szkolnym 2018/2019 uzyskała średnią ocen – 5,24. Zainteresowania Klaudii to: czytanie książek, słuchanie muzyki, problematyka ekonomiczna zgodna z kierunkiem jej kształcenia.  W poprzednim roku szkolnym uczestniczyła w konkursie recytatorskim, w konkursie matematycznym „Kangur” oraz w konkursie BHP. Uczennica chętnie angażuje się w życie szkoły ( praca na rzecz samorządu szkolnego, udział w uroczystościach szkolnych oraz w przedstawieniach szkolnych ).

Roman Antolak – Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie

Jest uczniem klasy IV Technikum w zawodzie technik mechatronik. W roku szkolnym 2018/19 uzyskał średnią ocen 5,33 i wzorowe zachowanie, ceniony jest za zaangażowanie w życie szkoły i wysoką kulturę osobistą. Interesuje się historią i kulturą Japonii oraz językiem tego kraju, trenuje japońskie sztuki walki. Po ukończeniu szkoły chciałby studiować na Politechnice Warszawskiej na kierunku robotyka.

Anna Rosiak – Liceum Ogólnokształcące im. S.Żeromskiego w Żyrardowie. Anna po raz drugi otrzymała to wyróżnienie.

Franciszek Lemiesz – Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej

Średnia 5,67 oraz wzorowe zachowanie. Uczeń brał udział w licznych działaniach edukacyjnych szkoły. W roku szkolnym 2018/19 brał udział w 2 projektach edukacyjnych: "Kto mu dał skrzydła? Biografia patrona w filmie tworzonym metodą animacji poklatkowej" oraz "Chemia w żywności - czy wiesz co jesz?", realizowanych w ramach projektu unijnego "Akademia Kompetencji". Zainteresowania: lotnictwo, nauki ścisłe, a w szczególności chemia.

Natalia Magdalena Jarosz – Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie

Średnia ocen uczennicy na koniec poprzedniego roku szkolnego to 5,57. Natalia jest uzdolnioną językowo laureatką konkursu recytatorskiego z języka rosyjskiego. Na co dzień interesuje się wizażem, tańcem oraz fotografią.

Natalia Supeł i Damian Karaś - Zespół Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wiskitkach

Natalia Supeł z klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego oraz Damian Karaś z klasy czwartej Technikum Informatycznego. Natalia uzyskała średnią ocen 5,0. Jej pasją jest sport. Damian uzyskał średnią 5,71. Jego pasją jest programowanie.

Zuzanna Prus – Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie 

Średnia 5,06. Interesuje się podróżami, lubi czytać książki.

 • Najlepsi uczniowie ze stypendiami Premiera
 • Najlepsi uczniowie ze stypendiami Premiera
 • Najlepsi uczniowie ze stypendiami Premiera
 • Najlepsi uczniowie ze stypendiami Premiera
 • Najlepsi uczniowie ze stypendiami Premiera
 • Najlepsi uczniowie ze stypendiami Premiera
 • Najlepsi uczniowie ze stypendiami Premiera

XII Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 29 listopada 2019 r. radni obradowali na XII sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Klaudiusz Stusiński. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał obejmujące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na 2019 rok, a także w sprawie określenia programu współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020, w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2020 roku oraz w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Żyrardowskiego i ustalenia  wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie .

Na wniosek Starosty Beaty Sznajder porządek obrad został poszerzony o wybór nieetatowego Członka Zarządu na wakujące po śmierci radnego Franciszka Jankowskiego stanowisko. Pani Starosta zaproponowała na tą funkcję, reprezentującego klub Prawa i Sprawiedliwości, radnego Stanisława Kaniszewskiego. Za kandydaturą, w tajnym głosowaniu, opowiedzieli się wszyscy obecni na obradach sesji radni. Profesor, dr hab. Stanisław Kaniszewski jest naukowcem, prowadzącym swą działalność naukową w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Pełni także funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych tej placówki.

Radni dokonali także zmian składu osobowego stałych komisji Rady Powiatu Żyrardowskiego - Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu i Oświaty i Kultury. W skład tych komisji powołano zaprzysiężonego na poprzedniej sesji radnego Dariusza Mitrowskiego.

W kolejnym punkcie obrad, dotyczącym wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie Powiatu Żyrardowskiego projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Potrzeba wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu wynikała między innymi ze zwiększeń i  zmniejszeń w planie dochodów i wydatków oraz z przesunięć między działami. Dochody budżetu zmniejszono łącznie o kwotę 562.142,70 zł. Wpływ na te zmiany miało m.in. zmniejszenie o kwotę 179.909,98 zł wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłat za wydane prawa jazdy i opłatę komunikacyjną, o kwotę 150.000,00 zł z tytułu partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej, o kwotę 130.000,00 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z usług Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie przy ul. Sosabowskiego 2, o kwotę 60.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wydatków Starostwa i o kwotę 50.390,00 zł z tytułu opłat za trwały zarząd oraz wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Zmianie w planie dochodów towarzyszyło wprowadzenie zmian w planie wydatków. Uchwała zmniejszyła ten plan o taka samą kwotę 562.142,70 zł . Uchwała przenosiła także planowane kwoty w wydatkach, które związane były ze zmniejszeniem wydatków na prowadzone już inwestycje, czy nie realizowane zadania, np. kwotę 772.561,00 zł. przewidzianą na zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” które nie zostanie zrealizowany, bowiem w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  nie zgłosił się żaden wykonawca.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu na 2019 r ogółem wynosi 90.146.115,44 zł, natomiast plan wydatków ogółem - 93.208.784,99 zł.

Radni, po przedstawionych pozytywnych opiniach Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Stanisława Kaniszewskiego, przyjęli jednogłośnie projekty uchwał.

Projekt kolejnej uchwały przedstawił Członek Zarządu Powiatu Stanisław Nalej. Uchwała w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2020 roku wprowadziła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu. Rozkład ten powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Ustalony rozkład godzin pracy aptek na terenie powiatu na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. został zaopiniowany przez Samorząd Aptekarski, Wójtów, Prezydenta i Burmistrza. Pozytywną opinię komisji w sprawie projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej Jacek Czubak. Projekt tej uchwały, podobnie jak i wcześniejszych radni przyjęli bez uwag.

Przedmiotem następnej uchwały był program współpracy Powiatu Żyrardowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020. Założenia projektu uchwały przedstawił Sławomir Walczak, prowadzący w imieniu Starosty sprawy z zakresu współdziałania z podmiotami NGO. Obowiązek uchwalania corocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program zawiera wszystkie elementy, których wymaga ust. 4 cytowanego art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała oprócz określenia zasad współpracy określiła priorytetowe zadania i kwotę wsparcia na ich realizację.  Zakłada się, że na realizację zadań publicznych objętych Programem przeznaczona będzie kwota w wysokości nie mniejszej niż 300 000 złotych. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie Powiatu na 2020 rok i pochodzić będą ze środków własnych oraz budżetu Wojewody Mazowieckiego, natomiast priorytetowe obszary wsparcia to - pomoc społeczna, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura fizyczna i sport, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, promocji zdrowia oraz obszar polegający na podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej i pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Po przyjęciu bez uwag przez radnych Programu współpracy, Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Paweł Myszkowski przedstawił projekt następnej uchwały, w sprawie ustalenia  wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie powiatu żyrardowskiego. Kierując się zawartymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym zasadami  sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z dróg i ich przechowywania na parkingach strzeżonych oraz kosztami usuwania i przechowywania pojazdów na terenie Powiatu Żyrardowskiego, Rada Powiatu Żyrardowskiego ustaliła wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. Projekt drugiej uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze powiatu żyrardowskiego przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie Andrzej Pydzik. Na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych, dla dróg, których zarządcą jest Powiat Żyrardowski, Rada Powiatu uchwala stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Ostatnią była uchwała w sprawie przejęcia od Wojewody Mazowieckiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającej na prowadzeniu kwalifikacji wojskowej. Założenia do uchwały przedstawił specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Mirosław Klejny. Wszystkie uchwały po przedstawieniu opinii stosownych komisji zostały przyjęte jednogłośnie.

Ostatnim merytorycznym punktem w porządku obrad była informacja w sprawie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego za lata 2015-2018. Informację o zrealizowanych działaniach w ramach Programu ochrony środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego za lata 2015-2018 oraz kosztach poniesionych na realizacje założonych celów przedstawił Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Zawadzki

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zamknął obrady XII sesji Rady Powiatu.

 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu
 • XII Sesja Rady Powiatu

Promujemy nasze produkty tradycyjne

Próbowałeś Makaronu Radziwiłłowskiego, doceniłeś Miody mariańskie, a może w Twojej kuchni jest Herbatka z czarnego bzu z Puszczy Mariańskiej? Jeśli jesteś miłośnikiem tradycyjnych lokalnych produktów z powiatu żyrardowskiego i chętnie fotografujesz to co na talerzu, ten konkurs z pewnością Ci się spodoba.

Najbardziej kreatywne zdjęcia mazowieckich produktów tradycyjnych i lokalnych zostaną kolejny raz nagrodzone. Wszystko za sprawą zorganizowanego już po raz piąty przez Samorząd Województwa Mazowieckiego „Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej”.

Wystarczy wybrać jeden z Listy Produktów Tradycyjnych lub produktów nagrodzonych Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego, zrobić ciekawe zdjęcia i przesłać je do organizatorów konkursu. Na obu listach jest około 20 produktów lokalnych z terenu Powiatu Żyrardowskiego, przede wszystkim z gminy Puszcza Mariańska.

Wśród nich m.in. Makaron radziwiłłowski:

-Jaja perlicze z Grabiny Radziwiłłowskiej

-Ślimak winny z Radziwiłłowa

-Likier jajeczny Radziwiłłowski

-Pasta rybna z Radziwiłłowa

-Miody mariańskie

-Śledź w oleju z Radziwiłłowa

-Herbatka z czarnego bzu z Puszczy Mariańskiej

-Barszcz botwinka z Radziwiłłowa

-Kapusta z grochem z Radziwiłłowa

-czy Syrop z mniszka z Puszczy Mariańskiej.

Na liście znalazły się również znane już w Powiecie Żyrardowskim Powidła olenderskie z sąsiedniego powiatu. Pełną listę znajdziecie na stronie konkursowej, którą zamieszczamy poniżej.

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat mazowieckich produktów tradycyjnych i lokalnych oraz zachęta do lepszego poznania tradycji kulinarnych Mazowsza. Skierowany jest on do mieszkańców Mazowsza, którzy interesują się  fotografią kulinarną.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach tematycznych: Lista Produktów Tradycyjnych oraz produkty nagrodzone Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Nabór prac konkursowych trwa do 31 sierpnia 2022 r.

Informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego pod adresem:

https://mazovia.pl/pl/konkursy/ruszyla-v-edycja-mazowieckiego-konkursu-fotografii-kulinarnej.html

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki