Treść strony

Sto na sto

Nietuzinkowy prezent tegorocznym maturzystom przekazała Beata Sznajder Starosta Żyrardowski. Tuż przed studniówkami uczniowie każdej szkoły maturalnej otrzymali do dyspozycji sto godzin dodatkowych zajęć, podczas których będą solidnie przygotowywali się do egzaminu dojrzałości.

Za abiturientów trzymamy nie tylko kciuki – mówi Beata Sznajder. Bardzo zależy nam na sukcesie naszych absolwentów nie tylko podczas egzaminów maturalnych, ale także przy aplikowaniu na wyższe uczelnie – dodaje Starosta. Stąd też decyzja o przeznaczeniu puli 100 godzin zajęć dodatkowych dla każdej szkoły. Uczniowie wspólnie z nauczycielami prowadzącymi i po akceptacji dyrektorów szkół wybrali przedmioty, z których wiedzę przez następne sto dni będą mocniej „wkuwali”. Warto także wspomnieć, że pierwsze zajęcia dla maturzystów w powiatowych szkołach odbyły się już w listopadzie i grudniu. Wtedy to nauczyciele przeprowadzili ponad 350 godzin zajęć z języka polskiego, chemii, matematyki i języków obcych.

Zatem drodzy Maturzyści, Zarząd Powiatu trzyma za Was kciuki, a Wy zabierajcie się ostro do roboty. Powodzenia!

 • Sto_na_sto

Uczniowie „Elektryka” z wizytą w Sejmie RP

W dniu 28 stycznia 2020 roku uczniowie z klas pierwszych technikum o profilu fotografia i multimedia wzięli udział w  wycieczce do Warszawy w ramach zajęć dziennikarskich. Pomysłodawcą wycieczki był Tadeusz Sułek, redaktor naczelny tygodnika „Życie Żyrardowa”, współpracujący ze szkołą w zakresie kształcenia uczniów klas medialnych.

Uczniowie zwiedzając Sejm RP, obejrzeli wystawę prezentującą jego historię w okresie I Rzeczpospolitej. W galerii Sali Posiedzeń Sejmu wysłuchali prelekcji dotyczącej polskiego parlamentaryzmu w czasach współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy fotoreporterów i dziennikarzy relacjonujących posiedzenia sejmowe.

W programie wycieczki znalazła się również wizyta w Zamku Królewskim, w którym młodzież obejrzała film pt. „Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie”.

Wyjazd edukacyjny dla młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie odbył się dzięki wsparciu  , Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego i życzliwości firmy „EMKA”.

 • Uczniowie „Elektryka” z wizytą w Sejmie RP
 • Uczniowie „Elektryka” z wizytą w Sejmie RP
 • Uczniowie „Elektryka” z wizytą w Sejmie RP
 • Uczniowie „Elektryka” z wizytą w Sejmie RP
 • Uczniowie „Elektryka” z wizytą w Sejmie RP

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszone konkursy obejmują zadania:

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca;
 2. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin);
 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo;
 4. Pomoc w integracji społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić maksymalnie po jednej osobie do każdej z komisji. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy konkursu, którego zgłoszenie dotyczy;
 2. nazwy organizacji zgłaszającej;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisjach nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach któregokolwiek z konkursów.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 lutego 2020 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w którejkolwiek z komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład tej komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem

W ramach akcji przeciwdziałania nowotworom Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o., Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Urzad Miasta Żyrardowa i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żyrardowie organizują w dniu 4 lutego warsztaty i wykłady propagujące "czujność onkologiczną" i prozdrowotne zachowania.

Organizatorzy zapraszają na to wydarzenie, które odbędzie się w najbliższy wtorek, o godzinie 12:30, w Centrum Kultury w Żyrardowie. Wstęp wolny.

W programie m.in.

 • Profilaktyka: świadomość czyni cuda.
 • Dieta antyrakowa: warzywami i owocami w nowotwory.
 • Mądra Polka przed szkodą: jak badać piersi?
 • Waleczne Amazonki: piękne i wspaniale bohaterki z Żyrardowa.
 • Serce na dłoni: jak zostać wolontariuszem?
 • Ścieżka onkologiczna w Żyrardowie: na czas i na zdrowie.

Zapraszamy!

 • 4_lutego_-_Swiatowy_Dzien_Walki_z_Rakiem

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłasza otwarte konkursy ofert dla NGO w 2020 roku

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego podjął uchwałę w sprawie określenia zadań zlecanych organizacjom pozarządowym oraz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań:

1. „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca”

2. „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin ),”

3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo”

4. „Pomoc w integracji Społecznej poprzez prowadzenie popołudniowego klubu dla dorosłych osób niepełnosprawnych”

Poniżej treść uchwały i załącznik do niej

W Szpitalu idzie nowe

W dniu 22 stycznia  w siedzibie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. odbyła się konferencja, na której Zarząd Spółki przedstawił sytuację Szpitala Powiatowego w Żyrardowie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu - Starosta  Beata Sznajder, Wicestarosta  Krzysztof Dziwisz i Członek Zarządu Stanisław Nalej, Prezes Spółki CZMZ Jacek Sawicki, Dyrektor ds. Lecznictwa dr Cezary Chmielecki, lekarze reprezentujący nowy zespół chirurgiczny pracujący w Szpitalu od początku roku oraz przedstawiciele mediów. Prezes Jacek Sawicki zaprezentował zebranym nowy zespół chirurgiczny, który ma stać się wizytówką nowego podejścia do spraw lecznictwa.  Zespół składa się z lekarzy chirurgów stałych oraz doraźnych. Ordynatorem oddziału został dr n. med. Tomasz Matyjas.

Nowy zespół zapewnia świadczenia chirurgiczne na Oddziale Chirurgii, Poradni Chirurgicznej oraz Izbie Przyjęć. Lekarzom chirurgom, którzy pracowali dotychczas skończyły się umowy w dniu 31 grudnia 2019. Propozycje przedłużenia umowy otrzymali dwaj lekarze chirurdzy pracujący w CZMZ od dłuższego czasu, są to Jacek Janicki były Ordynator Oddziału Chirurgii oraz Wiesław Parkot. Dr Parkot oraz dr Janicki przyjęli propozycje i będą nadal pracować na Oddziale z nowym zespołem.

 

Stały zespół chirurgów stanowią:

Dr n. med. Tomasz Matyjas – Ordynator Oddziału, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Były asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi. Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Obecność bakterii i antygenów bakteryjnych w żółci i złogach żółciowych z pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych”. Wykonuje operacje z zakresu jamy brzusznej – także technikami minimalnie inwazyjnymi, a także operacje tarczycy. Przygotowuje pacjentów do operacji i prowadzi opiekę pooperacyjną, 

Dr n. med. Włodzimierz Koptas – specjalista chirurgii ogólnej i endokrynologii, koordynator zespołu chirurgicznego. Ukończył Akademię Medyczną w Łodzi. I-wszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej zdał pracując w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, II-gi w Oddziale Chirurgicznym Szpitala im. L. Pasteura w Łodzi. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał za pracę pt.: „Zmiany morfologiczne w tarczycy po hemityreoidektomi i/lub szyjnej górnej ganglionektomii – model zwierzęcy”. Pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi. Aktualnie pełni obowiązki Koordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. W chwili obecnej zajmuje się głównie chirurgią endokrynologiczną (operacje tarczycy, przytarczyc i nadnerczy) oraz chirurgią kolorektalną i proktologią (w tym operacje laparoskopowe jelit),

Lek. med. Wojciech Siwiera - ukończył studia wyższe na Akademii Medycznej w Łodzi. Wcześniej pracował jako Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu i asystent w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Łodzi. Wykonuje operacje z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii tarczycy i laparoskopowej, 

Lek. med. Bartłomiej John - absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne realizował w Miejskim Centrum Medycznym w Łodzi. Wykonuje operacje nowotworów jelita grubego, żołądka, laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego, operacje plastyczne przepuklin pachwinowych, pępkowych i pooperacyjnych, również laparoskopowo,

Lek. med. Katarzyna Makaruk - absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne realizowała w Miejskim Centrum Medycznym w Łodzi. Zajmuje się leczeniem: chorób tarczycy , chorób żołądka i dwunastnicy, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, jelita grubego i odbytu, niewydolności żylnej i żylaków kończyn dolnych, innych chorób chirurgicznych,

Lek. med. Jacek Pawlak - absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne realizował w Miejskim Centrum Medycznym w Łodzi.  Wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii jamy brzusznej, chirurgii endokrynologicznej oraz operacje  żylaków kończyn dolnych.

Lekarze współpracujący to::

Dr n. med. Piotr Ziemniak – specjalista chirurg, wcześniej asystent II Kliniki Chirurgii Wojskowej Akademii Medycznej,

Dr n. med. Kamila Bazylińska, po zakończonym stażu specjalizacyjnym w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim,

Dr n. med. Maciej Amsolik – specjalista chirurg, specjalista medycyny ratunkowej, wcześniej asystent w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika,

Dr n. med. Piotr Koza – specjalista chirurg, w trakcie specjalizacji z zakresu transfuzjologii, wcześniej asystent w Klinice Chirurgii Endokrynologicznej w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika,

Dr n. med. Paweł Kumoniewski – rezydent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Centralnego szpitala Klinicznego w Łodzi,

 Lek. med. Paweł Kolano – specjalista chirurg, pracownik Oddziału Chirurgii w Miejskim Centrum Medycznym w Łodzi,

Lek. med. Łukasz Rajchert – specjalista chirurg onkolog, wcześniej asystent w Oddziale Chirurgii Onkologicznej w Łódzkim Ośrodku Onkologicznym,

Lek. med. Maciej Stańczyk – specjalista chirurg onkolog, wcześniej asystent w Oddziale Chirurgii Onkologicznej w Łódzkim Ośrodku Onkologicznym,

Lek. med. Maciej Orłowski – specjalista chirurg, w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej, asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego im. Pirogowa w Łodzi,

lek. Dariusz Starnicki – specjalista chirurg, wcześniej asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Bonifratrów w Łodzi,

lek. Ewa Jędraszczyk-Kowalska – rezydent w Oddziale Chirurgii Ogólnej Miejskiego Centrum Medycznego w Łodzi, chirurgia ogólna,

lek. Paweł Westphal – rezydent w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego im. Pirogowa w Łodzi,

Lek. med. Jacek Chwiałkowski – rezydent, chirurgia ogólna,

Lek. med. Aleksandra Gruchała – rezydent, chirurgia ogólna,

 • W Szpitalu idzie nowe
 • W Szpitalu idzie nowe
 • W Szpitalu idzie nowe
 • W Szpitalu idzie nowe
 • W Szpitalu idzie nowe
 • W Szpitalu idzie nowe
 • W Szpitalu idzie nowe
 • W Szpitalu idzie nowe

Dzień Babci i Dziadka w klubie Myszki Miki

22 stycznia najmłodsi wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie wystąpili dla swoich babć i dziadków. Dzieci z grupy Pani Grażynki wykonały program słowno-muzyczny, a na koniec uroczystości młodzi artyści obdarowali babcie i dziadków pięknymi pracami wykonanymi na zajęciach plastycznych u Pani Agnieszki. Występ bardzo spodobał się licznie zebranej publiczności!

 • Dzień Babci i Dziadka w klubie Myszki Miki
 • Dzień Babci i Dziadka w klubie Myszki Miki
 • Dzień Babci i Dziadka w klubie Myszki Miki
 • Dzień Babci i Dziadka w klubie Myszki Miki
 • Dzień Babci i Dziadka w klubie Myszki Miki
 • Dzień Babci i Dziadka w klubie Myszki Miki
 • Dzień Babci i Dziadka w klubie Myszki Miki
 • Dzień Babci i Dziadka w klubie Myszki Miki

Budżet obywatelski - spotkanie informacyjne

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza jest 25 mln złotych. Spotkanie informacyjne już 28 stycznia 2020 r. w żyrardowskiej Resursie ul. 1 Maja 45 o godz. 18-tej.
Więcej: https://mazovia.budzet-obywatelski.eu/

 • Budzet_obywatelski_-_spotkanie_informacyjne

Pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP

Zarządzeniem Nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 r. Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796), wprowadził na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pierwszy stopień alarmowy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP.

Stopnie alarmowe obowiązują od dnia 23 stycznia 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 23.59.

Wprowadzenie stopni alarmowych ma charakter prewencyjny i jest związane z uroczystościami upamiętniającymi 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Podobne środki bezpieczeństwa były podejmowane także przy organizacji w Polsce innych wydarzeń międzynarodowych, np. szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. 

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy ALFA-CRP jest pierwszym w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Źródło:https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/stopien-alarmowy-bravo-na-terenie-malopolski-oraz-alfa-i-alfa-crp-na-terenie-calego-kraju

 • Pierwszy stopień alarmowy ALFA

Lekkoatletyka wkracza do „Elektryka”

Rozpoczęły się prace nad projektem budowy nowego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie. Starostowie Beata Sznajder oraz Krzysztof Dziwisz 16 stycznia spotkali się z głównym projektantem. Wszystko wskazuje na to, że już za trzy lata w żyrardowskim „Elektryku” zagości królowa sportu – lekkoatletyka.

W pierwszym spotkaniu dotyczącym wyznaczenia ramowych założeń projektowych wzięli udział także Barbara Gruchal dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie oraz prowadzący inwestycję Adam Lemiesz i Barbara Smolarek z powiatowego Wydziału Oświaty. Koncepcja budowy powiatowego obiektu sportowego była znana już od zeszłego roku. Wtedy to ustalono dość precyzyjnie zakres inwestycji, a warto przypomnieć, że oprócz głównej części, tj. wielofunkcyjnego boiska, będzie zagospodarowany cały teren szkoły wraz z wymianą ogrodzenia. Powiat mocno stawia na strefy rekreacyjne i zielone, których będą korzystali uczniowie w przerwach zajęć. Natomiast samo boisko stanie się przede wszystkim areną lekkoatletyczną z centralnie usytuowanym pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim. Jest to duże wyzwanie dla projektantów, bowiem chodzi tu o 400-metrową certyfikowaną bieżnię z torem przeszkód. Towarzyszyć jej będą skoki w dal, trójskok, skok o tyczce, pchanie kuli. Świadomie na tym etapie rezygnuje się z dyscyplin rzutowych (oszczep, młot i dysk). Istnieje bowiem poważne zagrożenie zniszczenia nawierzchni głównego boiska piłkarskiego, na planie którego opcjonalnie będą wyznaczone także dwa boiska „orlikowe”. Zaprojektowane będzie także boisko uniwersalne na planie boiska do piłki ręcznej. Dodatkowo kompleks otrzyma budynek administracyjno-sanitarny z szatnią.

Następne spotkanie będzie pierwszą konfrontacją oczekiwań inwestora, czyli Powiatu Żyrardowskiego a oceną prawną i techniczną projektantów. Rozpocznie się dyskusja nad pierwszą koncepcją architektoniczno-przestrzenną. Pracę projektowe mają potrwać do końca czerwca, natomiast budżet na budowę obiektu zabezpieczony jest na lata 2021-2022.

 • Lekkoatletyka_wkracza_do____Elektryka___

„Witaj, gwiazdko złota”

Już po raz 28 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach zorganizował Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj, gwiazdko złota”. Współorganizatorami był Urząd Miasta i Miejskie Centrum Kultury w Tychach. Celem konkursu było kultywowanie polskich tradycji świątecznych i obrzędowych oraz utrwalanie ich w wybranej formie graficznej, wychowywanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych i rodzinnych.

Komisja powołana przez organizatorów w składzie: Katarzyna Nowak-Zagórska – artysta plastyk, malarka; Bogdan Trybus-artysta plastyk, grafik i Katarzyna Markiewicz-Jarocka - Kierownik Pracowni Sztuk Plastycznych Pałacu Młodzieży w Katowicach spośród nadesłanych prac wytypowała najlepsze do nagród, wyróżnień  i kwalifikacji do wystawy. Wśród laureatów z całej Polski znaleźli się artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie.

Komisja nagrodziła Marcelinę Rutkowską (l.10), wyróżnienia zdobyły: Antonina Tomsohn (l.10), Emilia Cieślak (l.7). Wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy otrzymały: Kaja Stronias (l.13), Zosia Rutkowska (l.7) i Agata Olesińska (l.14). Nagrodzona została również Bożena Liszewska, pod kierunkiem której powstały prace.

Podczas uroczystego podsumowania, które miało miejsce 10 stycznia w Teatrze Małym w Tychach organizatorzy  podkreślali, jak niezwykle ważne jest, aby w procesie edukacji było miejsce na działania artystyczne, które rozwijają i uwrażliwiają na piękno. Prace laureatów oglądać można na wystawie pokonkursowej do końca lutego 2020 r.

 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”
 • „Witaj, gwiazdko złota”

Powiatowe technika ze srebrną tarczą

Po raz kolejny tygodnik Perspektywy przedstawił ranking najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce. Ranking Perspektyw stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Zasady rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę dane 1728 techników. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, ranking uwzględniał szkoły dla młodzieży, w których zdawało maturę w maju 2019 roku minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych.

Z terenu powiatu żyrardowskiego dwie szkoły uzyskały znaczące miejsca w rankingu. W rankingu województwa mazowieckiego Technikum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wiskitkach zajęło 16 miejsce (w skali kraju miejsce 106), a Technikum w Zespole Szkół w Mszczonowie zajęło 24 miejsce (w skali kraju miejsce 154). W rankingu Perspektyw wiskickie Technikum jest wyróżnione po raz czwarty, a mszczonowskie Technikum honorowy tytuł Srebrnej Szkoły uzyskało po raz drugi. To wielki sukces szkół z terenu powiatu żyrardowskiego.

Wyniki uzyskane przez szkoły to zasługa dobrej współpracy pomiędzy gronem pedagogicznym oraz ambitnymi uczniami. Do tego sukcesu przyczyniły się także władze oświatowe i samorządowe dbające o dobre warunki pracy szkoły oraz zorientowanie szkoły zawodowej na innowacyjność. To zawsze procentuje.

 • Powiatowe_technika_ze_srebrna_tarcza

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Społecznych reprezentujących organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Społecznych, zwanego dalej Zespołem.

I. Cel działania Zespołu

Zespół jest ciałem doradczo-konsultacyjnym Zarządu Powiatu Żyrardowskiego powołanym uchwałą nr 60/VI/2019 r. z dania 23 lipca 2019 r. Do zadań zespołu należy w szczególności:

 • Prowadzenie cyklicznej diagnozy potrzeb społecznych.
 • Opracowanie i monitorowanie wskaźników obrazujących sytuację społeczną.
 • Planowanie badań empirycznych i analiz pokazujących sytuację społeczną.
 • Przygotowywanie i publikowanie raportów i informacji z realizowanych działań.
 • Formułowanie wniosków i rekomendacji do programów działania w zakresie polityk publicznych.
 • Opracowywanie i konsultowanie programów w zakresie polityk publicznych.
 • Ewaluacja działań w zakresie polityk publicznych.
 • Formułowanie wniosków i rekomendacji do podejmowania działań społecznych.

II. Sposób dokonania zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym kandydata na członka Zespołu Konsultacyjnego ds. Społecznych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć:

 • osobiście do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, ul. 1 Maja 60, 96-300 Żyrardów w godzinach pracy.
 • listowanie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, adres. j.w.
 • drogą elektroniczną w formie skanu na adres pcpr.zyrardow@o2.pl.

Formularze powinny zawierać wymagane podpisy osób reprezentujących organizację i zgłaszanego kandydata.

III. Termin zgłaszania kandydatów

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 17 stycznia 2020 r. W przypadku zgłoszenia listownego decyduje data stempla pocztowego, w przypadku zgłoszenia elektronicznego data otrzymania wiadomości.

Na XIV Sesji Rada Powiatu Żyrardowskiego przyjęła budżet na 2020 rok

Na dzień 30 grudnia 2019 r. Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zwołał obrady XIV Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego. Porządek obrad obejmował dyskusję i głosowanie nad kilkoma uchwałami, w tym tą kluczową – dotyczącą budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020.

Na początek radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok. Były one spowodowane między innymi zmniejszeniem dochodów, a także przesunięciem środków między działami. Po ich zatwierdzeniu plan dochodów ogółem budżetu Powiatu Żyrardowskiego w 2019 roku zamknął się kwotą 89.460.756,51 zł, natomiast wydatków ogółem 92.523.426,06 zł. Radni przyjęli też uchwałę w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza możliwość ustalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, gromadzone są wtedy na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki budżetowej. Wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 obejmuje zadania, na które po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podpisane zostały umowy.  Dotyczy to m.in. przedsięwzięć: - przebudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza - Mszczonów, opracowanie dokumentacji wymiany pokrycia i więźby dachowej na budynku Starostwa, remont budynku Muzeum Mazowsza Zachodniego, czy rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa.

Następna uchwała dotyczyła przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego, na lata 2020 – 2037. WPF to instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego i obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Obligatoryjnym elementem WFP jest również kwota długu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania jego spłaty. Projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2019 r, w sprawie wydatków niewygasających oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Po przedstawieniu pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Finansów radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał.  

Projekt kolejnej uchwały, w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Żyrardowskiego na 2020 rok zaprezentowała Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder. Przedłożony budżet Powiatu na rok 2020 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisje Rady Powiatu Żyrardowskiego. W swym wystąpieniu Starosta wskazała na istotne założenia do budżetu na 2020 rok:

planowane dochody budżetu Powiatu w roku 2020 przedstawiają się następująco:

 • dochody własne zaplanowane zostały w łącznej kwocie 39.939.129,00 zł, co stanowi 42,87 % planowanych dochodów ogółem,
 • subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca zaplanowana w łącznej kwocie 31.496.602,00 zł (33,81% planowanych dochodów ogółem),
 • dotacje celowe i środki pozyskane na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat – zaplanowane zostały w kwocie 21.716.959,97 zł, tj. 23,32% planu dochodów ogółem,

Ujęte w planie dochodów roku 2020 dochody bieżące stanowią kwotę 83.152.690,97 zł, tj. 89,26% planowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe to kwota 10.000.000,00 zł, co stanowi 10,74% planowanych dochodów ogółem.

Dochody budżetu Powiatu Żyrardowskiego zaplanowane na rok 2020 w łącznej kwocie 93.152.690,97 zł, będą wyższe od przewidywanego wykonania w 2019 roku o kwotę 3.691.934 zł.

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2020 r. wynoszą 95.546.900,15 zł. i stanowią 103,3% przewidywanego wykonania roku 2019. W planowanych wydatkach roku 2020 wydatki bieżące stanowią kwotę 80.308.343,15 zł, tj. 84,05% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 15.238.557,00 zł, co stanowi 15,95 % planowanych wydatków ogółem.

Plan przychodów budżetu Powiatu na 2020 rok wynosi 4.557.117,18 zł. Na powyższą kwotę składa się planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w wysokości 3.900.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 657.117,18 zł. Planowane rozchody budżetu Powiatu na 2020 rok zamykają się kwotą 2.162.908,00 zł i zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w kwocie 2.030.000,00 zł i pożyczek w kwocie 132.908,00 zł.

W strukturze wydatków na poszczególne działy zaplanowano następujące kwoty:

 • Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą – 34.804.584,25 zł, co stanowi 36,43 % planowanych wydatków ogółem,
 • Pomoc społeczna, Rodzina oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 23.259.620,90 zł, tj. 24,34% planowanych wydatków ogółem,
 • Administracja publiczna – 10.792.008,00 zł, tj. 11,3% planowanych wydatków ogółem,
 • Transport i łączność – 14.038.340,00 zł, tj. 14,69% planowanych wydatków ogółem,
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.022.444,00 zł, tj. 5,26%  planowanych wydatków ogółem,
 • Ochrona zdrowia – 1.931.275,00 zł, tj. 2,02% planowanych wydatków ogółem,
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.038.000,00 zł, tj. 1,09% planowanych wydatków ogółem,
 • Obsługa długu publicznego – 945.151,00 zł, tj. 0,99% planowanych wydatków ogółem,
 • Różne rozliczenia – 1.131.590,00 zł, tj. 1,18% planowanych wydatków ogółem,
 • Pozostałe działy - Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Obrona narodowa, Wymiar sprawiedliwości, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Gospodarka komunalna, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Kultura fizyczna – 2.583.887,00 zł.

Po wystąpieniu Starosty Skarbnik Edyta Fedorowicz przedstawiła pozytywną opinię projektu budżetu jaką wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, a po niej pozytywne opinie komisji Rady Powiatu przedstawili ich przewodniczący: Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej – Jacek Czubak, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu – Błażej Zawadzki, Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego – Stanisław Kaniszewski oraz Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Kultury – Piotr Krawczyk.

Poddany pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020 radni przyjęli 15 głosami, bez głosów wstrzymujących i przeciwnych. Po głosowaniu Starosta Beata Sznajder podziękowała radnym za przyjęcie budżetu, a Skarbnik Edycie Fedorowicz, pracownikom Wydziału Finansowo-Księgowego oraz członkom Zarządu Powiatu za  pracę przy jego konstrukcji. 

W kolejnym punkcie porządku radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody i przyjęcia zasad realizacji wniosków o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków otrzymanych zaliczkowo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ten sposób realizacji dofinansowania prowadzony będzie do czasu przyjęcia uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego dotyczącej określenia zadań i podziału środków PFRON otrzymanych zgodnie z algorytmem na dany rok budżetowy.

Projekt następnej uchwały dotyczył petycji skierowanej niewłaściwie do Rady Powiatu Żyrardowskiego. Uchwałą radni zobowiązali Przewodniczącego Rady do przekazania błędnie skierowanego dokumentu gminom wchodzącym w skład powiatu żyrardowskiego .

Radni podjęli także decyzję o delegowaniu w skład Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie VII kadencji na lata 2010-2023 swych przedstawicieli.

Ostatnie dwie uchwały dotyczyły zatwierdzenia planów pracy na 2020 rok Rady Powiatu Żyrardowskiego oraz komisji stałych Rady Powiatu.

Na zakończenie obrad, ostatniej w 2019 roku Sesji Rady Powiatu, Przewodniczący Klaudiusz Stusiński i złożył obecnym na obradach życzenia noworoczne.

 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu
 • XIV Sesja Rady Powiatu

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki