Treść strony

Święto Chrztu Polski

Ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu Święta Chrztu Polski. To państwowe święto obchodzone jest 14 kwietnia. Historycy wskazują, że jest to data narodzin Państwa Polskiego. 14 kwietnia 966 roku to jedna z ważniejszych dat w historii naszego kraju. Uważa się, że tego dnia książę Polan Mieszko I przyjął chrzest, który rozpoczął proces chrystianizacji ziem polskich. Wydarzenie to włączyło rodzące się Państwo Polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej. W dzisiejszych okolicznościach powody, dla których ustanowiono to święto nabierają szczególnego znaczenia.  W myśl przyjętej ustawy ma to być dzień narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osobna za naszą ojczyznę. Za jej przyszłość i pomyślność. Święto powinno służyć inspiracji do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. Gorąco zachęcamy Państwa do podkreślenia ważności tego święta.

 • Święto Chrztu Polski

„KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

30 lat temu, 13 kwietnia 1990 r., władze ZSRS przyznały się do mordu katyńskiego, nazywając go „jedną z cięższych zbrodni stalinizmu”. Oświadczenie to uznawane jest za przełom w wyjaśnianiu okoliczności śmierci polskich oficerów, ale do dziś Kreml nie zgodził się na pełne ujawnienie akt katyńskich. Dla oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w dzień  13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.  Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.

Dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń i pomordowanych bestialsko Żyrardowian  przypominamy tekst, który publikowaliśmy przed 10 laty na stronie www.powiat-zyrardowski.pl

5 marca 2020 roku minęło 80 lat od daty, gdy Biuro Polityczne KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), na wniosek komisarza spraw wewnętrznych Ławrientija Berii, wydało decyzję o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz Polaków przetrzymywanych w więzieniach NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej.

W kwietniu roku 1940 w leśnych dołach koło Katynia, Miednoje, Charkowa i innych miast Związku Radzieckiego pochowano ponad 21.000 oficerów Wojska Polskiego, policjantów i funkcjonariuszy Straży Więziennej, zamordowanych na rozkaz Stalina przez służby specjalne ZSRR. Warto, o tej straszliwej zbrodni pamiętać, niech jak najwięcej osób, szczególnie młodych, pochyli się z szacunkiem nad mogiłami Ofiar. Niech zbliżająca się 80. rocznica będzie inspiracją do podjęcia działań mających na celu upamiętnienie tych tragicznych wydarzeń, dających świadectwo ofiary zamordowanych bestialsko mieszkańców dzisiejszego powiatu żyrardowskiego.

Od 2008 roku trwa społeczny Program „KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”, który honorowym patronatem objął tragicznie zmarły Prezydent RP, prof. Lech Kaczyński. Celem Programu jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21857 Dębów Pamięci. Każdy dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden dąb to jedno nazwisko. W Programie uczestniczy już ponad 3000 instytucji z Polski i spoza jej granic, w tym: szkoły, komendy policji i placówki straży granicznej, starostwa powiatowe i urzędy gmin, parafie, szpitale, drużyny harcerskie, kluby sportowe, stowarzyszenia kombatantów, organizacje pozarządowe.

Program „KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka. Edukacyjny i społeczny wymiar Programu polega także na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych poprzez  zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do Narodu i Państwa.

Władze Powiatu Żyrardowskiego z zadowoleniem przyjęły powstanie społecznej inicjatywy upamiętnienia pomordowanych w kwietniu 1940 roku obywateli dzisiejszego powiatu żyrardowskiego. Dzieło upamiętnienia rozpoczęto od ustalenia listy osób pomordowanych. Na podstawie dostępnych dokumentów ustalono, że oprawcy z NKWD zamordowali 46 osób będących mieszkańcami naszego powiatu.

Publikujemy poniżej listę ich nazwisk wraz z krótkimi notkami personalnymi. Zdając sobie sprawę, że w większości te informacje są niepełne, podjęliśmy wysiłek wnikliwszego rozpoznania. Mając przekonanie, że wielu z nich miało swoje rodziny, że ich potomkowie mieszkają wśród nas, zwracamy się z apelem o pomoc w uzupełnieniu ich biogramów.

Prosimy osoby, które przechowują w pamięci wiedzę o naszych bohaterach, by informacje i materiały zechcieli udostępnić naszemu zespołowi. Wszelkiego rodzaju dokumenty i archiwalia po skopiowaniu zostaną zwrócone ich właścicielom.

Zainteresowani mogą zgłaszać się do prowadzącego tę akcję - pełnomocnika  ds. Społeczeństwa Informacyjnego Andrzeja Ciołkowskiego, pok. 201, tel. 46 8553717 wew. 37 lub e-mail Promocja@powiat-zyrardowski.pl.

Przedstawiamy poniżej listę osób urodzonych w miejscowościach dzisiejszego powiatu żyrardowskiego, których okrutny los pozbawił życia strzałem w tył głowy. Jeśli posiadacie Państwo informacje o innych osobach, których brak na poniższej liście prosimy o przekazanie ich do biura koordynatora.

 • 1797.01
 • Katyń

Maseczki dla Powiatu od LPP S.A.

W dniu 17 kwietnia dotarł do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zestaw 4 tysięcy jednorazowych maseczek na twarz dla ochrony przed koronawirusem. Dzięki inicjatywie Starosty Beaty Sznajder i zabiegom Pełnomocników Starosty Mirosława Klejnego i Arkadiusza Łankowskiego, darowiznę na rzecz Powiatu przekazała firma LPP S.A. z Gdańska. LPP jest polską spółką, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zajmującą się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży. Milionom klientów, którzy odwiedzają firmowe salony sprzedaży i sklepy on-line, oferowana jest odzież, akcesoria i obuwie pięciu popularnych marek — Reserved, House, Cropp, Mohito i Sinsay. Filozofia Grupy LPP łączy lokalne myślenie i globalne działanie, jest społecznie odpowiedzialną, polską firmą rodzinną, stworzoną i zarządzaną przez polskich przedsiębiorców — wspólników z lat studenckich.

Przekazana pomoc to efekt współpracy Powiatu z „Fundacją Jesteśmy Razem. Pomagamy”. Inicjatywa „Jesteśmy Razem. PomagaMY” powstała w odpowiedzi na palące problemy, z jakimi borykają się polskie szpitale i inne organizacje, walczące z pandemią  SARS-CoV-2. W ramach akcji jednoczą się polskie przedsiębiorstwa, osoby prywatne, fundacje, kancelarie prawne, a także inne podmioty, które w jakikolwiek sposób mogą pomóc w walce z wirusem. Siła akcji tkwi we wspólnym, aktywnym działaniu. Dzięki integracji silnych i gotowych do pomocy organizacji akcja niesie realną, wymierną pomoc. Wspólne działania pomocowe umożliwiają dotarcie do większej liczby Donatorów i Potrzebujących. Maseczki zostaną rozdysponowane zgodnie z wcześniej zebranym zapotrzebowaniem, w pierwszej kolejności pomoc zostanie skierowana do jednostek organizacyjnych powiatu, inspekcji i służb. Złożone do Fundacji zapotrzebowanie było dużo większe i dotyczyło całego powiatu, pracownicy starostwa pozostają w kontakcie z przedstawicielami Fundacji z nadzieją na dalsze wsparcie.

 • autor: AC
 • Maseczki od LPP
 • Maseczki od LPP
 • Maseczki od LPP
 • Maseczki od LPP

UWAGA. Informacja o zmianie ustawowego terminu zagrożonego karami za nie zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdów

Informacja o zmianie ustawowego terminu zagrożonego karami za nie zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za nie zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z krajów Unii Europejskiej.

Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r. wydłużono do 180 dni termin na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz termin na zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z terytorium Unii Europejskiej.

 • Zmiana terminów

UWAGA. Informacja o zmianie ustawowego terminu zagrożonego karami za nie zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdów

Informacja o zmianie ustawowego terminu zagrożonego karami za nie zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za nie zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z krajów Unii Europejskiej.

Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 grudnia 2020 r. wydłużono do 180 dni termin na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz termin na zarejestrowanie pojazdów sprowadzonych z terytorium Unii Europejskiej.

Koronawirus - przybywa ozdrowieńców

Od minionego weekendu w naszym powiecie nie zmienia się liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie poinformował, że do godziny 13.00 w dniu 29.04.2020 r na terenie powiatu żyrardowskiego rozpoznano dotychczas 28 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków. Obecnie 2 osoby wymagają leczenia szpitalnego. Mamy już 10 ozdrowieńców – to jedyna wzrastająca wartość, bowiem ostatniej doby przybyły dwa.  Ubywa też przebywających na kwarantannie, dziś objętych jest nią jeszcze 88 mieszkańców naszego powiatu......

Kupujmy świadomie produkty polskie

Dzięki rolnikom nie musimy się martwić o to, czy będziemy mieli co jeść – podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda po zakończeniu wideokonferencji z przedstawicielami producentów żywności. W ocenie Prezydenta, wobec zawirowań na rynku międzynarodowym, bardzo ważna jest akcja wspierania rolników i przetwórców poprzez kupowanie polskiej żywności w kraju. Dlatego też kontynuowana jest akcja #KupujŚwiadomie  #ProduktPolski.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, dotyczącym łatwiejszej identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców wprowadzone zostały przepisy ustalające jednolite kryteria umożliwiające producentom żywności podawanie na opakowaniu informacji o krajowym pochodzeniu poprzez wprowadzone oznaczenie PRODUKT POLSKI. Produkt oznaczony znakiem PRODUKT POLSKI musi być wyprodukowany z surowców wytworzonych na terenie Polski, w przypadku produktów nieprzetworzonych – w 100%, a odnośnie produktów przetworzonych – w 75%. Dopuszczalne jest użycie importowanych składników, np. przypraw, bakalii, do 25% masy tych produktów pod warunkiem, że składniki te nie są wytwarzane na terenie naszego kraju.

Kryzys związany z wystąpieniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 uświadomił wszystkim, jak ważną dla bezpieczeństwa funkcjonowania państwa jest krajowa produkcja żywności. Proste z pozoru, indywidualne decyzje zapewnią utrzymanie produkcji w obecnej sytuacji i będą stanowiły kluczowy element podczas wychodzenia z ewentualnego kryzysu, dając stabilne podwaliny przyszłości polskiej gospodarki. Jako Konsumenci musimy mieć świadomość, że każdy nasz wybór podczas zakupów – ma znaczenie. W dobie kryzysu, wywołanego epidemią SARS-CoV-2 patriotyzm konsumencki ma szczególne znaczenie.

Pojawiają się sygnały o poważnych problemach polskich przedsiębiorców, utracie płynności finansowej i groźbie likwidacji działalności. Szczególnie dotyczy to małych i średnich firm. Możemy temu wspólnie zapobiec przez zmianę postaw konsumenckich. Według dostępnych analiz aż 79 groszy z każdej wydanej złotówki za zakupiony produkt rodzimej firmy zostaje w kraju. Okazuje się, że gdyby Polacy zmienili swoje przyzwyczajenia i nabywali przynajmniej o 1% więcej produktów polskich, w krajowej gospodarce pozostałoby dodatkowo ponad 6,6 mld zł rocznie!

Co my klienci możemy zrobić?

 • kupujmy świadomie, wybierając produkty ze znakiem PRODUKT POLSKI,
 • lajkujmy i udostępniajmy posty promujące #ProduktPolski,
 • polubmy na Facebooku stronę  „Polska smakuje” oraz inne strony promującą produkty polskie,
 • zamieśćmy na swych profilach w mediach społecznościowych grafiki promujące akcję #KupujŚwiadomie#ProduktPolski.

Publikujemy poniżej apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz organizacji rolniczych i branżowych o zachowanie patriotyzmu konsumenckiego.

Apel Ministra i organizacji branżowych

 

 • Kupujmy świadomie produkty polskie
 • Kupujmy świadomie produkty polskie
 • Kupujmy świadomie produkty polskie
 • Kupujmy świadomie produkty polskie
 • Kupujmy świadomie produkty polskie
 • Kupujmy świadomie produkty polskie

Wprowadzamy ograniczoną obsługę interesantów

Od wczoraj, 27 kwietnia, rozpoczęliśmy przywracanie normalnego funkcjonowania urzędu Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Na początek w ograniczonej formule, w wyznaczonej dla klientów strefie, bo przecież zachować trzeba bezpieczeństwo interesantów i pracowników Starostwa. W wydzielonej Strefie Klienta, można załatwić osobiście sprawy z zakresu: rejestracji pojazdów, praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych, pozwoleń na budowę i sprzeciwów do zgłoszeń robót budowlanych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wizyty te trzeba umawiać wcześniej telefonicznie lub e-mailowo. Kontakt telefoniczny pod nr telefonów: 46 855 37 37, 46 855 35 99, 46 855 22 19 , e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Opłaty związane z załatwianiem w/w spraw należy uiszczać wyłącznie elektronicznie lub w placówkach bankowych bądź pocztowych.

Wszystkie pozostałe sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty. Dokumenty i wnioski można również umieścić w skrzynce znajdującej się na parterze przy wejściu do siedziby Starostwa.

 • Treść strony Wprowadzamy ograniczoną obsługę interesantów
 • Wprowadzamy ograniczoną obsługę interesantów
 • Wprowadzamy ograniczoną obsługę interesantów
 • Wprowadzamy ograniczoną obsługę interesantów

W powiecie żyrardowskim 28 osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje, że na godzinę 13.00 w dniu 26.04.2020 r sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu żyrardowskiego związana z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19 przedstawia się następująco:

 • łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 117/3;
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 24/(0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 21/2;
 • łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 0/0;
 • łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 28/1;
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 07/2;
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0;

Powiększa się także bilans zakażeń w województwie mazowieckim. Na terenie całego województwa mazowieckiego do dzisiaj zanotowano  2 348 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W szpitalach z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 przebywa 470 osób, do dziś zanotowano 174  zgony, a wyzdrowiało 536 osób.

Pozostałe informacje opisujące sytuację związaną z epidemią publikowane są na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl, na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl, i na rządowej stronie - https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

 • czas przetrwania wirusa

Zmiany zasad obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

               SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że w związku ze stanem epidemii Starostwo Powiatowe w Żyrardowie będzie do odwołania zamknięte dla interesantów.

Sprawy z zakresu:

 • rejestracji pojazdów, praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych;
 • pozwoleń na budowę i sprzeciwów do zgłoszeń robót budowlanych;
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

mogą być obsługiwane osobiście w wydzielonej Strefie Klienta.

Wizyty należy umawiać telefonicznie lub e-mailowo.

Kontakt telefoniczny pod nr telefonów: 46 855 37 37, 46 855 35 99, 46 855 22 19 , e-mail: starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Telefoniczna lub e-mailowa rejestracja wizyt została wprowadzona w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców, w celu uniknięcia kolejek w wydzielonej Strefie Klienta.

Opłaty związane z załatwianiem w/w spraw należy uiszczać wyłącznie elektronicznie lub w placówkach bankowych bądź pocztowych.

Wszystkie pozostałe sprawy należy załatwiać drogą elektroniczną, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty. Dokumenty i wnioski można również umieścić w skrzynce znajdującej się na parterze przy wejściu do siedziby Starostwa.

Przypominamy zasady pracy Wydziału Komunikacji w czasie epidemii koronawirusa

 • Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

W powiecie żyrardowskim przybywa potwierdzonych przypadków koronawirusa

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie z dnia 23.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żyrardowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 23.04.2020

 • łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 119/3
 • łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 35/0
 • łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 1/0
 • łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 26/1
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 5/0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0/0

Pozostałe informacje opisujące sytuację związaną z epidemią publikowane są na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl, na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl, i na rządowej stronie - https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

„Piękno wolności domowej”

 „Piękno wolności domowej” to szkolny konkurs fotograficzny dla uczniów klas fotografii i multimediów z żyrardowskiego „Elektryka”.  E-lekcje, to trudny czas zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Nauczyciele starają się sprostać niecodziennemu wyzwaniu jakimi są lekcje na odległość. Poza wykorzystywaniem wszystkich możliwych form e-learningu, dodatkowo motywują uczniów do działania. Nauczanie i uczenie się teorii, ale jeszcze bardziej praktyki, jeśli chodzi o sprzęt fotograficzny w warunkach zdalnego nauczania jest bardzo trudne. Wyobraźmy sobie jak trudne emocjonalnie jest dla uczniów tworzenie prac, gdy nie można o nich "porozmawiać na żywo”. Gdy tworzą je do tzw. „szuflady”,  z jednego tylko miejsca, jedynie z nadzieją na dobrą ocenę. By zachęcić do spojrzenia na tą sytuację okiem artystów, którymi są, którymi się stają Sylwia Pietryga, nauczycielka przedmiotów fotograficznych w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie zorganizowała konkurs pt. „Piękno wolności domowej”. Poza możliwością otrzymania dobrej oceny, wyróżnieni uczniowie otrzymają drobne nagrody. Nagrodą, która do tej chwili była niespodzianką, są ich fotografie w formie naklejek.  Nagroda nie jest przypadkowa, ponieważ jest też częścią jednej z lekcji o druku. Pani Sylwia na zajęciach pokazywała im druk fotografii na różnych materiałach m.in. na płótnie, na plexi, na płycie Alu-Dibond, odbitki na papierze matowym, błyszczącym, na różnej jakości drukarkach o rożnym odzwierciedleniu kolorów etc. Wydruk  fotografii jako naklejki to również jedna z możliwych form wykorzystania w przyszłości swoich prac.

Zwycięskich prac było aż pięć. Wszystkie z nich były prawidłowe pod kątem kompozycyjnym i estetycznym, ale nie tylko to było przedmiotem oceny.

Praca Filipa (2AG) przedstawia głowę rodziny. Dla Filipa to ojciec jako uosobienie spokoju, który przedstawia to zdjęcie, w trudnych chwilach przymusowej kwarantanny jest też pięknem, który Filip chciał ukazać. Praca Kuby (2AG) przedstawia naszą sytuację w formie dosłownej, ale również zabawnej. Gdzie przysłowie „My home is my castle” ma pejoratywny wydźwięk. Ponieważ wolność, szczególnie dla młodzieży, obcowanie z przyrodą, kontakty z przyjaciółmi, są szczególnie ważne. Trzecią wyróżnioną pracą jest praca Kingi (2AG), która jest zwyczajnie „urocza”. Pokazuje też kobiece spojrzenie na domowy ład i porządek. Kolejne wyróżnienie to fotografia Pauli (1G). W chaosie zdjęć, które są w nim przedstawione, dba o kompozycję w swoim obrazie, jak również wywołuje pewne emocje, gdy się na nie patrzy. Piątym wyróżnieniem jest zdjęcie Oli, które jest kolejną, inną, ciekawą interpretacją tematu - jedno zdanie, a tak wiele spojrzeń.

To zadanie fotograficzne miało również pokazać, że fotografia to troszkę „zabawa z psychologią”. Każdy z nas jest inny. Każdy ma inne potrzeby, co innego widzi, co innego chce widzieć. I choćbyśmy byli w tym samym miejscu i korzystali z tego samego sprzętu (aparatu, obiektywu), to każdy z nas zobaczy i zarejestruje coś innego. I to jest piękne, że RAZEM tworzymy nasz świat. I pokazując go we fragmentach w swoich fotografiach, uwieczniając go ze swoją wrażliwością, budujemy go na nowo. Pokazujemy otoczeniu nasz punkt widzenia, dzieląc się i zachęcając do nowego spojrzenia nawet na zwykłą codzienność,  spojrzenia choćby z przymrużeniem oka. 

 • Filip Kalina
 • Kinga Moskwa
 • Ola Szymańska
 • Paula Gmurek
 • Jakub Nowakowski
 • Druki

Dla NGO informacja o otwarciu ofert

Informujemy, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursach na realizację zadań: „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca” i „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)” nastąpi 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, Sekretariat Starosty.

 

Zasady pracy Wydziału Komunikacji w czasie epidemii koronawirusa

W sytuacji wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Żyrardowie spowodowanego stanem epidemicznym, ulega zmianie  sposób załatwiania spraw. Wszelkie kontakty odbywać się mogą tylko telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej  lub poczty elektronicznej.

 

W zakresie wydawania praw jazdy wprowadzono poniższe procedury:

Wydanie prawa jazdy po wymianie

W celu wydania nowego prawa jazdy po wymianie należy złożyć wniosek wraz z aktualną fotografią, potwierdzeniem opłaty za wymianę prawa jazdy w wysokości 100 zł i opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł, kserokopią dotychczasowego prawa jazdy, a w szczególnych przypadkach określonych przepisami także orzeczeniem lekarskim/ psychologicznym/ świadectwem kwalifikacji,

 • przesyłając w/w dokumenty pocztą tradycyjną  na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45,
 • lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca pod adresem www.esp.pwpw.pl

Nowe wymienione prawo jazdy zostanie odesłane na wskazany we wniosku adres.

Tel. informacyjny 46 855 37 17 wew. 40, 25

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

W celu wydania nowego prawa jazdy należy złożyć wniosek wraz z aktualną fotografią, potwierdzeniem opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 100 zł i opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł, a w szczególnych przypadkach określonych przepisami także orzeczeniem lekarskim/ psychologicznym/ świadectwem kwalifikacji,

 • przesyłając w/w dokumenty pocztą tradycyjną  na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45,
 • lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca pod adresem www.esp.pwpw.pl

Warunkiem zamówienia przez Starostę prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest wniesienie stosownych opłat na rachunek Starostwa Powiatowego i przesłanie na  adres e-mail: komunikacja@powiat-zyrardowski.pl potwierdzenie dokonanej wpłaty.

 Nowe prawo jazdy zostanie odesłane na wskazany we wniosku adres.

Tel. informacyjny 46 855 37 17 wew. 40, 25

 

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres 3 miesięcy/ na okres do 12 miesięcy

W celu odzyskania prawa jazdy należy złożyć wniosek o zwrot prawa jazdy wraz z potwierdzeniem opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł.

 • przesyłając w/w dokumenty pocztą tradycyjną  na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45,
 • lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca pod adresem www.esp.pwpw.pl

Prawo jazdy zatrzymane na okres 3 miesięcy zostanie odesłane na wskazany we wniosku adres.

Tel. informacyjny 46 855 37 17 wew. 40, 25

 

Opłaty administracyjne należy uiszczać na rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie:

- opłata za prawo jazdy w kwocie 100zł   na numer r-ku - 43 9302 0004 5500 1296 2000 0280 

- opłata ewidencyjna w kwocie 0,50zł na numer r-ku - 79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

W tytule przelewu należy podać dane osoby której dotyczy wymiana prawa jazdy oraz z jakiego powodu następuje wymiana lub zwrot prawa jazdy.

Z uwagi na różnorodność wniosków dotyczących spraw w zakresie prawa jazdy w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

46 855 37 17, 46 855 35 99, 46 855 22 19 wew. 25, 40

e-mail: drogi@powiat-zyrardowski.pl

e-mail: komunikacja@powiat-zyrardowski.pl

 

W zakresie rejestracji pojazdów, wymiany dowodów rejestracyjnych, usuwania pojazdów na parking depozytowy, wydawania licencji zaświadczeń i zezwoleń stosuje się poniższe procedury:

 • Odbiór dowodu rejestracyjnego Wydanie dowodu rejestracyjnego po czasowej rejestracji lub po zgłoszeniu wymiany dowodu rejestracyjnego odbywa się na pisemny wniosek, który należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów. Do wniosku należy załączyć pozwolenie czasowe lub oryginał dowodu rejestracyjnego zgłoszonego do wymiany. Nowy dowód rejestracyjny może być przesłany za pośrednictwem poczty na wskazany adres we wniosku.
 • Rejestracja pojazdów. Rejestracja pojazdów ogranicza się do pojazdów fabrycznie nowych. Wniosek wraz z dokumentami i potwierdzeniem wniesienia opłat należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów.

Opłaty administracyjne należy uiszczać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie:

- opłata rejestracyjna w kwocie 178,50 zł na numer r-ku - 43 9302 0004 5500 1296 2000 0280 

- opłata ewidencyjna w kwocie 2,00 zł na numer r-ku - 79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

W tytule przelewu należy podać: markę  pojazdu i numer VIN

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonów: 46 855 37 17 wew. 57, 62

 • Odbiór pojazdów z parkingu depozytowego. Należy przesłać zezwolenie na odbiór pojazdu  na adres e-mail tablice@powiat-zyrardowski.pl   Informację o wysokości opłaty, którą należy uiścić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie nr 43 9302 0004 5500 1296 2000 0280 w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie prześlemy na wskazany adres zwrotny. W tytule przelewu należy podać: opłata za usunięcie i przechowywanie na parkingu depozytowym wraz z podaniem danych osoby, której dotyczy wpłata wraz z  podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu
 • Transport drogowy - wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń. W sprawach wydawania:
  • licencji,
  • zezwoleń na transport drogowy rzeczy/ osób,
  • wydawania zaświadczeń na potrzeby własne,
  • wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

dokumenty należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie : 46 855 37 17 wew. 62  lub pod adresem e-mail;tablice@powiat-zyrardowski.pl. Wzory wniosków oraz wysokość wymaganych opłat prześlemy na wskazany adres e-mail. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie nr 43 9302 0004 5500 1296 2000 0280 w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie. W tytule przelewu należy podać dane osoby, której dotyczy wpłata

 

 • prawo jazdy

Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera lokalnych producentów - wspierajmy i my

Obecna sytuacja jest trudna dla nas wszystkich, ale Mazowszanie niejednokrotnie udowadniali, że w ciężkich czasach potrafią być razem. Teraz znowu możemy pomóc. Warto przy okazji codziennych zakupów wesprzeć członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Co ważne – można to zrobić bezpiecznie, bez wychodzenia z domów.

Producenci regionalnej żywności, w dobie pandemii koronawirusa, starają się kontynuować działalność. Oferują możliwość zamówienia swoich produktów oraz pysznych dań przez Internet z dostawą lub odbiorem osobistym. Samorząd Mazowsza zachęca do wspierania polskich, mazowieckich producentów. Oferta członków Siedzi Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze to nie tylko bogaty wybór, ale też gwarancja jakości. Zapraszamy na stronę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

 • Wspierajmy lokalnych producentów
 • Wspierajmy lokalnych producentów
 • Wspierajmy lokalnych producentów
 • Wspierajmy lokalnych producentów
 • Wspierajmy lokalnych producentów
 • Wspierajmy lokalnych producentów
 • Wspierajmy lokalnych producentów
 • Wspierajmy lokalnych producentów

Będzie szybciej z Mszczonowa do SUNTAGO

Trwa rozbudowa drogi powiatowej nr 4715W odcinek: Wręcza – Mszczonów. Inwestorem tej drogowej inwestycji jest Powiat Żyrardowski. Jest ona realizowana na terenie gmin: Radziejowice i Mszczonów. Droga będzie najkrótszym traktem wiodącym z Mszczonowa i od DK 8 do Parku Wodnego SUNTAGO.

„Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in. rozbudowę drogi powiatowej o długości 2,85 km, połączenia z siecią dróg publicznych w formie skrzyżowań z ruchem okrężnym i zwykłych, budowę chodników i ścieżek rowerowych, przystanków komunikacji zbiorowej oraz inne roboty inżynieryjne. Najpoważniejszym jednak zadaniem w tej inwestycji jest rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową PKP CMK i wykonanie nowej konstrukcji obiektu” – mówi Starosta Beata Sznajder.

W ramach inwestycji powstanie droga klasy Z, z nawierzchnią o nośności 100kN/oś o szerokości 7,0 m (2 pasy ruchu po 3,5 m). Obok jezdni powstaną chodniki i ścieżki rowerowe.

Przewidywany czas oddania do użytkowania drogi to lipiec 2021 r. Wykonawcą robót jest firma MABAU z Baniochy.

 • Rozbudowa drogi Wręcza-Mszczonów
 • Rozbudowa drogi Wręcza-Mszczonów
 • Rozbudowa drogi Wręcza-Mszczonów
 • Rozbudowa drogi Wręcza-Mszczonów
 • Rozbudowa drogi Wręcza-Mszczonów
 • Rozbudowa drogi Wręcza-Mszczonów
 • Rozbudowa drogi Wręcza-Mszczonów
 • Rozbudowa drogi Wręcza-Mszczonów
 • Rozbudowa drogi Wręcza-Mszczonów
 • Rozbudowa drogi Wręcza-Mszczonów
 • Rozbudowa drogi Wręcza-Mszczonów
 • Rozbudowa drogi Wręcza-Mszczonów

Koronawirus - w powiecie żyrardowskim od dwóch dni bez zmian

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie z dnia 22.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żyrardowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 22.04.2020

 • łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 144/16
 • łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 38/0
 • łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 1/0
 • łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 25/0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 5/0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0/0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

 • czas przetrwania wirusa

Informacja dla niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowy program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Adresatami programu w ramach Modułu III są :

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Wsparcie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy,
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 4.  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych,
 5. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność jest finansowana jest ze środków PFRON.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedna osobę niepełnosprawną, a okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Wnioski realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie, ul. 1 Maja 60

Więcej informacji i druk wniosku do pobrania:

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/kto-moze-otrzymac-wsparcie-finansowe-pfron-dla-uczestnikow-zawieszonych-zajec-rehabilitacyjnych/

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami PCPR pod numerem telefonu:

46 854 20 83 wew.15

575 854 202

 • Dyrektor PCPR w Żyrardowie Agnieszka Karwat
 • PCPR w Żyrardowie
 • PCPR w Żyrardowie

Żyrardowscy kibice Widzewa solidarni w walce z koronawirusem

W marcu zebrali kwotę ponad 6000 zł, za co udało im się kupić i przekazać żyrardowskiemu szpitalowi 5100 par rękawiczek, 1000 maseczek, 32 kg płynu do dezynfekcji i 10 kombinezonów ochronnych. Nie poprzestali na tej akcji. Zainicjowali zrzutkę pod hasłem „Znów chcemy wspomóc szpital w Żyrardowie!” zbierając około 3 tys. zł.  Dziś pojawili się ponownie w Szpitalu w Żyrardowie. Za zebrane w  zrzutce pieniądze, a także przekazane przez kibiców datki zakupili - zestawy indywidualnej ochrony biologicznej (kombinezony, maski, google, rękawiczki, ochraniacze na obuwie), płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, kremy do rąk, chusteczki, ręczniki papierowe i papier toaletowy. Prezes Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Jacek Sawicki przyjmując wsparcie podziękował darczyńcom mówiąc - dziękujemy Wam wszystkim i każdemu z osobna, za Wasze zaangażowanie i wsparcie. W tym trudnym czasie przechodzimy ważny test naszego człowieczeństwa, Wy zdaliście go wzorowo”.

Kibice zwrócili się za naszym pośrednictwem z podziękowaniami tym wszystkim, którzy wspierali zbiórkę, a specjalnie podziękowania dla Wiary spod Zegara za przekazane materiały z głównej zbiórki #WIDZEWDLASZPITALI oraz od lokalnych sympatyków FC!

 • Kibice solidarni w potrzebie
 • Kibice solidarni w potrzebie
 • Kibice solidarni w potrzebie
 • Kibice solidarni w potrzebie
 • Kibice solidarni w potrzebie
 • Kibice solidarni w potrzebie
 • Kibice solidarni w potrzebie
 • Kibice solidarni w potrzebie

Rzeka wsparcia dla Żyrardowskiego Szpitala

Dziś przed gabinetem Prezesa Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Jacka Sawickiego pojawiły– Zastępca Prezydenta Żyrardowa Katarzyna Krawczyk i reprezentująca Ministra Macieja Małeckiego Selena Majcher, przywożąc kolejne wsparcie dla naszych służb medycznych. W akcji, którą koordynuje Prezydent Żyrardowa, za pośrednictwem Ministerstwa Aktywów Państwowych trafiły do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. zakupione przez KGHM Polska Miedź kombinezony ochronne. Jak podkreślił  Prezes Jacek Sawicki, to już kolejne materialne wsparcie od spółek Skarbu Państwa, kilka dni temu dowiedzieliśmy się o zakupie przez PKN Orlen respiratora, wcześniej KGHM przekazał płyn antybakteryjny i maseczki, a dziś trafia do nas 100 kombinezonów ochronnych. Każde wsparcie jest cenne, za wszystko wyrażamy wdzięczność darczyńcom.”

Okazuje się, że w potrzebie Polacy potrafią być solidarni, warto być solidarnym.

 • Kombinezony od KGHM
 • Kombinezony od KGHM
 • Kombinezony od KGHM
 • Kombinezony od KGHM
 • Kombinezony od KGHM
 • Kombinezony od KGHM
 • Kombinezony od KGHM
 • Kombinezony od KGHM

Czy to następstwo świątecznego rozluźnienia?

Przez mijający weekend przybyły w naszym powiecie cztery przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Należy sobie zadać pytanie, czy jest to efekt rozprzężenia w czasie świąt Wielkiej Nocy, czy zwykły zbieg okoliczności. Poniedziałek przyniósł jednak nadzieję, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie poinformował, że na godzinę 13.00 w dniu 20.04.2020 r sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu żyrardowskiego związana z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19 przedstawiała się następująco:

łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 115/3;

łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 41/1;

łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 2/0;

łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 24/0;

liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 05/0;

liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0;

Pozostałe informacje opisujące sytuację związaną z epidemią publikowane są na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl, na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl, i na rządowej stronie - https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

 • chrońmy się przed koronawirusem

W powiecie żyrardowskim przybywa potwierdzonych przypadków koronawirusa

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje, że na godzinę 13.00 w dniu 17.04.2020 r sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu żyrardowskiego związana z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19 przedstawia się następująco:

 • łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 154/25;
 • łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 38/3;
 • łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 5/0;
 • łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 21/2;
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 05/4;
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0;

Pozostałe informacje opisujące sytuację związaną z epidemią publikowane są na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl, na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl, i na rządowej stronie - https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Koronawirus - od 16 kwietnia nowe obowiązki

Przypominamy, że od jutra, 16 kwietnia, wychodząc z domu zobowiązani będziemy do zakrywania ust i nosa. Obowiązek  nakłada na nas Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w tym szczególnie § 18, który wprowadza od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu.

W powiecie żyrardowskim zwiększa się liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje, że na godzinę 13.00 w dniu 15.04.2020 r sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu żyrardowskiego związana z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19 przedstawia się następująco:

 • łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 157/0;
 • łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 40/2;
 • łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 7/2;
 • łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 17/1;
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 01/0;
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0;

Powiększa się także bilans zakażeń w województwie mazowieckim. Na terenie całego województwa mazowieckiego do wczoraj zanotowano 1715 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W szpitalach przebywają 644 osoby z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19.

Pozostałe informacje opisujące sytuację związaną z epidemią publikowane są na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl, na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl, i na rządowej stronie - https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

 • czas przetrwania wirusa

Już 16 potwierdzonych przypadków koronawirusa w powiecie żyrardowskim

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje, że na godzinę 13.00 w dniu 13.04.2020 r sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu żyrardowskiego związana z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19 przedstawia się następująco:

Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 183/11;

Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 36/2;

Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 5/1;

Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 16/2;

liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 1 / 0;

liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0;

Powiększa się także bilans zakażeń w województwie mazowieckim. Na terenie całego województwa mazowieckiego zanotowano 1688 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W szpitalach przebywa 622 osób z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19, zanotowano także 70 zgonów związanych z COVID-19 - ostatniej doby 2 przypadki, optymistycznie wygląda rosnąca liczba ozdrowieńców – ostatnia doba 84 przypadki, łącznie 150 osoby.

Pozostałe informacje opisujące sytuację związaną z epidemią publikowane są na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl, na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl, i na rządowej stronie - https://www.gov.pl/web/koronawirus,

Specjalne całodobowe infolinie - Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 0 800 190 590 i Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

 • covid-19-740x417

Informacje dla klientów

Uprzejmie informujemy,

że w dniu 10 kwietnia 2020 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

będzie czynne, do godziny 12.00.

 

W powiecie żyrardowskim już dwanaście osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje, że na godzinę 13.00 w dniu 09.04.2020 r sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu żyrardowskiego związana z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19 przedstawia się następująco:

Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 165/36;

Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 38/0;

Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 4/0;

Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 12/2;

liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / 0;

liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0;

Powiększa się także bilans zakażeń w województwie mazowieckim. Na terenie całego województwa mazowieckiego do wczoraj zanotowano 1314 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W szpitalach przebywa 699 osób z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19. Najbardziej jednak niepokojący jest wzrost liczby zgonów związanych z COVID-19 - ostatniej doby 12 przypadków, a łącznie 37. Nadzieje dają kolejne przypadki ozdrowieńców, ostatniej doby 8 osób, a łącznie 27. Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem pojawił się w sąsiednim powiecie sochaczewskim, gdzie wynik dodatni stwierdzono u 53-letniego mężczyzny.

Pozostałe informacje opisujące sytuację związaną z epidemią publikowane są na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl, na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl, i na rządowej stronie - https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

W powiecie żyrardowskim dziesieć osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie z dnia 8.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żyrardowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 08.04.2020

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 153/13
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 43/0
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 4/1
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 10/1
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

 • Covid

Powiat Żyrardowski wspiera służby stojące na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem

W trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, Zarząd Powiatu Żyrardowskiego podjął uchwałę o zabezpieczeniu środków finansowych na zakup materiałów ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla naszego szpitala, Domów Pomocy Społecznej i Policji.

Już niebawem zostanie rozdysponowanych kilka tysięcy maseczek chirurgicznych, maseczek typu N95 (FFP2), rękawiczek, kilkaset litrów płynu do dezynfekcji, przyłbic, kombinezonów, ozonator, lampy UV.

„Pomimo naszej bardzo szybkiej reakcji i niemalże natychmiastowych zamówień, większość tych środków jeszcze do nas nie dotarła, ponieważ transport jest zblokowany na całym świecie. Dlatego proszę o cierpliwość, choć po rozmowach z naszymi medykami i służbami wiem, że wszystkiego brakuje. Zapewniam jednak, że sukcesywnie, jak tylko będą do nas docierać poszczególne partie materiałów będziemy Wam je przekazywać” – oświadczyła Starosta Beata Sznajder.

Uprzedzając pytania internautów, z uwagi na szybko zmieniające się warunki, celowo nie określamy dokładnej kwoty i ilości zamówionych materiałów. Mając jednak świadomość, że bezpieczeństwo naszych mieszkańców zawsze było, jest i będzie najważniejsze zakres wsparcia dostosowywać będzie do zmieniających się potrzeb. Na dzień dzisiejszy jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych i kilka tysięcy środków ochrony osobistej.

Zarząd Powiatu zwrócił się z podziękowaniami i apelem następującej treści:

Działamy cały czas z myślą o Was i robimy to z otwartym sercem.

DZIĘKUJEMY MEDYKOM, SŁUŻBOM MUNDUROWYM, SPOŁECZNIKOM, WOLONTARIUSZOM za to, że JESTEŚCIE, i że dbacie o nasze życie, zdrowie i bezpieczeństwo.

Wszystkich MIESZKAŃCÓW NASZEGO POWIATU prosimy o WSPARCIE naszych służb medycznych i mundurowych poprzez POZOSTANIE W DOMU.

 • Powiat_Zyrardowski_wspiera_sluzby_w_walce_z_koronawirusem

Koronawirus - w powiecie żyrardowskim bez zmian

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie z dnia 06.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żyrardowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 06.04.2020

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 130/9
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 31/2
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 4/0
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 9/0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0/0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0/0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

 • czas przetrwania wirusa

Laptopy i tablety dla uczniów

Już wkrótce szkoły powiatowe wzbogacą się o nowy sprzęt do nauki zdalnej. Potrzeby są bardzo duże a my staramy się im sprostać najlepiej jak potrafimy, wykorzystując wszystkie możliwości. Tym razem Powiat Żyrardowski złożył wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnej nauki. Na laptopy i tablety dla uczniów i nauczycieli wydamy ponad 80 tys. zł. Zostały już podjęte działania zmierzające do podpisania umowy na dostawę sprzętu. Zaraz po dostarczeniu zostanie on przekazany szkołom zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Dyrektorzy szkół będą mogli wypożyczyć uczniom sprzęt na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a rodzicem lub pełnoletnim uczniem. Wsparcie dla projektu „Zdalna szkoła” płynie z Centrum Projektów Polska Cyfrowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O dalszych etapach naszego działania, a w szczególności
o przekazaniu sprzętu i możliwości skorzystania z niego, będziemy na bieżąco informować na naszych stronach:                                           .
https://www.powiat-zyrardowski.pl/
https://www.facebook.com/Powiat-%C5%BByrardowski-374203766285257/

 • komputery dla uczniów

Wspieramy technicznie zdalne nauczanie

Od dziś, poniedziałku 6 kwietnia,  rusza powiatowa platforma e-learningowa. Nauczyciele i uczniowie naszych szkół będą mogli za jej pośrednictwem przekazywać treści wynikające z realizowanej podstawy programowej. Każda szkoła otrzymała już instrukcje korzystania z platformy. Pragniemy jednak zaznaczyć, że narzędzie jest proste, skuteczne i stanowi alternatywę dla stosowanych dotychczas środków przekazu i komunikacji na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel. Gorąco zachęcamy do korzystania z platformy. Mamy zamiar ją udoskonalać i rozwijać, aby jak najefektywniej wykorzystać  czas zdalnej nauki. Platformę znajdziecie na stronie http://elearning.powiat-zyrardowski.pl/.
Życzymy efektywnej pracy z nowym narzędziem.

 • e-learning
 • e-learning

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu żyrardowskiego, stan na dzień 5 kwietnia

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie z dnia 05.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żyrardowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 05.04.2020

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 148/6
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 32/0
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 4/0
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 9/1
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0/0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0/0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

 • Covid

Sie pomaga

Coraz więcej organizacji i osób angażuje się w akcję wspierania służb medycznych, ratowniczych i porządkowych.  Pisaliśmy już o kibicach Widzewa, dziś odpowiadamy na  apel Pani Doroty Koziarskiej, która z potrzeby serca organizuje pomoc dla żyrardowskich służb, dla Szpitala Powiatowego, dla Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, dla Ratowników Medycznych z Błonia, którzy obsługują cały powiatu żyrardowskiego. W tym celu utworzyła profil na portalu zrzutka.pl, gdzie zbiera środki, które w całości będą przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla naszych służb. Oprócz środków finansowych Pani Dorota, którą dzielnie wspierają Jej mama Krystyna Kwietniewska oraz Pani Beata Petrykowska, koordynuje też za zgodą Żyrardowskiego szpitala zbiórkę pomocy rzeczowej, a potrzebne są: maseczki, rękawiczki, okulary, kombinezony, przyłbice, środki do dezynfekcji, mydła antybakteryjne, kremy do rąk. Jak mówi - każda forma pomocy jest cenna i mile widziana. Osoby i firmy gotowe nieść pomoc za pośrednictwem Pani Doroty mogą się kontaktować drogą mailową pod adresem dorota139791@gmail.com,

Link do akcji https://zrzutka.pl/85uvbg?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=sharing_button,

 W akcji biorą także udział:

„Sklep Fantazja upominki na każdą okazję Beata Dębicka i Magdalena Chmiel" -  podarowały maseczki;

Firma SEBA MOBIL Sebastian Paciorek - podarował maseczki;

Pan Mariusz Zabłocki, który zajmuje się darmowym ozonowaniem aut żyrardowskich Służb.

Razem pokonamy COVID-19 ????

 • zrzutka
 • Sie pomaga
 • Sie pomaga
 • Sie pomaga
 • Sie pomaga
 • Sie pomaga

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu żyrardowskiego, stan na dzień 03.04.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie z dnia 3.04.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żyrardowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 03.04.2020

 • Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 143/4
 • Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 39/1
 • Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 3/0
 • Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 7/ 0
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / 0
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia coronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

 • PSSEok

Organizacje społeczne chcą wspierać siebie i potrzebujących

W czasie panującej epidemii warto być razem i wspólnie próbować poradzić sobie z trudnymi sytuacjami życia codziennego. Łącząc siły, możemy również spróbować wspomóc tych, którym jest najtrudniej oraz ludziom, którzy profesjonalnie służą mieszkankom i mieszkańcom, ratując nasze życie i zdrowie. Dlatego zapraszamy do udziału w spotkaniu on-line przeznaczonym dla społeczniczek i społeczników z lokalnych organizacji społecznych z Żyrardowa i okolicy. Chcemy dowiedzieć się, jak sobie radzicie, jakich trudności doświadczacie i porozmawiać, co możemy zrobić wspólnie dla osób potrzebujących. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 6 kwietnia na platformie Google Meet w godz. 17.00 - 19.00. Zarejestruj się przez poniższy formularz, a otrzymasz wszystkie informacje techniczne. Organizatorem spotkania jest Federacja DZIAŁAJ.MY.

Link do rejestracji: https://forms.gle/S3sLCMyuJVcwkAoV6

 
 • Zaproszenie dla NGO

Starostwo wprowadza ułatwienie w składania dokumentacji

W sytuacji wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Żyrardowie spowodowanego stanem epidemicznym, gdy wszelkie kontakty odbywać się mogą tylko telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej  lub poczty elektronicznej, Starostwo w celu ułatwienia składania dokumentacji  i innych dokumentów wielkoformatowych wprowadza alternatywną metodę doręczania ich do Urzędu bez możliwości poświadczenia.  W/w dokumenty złożyć można po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie, w zaklejonej i opisanej danymi wnioskodawcy kopercie, do przygotowanej skrytki na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, w dni robocze w godzinach  9.00 - 11.00,  w obecności pracownika Starostwa.

 • Starostwo_wprowadza_ulatwienie_w_skladania_dokumentacji

W powiecie żyrardowskim siedem osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie informuje, że na godzinę 13.00 w dniu 01.04.2020 r sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu żyrardowskiego związana z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19 przedstawia się następująco:

Łączna liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 172/19;

Łączna liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 96/8;

Łączna liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 2/2;

Łączna liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 7/3;

liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 0 / 0;

liczba zgonów powiązanych z COVID-19: 0;

Powiększa się także bilans zakażeń w województwie mazowieckim, które nie tylko z racji swej wielkości dystansuje inne regiony. Na terenie całego województwa mazowieckiego zanotowano 612 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. W szpitalach przebywa 760 osób z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19. Najbardziej jednak niepokojący jest wzrost liczby zgonów związanych z COVID-19 - ostatniej doby 2 przypadki, a łącznie 11.

Pozostałe informacje opisujące sytuację związaną z epidemią publikowane są na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl, na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl, i na rządowej stronie - https://www.gov.pl/web/koronawirus,

Specjalne całodobowe infolinie - Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 0 800 190 590 i Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

 • czas przetrwania wirusa

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki