Treść strony

„KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

13 kwietnia 1990 r., władze ZSRS przyznały się do mordu katyńskiego, nazywając go „jedną z cięższych zbrodni stalinizmu”. Oświadczenie to uznawane jest za przełom w wyjaśnianiu okoliczności śmierci polskich oficerów, ale do dziś Kreml nie zgodził się na pełne ujawnienie akt katyńskich. Dla oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił w dzień  13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.  Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 informacji o odkryciu w ZSRR masowych grobów oficerów Wojska Polskiego.

Dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń i pomordowanych bestialsko Żyrardowian  przypominamy tekst, który publikowaliśmy przed 10 laty na stronie www.powiat-zyrardowski.pl

5 marca 2020 roku minęło 80 lat od daty, gdy Biuro Polityczne KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików), na wniosek komisarza spraw wewnętrznych Ławrientija Berii, wydało decyzję o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz Polaków przetrzymywanych w więzieniach NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej.

W kwietniu roku 1940 w leśnych dołach koło Katynia, Miednoje, Charkowa i innych miast Związku Radzieckiego pochowano ponad 21.000 oficerów Wojska Polskiego, policjantów i funkcjonariuszy Straży Więziennej, zamordowanych na rozkaz Stalina przez służby specjalne ZSRR. Warto, o tej straszliwej zbrodni pamiętać, niech jak najwięcej osób, szczególnie młodych, pochyli się z szacunkiem nad mogiłami Ofiar. Niech zbliżająca się 80. rocznica będzie inspiracją do podjęcia działań mających na celu upamiętnienie tych tragicznych wydarzeń, dających świadectwo ofiary zamordowanych bestialsko mieszkańców dzisiejszego powiatu żyrardowskiego.

Od 2008 roku trwa społeczny Program „KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”, który honorowym patronatem objął tragicznie zmarły Prezydent RP, prof. Lech Kaczyński. Celem Programu jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21857 Dębów Pamięci. Każdy dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden dąb to jedno nazwisko. W Programie uczestniczy już ponad 3000 instytucji z Polski i spoza jej granic, w tym: szkoły, komendy policji i placówki straży granicznej, starostwa powiatowe i urzędy gmin, parafie, szpitale, drużyny harcerskie, kluby sportowe, stowarzyszenia kombatantów, organizacje pozarządowe.

Program „KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka. Edukacyjny i społeczny wymiar Programu polega także na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych poprzez  zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do Narodu i Państwa.

Władze Powiatu Żyrardowskiego z zadowoleniem przyjęły powstanie społecznej inicjatywy upamiętnienia pomordowanych w kwietniu 1940 roku obywateli dzisiejszego powiatu żyrardowskiego. Dzieło upamiętnienia rozpoczęto od ustalenia listy osób pomordowanych. Na podstawie dostępnych dokumentów ustalono, że oprawcy z NKWD zamordowali 46 osób będących mieszkańcami naszego powiatu.

Przedstawiamy poniżej listę osób urodzonych w miejscowościach dzisiejszego powiatu żyrardowskiego, których okrutny los pozbawił życia strzałem w tył głowy. 

 

 

Mieszkańcy Żyrardowa i  Rudy Guzowskiej zamordowani w Katyniu, Miednoje, Charkowie

 Marian BĄKIEWICZ

Rtm. posp. rusz. Marian BĄKIEWICZ s. Adama i Weroniki z Muskatów, ur. 17 VIII 1886 w Żyrardowie. Uczestnik I wojny światowej w armii ros. W 1920 dca szwadronu w 15 p. uł., następnie w 7 psk. Urzędnik w zakładach żyrardowskich, właściciel folw. Kunowo, pow. szamotulski. Zmob. do OZ Wielkopolskiej BK. Żonaty z Wandą z Fabianów, miał synów Miłosza i Zbigniewa oraz córkę Marię.

CAW, AP 8281; MiD WIH, L.W. 059/1 z V 1940.

Katyń

Jan BIAŁKOWSKI

St. przod. PP Jan BIAŁKOWSKI s. Józefa i Julianny z Kwiatkowskich, ur. 20 XI 1892 w Żyrardowie . W I wojnie w armii rosyjskiej. Od 1 IV 1919 ochotniczo w żandarmerii w Warszawie. W WP od 5 V 1919 do 15 XII 1920, pociąg szpitalny nr 12, plut. W policji od 14 I 1921 w woj. poleskim. Ostatnio służył w Brześciu n. Bugiem: w Komis. Kolejowym, kier. II Komis. i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. MPzaW, SMzaDSł., BMzaDSł.

L. 037/2 (19), 2344.

Miednoje

Józef GRABOWSKI

St. post. PP Józef GRABOWSKI s. Jana i Tekli, ur. 4 III 1889 w Żyrardowie. W policji od 20 V 1919. Początkowo służył w Warszawie – w 1920 w IX Komis. W 1933 na Post. w Grodzisku pow. błoński. Od 1938 w KG jako kancelista i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. BKZ.

L. 026/2 (38), 1677.

Miednoje

 

Edmund GRONKIEWICZ

Przod. PP Edmund GRONKIEWICZ s. Pawła i Małgorzaty z Figlewskich, ur. w 1896 w Żyrardowie. Uczestnik obrony Lwowa. W policji od 1921. Ostatnio służył w pow. częstochowskim – na Post. w Janowie, skąd 16 XI 1936 przeniesiony na Post. w Kamienicy Polskiej jako kmdt i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. BKZ.

L. 027/1 (58), 4600.

Miednoje

Roman GUZIK

Post. PP Roman GUZIK s. Pawła i Heleny z Czajkowskich, ur. 26 VII 1895 w Żyrardowie. W policji od 1919. Ostatnio służył w pow. lipnowskim – na Post. w Kikole, od 10 V 1938 do września 1939 na Post. w Czernikowie.

L. 020/2 (96), 3185.

Miednoje

Leonard HAJDUK

St. post. PP Leonard HAJDUK s. Franciszka i Antoniny z Tomaszewskich, ur. 24 XI 1898 w Żyrardowie. Ukończył trzyklasową szkołę techniczną. W WP od 1918. W policji od kwietnia 1920 w pow. włodzimierskim. Następnie służbę pełnił w pow. pińskim, m.in. na Post. w Chojnie (1922) i Post. w Parachońsku (1937). We wrześniu 1939 w Brześciu n. Bugiem.

L. 045/2 (15), 2355.

Miednoje

 

Zdzisław HORSZWALD

Post. PP Zdzisław HORSZWALD s. Ludwika i Marianny, ur. 8 IV 1913 w Żyrardowie. Skończył 6 klas gimnazjum. W policji od 17 IX 1935 jako kand. kontr. na szer. Po ukończeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. nowogródzkiego. Nieznany jest jego przydział służbowy. Do grudnia 1939 internowany na Litwie.

L. 054/2 (54), 6080/7728.

Miednoje

 

Kazimierz JAGIEŁŁOWICZ

Ppor. rez. Kazimierz JAGIEŁŁOWICZ s. Leopolda i Pelagii z Jagasów, ur. 20 VII 1905 w Żyrardowie. Absolwent Wyższej Szkoły Handlowo-Przemysłowej w Paryżu (1929) i SPRPiech. w Rawie Ruskiej (1931). Ppor. od 1 I 1935, przydzielony do 74 pp. Szef biura sprzedaży w kopalni Czeladź, tam zamieszkały, bdd.

CAW, AP 1459; MiD WIH, L.W. 032/4 z 14 IV 1940.

Katyń

Marceli JAGIEŁŁOWICZ

Plut. kaw. rez. Marceli JAGIEŁŁOWICZ s. Leopolda i Pelagii, ur. 17 I 1894 w Żyrardowie. W WP od 1918, służył w 9 p. uł., uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Mianowany plutonowym w grudniu 1919. Przeniesiony do rezerwy 31 XII 1920. Aptekarz z Sosnowca. Odznaczony KW, bdd.

L.S. 4005; CAW, Ap 4849.

Charków

 

Kazimierz KAMIŃSKI

Asp. PP Kazimierz KAMIŃSKI s. Feliksa i Józefy, ur. 2 II 1901 w Żyrardowie. W okresie od 1 XII 1926 do 11 VIII 1931 i od 13 IX 1932 do 30 IV 1938 pracował w sądownictwie. W WP od 12 VIII 1931 do 12 IX 1932, ppor. rez. Do policji przyjęty 1 V 1938 i przydzielony do Wydz. Śledcz. w Łodzi. Do WP zmobilizowany 25 VIII 1939.

L. 058/1 (77), 5902.

Miednoje

 

Kazimierz Józef KIRSTE

Ppor. rez. Kazimierz Józef KIRSTE vel KIRSCHTE s. Alfreda i Joanny z Wątróbskich, ur. 5 III 1911 w Żyrardowie. Student SGH w Warszawie. Absolwent 10-miesięcznego kursu pchor. rez. przy 8 DP. Ppor. mianowany w 1936.

CAW, AP 3090; MiD WIH, L.W. 1940; AM 2036.

Katyń

Stanisław KNYSZEWSKI

Post. PP Stanisław KNYSZEWSKI s. Romana i Weroniki, ur. 4 IV 1908 w Żyrardowie. Do policji przyjęty 1 II 1932 z przydziałem do KG, następnie skierowany do woj. wołyńskiego. Do 5 X 1938 służbę pełnił na Post. w Sarnach, skąd przeniesiony został do Kdy Pow. w Sarnach i tam nadal we wrześniu 1939.

L. 023/3 (41), 2982.

Miednoje

 

Franciszek KOWALSKI

St. post. PP Franciszek KOWALSKI s. Franciszka, ur. 29 IV 1896 w Żyrardowie. W policji od 1922. Służbę pełnił w woj. warszawskim – we wrześniu 1939 na Post. w Otwocku pow. warszawski. St. post. mian. 1 I 1938.

L. 045/3 (63), 1993.

Miednoje

 

Przemysław Piotr KOZIETULSKI

Por. piech. Przemysław Piotr KOZIETULSKI s. Bolesława i Heleny, ur. 22 II 1911 w Żyrardowie. Ppor. ze starszeństem 15 VIII 1933, por. – 1 I 1936. W 1939 służył w baonie KOP „Stołpce”.

L. 050/3 (36), 123

Miednoje

 

Bolesław KRASZEWSKI

St. post. PP Bolesław KRASZEWSKI s. Karola i Antoniny z Fijałkowskich, ur. 23 XII 1890 w Żyrardowie. W I wojnie w armii rosyjskiej. W policji od 1919. Przez wiele lat służbę pełnił w pow. błońskim – w l.1927–1937 na Post. w Lesznie, następnie na Post. w Wiskitkach i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. MPzaW.

L. 033/2 (89), 5562.

Miednoje

 

Antoni KUCZYŃSKI

St. przod. PP Antoni KUCZYŃSKI s. Antoniego i Stanisławy z Kowalczyków, ur. 6 VI 1901 w Żyrardowie. W policji od 1924. Przez wiele lat służbę pełnił w pow. grójeckim – od 1935 na stanowisku kmdta Post. w Błędowie i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. BKZ.

L. 023/4 (74), 4559

Miednoje

 

Stanisław KUCZYŃSKI

Post. PP Stanisław KUCZYŃSKI s. Antoniego i Stanisławy z Kowalczyków, ur. 18 III 1908 w Żyrardowie. We wrześniu 1939 służbę pełnił na Post. w Pruszkowie pow. warszawski.

L. 037/3 (87), 4560

Miednoje

 

Karol KULISZ

Ppor. rez. Karol KULISZ s. Bronisława i Franciszki ze Zdanowskich, ur. 14 VII 1900 w Żyrardowie. Uczestnik walk o Wilno i Grodno w 1920. Absolwent kursów nauczycielskich, kierownik szkoły powszechnej w Chocieńczycach, pow. wilejski. W 1931 ukończył skrócony kurs wojskowy, po którym został mianowany ppor. z przydziałem do 86 pp. Odznaczony Medalem „Polska Swemu Obrońcy”. Żonaty, miał syna.

CAW, AP 3976; MiD WIH, L.W. 025/2 z 9 IV 1940

Katyń

 

Leon NOWAKOWSKI

Post. PP Leon NOWAKOWSKI s. Józefa i Pauliny z Osmalskich, ur. 4 X 1901 w Żyrardowie. Do policji przyjęty 16 VI 1924 i przydzielony do pow. kostopolskiego, od 1 VI 1931 służbę pełnił na Post. w Niemowiczach i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. MDzON, BMzaDSł.

L. 033/2 (74), 4580.

Miednoje

 

Kazimierz OLSZEWSKI

Mjr Kazimierz OLSZEWSKI s. Adolfa, ur. 8 V 1890 w Żyrardowie. Uczeń szkoły handlowej w Zgierzu. Uczestnik I wojny światowej. W WP od 1920. Służył w 17 dac i 7 pac. Szkolił się w CW Art. w Poznaniu. Mjr. mianowany ze starsz. 1 I 1928. Należał do kadry OK VI. Żonaty z Wandą z Kiernickich.

MiD WIH, L.W. z 2 IV 1940 oraz Kartoteka osobowa, litery M–P; AM 2201

Katyń

 

Edmund OSKÓLSKI

Przod. PP Edmund OSKÓLSKI s. Wojciecha, ur. 12 VII 1889 w Żyrardowie. W policji od 1919. W 1934 służbę pełnił w Kdzie Pow. w Grodzisku Maz. We wrześniu 1939 w Komis. w Żyrardowie pow. błoński. Odzn. BKZ.

L. 054/1 (28), 1829

Miednoje

 

Stanisław Zbigniew SOLARSKI

Ppor. piech. rez. Stanisław Zbigniew SOLARSKI s. Antoniego i Wiktorii, ur. 10 XI 1907 w Żyrardowie. Absolwent SPRPiech. (1931), ponadto w 1938 ukończył kurs dla referentów rachunkowo-pieniężnych. Mianowany ppor. ze starsz. 1 XII 1932, przydzielony do 71 pp. Urzędnik, bdd.

L.S. 3129; CAW, Ap 7231; ROR 1934.

Charków

 

Marian SZCZAWIŃSKI

Post. PP Marian SZCZAWIŃSKI s. Stanisława i Wiktorii, ur. 12 II 1909 w Żyrardowie. W policji od 1 XII 1933. Od 2 VII 1934 w woj. poleskim, następnie w woj. tarnopolskim, skąd 2 XI 1936 przeniesiony do woj. łódzkiego. Ostatnio służbę pełnił w Radomsku – w 1937 w Komis., we wrześniu 1939 w Kdzie Pow. jako instruktor wf.

L. 05/3 (8), 4491.

Miednoje

 

Zygmunt PEŃSKO

Ppor. piech. rez. Zygmunt PEŃSKO s. Józefa i Marianny z Klepackich, ur. 24 IV 1903 w Żyrardowie. W latach 1915–1918 drużynowy drużyny skautowej. Absolwent Szkoły Średniej Zespołu Nauczycieli w Żyrardowie (1919). W WP w 1920 ochotnik 1 p. łącz. Zdemobilizowany 16 XI 1920. Odbył ćwiczenia rezerwy w 1 p. łącz. (1930), 18 pp (1933, 1935) i 3 p. s. podh. (1938). Mianowany ppor. rez. ze starsz. 1 IX 1931, z przydziałem do 18 pp. Był zatrudniony przy budowie kolei Żory – Pszczyna na Śląsku, bdd.

L.S. 2699; CAW, Odrz. 437/19.4.1937.

Charków

Józef TARKA

St. Post. PP Józef TARKA s. Walentego, ur. 6 IX 1897 r. w Żyrardowie. Od 1934 r do 1939 r. pracował w PP powiatu Równe.

 

 

  RUDA GUZOWSKA

 

 Henryk JAKUBOWSKI

Ppor. rez. Henryk JAKUBOWSKI s. Piotra i Anny z Szulców, ur. 1 XI 1910 w Rudzie Guzowskiej, starostwo błońskie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wychowanek SPRArt. we Włodzimierzu Woł. (1936). Ppor. mianowany ze starsz. 1 I 1938 i przydzielony do 26 pal. Inżynier, pracownik Wydziału Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.

CAW, AP 3170; MiD WIH, L.W. 029/4 z IV 1940.

Katyń

 

Marian Zenon JASZCZ

Ppor. rez. Marian Zenon JASZCZ s. Walentego i Florentyny z Tomaszewskich, ur. 9 III 1907 w Rudzie Guzowskiej, woj. warszawskie. Absolwent gimnazjum w Radomsku (1925) i kursu w BPRPiech. nr 10 w Gródku Jagiell. (1930). Ppor. mianowany ze starsz. 1 I 1934, przydzielony do 27 pp. W 1933 mieszkał w Częstochowie, był urzędnikiem skarbowym, bdd.

CAW, AP 898; MiD WIH, L.W. 035/2 z IV 1940; AM 2880.

Katyń

 

Stanisław KRZYŻANOWSKI

Ppor. rez. Stanisław KRZYŻANOWSKI s. Wincentego i Anny z Matyszczaków, ur. 10 IX 1905 w Rudzie Guzowskiej k. Żyrardowa. Absolwent SPRArt. we Włodzimierzu Woł. Ppor. mianowany ze starsz. 1 I 1933. Służył w 18 pal, potem w KOP. Pracował w Banku Rolnym w Warszawie. Miał żonę Aleksandrę oraz synów Witolda i Piotra.

CAW, AP 6486; MiD WIH, L.W. 032/4 z 14 IV 1940; AM 3598.

Katyń

 

Wacław RADZISZEWSKI

Kpt. Wacław RADZISZEWSKI s. Walentego i Anny z Owczarków, ur. 17 V 1898 w Rudzie Guzowskiej, pow. błoński. Członek POW. Absolwent SPPiech. w Warszawie. Służył w 31 p. strz. kaniowskich, od 1924 w 82 pp. Kpt. mianowany od 1 I 1934. W 1939 dca baonu marszowego. Odznaczony VM 5 kl., MN, SKZ. Żonaty z Haliną z Tańskich, miał córkę Annę.

CAW, AP 1769/89/4228; MiD WIH, L.W. 029/1 z 13 IV 1940.

Katyń

 

Stefan ROSZCZAK

Post. PP Stefan ROSZCZAK s. Wincentego i Heleny z Godziszewskich, ur. 22 VIII 1904 w Rudzie Guzowskiej. W policji od 16 XI 1932. Początkowo pełnił służbę w woj. wołyńskim, skąd w 1935 przeniesiony do woj. warszawskiego, ostatnio w pow. rawskim – w l.1935–1938 na Post. w Żelechlinie Wartownia w Spale, we wrześniu 1939 na Post. w Czerniewicach. Odzn. BKZ.

L. 026/4 (7), 3983.

Miednoje

 

 

Józef Piotr ZATORSKI

Post. PP Józef Piotr ZATORSKI s. Feliksa i Anastazji z Wieteszków, ur. 31 I 1899 w m. Ruda Guzowska. W policji od 1922. W 1925 służbę pełnił w pow. skierniewickim. Co najmniej od 1936 w pow. będzińskim, we wrześniu 1939 w Komis. w Dąbrowie Górniczej. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 044/3 (6), 5338.

Miednoje

 

 

Stefan CZAJKOWSKI

St. post. PP Stefan CZAJKOWSKI s. Andrzeja, ur. 26 XI 1895 w Teklinie. W I wojnie w armii rosyjskiej. Do policji przyjęty 1 VIII 1919 z przydziałem do I Komis. m.st. Warszawy i tam nadal pełnił służbę we wrześniu 1939. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDSł.

L. 050/2 (88), 2816.

Miednoje

 

Roman PINDOR

Ppor. piech. rez. Roman PINDOR s. Karola i Julii z Kulisów, ur. 18 XII 1909 w Holendrach, pow. błoński. Absolwent Państwowej Szkoły Budownictwa w Warszawie (1928) i BPRPiech. nr 6 (1931). Odbył ćwiczenia rezerwy w 30 pp i 10 dyonie tab. (1938). Mianowany ppor. rez. ze starsz. 1 I 1933, przydzielony do 25 pp. Technik budowlany, bdd.

L.S. 2703; MKat., 3410/A; ROR 1934.

Charków

 

Marian Pęski

Podporucznik art. Marian PĘSKI syn Eliasza i Jadwigi, urodzony 9 marca 1917 roku w Charkowie. Absolwent Miejskiego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego w Żyrardowie (1935), SPRArt. we Włodzimierzu Woł. (1936) i SPArt. w Toruniu (1938). Przydzielony do 1 paplot. W 1939 służył jako ofic. zwiad. 1 dyonu art. plot. ciężkiej zmot. w GO „Jagmin” w składzie Armii „Kraków”.

Charków

L.S. 2527; CAW, Ap 408; T. Kryska-Karski, Materia³y do historii Wojska Polskiego; „Gazeta Wyborcza” 16 III 2000; J. Tucholski, Mord w Katyniu.

Ogrody Wspomnień

https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/22560

 

Józef Tarka

Józef Tarka ur. 6.09.1897 r. w Żyrardowie s. Walentego i Marii funkcjonariusz Policji Państwowej.

Bykownia

 

Mszczonów

Zenobiusz Bazylczyk - Podlaski

Podporucznik rezerwy Zenobiusz BAZYLCZYK-PODLASKI s. Mikołaja i Emilii z Wójcikowskich, ur. 20 IV 1898 w Mszczonowie, pow. błoński. Absolwent gimnazjum filologicznego w Kijowie, Szkoły Podchorążych w Warszawie, kursu broni specjalnej w Lublinie i kursu instruktorów czołgów w Łodzi. Podporucznik mianowany 12 III 1937, przydzielony do Okręgu Korpusu II. Należał do Rejonowej Komendy Uzupełnień Łuck, zm. 1940, Katyń bdd.CAW, AP 3348; MiD WIH, L.W. 035/3 z IV 1940; AM 3334. Na L.W. zapisany jako Podlaski-Bazylczyk.

 

Andrzej Filutowski

 

Przodownik Policji Państwowej Andrzej FILUTOWSKI s. Stanisława i Marianny z Kotlińskich, ur. 6 XI 1896 w Mszczonowie. W policji od 1922. We wrześniu 1939 pełnił służbę na stanowisku kmdta Posterunku w Górznie pow. brodnicki. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1920, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, zm. 1940, L. 05/3 (56), 5724.

 Miednoje.

 

Mieczysław Konstanty Janowski

Porucznik rezerwy Mieczysław Konstanty JANKOWSKI s. Władysława i Teodozji z Widerkiewiczów, ur. 1 IV 1901 w Mszczonowie. Ochotnik wojny 1920 w szeregach 18 pułku artylerii ciężkiej. Absolwent Państwowej Szkoły Mierniczej w Łomży (1926) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie (1928). Podporucznik od 1 VII 1925, porucznik od 19 III 1939, przydzielony do 18 pułku piechoty. Mierniczy przysięgły, prowadził biuro w Sierpcu, zm. 1940 Katyń, bdd. CAW, AP 532, MiD WIH, L.W. 052/3 z IV 1940; Muz. Kat.; AM 2483.

 

Zenon Kujawski

Podporucznik intendentury rezerwy Zenon KUJAWSKI s. Tomasza i Ksawery z Marsznelów, ur. 20 VI 1896 w Mszczonowie, pow. skierniewicki. Absolwent szkoły oficerskiej w Petersburgu (1916). Od 1919 w Wojsku Polskim. Służył w 64 pp. Od 1921 w rezerwie. Odbył ćwiczenia rezerwy w 10 pp (1924, 1931) oraz w Składzie Matteriałów Int. we Lwowie i Poznaniu (1935), zm. 1940, Charków bdd. L.S. 1694; CAW, Ap 10493.

 

Romuald Sobczyński

Podporucznik rezerwy Romuald Sobczyński s. Ignacego i Franciszki z Izbickich, ur. 8 II 1912 w Gąbie k. Mszczonowa. Absolwent gimnazjum w Żyrardowie (1932) i dywizyjnego kursu pchor. rez. przy 79 pp. Ppor. mianowany ze starsz. 1 I 1936, przydzielony do 18 pp. Kawaler, zm. 1940 Katyń CAW, AP 7428; MiD WIH, L.W. 025/3 z 9 IV 1940; AM 1312.

 

Witold Marian Stypiński

Podporucznik rezerwy Witold Marian STYPIŃSKI s. Józefa i Matyldy z Ginsów, ur. 21 I 1893 w Mszczonowie. Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Waeszawskiej (1921). W 1920 żołnierz 9 pułku artylerii polowej. Podporucznik mianowany od 1 VII 1925 w 18 pułku artylerii polowej. Należał do Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Zmobilizowany do Instytutu Technicznego Uzbrojenia, zm. 1940 Katyń, bdd. CAW, AP 7799, 19912, 21270; MiD WIH, L.W. 035/4 z 16 IV 1940; AM 654

 

Wiskitki

Piotr Dukaczewski

Starszy posterunkowy Policji Państwowej Piotr DUKACZEWSKI s. Marcina, ur. 20 VI 1896 w Wiskitkach. W policji od 1922. W 1925 służbę pełnił w pow. ciechanowskim. We wrześniu 1939 w Komendzie Powiatowej w Ciechanowie. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, zm. 1940,. L. 027/1 (76), 2310.

 Miednoje,

 

Roman Dukaczewski

Starszy posterunkowy Policji Państwowej Roman DUKACZEWSKI s. Wincentego i Eleonory, ur. 29 II 1892 w Oryszewie. W służbie samorządowej od 1 II do 31 VII 1919, następnie w policji. W 1938 w Urzędzie Śledczym m.st. Warszawy. We wrześniu 1939 służył w Komendzie Głównej jako płatnik. Odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, zm. 1940,

L. 012/3 (86), 1438.

 Miednoje.

Tomasz Radziszewski

Kapitan administracji Tomasz RADZISZEWSKI s. Wincentego i Marii z Matusiaków, ur. 15 X 1888 w Wiskitkach. Ukończył Warszawskie Konserwatorium Muzyczne. Uczestnik wojny 1920 jako ochotnik w szeregach grodzieńskiego pułku strzelców. Po wojnie służył w 86 pułku piechoty, w 1924 przydzielony do 81 pułku piechoty jako kapelmistrz orkiestry pułkowej. Porucznik ze starszeństwem 1 XII 1920, kapitan w 1927. W 1939 nadal kapelmistrz 81 pułku piechoty. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi Wojsk Litwy Środkowej, medalami 1918–1921 i 10-lecia, zm. 1940, L.S. 2846; CAW, Ap 1858, KZ 17–1083.

Charków.

 

Urodzeni poza powiatem żyrardowskim, pracujący na terenie powiatu

Aleksander JUŹKÓW

Przod. PP Aleksander JUŹKÓW s. Stefana i Anny z Geciów, ur. 6 IX 1904 w Bolechowie. W policji od 1 I 1928. Przez wiele lat służbę pełnił w Kdzie Rez. Pieszej przy KG w Żyrardowie pow. błoński i tam nadal we wrześniu 1939. Odzn. BKZ, BMzaDSł. Grób symboliczny Sektor D 3 rząd 12 nr. grobu 4

Jerzy WIDACKI

Nauczyciel, ur. 6 IX 1892 r. w majątku Czapiele powiat Słuck, s. Jana, pracował w gimnazjum w Żyrardowie w latach 1930 – 1932, a potem przeniósł się do Łucka na Wołyniu

Kalendarium

Kalendarz

«listopad 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

  • mapa powiatu żyrardowskiego
  • Żyrardów
  • Mszczonów
  • Puszcza Mariańska
  • Radziejowice
  • Wiskitki