Treść strony

Powiat Żyrardowski „Budowniczym Polskiego Sportu”

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie 25 października odbyła się Gala „Sportowa Polska”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 gości, w tym znane postacie ze świata sportu i kultury. Splendoru Gali dodała królowa lekkoatletyki Irena Szewińska, a także - najbardziej rozpoznawalny polski komentator sportowy Przemysław Babiarz, wybitny zapaśnik Andrzej Supron oraz piosenkarz Rafał Brzozowski.

W tym roku już po raz 18. przedstawiciele samorządów i biznesu, którzy budują infrastrukturę sportową i wychowują młode pokolenie poprzez sport spotkali się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. W tej szczególnej dyscyplinie, jaką są działania na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i popularyzacji sportu, aby być mistrzem - trzeba mieć odwagę, wiarę i wytrwałość, a co więcej wizję, wiedzę i doświadczenie. Okazuje się, że największymi budowniczymi polskiego sportu są od lat samorządy właśnie. Mimo, że często borykają się z problemami finansowymi, to samorządowcy wykonują największy wysiłek inwestycyjny. A są to przede wszystkim inwestycje w młodzież, ich rozwój i zdrowie, bo przecież każdy nowy obiekt sportowy to aktywność fizyczna. Teraz infrastruktura stała się dostępna zarówno w dużych, jak i małych miastach, ale coraz częściej również w ośrodkach wiejskich. Nie jest to jednak osiągnięcie ani przypadkowe, ani anonimowe. Za każdym sukcesem stoją przecież ludzie, zaangażowani i pełni sportowej pasji. Taką pasję ma na pewno Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz, który podczas Gali odebrał wyróżnienie oraz medal „Budowniczy Polskiego Sportu” za budowę przez samorząd powiatowy Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie.

Nowa hala sportowa „Elektryka” jest budynkiem na wskroś nowoczesnym, funkcjonalnym i estetycznym. Atrakcyjne wzornictwo architektoniczne jest jedynie uzupełnieniem części sportowej, której płyta podzielona jest na trzy sektory i umożliwia rozgrywanie wielu dyscyplin od koszykówki, przez piłkę siatkową na szczypiorniaku kończąc. Zmagania sportowców zapewnia publiczność zgromadzona na trybunach z dwustoma krzesełkami. Oprawę kibicowską dopełnia profesjonalne nagłośnienie ze stanowiskiem komentatorskim. Wszystkie elementy techniczne są  w pełni zautomatyzowane, a zainstalowane na dachach budynków Zespołu Szkół  156 sztuk ogniw fotowoltaicznych o mocy 39,8 kW w pełni zaspokajają halę w energię elektryczną.  To oczywiście tylko część zalet. Resztę mieszkańcy powiatu mogą podziwiać zaglądając niemal w każdy zakątek obiektu. Hala sportowa posiada dodatkowe atuty. To, że przystosowana jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne stanowi obowiązujący standard. Posiadanie profesjonalnej sali fitness, siłowni, przestronnych szatni i natrysków to zapewne ponadprzeciętne wyposażenie. Jednak fakt, że nowy nasz obiekt zasilany jest energią ze słońca zdecydowanie wyróżnia budynek na mapie całego Mazowsza – z satysfakcją mówi Starosta Wojciech Szustakiewicz.

Równie ważne jak same obiekty jest sportowe życie, które się w nich toczy i jego wpływ na społeczności. Nowa hala stała się centrum Międzyszkolnych Igrzysk Powiatu Żyrardowskiego. To ważne zadanie samorządu w obszarze kultury fizycznej i sportu. Najważniejsze jednak, że z nowoczesnego obiektu sportowego mogą korzystać uczniowie i wszyscy mieszkańcy, a nowy obiekt stał się nie tylko wizytówką żyrardowskiego „Elektryka”, ale też ważnym elementem oferty edukacyjnej szkoły.

Duże zakupy dla powiatowych szkół

Tak dużych zakupów sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkołach prowadzonych przez powiat żyrardowski nie było od lat. Dzięki unijnej dotacji na trzy projekty, ale także dzięki własnym środkom budżetowym w 2017 r. placówki wzbogacą się w sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, meble i książki za ponad 500.000 zł. W koszyku znalazło się min. 76 laptopów, 14 tablic interaktywnych, 14 rzutników, setki sztuk pomocy dydaktycznych, setki egzemplarzy książek, kompletne instalacje do internetu bezprzewodowego, dziesiątki programów multimedialnych.

31000

Doposażanie szkół w nowy sprzęt informatyczny rozpoczęło się dwa lata temu, kiedy to Zarząd Powiatu wdrożył plan pod roboczą nazwą „31000”. Taką bowiem podstawową kwotę przeznaczono na pracownie informatyczne w każdej szkole. Do tej pory działaniem tym objęto pięć szkół, z czego dwie Zespół Szkół w Mszczonowie i Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie właśnie w tym roku. Nowe komputery w tych placówkach już pracują. Rok wcześniej wzbogaciły się Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach, Zespół Szkół Nr 1 oraz Liceum w Mszczonowie. W roku 2018 doposażone będą Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie.

Biblioteki pękają w szwach

W połowie roku Powiat Żyrardowski otrzymał dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, tym samym szkolne biblioteki wzbogaciły się o książki za 46.000 zł. Dodatkowe woluminy trafiły do szkół dzięki realizacji nowych programów rozwojowych dofinansowanych prze Unię Europejską. Z nowości księgarskich za ponad 10.000 zł już cieszą się Licea w Puszczy Mariańskiej i w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach. Na półkach znajdą się także programy multimedialne prawie z każdego przedmiotu maturalnego.

Puszcza eksperymentuje,  a Wiskitki kulturalnie

Nowy projekt unijny „Akademia Kompetencji” realizowany przez Liceum w Puszczy Mariańskiej stawia na pracę metodami eksperymentu. Poza tradycyjnymi zajęciami pozalekcyjnymi będą tworzone grupy uczniów, które opracują eksperymentalne projekty badawcze i edukacyjne. Dlatego przewidziano zaopatrzenie uczniów dosłownie w setki pomocy dydaktycznych od mikroskopów usb, kamer cyfrowych, stacji meteo przez lupy, lornetki, na próbnikach do badania wody skończywszy. Jeżeli do tego zestawu dołoży się 24 laptopy, 4 tablice multimedialne z projektorami i wizulalizery spięte w sieć WLAN, uzbrojone w router powstanie pełny obraz szkoły korzystającej z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Warto też wspomnieć o systemie zbierania i analizy odpowiedzi uczniowskich. Tego patentu uczniowie na pewno już „nie obejdą”. Nieco inaczej rzecz ma się w LO Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach. Oczywiście w koszyku zakupów znajdują się laptopy (10 szt.), rzutnik, tablica interaktywna, kilkanaście pozycji pomocy dydaktycznych oraz osprzęt do internetu bezprzewodowego. Tutaj jednak cała technologia ma być zaprzęgnięta w rozwijanie kompetencji języka ojczystego i ekspresji kulturalnej. 

SOSW wyrównuje szanse

Ośrodek przygotowuje się do szczególnych zakupów, chodzi bowiem o dzieci, które wymagają szczególnego wsparcia. Stąd też nie tylko 32 laptopy, tablice z projektorami i specjalnym oprogramowaniem multimedialnym. Zakupy w SOSW to przede wszystkim dziesiątki wysoko wyspecjalizowanych pomocy dydaktycznych, w tym komunikatory dla osób z różnymi niepełnsoprawnościami. Na uwagę zasługuje także pełne wyposażenie międzyszkolnych pracowni matematycznej oraz przyrodniczej. Wszystko po to, żeby zwiększyć szanse na lepszą edukację i lepszą jakość życia podopiecznych Ośrodka.

Czas zawodowców

Na ostatnie w tym roku poważne zakupy czekają Zespół Szkół Nr 1 „Elektryk” oraz Zespół Szkół Nr 2 „Włókiennik”. Tutaj powiat żyrardowski stawia przede wszystkim na nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych. Rynek edukacyjny jest coraz bardziej wymagający, a szkolnictwo zawodowe wraca do łask, co szczególnie widać w wyborach absolwentów gimnazjów. Dlatego nie może być ”fuszerki”. Przyszli fachowcy muszą uczyć się na nowych technologiach. W „Elektryku” w wyremontowanych salach pachną nowe ławki, krzesła i szafy za blisko 90.000 zł. Niebawem będzie dokupionych 7 kompletów – laptop, tablica interaktywna, rzutnik multimedialny oraz nowe wyposażenie do pracowni mechatroniki. „Włókiennik” natomiast czeka  na sprzęty, w tym 10 laptopów i serwer oraz dziesiątki pomocy dydaktycznych do pracowni spedycyjnej. 

XXXII Sesja Rady Powiatu

Na dzień 9 października Przewodniczący Daniel Suchecki zwołał XXXII Sesję Rady Powiatu Żyrardowskiego. Miejscem obrad był tradycyjnie budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Planowany porządek obrad sesji obejmował w swej uchwałodawczej części dyskusję nad zmianami w budżecie Powiatu, wprowadzeniem zmian do umowy partnerskiej dotyczącej budowy Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie powiatu żyrardowskiego oraz rozpatrzenie pięciu skarg na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Projekt pierwszej uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok przedstawiła Skarbnik Powiatu Edyta Fedorowicz. Wprowadzenie zmian należało dokonać w związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę 261914,00 zł, w tym m.in. z tytułu zwiększenia decyzją Wojewody Mazowieckiego dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego - kwota 186.646,00 zł, z tytułu zwiększonej dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – kwota 25.000,00 zł oraz zwiększonej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – 20.000,00 złUchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na 2017 rok, po przedstawieniu przez Przewodniczącą Komisji Budżetowej Krystynę Penczonek pozytywnej opinii, radni przyjęli jednogłośnie. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu Powiatu w 2017 r. ogółem wynosi 73.592.228,84 zł, natomiast plan dochodów 69.570.237,84 zł.

Nie było jednomyślności w kwestii załatwienia skarg na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Nad pięcioma skargami pochylili się wcześniej członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy swoje stanowisko przedłożyli członkom Rady Powiatu. Komisja wnioskowała, aby dwie spośród pięciu skarg uznać w całości za zasadne, natomiast w trzech uznać ich zasadność w części. W sprawie wywiązała się dyskusja, w której swego stanowiska broniła Dyrektor PCPR Mariola Stecko. Z wystąpień skarżących, jak też z informacji członków Komisji Rewizyjnej analizujących podłoża tych skarg rysuje się obraz instytucji, w której polityka personalna daleka jest od przyjętych standardów. Prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej nie może być pretekstem do zwalniania pracowników w sposób niezgodny z prawem. Potwierdzeniem tego procederu są wyroki sądu pracy. Niezrozumiałą jest też karuzela personalna w jednostce – od maja 2015 roku z PCPR odeszło 31 osób. Biorący udział w dyskusji radni zdziwieniem reagowali na przedstawiane informacje wnioskując jednocześnie o przeprowadzenie zewnętrznego audytu w jednostce. Dyskusje nad skargami kończyły głosowania, w których za uznaniem skarg za zasadne wypowiedziało się większość głosujących.

Projekt kolejnej uchwały przedstawił Mirosław Klejny zajmujący się sprawami Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, który zwrócił się o zgodę na aneksowanie umowy partnerskiej z samorządami powiatu żyrardowskiego w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”. Wprowadzenie zmian spowodowane było zmniejszeniem w budżecie projektu kwoty na działania informacyjno-promocyjne.

Po części uchwałodawczej sesji, informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz o stanie organizacyjno-technicznym szkół i placówek oświatowych na początku roku szkolnego 2017/2018 przedstawił Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz. Wersję przygotowaną przez Dyrektora Adama Lemiesz publikujemy poniżej. Podkreślić także należy, że sama informacja, jak i sposób jej prezentacji poszerzony o osobiste konstatacje ujęły słuchających. Wyraz dali temu, zabierający głos w dyskusji radni – Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Krzysztof Waśkowski oraz Marian Czyżewski.

Informacja o stanie oświaty zamykała prządek obrad XXXII Sesji Rady Powiatu.

W powiatowych szkołach ruszyły projekty unijne

W wakacje Powiat Żyrardowski podpisał umowy na dofinansowanie realizacji trzech programów rozwojowych, tym samym w ciągu dwóch lat powiatowe placówki otrzymają w sumie ponad 1,3 mln złotych na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz pomoce dydaktyczne. W sumie wartość projektów z wkładem własnym wynosi ponad 1,5 mln złotych.

Jesienią ubiegłego roku zostały napisane trzy projekty - dla Liceum w Puszczy Mariańskiej („Akademia kompetencji”), LO w Zespole Szkół Nr 3 w Wiskitkach („Klik na TIK w Wiskitkach”) oraz dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie („Równe szanse kluczem do sukcesu w powiecie żyrardowskim”). Wszystkie łączy zaimplementowanie w palcówkach nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych (TIK), wyszkolenie kadry pedagogicznej w tym zakresie oraz wyposażenie pracowni w nowie komputery, sieć, platformy e-learningowe oraz pomoce dydaktyczne do przeprowadzania doświadczeń. Wartość doposażenia we wszystkich placówkach wyniesie ok. 500.000 zł. Pozostały milion zainwestowany będzie w nowe umiejętności i wiedzę uczniów!

Jesteśmy już po rekrutacji, a w szkołach ruszyły pełną parą dodatkowe zajęcia – mówi Adam Lemiesz Dyrektor Wydziału Oświaty żyrardowskiego starostwa.  Większość z nich prowadzone jest w niezwykle atrakcyjnej formule warsztatowej opartej na eksperymencie. To jest niesamowicie rozwojowe dla uczniów – dodaje dyrektor. Nie zapominamy o inwestycji w uczniów, dlatego tak bardzo cieszą nas wysokie noty naszych programów i zdobyte dofinansowanie na ich wdrożenie – mówi Starosta Wojciech Szustakiewicz. Faktycznie są powody do zadowolenia. Uczniów, którzy pomyślnie przeszli rekrutację do projektów czeka może mnóstwo pracy, ale jej efekty będą gwarantowane. Poza tym poza nauką będą także wyjazdy edukacyjne i imprezy szkolne.

Kalendarium

Kalendarz

«lipiec 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

  • mapa powiatu żyrardowskiego
  • Żyrardów
  • Mszczonów
  • Puszcza Mariańska
  • Radziejowice
  • Wiskitki