Treść strony

Udane Targi

I Akademickie Targi Edukacyjne w Żyrardowie, które odbyły się 14 lutego w Hali Sportowej „Elektryk” organizatorzy mogą zaliczyć do udanych imprez.  Wydarzenie adresowane głównie do młodych ludzi, którzy w tym roku staną przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, zgromadziło w sumie ponad 500 uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żyrardowskiego.

Już od godziny 11.00 pierwsi uczniowie odwiedzali stoiska przygotowane przez uczelnie wyższe. Pierwsza edycja żyrardowskich targów przyciągnęła dziesięciu wystawców, a wśród nich były Społeczna Akademia Nauk z Łodzi, Akademia Biznesu Vistula Warszawa, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Warszawa, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej Toruń, Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa, Studium Pracowników Medycznych Warszawa Łódź, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Korczaka, Uniwersytet Przyrodniczy Poznań, Uczelnia Łazarskiego Warszawa, Uczelnia Techniczno-Handlowa Warszawa. Punktualnie o 11.30 Targi otworzył Starosta Wojciech Szustakiewicz. Zmieniamy dla Was nasze szkoły, modernizujemy kierunki nauczania, tworzymy nowoczesną przestrzeń edukacji. Wszystko po to, żebyście rozwijali się i dobrze pokierowali swoimi karierami naukowymi i zawodowymi. Podczas dzisiejszej imprezy chcemy wesprzeć Was w ważnym wyborze dalszej drogi edukacji – powiedział do uczniów Starosta. W podobnym tonie wypowiedział się Wicestarosta Grzegorz Dobrowolski – Powiat Żyrardowski współpracując z wyższymi uczelniami współtworzy ofertę dla przyszłych studentów, absolwentów szkół powiatu żyrardowskiego.

Sami uczniowie byli zainteresowani prezentacjami przygotowanymi przez wystawców. Materiały informacyjne szybko znikały ze stoisk, a przy niektórych ustawiały się długie kolejki. Przedstawiciele szkół wyższych są bardzo zadowoleni z żyrardowskich targów. Nie spodziewali się takiej frekwencji i takiego zainteresowania. Mam nadzieję, że za rok zorganizujemy kolejną edycję imprezy. Zapewniam, że wystawców będzie jeszcze więcej. Nie sposób także w tymi miejscu nie pochwalić perfekcyjnie przygotowanego obiektu. To duża zasługa dyrekcji i pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie – podsumował Mariusz Glinkowski, inicjator Akademickich Targów Edukacyjnych oraz dyrektor Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli i Sieradzu.

Targi odwiedził także Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego Daniel Suchecki. Nad całością czuwali Barbara Gruchal Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego Adam Lemiesz oraz Kierownik hali sportowej Krzysztof Dziwisz.

Nowy radiowóz w żyrardowskiej komendzie

Kilka dni temu flota samochodowa Komendy Powiatowej w Żyrardowie wzbogaciła się o nowy radiowóz. Został on zakupiony ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Nowy Volkswagen T6, trafi w ręce Wydziału Prewencji żyrardowskiej komendy. Na co dzień służbę w nim pełnić będą funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Nowy VW T6 z dwulitrowym silnikiem benzynowym, ma moc 150 KM. W radiowozie zmieści się 7 osób- 5 policjantów i 2 zatrzymanych.

  • Nowy radiowóz w żyrardowskiej komendzie
  • Nowy radiowóz w żyrardowskiej komendzie

Dodatkowe pieniądze na boisko Puszczy

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w dniu 30 stycznia odbyło się spotkanie Ministra Macieja Małeckiego z Tomaszem Szlązakiem Dyrektorem Biura Rozwoju i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Starostą Wojciechem Szustakiewiczem i Dyrektorem Wydziału Oświaty żyrardowskiego starostwa Adamem Lemieszem. Omówione były formalne kwestie uruchomienia procedury wykorzystania zapisanej w budżecie państwa na rok 2018 rezerwy w kwocie 200.000 zł przeznaczonej na budowę boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej.

Przypomnijmy, że Sejm 11 stycznia uchwalił ustawę budżetową uwzględniającą poprawkę nr 369 zgłoszoną przez ministra Macieja Małeckiego polegająca na zwiększeniu wydatków w części 85/14 – województwo mazowieckie  rezerwy ogólnej i celowej (rozdz. 75818) z zapisem „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy LO im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej (200 tys. zł)”. Wsparcie to odciąży budżet powiatu żyrardowskiego, tym bardziej, że w tym roku rozpocznie się budowa kolejnego boiska wielofunkcyjnego, tym razem przy Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół w Mszczonowie. Uruchomienie rezerwy będzie sformalizowane wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego, a obsługą i rozliczeniem zajmie się Biuro Rozwoju i Inwestycji Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie  harmonogramem prac zakończenie budowy boiska w Puszczy Mariańskiej przewidziane jest na listopad 2018 r. Natomiast procedura przetargowa na budowę obiektu sportowego w Mszczonowie rozpocznie się w lutym.

 

Finansowe wsparcie samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę drogi Szymanów – Aleksandrów.

W dniu 2 lutego w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, starostowie Wojciech Szustakiewicz i Grzegorz Dobrowolski podpisali umowę na dofinansowanie przez samorząd Województwa Mazowieckiego projektu pod nazwą „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki - etap III”, który dotyczy rozbudowy drogi powiatowej Nr 3837W Szymanów – Aleksandrów.  Długość odcinka drogi wynosi 3,350 km, z czego w granicach powiatu żyrardowskiego 2,003 km.  Kwota wsparcia dla inwestycji wynosi 4199586,82 zł i stanowi 60% całkowitej wartości inwestycji. Wsparcie na przebudowę drogi 3837W będącej w granicach gminy Teresin otrzymał także Powiat Sochaczewski.

Dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego droga nr 3837W, która jest newralgicznym szlakiem skracającym połączenie DK 92 z DK 50 w kierunku  południowym, z Autostradą A2 i w perspektywie z układem komunikacyjnym planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego, z drogi klasy Z, o szerokości 6.0m, nie posiadającej chodnika, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, gdzie odwodnienie odbywa się powierzchniowo przez spadki do przydrożnych rowów, stanie się drogą o planowanej nośności min. KR3, z jezdnią o szerokości 7,0 m, z ciągiem  pieszo-rowerowym o szerokości 2,60 m, o umocnionych poboczach z kruszywa łamanego o szerokości  1,25 m, z zatokami autobusowymi i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowaniem pionowym i poziomym.

W ramach programu „Mazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”, samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował łącznie 36 projektów, na kwotę ponad 100 milionów złotych. Dziś, oprócz Powiatu Żyrardowskiego umowę o wsparcie na modernizację dróg podpisali także starostowie powiatów: Płockiego (wsparcie w wysokości 4,2 mln zł), Sochaczewski – 3,2 mln zł, Sierpecki – 1,8 mln zł i Gostyniński – 1,3 mln zł.

W imieniu samorządu Województwa Mazowieckiego umowy podpisywał Marszałek Adam Struzik.

XXXVI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 29 stycznia 2018 roku, w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Rady Daniel Suchecki. W porządku obrad, skromnej w swym zakresie sesji znalazła się jedna uchwała, a w części sprawozdawczej radni zapoznali się z informacjami dotyczącymi wynagrodzeń nauczycieli i pracy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa.

Projekt jedynej uchwały procedowanej podczas ostatniej sesji przedstawił Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz. Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Żyrardowski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania była uchwałą, która de facto korygowała podobną uchwałę podjętą na poprzedniej sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. Wprowadzenie zmian w powziętej wcześniej uchwale zasugerowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Płocku i dotyczyło usunięcia pewnych zbędnych zapisów oraz potrzeby uszczegółowienia innych. Przed podjęciem uchwały pozytywną opinię Komisji Oświaty i Kultury przedstawił jej Przewodniczący Krzysztof Waśkowski. Radni projekt uchwały przyjęli jednogłośnie.

W drugiej części, sprawozdawczej radni zapoznali się z informacją dotyczącą średnich miesięcznych wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku. Jak wynika z danych zawartych w informacji, średnie miesięczne uposażenia pedagogów w placówkach oświatowych podległych Powiatowi Żyrardowskiemu wynoszą – 2752,92 zł w przypadku nauczycieli stażystów, 3055,74 - nauczycieli kontraktowych, 3964,20 zł - nauczycieli mianowanych i 5065,37 - nauczycieli dyplomowanych.

Na zakończenie merytorycznej części obrad sprawozdanie z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok przedstawił jej Przewodniczący – Starosta Wojciech Szustakiewicz. (Pełne sprawozdanie publikujemy poniżej w pliku PDF.)

Akademickie Targi Edukacyjne w Żyrardowie

Powiat Żyrardowski wspólnie ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi przygotowuje specjalnie dla tegorocznych maturzystów Akademickie Targi Edukacyjne. Impreza ta znana jest już w min. w Łodzi, Sieradzu i Skierniewicach. W tym roku przedstawiciele wyższych uczelni zaprezentują ofertę także w Żyrardowie. Organizatorzy zapraszają do udziału w Targach nie tylko abiturientów. Mile widziani są uczniowie klas drugich liceów oraz trzecich techników. Oferty edukacyjne zaprezentuje kilkanaście uczelni wyższych z całej Polski.

Akademickie Targi Edukacyjne w Żyrardowie odbędą się 14 lutego 2018 roku w hali sportowej ZSP nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w godzinach od 11.00 do 13.30. Wydarzenie objął honorowym patronatem Starosta Żyrardowski Wojciech Szustakiewicz.  

Uczelnie lub inne instytucje chcące dołączyć do wydarzenia mogą się kontaktować pod nr tel. 690 268 622 lub mailowo: akademickietargi@gmail.com

Kalendarium

Kalendarz

«luty 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

  • mapa powiatu żyrardowskiego
  • Żyrardów
  • Mszczonów
  • Puszcza Mariańska
  • Radziejowice
  • Wiskitki