Treść strony

Urząd Marszałkowski zaprasza na szkolenie

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z Delegaturą w Żyrardowie zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe szkolenie dotyczące: ”Opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach gospodarujących odpadami (Rejestr-BDO)”

Szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie, przy ul. Bohaterów Warszawy 4 (sala konferencyjna na parterze)

Ideą spotkania jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z przedmiotowego obszaru. W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne i prawne z zakresu ww. opłat. Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kompletnie i czytelnie wypełnionej oraz własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania na stronie www.mazovia.pl w zakładce ekologia i środowisko) na faks: (22) 59-79-629; e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Informacje o konkursie dla NGO

Informujemy, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursie na realizację zadania pod nazwą:„Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2020 roku.” nastąpi 3 grudnia 2019 roku o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, Sekretariat Starosty.

Ponad 26 mln złotych na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku: Wręcza - Mszczonów

Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder i Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz podpisali w dniu 21 listopada  umowę z Wicewojewodą Mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim na dofinansowanie drogi powiatowej Wręcza - Mszczonów. Dofinansowania inwestycji z budżetu państwa odbywa się w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wsparcie na rozbudowę  drogi nr 4715W odcinek: Wręcza – Mszczonów to kwota 26.609.546,00 zł. Rozbudowa dróg samorządowych to inwestycja w rozwój regionu i poprawę funkcjonalności społeczności lokalnej – powiedział Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski. Fundusz Dróg Samorządowych to rządowy program wspierający rozbudowę dróg samorządowych do 2028 roku. W ramach projektu wykonywane są m.in. zadania budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych, co w znaczący sposób wpływa na funkcjonalność regionu oraz jego rozwój gospodarczy. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dofinansowanie z FDS do wysokości 80% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

 
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy

" A mury runą ...stan wojenny we wspomnieniach " - konkurs dla młodzieży

 Uwaga uczniowie ze szkół średnich Powiatu Żyrardowskiego !!

Rada Oddziału NSZZ " Solidarność",  Stowarzyszenie " Wspólnota Żyrardowa" i  Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie 

zapraszają  do udziału w Powiatowym Konkursie Multimedialnym

A mury runą ...stan wojenny we wspomnieniach "

Patronami konkursu są:

 • Maciej Małecki Poseł na Sejm RP;
 • Beata Sznajder Starosta Powiatu Żyrardowskiego;
 • Lucjan Krzysztof Chrzanowski Prezydent Miasta ŻyrardowaB

Konkurs jest realizowany w ramach obchodów Roku 40-lecia powstania NSZZ " Solidarność " w Żyrardowie. 
Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody rzeczowe oraz warsztaty ze znanymi dziennikarzami lokalnych mediów.

Szczegóły konkursu w zamieszczonym regulaminie na stronie www.wspolnotazyrardowa.pl

 • ___A_mury_runa_...stan_wojenny_we_wspomnieniach___-_konkurs_dla_mlodziezy

Podsumowanie konkursu "Dary jesieni"

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Dary jesieni”.  Podsumowanie odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 roku (czwartek) o godz.17.00. w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie.

 • Podsumowanie konkursu "Dary jesieni"

Namalowały uroki jesieni...

Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie wchodzący w skład Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej był organizatorem IV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Jesienne Klimaty”. Na konkurs zgłoszono około 700 prac z całego województwa.

Wśród laureatów znalazły się wychowanki Dziecięcej Akademii Plastycznej z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Antonina Tomsohn – zdobyła II miejsce a wyróżnienie wymalowała Oliwia Mówińska. Komisja doceniła również pracę Agaty Olesińskiej, przyznając jej wyróżnienie w postaci kwalifikacji do wystawy. Gala wręczenia nagród odbyła się 14 listopada 2019r. podczas której laureatki odebrały nagrody rzeczowe i dyplomy.

Wyróżnienie otrzymała Kaja Stronias, która wykonała pracę na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Tęczowy kalendarz”, zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Tychach. Młode plastyczki pracują pod kierunkiem Bożeny Liszewskiej. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 • Namalowały uroki jesieni
 • Namalowały uroki jesieni
 • Namalowały uroki jesieni
 • Namalowały uroki jesieni
 • Namalowały uroki jesieni
 • Namalowały uroki jesieni
 • Namalowały uroki jesieni
 • Namalowały uroki jesieni
 • Namalowały uroki jesieni

Europejski debiut „Elektryka” w programie Erasmus+

W dniach 3 – 23 listopada 2019 r. pierwsza grupa uczniów żyrardowskiego „Elektryka” realizuje projekt „Profesjonalny Elektryk – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” w ramach programu Erasmus+. W ośmioosobowej grupie znajdują się uczniowie klasy trzeciej i czwartej Technikum: Zuzanna Krystosiak, Roman Antolak, Bartosz Bury, Jakub Gąsiorowski, Kacper Łabuziński, Ernest Szkop,   Jan Wronka, Szymon Wójcik. Opiekę nad uczniami sprawuje Marzena Szustakowska, wicedyrektor szkoły i koordynator projektu. Uczniowie pracują w dużych przedsiębiorstwach, a także małych, rodzinnych firmach, ich językiem stażu jest język angielski. Ze względu na specyfikę pracy posługują się także podstawowym językiem portugalskim. Informatycy pracują w salonie gier komputerowych i w serwisie naprawy telefonów komórkowych, mechatronicy w firmie produkującej odlewy części samochodowych, technik logistyk przygotowuje transport sprzętu medycznego i produktów kosmetycznych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracuje w firmie zajmującej się m. in.  instalacją paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Uczniowie mieszkają w hotelu Axis w pobliżu historycznego centrum miasta Braga, pracują od 6 do 8 godzin dziennie z przerwą na lunch, do miejsc stażu są dowożeni. W czasie wolnym zwiedzają Portugalię w towarzystwie uczniów z innych krajów: Czech, Słowenii, Chorwacji i Litwy. Zwiedzili już Lizbonę i Fatimę, a przed nimi wycieczka do Porto i miasta Viana do Castelo położonego nad Oceanem Atlantyckim. Oprócz doświadczeń zawodowych uczniowie zdobywają wiedzę na temat kultury, języka i historii Portugalii nie tylko od przewodników na wycieczkach, ale także od współpracowników. Każdego dnia spotykają się z życzliwością, gościnnością i sympatią Portugalczyków. Firma Braga Mob, z którą współpracuje szkoła przy realizacji projektu zapewnia uczniom świetne warunki pracy, pobytu, transportu i bogaty program kulturowy. Uczniowie i opiekun grupy są przekonani, że cele programu zostaną osiągnięte, co zostanie potwierdzone certyfikatami i dokumentami Europass Mobilność.

 • Europejski debiut „Elektryka” w programie Erasmus+
 • Europejski debiut „Elektryka” w programie Erasmus+
 • Europejski debiut „Elektryka” w programie Erasmus+
 • Europejski debiut „Elektryka” w programie Erasmus+
 • Europejski debiut „Elektryka” w programie Erasmus+
 • Europejski debiut „Elektryka” w programie Erasmus+

Awaria elektronicznego systemu rezerwacji

W dniu dzisiejszym nastąpiła awaria internetowego systemu rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Do momentu usunięcia awarii osoby planujący wizytę w Wydziale muszą się liczyć z trudnościami związanymi z oczekiwaniem w kolejce. O przywróceniu normalnego funkcjonowania systemu powiadomimy niezwłocznie. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Awaria_elektronicznego_systemu_rezerwacji

Zaproszenie dla NGO do zasiadania w komisji opiniującej w konkursie ofert

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2020 roku”.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić jedną osobę. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy organizacji zgłaszającej;
 2. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 3. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 listopada 2019 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

 

Trzy wyróżnienia dla MłoDeKu

Wychowanki Dziecięcej Akademii Plastycznej działającej w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie zostały uhonorowane trzema wyróżnieniami w dwóch ogólnopolskich konkursach plastycznych. W pierwszym z nich, którego tematem był ,,Savoir – vivre w podróży koleją” wyróżnienie przyznano Agacie Olesińskiej, której nauczycielem jest Bożena Liszewska. Konkurs, którego celem była promocja kulturalnych zachowań w trakcie podróży koleją, został zorganizowany jako impreza towarzysząca 13. Międzynarodowym Targom Kolejowym TRAKO 2019 w Gdyni.

Tematem drugiego konkursu były wspomnienia z minionych wakacji przedstawione w formie pocztówki. Wyróżnienia otrzymały: Florentyna Szymańska, lat 8 (kategoria wiekowa 7-9 lat) i Kamila Rak, lat 14 (kategoria wiekowa 14-16 lat), których nauczycielem jest Zbigniew Kołaczek. Organizatorem XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Pocztówka z wakacji” było Wawerskie Centrum Kultury ,,Filia Zastów” w Warszawie.

 • Trzy wyróżnienia dla MłoDeKu
 • Trzy wyróżnienia dla MłoDeKu
 • Trzy wyróżnienia dla MłoDeKu
 • Trzy wyróżnienia dla MłoDeKu
 • Trzy wyróżnienia dla MłoDeKu
 • Trzy wyróżnienia dla MłoDeKu
 • Trzy wyróżnienia dla MłoDeKu

Zapraszamy na XXII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej

W dniu 8 listopada 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury  w Żyrardowie odbędzie się XXII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej. Na Festiwal zapraszają Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder, Prezydent Miasta Zyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski i Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie Bożena Liszewska. 

Początek imprezy planowany jest na godzinę 10.00

 
 • XXII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej

XI Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 29 października 2019 roku, Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie odbyła się XI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Klaudiusz Stusiński. Na początku uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłego radnego Franciszka Jankowskiego. Przewodniczący odczytał także postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku o wstąpienie na miejsce zmarłego radnego, kolejnego z listy Prawa i Sprawiedliwości – Dariusza Mitrowskiego. By procedurom stało się zadość Przewodniczący przyjął od wstępującego kandydata na radnego ślubowanie. Po odczytaniu roty ślubowania, w pełnym, dziewiętnastoosobowym składzie, radni rozpoczęli procedowanie nad przedłożonymi projektami uchwał.  

Część uchwałodawczą poprzedziła jednak informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie w okresie 01.01.2019 – 30.09.2019 przedstawił Dyrektor Urzędu Jan Maciejski. Według nieoficjalnych danych, na koniec miesiąca września 2019 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie żyrardowskim wynosiła 9,8%, co przy średniej w województwie mazowieckim 4,5%, w powiecie sochaczewskim 5,5% i 2,7% w sąsiednim powiecie grodziskim, jest dość wysoka. Pełna informację publikujemy w pliku poniżej.

Później, w porządku obrad, znalazły się między innymi punkty związane ze zmianą w strukturze finansów Powiatu, dysponowaniem środków PFRON czy pieczy zastępczej oraz z przekształceniem niektórych szkół podległych samorządowi powiatowemu.

            W punktach porządku dotyczących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019 proponowane zmiany przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Wprowadzono aktualizacje będące konsekwencją zmian uchwały budżetowej, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 30 września 2019 r. oraz przyjmowanych uchwałą Rady Powiatu w dniu 29 października br. W wyniku tych zmian zwiększono łącznie o kwotę 1.527.471,70 zł dochody bieżące, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 37.000,00 zł. Równocześnie uległy zwiększeniu wydatki, bieżące - per saldo o kwotę 1.380.533,65 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 273.000,00 zł.

W ramach zmian WPF zwiększono kwoty na realizowane obecnie przedsięwzięcia, wprowadzono też nowe zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715 W odcinek Wręcza-Mszczonów”. Okres realizacji tych zadań to lata 2019-2022.

Druga uchwała, wprowadzająca zmiany w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019, zwiększyła o kwotę 1.278.804,70 zł dochody budżetu, w tym dochody bieżące o kwotę 1.241.804,70  zł, a dochody majątkowe zmniejszyła o kwotę 37.000,00 zł. O taką samą kwotę uległy zwiększeniu wydatki budżetu. Uchwała dokonała także przesunięć między działami budżetu. Po przyjęciu uchwały plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok wynosi odpowiednio: 90.708.258,14 zł i 93.770.927,69 zł. Uchwały wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie, po przedstawieniu przez Przewodniczącego Stanisława Kaniszewskiego pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, radni przyjęli jednomyślnie.

Projekty kolejnych trzech uchwał przedstawiły w imieniu Zarządu Powiatu reprezentujące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Grażyna Jarosz i Wioleta Siwierska. Dotyczyły one określenia zadań i podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2019 roku, szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty na pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wprowadzenia zmian do Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żyrardowskim na lata 2018-2020. Projekty uchwał, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej radni przyjęli bez uwag

W kolejnym punkcie Członek Zarządu Powiatu Stanisław Nalej przedstawił projekt uchwały, przyjmującej stanowisko w sprawie trybu określania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oraz egzekwowania ustalonego harmonogramu. Powiat zgodnie z przepisem ustawy nie jest w stanie wykonać ustawowego obowiązku wynikającego z systemu ochrony zdrowia, bowiem ewentualne naruszenia harmonogramu dyżurów aptek jest w zakresie uprawnień nadzoru farmaceutycznego, a nie organów samorządu powiatowego. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania samorząd wnosi o dokonanie przez ustawodawcę stosownych zmian w przepisach.

Pakiet kolejnych jedenastu projektów uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego przedstawił Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz.

Przekształceniom uległy następujące szkoły:

 1. Dotychczasowe trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej z siedzibą w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego 61 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące;
 2.  …trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące;
 3. …trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie z siedziba w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące;
 4. …trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Legionów Polskich 54/56 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące ;
 5. … trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 3 z siedzibą w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 25 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
 6. Dotychczasowe czteroletnie Technikum w Zespole Szkól Nr 3 z siedzibą w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 25 w pięcioletnie technikum,
 7. … czteroletnie Technikum w Zespole Szkól Nr 1 w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 z siedziba w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w pięcioletnie technikum,
 8. … czteroletnie Technikum w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13 w pięcioletnie technikum,
 9. … czteroletnie Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół r 2 z siedziba w Żyrardowie przy ul. Legionów Polskich 54/56w pięcioletnie technikum,
 10. … dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną,
 11. Zakończyło działalność dotychczasowe Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej.

W pakiecie oświatowym znalazły się jeszcze trzy projektu uchwał, w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski, w sprawie określania zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan ustalonych zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski oraz w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żyrardowskiego. Pozytywne opinie Komisji Oświaty i Kultury do przedłożonych projektów uchwał przedstawił Przewodniczący Komisji Michał Ochnicki, natomiast radni podjęli wszystkie uchwały bez uwag.

Po przyjęciu szeregu uchwał oświatowych Dyrektor Lemiesz przedstawił obszerną informację o stanie organizacyjno-technicznym szkół i placówek oświatowych na początku roku szkolnego 2019/2020.

Na koniec Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński i Starosta Beata Sznajder przedstawili. informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i osób podpisujących w imieniu Starosty decyzje administracyjne.

 

Relacja z Sesji

 • XI Sesja Rady Powiatu
 • XI Sesja Rady Powiatu
 • XI Sesja Rady Powiatu
 • XI Sesja Rady Powiatu
 • XI Sesja Rady Powiatu
 • XI Sesja Rady Powiatu
 • XI Sesja Rady Powiatu
 • XI Sesja Rady Powiatu
 • XI Sesja Rady Powiatu
 • XI Sesja Rady Powiatu
 • XI Sesja Rady Powiatu
 • XI Sesja Rady Powiatu

Kalendarium

Kalendarz

«styczeń 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki