Treść strony

Premiera Teatru „Pinokio”

30 stycznia odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury premiera Teatru „Pinokio”.

Grupa młodsza zaprezentowała spektakl pt. „Strachy i dziwy” złożony z wierszy autorów polskich, m.in.: Tadeusza Kubiaka, Teresy Ferenc, Jana Brzechwy, Joanny Kulmowej, Doroty Gellner i Juliana Tuwima. Podczas drugiej części prezentacji w roli Pchły Szachrajki wystąpiła Zosia Niewiadomska, której towarzyszył Filip Szustakowski.

Scenariusz został opracowany na podstawie „Pchły Szachrajki” Juliana Tuwima. Spektakle przygotowała Hanna
Fibich, muzykę opracowała Grażyna Beliniak.

Nagranie udostępnione przez Pana Przemysława Niewiadomskiego można obejrzeć na kanale Młodzieżow ego Domu Kultury


https://www.youtube.com/watch?v=ZdDzR 5140

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Bilet Turysty na ferie zimowe 2023 na Mazowszu

Bilet Turysty to sezonowa oferta specjalna obowiązująca w trakcie ferii zimowych, czyli od 11 do 26 lutego 2023 r. Jest to bilet uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KM przez trzy dowolne wybrane dni w ciągu 10 dni kalendarzowych, kolejno po sobie następujących. Bilet Turysty posiada 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Do biletu wydawany jest karnet, który należy uwierzytelnić w kasie biletowej lub bezpośrednio u kierownika pociągu. Cena biletu wynosi 75,00 zł. Od tej ceny nie stosuje się ulg. Bilet Turysty można nabyć w kasach biletowych i biletomatach.

 

XLIX Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego

W dniu 09.02.2023 r. w Sali Konferencyjnej Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie odbyła się XLIX Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Powiatu Żyrardowskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych w skład Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie na VIII kadencję na lata 2023-2026.
 10. Sprawozdanie Starosty Powiatu Żyrardowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 r.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach Powiatu Żyrardowskiego.
 12. Informacja dotycząca Krajowego Planu Strategicznego w obszarze Rolnictwo.
 13. Informacja o pracy Zarządu.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Relację z sesji oglądać można w systemie https://esesja.tv/ 

Informacja

Informujemy, że do dnia 16 lutego 2023r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie prowadził obsługi interesantów. Za utrudnienia przepraszamy. 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Skarbnik Powiatu.

Szczegóły na: www.bip.powiat-zyrardowski.pl/a,31919,starostwo-powiatowe-w-zyrardowie-96-300-zyrardow-ul-limanowskiego-45-oglasza-konkurs-na-kandydata-na.html