Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Wykaz  telefonów

 

 

Centrala telefoniczna

 

46 856 61 00

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

 wydanie, wymiana, odbiór prawa jazdy, wydanie PKK, zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 50 km/h lub za przekroczenie 24 punktów karnych lub jazdę pod wpływem alkoholu oraz zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane

46 856 61 25

 rejestracja pojazdów/wymiana dowodu rejestracyjnego/wtórnik dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, wyrejestrowanie/ demontaż/ kradzież/ czasowe wycofanie/ tabliczka znamionowa/ nadanie nr VIN

46 856 61 57

 odbiór dowodu rejestracyjnego

46 856 61 53

 ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów/stacje kontroli pojazdów i diagności / transport (zezwolenia, licencje, zaświadczenia), odbiór pojazdu z parkingu

46 856 61 40

 organizacja ruchu oraz nakładanie kar za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, wyrejestrowania, demontaże pojazdów

46 856 61 62

rejestracja pojazdów osób prawnych – spółki: akcyjne, spółdzielnie, jawne, komandytowe/stowarzyszenia /fundacje KRS/jednostki skarbu Państwa

46 856 61 31

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

wypisy i wyrysy, mapy do celów poglądowych

46 856 61 67

ewidencja gruntów i budynków Miasta Żyrardów, obsługa geodezyjna

46 856 61 48

koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUD), obsługa zgłoszeń geodezyjnych

46 856 61 28

 gospodarka nieruchomościami

46 856 61 55

 ewidencja gruntów i budynków Gmina Mszczonów, Gmina Wiskitki oraz obsługa rzeczoznawców

46 856 61 38

ewidencja gruntów i budynków Gmina Radziejowice i Gmina Puszcza Mariańska

46 856 61 58

mapa numeryczna

46 856 61 49

Wydział Rozwoju i Budownictwa

 obsługa Miasta Żyrardowa

46 856 61 54

 obsługa Gminy Mszczonów

46 856 61 45

obsługa Gminy Radziejowice

46 856 61 27

 obsługa Gminy Puszcza Mariańska i Gminy Wiskitki

46 856 61 42

 Inwestycje

46 856 61 36

Wydział Ochrony Środowiska

 ochrona środowiska

46 856 61 29

ochrona środowiska

46 856 61 34

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

46 856 61 33

Pełnomocnik ds. Społeczeństwa informacyjnego

Nieodpłatna Pomoc Prawna

46 856 61 69

Biuro Zamówień Publicznych

46 856 61 68

Wydział  Finansowo - Księgowy

 Finansowo - Księgowy

46 856 61 61

 kasa

46 856 61 44

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26