Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Komunikat w sprawie funkcjonowania PZOON

W trosce o bezpieczeństwo a także zdrowie i życie mieszkańców naszego powiatu oraz pracowników urzędu z uwagi na stan epidemii, informuję, że załatwienie wszelkich spraw w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40 odbywa się z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesanta.

Możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr. telefonu 46 854 20 82 lub elektroniczny na adres e-mail: pzoon@powiat-zyrardowski.pl

Dokumenty i wnioski można przesyłać:

- za pośrednictwem operatora pocztowego lub

- umieścić w skrzynce znajdującej się w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków oraz wymaganych dokumentów, wysokości opłat i numerów rachunków bankowych są podane na stronie internetowej www.powiat-zyrardowski.pl w zakładce ,,Zdrowie i opieka” należy wybrać - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności .

Zaleca się aby płatności za czynności dokonywane w Starostwie były realizowane kartą płatniczą.

 

Starosta Powiatu Żyrardowskiego

Krzysztof Dziwisz

następna strona »

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26