Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Ogłoszenie SOSW o zamówieniu publicznym

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ogłosił postępowanie o zamówienie publiczne na usługi społeczne. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żyrardowie w 2021 roku. Informacje dotyczące ogłoszenia zamieszczono na stronie zamawiającego https://soswzyrardow.edupage.org/a/ogloszenia-1

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Żyrardowie(Sekretariat Dyrektora Szkoły) ul. Środkowa 36, 96-300 Żyrardów. Termin składania ofert upływa w dniu 10 sierpnia 2021  r. o godzinie 10.15.

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26