Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Aktualne zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

W trosce o bezpieczeństwo, a także zdrowie i życie mieszkańców naszego powiatu oraz pracowników urzędu, z uwagi na stan epidemii, przypominamy, że od wtorku 20 października br. załatwianie wszelkich spraw w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie odbywa się  wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji wizyty telefonicznie bądź w sprawach z zakresu działania Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych również za pośrednictwem strony internetowej http://www.biletomat.powiat-zyrardowski.pl Biletomat umożliwia zajęcie kolejki po przyjściu do urzędu i pobraniu biletu.

Pod ww. adresem strony internetowej można również sprawdzić aktualny stan kolejki.

W celu internetowego zarezerwowania wizyty w urzędzie, należy:

 • Wejść na stronę: http://biletomat.powiat-zyrardowski.pl
 • Wybrać grupę spraw (np. rejestracja pojazdów).
 • Wybrać termin i podać dane (datę, godzinę, e-mail).
 • Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • Zalogować się do swojej poczty email i znaleźć tytuł „Potwierdź rejestrację w kolejce”. Następnie kliknąć w link potwierdzający zgłoszenie.
 • Zostanie wygenerowany KOD, który należy zapamiętać.
 • Przyjść do Starostwa najpóźniej 15 minut przed umówioną wizytą.
 • W biletomacie kliknąć przycisk „Wpisz kod rejestracji” i wpisać zapamiętany KOD.
 • Odebrać swój bilet i czekać na wezwanie automatycznego mówcy do konkretnego stanowiska.

Sprawy dotyczące zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP można załatwiać również za pośrednictwem poczty elektronicznej: rejestracja@powiat-zyrardowski.pl lub pozostawić dokumenty w zaklejonej kopercie w skrzynce stojącej przy wejściu do urzędu.

Istnieje również możliwość załatwienia sprawy za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Systemu Pojazd i Kierowca pod adresem https://www.esp.pwpw.pl/.

Dokumenty i wnioski można składać:

elektronicznie na adres e-mail:  starostwo@powiat- zyrardowski.plstarosta@powiat-zyrardowski.pl;

lub na platformę ePUAP esp:/2im948Ipd3/skrytka,

lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041)

lub umieścić w skrzynce znajdującej się na parterze przy wejściu do siedziby Starostwa.

Kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty

 46 855 37 17, 46 855 35 99, 46 855 22 19

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych:

 • rejestracja pojazdów - nr we w. 57,
 • odbiór dowodów rejestracyjnych - nr wew. 53,
 • prawa jazdy nr wew. 25,
 • transport - nr wew. 40,
 • organizacja ruchu - nr wew. 62;

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - nr wew. 67, 38, 48, 58;

Wydział Rozwoju i Budownictwa - nr wew. 27, 42, 45, 54;

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - nr wew. 34 lub 29;

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obywatelskich nr wew. 31

Pracownicy Starostwa Powiatowego będą wpuszczać do budynku Starostwa tylko umówione osoby.

Wchodząc do Starostwa zaleca się zbadać temperaturę. Należy zasłonić usta i nos oraz zdezynfekować ręce i zachować odległość 1,5 m. W jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Na umówioną wizytę należy zgłosić się punktualnie, w przeciwnym wypadku wizyta przepada i wówczas trzeba umówić się na kolejny termin.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków oraz wymaganych dokumentów, wysokości opłat i numerów rachunków bankowych są podane na stronie internetowej www.bip.powiat- zyrardowski.pl w zakładce „Wydziały”. Należy wybrać właściwy Wydział i dalej zakładkę - „Karty usług i wnioski” lub wnioski i formularze.

Zaleca się aby płatności za czynności dokonywane w Starostwie były realizowane kartą płatnicza.

Natomiast system rezerwacji internetowej pozwala na zapisanie się na konkretny dzień i godzinę.

Rzecznik Konsumentów pod nowym adresem

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów w pawilonie N (pok. 18) na terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, bądź pod nr telefonu 46 854 32 16  lub e-maila: rzecznik.konsumentow@powiat-zyrardowski.pl,

Dni i godziny przyjąć nie ulegają zmianie:

Wtorek w godz. 8.00 - 16.00

Środa w godz. 9.00 - 17.00

 

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26