Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

  • Zdalna szkoła

"Zdalna Szkoła  - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

********

Powiat Żyrardowski  realizuje projekt dofinansowany w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.

"Zdalna Szkoła  - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".


Celem  projektu jest walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów. W ramach wsparcia zakupiony został sprzęt do nauki zdalnej, który został przekazany szkołom, a stąd trafi do uczniów i nauczycieli, w zależności od potrzeb. Według założeń projektu, sprzęt trafi do 31 osób (uczniów i nauczycieli). Wsparciem objęte zostały wszystkie szkoły prowadzone przez Powiat Żyrardowski, który w ramach przyznanego dofinansowania otrzymał  - 79 969,68 PLN”. Na wsparcie zdalnego nauczania przeznaczono ponad 80 000 zł.

  • Zdalne nauczanie

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26