Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

22/2020 - Siatkówka - Szkoły Podstawowe (Młodzież)

21/2020 - Piłka Ręczna - Szkoły Podstawowe (Młodzież)

20/2020 - Mini Piłka Ręczna - Szkoły Podstawowe (Dzieci)

19/2020 - Piłka Ręczna - Szkoły Ponadpodstawowe

18/2020 - Mini Siatkówka - Szkoły Podstawowe (Dzieci)

17/2020 - Siatkówka - Szkoły Ponadpodstawowe

16/2019 - Indywidualne Biegi Przełajowe - Szkoły Podstawowe, Szkoły Ponadpodstawowe

15/2019 - Międzypowiat - Koszykówka - Szkoły Podstawowe (Młodzież)

14/2019 - Koszykówka - Szkoły Podstawowe (Młodzież)

13/2019 - Międzypowiat - Koszykówka - Szkoły Ponadpodstawowe

12/2019 - Tenis Stołowy- Szkoły Podstawowe (Dzieci i Młodzież)

11/2019 - Koszykówka - Szkoły Ponadpodstawowe

10/2019 - Tenis Stołowy- Szkoły Ponadpodstawowe

9/2019 - Międzypowiat - Minikoszykówka - Szkoły Podstawowe (Dzieci)

8/2019 - Minikoszykówka - Szkoły Podstawowe (Dzieci)

7/2019 - Unihokej - Szkoły Podstawowe (Dzieci)

6/2019 - Unihokej - Szkoły Podstawowe (Młodzież)

5/2019 - Piłka Nożna - Szkoły Ponadpodstawowe

4/2019 - Badminton - Szkoły Ponadpodstawowe

3/2019 - Piłka Nożna - Szkoły Podstawowe (Młodzież)

2/2019 - Badminton - Szkoły Podstawowe (Dzieci i Młodzież)

1/2019 - Sztafetowe Biegi Przełajowe - Szkoły Podstawowe, Szkoły Ponadpodstawowe

Na zielono zaznaczono szkoły zakwalifikowane na Zawody Miedzypowiatowe

UWAGA: Na Zawodach Międzypowiatowych wymagana jest zawsze rejestracja w systemie SRS uczniów biorących udział na tym etapie. Konieczne jest w dniu zawodów okazanie oryginalnego wydruku z systemu SRS z listą nazwisk i numerem polisy ubezpieczeniowej, nie zrobienie tego może grozić dyskwalifikacją

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26