Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Zasady pracy Wydziału Komunikacji w czasie epidemii koronawirusa

W sytuacji wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Żyrardowie spowodowanego stanem epidemicznym, ulega zmianie  sposób załatwiania spraw. Wszelkie kontakty odbywać się mogą tylko telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej  lub poczty elektronicznej.

 

W zakresie wydawania praw jazdy wprowadzono poniższe procedury:

Wydanie prawa jazdy po wymianie

W celu wydania nowego prawa jazdy po wymianie należy złożyć wniosek wraz z aktualną fotografią, potwierdzeniem opłaty za wymianę prawa jazdy w wysokości 100 zł i opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł, kserokopią dotychczasowego prawa jazdy, a w szczególnych przypadkach określonych przepisami także orzeczeniem lekarskim/ psychologicznym/ świadectwem kwalifikacji,

 • przesyłając w/w dokumenty pocztą tradycyjną  na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45,
 • lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca pod adresem www.esp.pwpw.pl

Nowe wymienione prawo jazdy zostanie odesłane na wskazany we wniosku adres.

Tel. informacyjny 46 855 37 17 wew. 40, 25

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

W celu wydania nowego prawa jazdy należy złożyć wniosek wraz z aktualną fotografią, potwierdzeniem opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 100 zł i opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł, a w szczególnych przypadkach określonych przepisami także orzeczeniem lekarskim/ psychologicznym/ świadectwem kwalifikacji,

 • przesyłając w/w dokumenty pocztą tradycyjną  na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45,
 • lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca pod adresem www.esp.pwpw.pl

Warunkiem zamówienia przez Starostę prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest wniesienie stosownych opłat na rachunek Starostwa Powiatowego i przesłanie na  adres e-mail: komunikacja@powiat-zyrardowski.pl potwierdzenie dokonanej wpłaty.

 Nowe prawo jazdy zostanie odesłane na wskazany we wniosku adres.

Tel. informacyjny 46 855 37 17 wew. 40, 25

 

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres 3 miesięcy/ na okres do 12 miesięcy

W celu odzyskania prawa jazdy należy złożyć wniosek o zwrot prawa jazdy wraz z potwierdzeniem opłaty ewidencyjnej w wysokości 0,50 zł.

 • przesyłając w/w dokumenty pocztą tradycyjną  na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45,
 • lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca pod adresem www.esp.pwpw.pl

Prawo jazdy zatrzymane na okres 3 miesięcy zostanie odesłane na wskazany we wniosku adres.

Tel. informacyjny 46 855 37 17 wew. 40, 25

 

Opłaty administracyjne należy uiszczać na rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie:

- opłata za prawo jazdy w kwocie 100zł   na numer r-ku - 43 9302 0004 5500 1296 2000 0280 

- opłata ewidencyjna w kwocie 0,50zł na numer r-ku - 79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

W tytule przelewu należy podać dane osoby której dotyczy wymiana prawa jazdy oraz z jakiego powodu następuje wymiana lub zwrot prawa jazdy.

Z uwagi na różnorodność wniosków dotyczących spraw w zakresie prawa jazdy w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

46 855 37 17, 46 855 35 99, 46 855 22 19 wew. 25, 40

e-mail: drogi@powiat-zyrardowski.pl

e-mail: komunikacja@powiat-zyrardowski.pl

 

W zakresie rejestracji pojazdów, wymiany dowodów rejestracyjnych, usuwania pojazdów na parking depozytowy, wydawania licencji zaświadczeń i zezwoleń stosuje się poniższe procedury:

 • Odbiór dowodu rejestracyjnego Wydanie dowodu rejestracyjnego po czasowej rejestracji lub po zgłoszeniu wymiany dowodu rejestracyjnego odbywa się na pisemny wniosek, który należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów. Do wniosku należy załączyć pozwolenie czasowe lub oryginał dowodu rejestracyjnego zgłoszonego do wymiany. Nowy dowód rejestracyjny może być przesłany za pośrednictwem poczty na wskazany adres we wniosku.
 • Rejestracja pojazdów. Rejestracja pojazdów ogranicza się do pojazdów fabrycznie nowych. Wniosek wraz z dokumentami i potwierdzeniem wniesienia opłat należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów.

Opłaty administracyjne należy uiszczać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie:

- opłata rejestracyjna w kwocie 178,50 zł na numer r-ku - 43 9302 0004 5500 1296 2000 0280 

- opłata ewidencyjna w kwocie 2,00 zł na numer r-ku - 79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

W tytule przelewu należy podać: markę  pojazdu i numer VIN

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonów: 46 855 37 17 wew. 57, 62

 • Odbiór pojazdów z parkingu depozytowego. Należy przesłać zezwolenie na odbiór pojazdu  na adres e-mail tablice@powiat-zyrardowski.pl   Informację o wysokości opłaty, którą należy uiścić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie nr 43 9302 0004 5500 1296 2000 0280 w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie prześlemy na wskazany adres zwrotny. W tytule przelewu należy podać: opłata za usunięcie i przechowywanie na parkingu depozytowym wraz z podaniem danych osoby, której dotyczy wpłata wraz z  podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu
 • Transport drogowy - wydawanie licencji, zaświadczeń i zezwoleń. W sprawach wydawania:
  • licencji,
  • zezwoleń na transport drogowy rzeczy/ osób,
  • wydawania zaświadczeń na potrzeby własne,
  • wydawania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

dokumenty należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie : 46 855 37 17 wew. 62  lub pod adresem e-mail;tablice@powiat-zyrardowski.pl. Wzory wniosków oraz wysokość wymaganych opłat prześlemy na wskazany adres e-mail. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żyrardowie nr 43 9302 0004 5500 1296 2000 0280 w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie. W tytule przelewu należy podać dane osoby, której dotyczy wpłata

 

 • prawo jazdy

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26