Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

W 2018 r. upłynie 100 lat od czasu, gdy Rzeczpospolita Polska odzyskała po 123 latach niewoli upragnioną niepodległość. Biorąc pod uwagę wyjątkowość i znaczenie tych wydarzeń, Powiat Żyrardowski podjął działania mające na celu koordynacje działań samorządów i organizacji społecznych, które włączają się lub planują jakiekolwiek zaangażowanie w obchody stulecia odzyskania niepodległości na terenie powiatu żyrardowskiego. Mając na uwadze potrzebę naszego uczestnictwa w tych wydarzeniach udostępniamy witrynę internetową, która zawierać będzie kalendarium jubileuszu oraz bieżące relacje z uroczystości i innych inicjatyw podejmowanych przez samorządy i organizacje społeczne. Przejdź na witrynę "Dla Niepodległej"

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26