Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

 

Rozwój e-usług medycznych w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie

********

CENTRUM ZDROWIA MAZOWSZA ZACHODNIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

działanie:

2.1. E-usługi

poddziałanie:

2.1.1. E -usługi dla Mazowsza

wartość projektu:

4 661 124.00 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej:

3 728 899.20 zł

Zasadniczym celem nowej inwestycji w CZMZ w Żyrardowie jest rozwój e-usług medycznych świadczonych mieszkańcom Żyrardowa oraz powiatu żyrardowskiego. Projekt zlokalizowany w powiecie żyrardowskim, w strefie zagrożenia wykluczeniem cyfrowym, zakłada zwiększenie dostępu mieszkańców do e-usług, poprzez doposażenie i modernizację infrastruktury informatycznej placówki oraz wdrożenie wysoce funkcjonalnego, zintegrowanego systemu informatycznego służącego pełnej obsłudze zdarzeń medycznych i administracyjnych.wdrożenie systemu informatycznego oraz związanych z nim platform e-usług medycznych – umożliwi wprowadzenie następujących nowych rozwiązań funkcjonalnych: - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. - Integracje systemów informatycznych z platforma P1, P2. - Ucyfrowienie wyników badań zarówno laboratoryjnych oraz cyfrowych. - Usprawnienie zarządzania jednostka oraz zasobami ludzkimi poprzez lepszą identyfikację powstałych kosztów oraz pracy personelu. - Zabezpieczenie zgodnie z normami gromadzonych w placówce danych. - Usprawnienie komunikacji zewnętrznej z placówką oraz pomiędzy partnerami projektu poprzez komunikację elektroniczną. - Usprawnienie komunikacji wewnętrznej w celu poprawy jakości wykonywanych procedur. Wprowadzonych zostanie 8 e-usług (w tym 7 usług wg 4 stopnia dojrzałości), rozumianych jako usługi świadczone w sposób zautomatyzowany poprzez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji – adresowanych do użytkownika zewnętrznego – pacjenta - mieszkańca regionu (7 e-usług), jak również personelu szpitala – użytkownika wewnętrznego (1 e-usługa). Projekt realizowany jest w partnerstwie z trzema podmiotami, z których każdy, podobnie jak wnioskodawca, świadczy usługi w sektorze opieki zdrowotnej w ramach kontraktów z NFZ.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26