Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

 

Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego

**********

fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

działanie:

5.1. Dostosowanie do zmian klimatu

wartość projektu:

566 850.01 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej:

453 480.00 zł

Projekt zakłada zbudowanie, w partnerstwie z gminami powiatu: Gminą Mszczonów, Gminą Puszcza Mariańska, Gminą Radziejowice, Gminą Wiskitki, Miastem Żyrardów systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach terrorystycznych, katastrofami naturalnymi i technicznymi, ekstremalnymi zjawiskami pogody, wystąpieniu skażeń zagrażających ludziom i środowisku. W skład systemu wejdzie zlokalizowana w starostwie powiatowym modułowa centrala alarmowa oraz 23 punkty alarmowe - elektroniczne syreny szczelinowe o mocy 600 W i 900 W - zamontowane na wytypowanych obiektach na obszarze gmin. Budowany system będzie stanowił podsystem wojewódzkiego zintegrowanego systemu umożliwiającego uruchomienie wszystkich syren bądź selektywnie każdej indywidualnie z poziomu powiatu oraz województwa.

 

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26