Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

 

"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim"

********

Europejski Fundusz Społeczny

program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

działanie:

8.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP

dziedzina:

praca i integracja społeczna

wartość projektu:

2 133 100.00 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej:

1 706 480.00 zł

Celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim. Grupą docelową projektu jest 148 osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie żyrardowskim dla których został określony I lub II profil pomocy. W grupie docelowej projektu są: osoby powyżej 50 roku życia 53 os. (23K 30M), osoby niepełnosprawne 9 os. (4K 5M) oraz osoby długotrwale bezrobotne 88 os. (38K 50M). W ramach projektu dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Powiatowy Urząd Pracy realizować będzie wsparcie w postaci usług i instrumentów rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26