Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

 

„Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika – uczniowie klas gastronomicznych na praktyce zawodowej we Włoszech”

*****

W latach 2016-2017 w Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie realizowany jest projekt „Od ucznia do wykwalifikowanego pracownika – uczniowie klas gastronomicznych na praktyce zawodowej we Włoszech”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER).

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans absolwentów szkoły na rynku pracy w Polsce i Europie.

Cele szczegółowe :

  • Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez naukę sporządzania potraw kuchni włoskiej,
  • Zdobycie umiejętności i kompetencji społecznych uczniów (m. in. rozwijanie mobilności i przedsiębiorczości uczniów, umacnianie postawy tolerancji i umiejętności pracy  w grupie, edukacja międzypokoleniowa i międzykulturowa),
  • Zwiększenie kompetencji językowych uczniów.

W projekcie uczestniczy 28 uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową w zagranicznym przedsiębiorstwie we Włoszech. Podwyższają kompetencje zawodowe i nabywają nowe umiejętności w zakresie kuchni włoskiej. Uczestniczą w zajęciach z języka włoskiego, ekonomii i zajęciach kulturowych. Po zakończeniu stażu otrzymują certyfikat Europass Mobilność uznawany w krajach Unii Europejskiej.

Wartość projektu 52.000 EUR

  • -
  • -
  • -

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26