Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

 • -

Dobra energia dla Jedynki

*****

Powiat Żyrardowski coraz śmielej sięga po nowoczesne technologie, które przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Przez ostatnie lata były wyremontowane wszystkie budynki szkół powiatowych. Razem z remontami idą w parze inwestycje w wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Na ten cel Powiat Żyrardowski pozyskał z UE 216.140 zł.

W Zespole Szkół Nr 1 powstało nowe rozszerzenie - specjalista obsługi urządzeń energetyki odnawialnej. Zawód na wskroś z przyszłością, bo przecież Polska staje przed dużym wyzwaniem energetycznym. Zastosowanie rozwiązań odnawialnych źródeł energii staje się także popularne w gospodarstwach domowych, tym bardziej, że inwestycje w OZE są dofinansowywane z różnych funduszy. Uczniowie żyrardowskiej szkoły dzięki inwestycji w instalację fotowoltaiczną będą mieli doskonałą „pracownię” na dachu. Wszystko zaś spina program rozwojowy szkoły, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu przeprowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Powiat Żyrardowski na realizację projektu „Dobra energia dla Jedynki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla Rozwoju Regionu” Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe,” Poddziałanie 10.3.1. „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 „Dobra energia ….” w liczbach:


Wartość projektu:
ogólna wartość projektu opiewa na kwotę – 240 200,00zł.
z czego kwota dofinansowania – 216 140,00 zł.
natomiast 24 060,00 zł. - to wkład własny Powiatu

Koszt udziału  jednego uczestnika – 8 006,67 zł.

Do kogo skierowany jest projekt? .                                                      .
Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie, którzy rozpoczęli naukę
w zawodzie technik mechatronik z rozszerzeniem OZE (Odnawialne Źródła Energii). Przewidziano udział 15 uczniów w bieżącym roku szkolnym (2016/2017) i takiej samej grupy uczniów w roku szkolnym 2017/2018.        

Formy wsparcia:

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

1. Organizacja i przeprowadzenie staży zawodowych dla 30 uczniów (wymiar stażu – 150 godzin) Każdy uczestnik stażu zostanie przeszkolony w zakresie BHP, otrzyma kompletną odzież roboczą oraz stypendium i zwrot kosztów dojazdu na staż.

2. Organizacja i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych i zawodoznawczych oraz wykładów i ćwiczeń na uczelni wyższej, realizowanych we współpracy z Geotermią Mazowiecką i Politechniką Warszawską. Ze wsparcia skorzystać mogą wszyscy uczestnicy projektu (30 osób).

3. Utworzenie w Zespole Szkół Nr 1 pracowni dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (wartość doposażenia w ramach projektu - 19.160 zł)

4. Warsztaty rozwoju osobistego: Asertywność i komunikatywność, Zarządzanie czasem i organizacja pracy, Techniki autoprezentacji, Jak radzić sobie zez stresem, realizowane w cyklu rocznym przez dwa lata szkolne. Utworzonych zostanie 8 grup 5-8  osobowych w każdym roku szkolnym. Każdy warsztat trwa 4 godziny (łącznie w projekcie 64 godziny). Przewidziany jest udział każdego uczestnika projektu w co najmniej trzech warsztatach.

Co daje projekt – czyli jakie założenia chcemy zrealizować? 

Głównym celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji uczniów Zespołu Szkół Nr 1 oraz ich konkurencyjności na rynku pracy po zakończeniu edukacji zawodowej. Postawiliśmy na wdrożenie do systemu kształcenia zawodowego nowych proekologicznych technologii, których rozwoju spodziewamy się w najbliższych latach i chcemy aby nasi absolwenci byli na to wyzwanie jak najlepiej przygotowani. Dążymy do tego aby nasze szkoły opuszczali specjaliści dziedzinowi wzbogacani o umiejętności personalne, nastawieni na własny rozwój, świadomi swoich umiejętności i wartości.

 Zaplanowane działania są niezwykle atrakcyjne nie tylko dla uczniów, ale też dla firm, które będą przyjmowały stażystów. Staże są bowiem najważniejszą częścią projektu. Uczeń, który przyjdzie do pracodawcy będzie uzbrojony w kurs BHP, otrzyma odzież ochronną lub biurową, zwrot kosztów dojazdów i co najważniejsze wynagrodzenie w wysokości 2400 zł. Niezwykle interesująco zapowiadają się wyjazdy edukacyjne na Politechnikę Warszawską oraz do wszystkich zakładów Geotermii Mazowieckiej. To właśnie dzięki tym wyjazdom uczniowie z bliska „zobaczą” energię wodną, wiatrową, słoneczną i z biomasy. Szkoła wzbogaci się również o nową pracownię odnawialnych źródeł energii. To niewątpliwie uatrakcyjni wszystkie zajęcia. Program dofinansowany przez UE stawia także na kształtowanie cech przedsiębiorczości. Stąd w działaniach znalazły się warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego, podczas których uczniowie będą ćwiczyli kreatywność .

„Dobra energia dla Jedynki” zaczęła płynąć pełna parą!

Uczestnicy projektu mają już za sobą wyjazdy edukacyjne do placówek Geotermii Mazowieckiej S.A. oraz na Politechnikę Warszawską, podczas których pogłębiają i utrwalają swoją wiedze na temat odnawialnych źródeł energii. Dla nich to nie tylko kontakt z nowoczesną technologią ale także przedsmak przygody z wyższą uczelnią, do której z pewnością część z naszych uczniów zawita już wkrótce. Ich ciekawość poznawczą zaspokaja nieoceniony Pan Jarosław Olszak, który chętnie
i w bardzo interesujący sposób dzieli się swoją szeroką wiedzą.

Przed nami kolejne wyjazdy i kolejne wyzwania. Z niecierpliwością czekamy na nową porcje wiedzy i przygody z nauką!

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Druga część projektu "Dobra energia dla Jedynki"

___________________________________________________________________________

DRUGA CZĘŚĆ PROJEKTU „DOBRA ENERGIA DLA JEDYNKI”

Zakończyła się rekrutacja do drugiej części projektu „Dobra energia dla Jedynki” w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie.

Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie, którzy rozpoczęli naukę w zawodzie technik mechatronik z rozszerzeniem OZE (Odnawialne Źródła Energii). Przewidziano udział 15 uczniów w bieżącym roku szkolnym (2017/2018).

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:                                       .                                                   

1. Staże zawodowe dla 30 uczniów (wymiar stażu – 150 godzin) Każdy uczestnik stażu zostanie przeszkolony w zakresie BHP, otrzyma kompletną odzież roboczą oraz stypendium i zwrot kosztów dojazdu na staż. Staże są przewidziane dla wszystkich uczestników zakwalifikowanych do projektu (15 osób w roku szkolnym 2016/2017 i 15 osób w roku szkolnym 2017/2018).                            .                                                                  
2. Wyjazdy edukacyjne i zawodoznawcze oraz wykłady i ćwiczenia na uczelni wyższej, realizowane we współpracy z Geotermią Mazowiecką i Politechniką Warszawską. Ze wsparcia skorzystać mogą wszyscy uczestnicy projektu (30 osób).                   .
3. Utworzenie w Zespole Szkół Nr 1 pracowni dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.                                       .                                  
4. Warsztaty rozwoju osobistego: Asertywność i komunikatywność, Zarządzanie czasem i organizacja pracy, Techniki autoprezentacji, Jak radzić sobie zez stresem, realizowane w cyklu rocznym przez dwa lata szkolne. Utworzonych zostanie 8 grup 5-8  osobowych w każdym roku szkolnym. Każdy warsztat trwa 4 godziny (łącznie w projekcie 64 godziny). Przewidziany jest udział każdego uczestnika projektu w co najmniej trzech warsztatach.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu:

Aneta Niewiadomska tel. 46 855 37 17 wew. 33

 • -

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26