Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

  • -

 

„Eko żywienie i eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta”

 

*****

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie do projektu „Eko żywienie i eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta”. Od początku roku szkolnego 2016/2017 klasy technik spedytor oraz technik żywienia i usług gastronomicznych będą realizowały bardzo ambitny i nowoczesny program doskonalenia zawodowego dofinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wydział Oświaty żyrardowskiego starostwa wspólnie z dyrekcją szkoły opracował projekt, którego głównym celem jest zwiększenie umiejętności zawodowych uczniów „Włókiennika”. Program zaprojektowany jest na dwa lata szkolne, tak, aby przynajmniej dwa roczniki spedytorów i gastronomików miały szanse zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy. Zaplanowane działania są niezwykle atrakcyjne nie tylko dla uczniów, ale też dla firm, które będą przyjmowały stażystów. Staże są bowiem najważniejszą częścią projektu. Uczeń, który przyjdzie do pracodawcy będzie uzbrojony w kurs BHP, otrzyma odzież ochronną lub biurową, zwrot kosztów dojazdów i co najważniejsze wynagrodzenie w wysokości 2400 zł. Opiekunowie zaś otrzymają dietę finansową. W ten sposób staż ma stać się nie tylko atrakcyjnym, ale nade wszystko skutecznym narzędziem kształcenia praktycznego. Uczniowie uwielbiają kursy. Uważają, i zapewne słusznie, że w ten sposób zdobywają umiejętności cenione przez pracodawców i profesjonalnie wyglądają w pierwszym zawodowym cv. I tak odbędą zajęcia specjalistyczne z ekogastronomii, wypieku chleba ekologicznego, logistyki żywności, specjalistycznej spedycji, zarządzania łańcuchem dostaw. Uzupełnieniem tej wiedzy będą wyjazdy edukacyjne do firma gastronomicznych i logistycznych oraz do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W obecnych programach unijnych dla edukacji punktem obowiązkowych jest nabywanie umiejętności tzw. miękkich – społecznych i osobistych. Faktycznie zajęcia zapowiadają się nader interesująco. Uczniowie przećwiczą asertywność, kreatywność, komunikację, techniki autoprezentacji i radzenie sobie ze stresem. Niemniej istotnym elementem każdego projektu dofinansowanego przez UE jest doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. Tak jest i w tym projekcie. Zespół Szkół Nr 2 wzbogaci się o nowe książki, sprzęt komputerowy, wyposażenie pracowni gastronomicznej.

Każdy taki projektem jest ważnym przyczynkiem do rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie żyrardowskim Nowy projekt doskonale wpisuje się w politykę edukacyjna powiatu. Warto nadmienić także, że jego wartość wynosi 574 435 zł, z czego dofinansowanie unijne aż 516 737 zł. W projekcie udział weźmie 92 uczniów. 

  • -
  • -

Włoskie niebo......"w gębie"

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26