Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

 • Terapia logopedyczna
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia osoby prowadzace: Beata Borowiec – Janczak, Sławomira Gałach – Seroka i Renata Ozon)
 • Terapia pedagogiczna
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia osoby prowadzace: Ewa Baczyńska, Magdalena Gontarczyk – Kurant, Ewa Gręda, Bożenna Lewandowska, Anna Rutkowska)
 • Terapia surdopedagogiczna
  (Informacji udziela i kwalifikuje na zajęcia Magdalena Gontarczyk – Kurant)
 • Terapia psychologiczna
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia osoby prowadzace: Maria Aronowska, Agnieszka Jarośkiewicz, Anna Kuchciak, Agnieszka Łęczycka – Niewiadomska, Danuta Osuchowska – Jaroszyńska)
 • Terapia Biofeedback
  (Informacji udziela i kwalifikuje na zajęcia Ewa Baczyńska)
 • Grupowe zajęcia wspierające rozwój emocjonalny dzieci 5-6 letnich
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia Agnieszka Jarośkiewicz i Danuta Osuchowska – Jaroszyńska)
 • Grupowe zajęcia logopedyczne
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia Sławomira Gałach – Seroka i Ewa Baczyńska)
 • Grupowe zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia Magdalena Gontarczyk – Kurant i Danuta Osuchowska – Jaroszyńska)
 • Grupowe zajęcia dla uczniów zdolnych „Talentomania”
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia Maria Aronowska i Beata Borowiec – Janczak)
 • Warsztaty dla Gimnazjalistów „Być sobą”
  (Informacji udzielają i kwalifikują na zajęcia Maria Aronowska i Agnieszka Łęczycka -Niewiadomska)
 • Poradnictwo zawodowe>
  • Porady indywidualne w Poradni
  • Warsztaty dla uczniów z III klas Gimnazjum
  • Testy APIS – Z dla uczniów z II klas Liceum Ogólnokształcącego
 • Badania Przesiewowe Wzroku, Słuchu i Mowy Platformą Zmysłów
 • Logopedyczne Badania Przesiewowe w grupach 5 i 6 latków

Dla rodziców

 1. Udzielanie indywidualnych porad, konsultacji, informacji na terenie Poradni w sprawach:
  • zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych
  • rozwoju i zaburzeń mowy
 2. Warsztaty dla rodziców, pogadanki, prelekcje
 3. Pomoc w zakresie przezwyciężania trudności wychowawczych

Dla pedagogów i nauczycieli

 1. Konsultacje na terenie Poradni
 2. Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
 3. Spotkania szkoleniowe
 4. Konsultacje z nauczycielami dzieci objętych pomocą terapeutyczną na terenie Poradni
 5. Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli rozwijające umiejętności w zakresie pracy z uczniem
 6. Interwencje w sytuacjach kryzysowych. Udział w spotkaniach na terenie szkół w celu rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych z udziałem rodziców, psychologa, pedagoga, wychowawcy i dyrektora
 7. Mediacje
 8. Koordynacja z ramienia IMiD programów z zakresu profilaktyki antytytoniowej.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26