Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna jest placówką oświatową świadczącą usługi dla dzieci i młodzieży ze szkół oraz przedszkoli mających siedzibę na terenie Powiatu Żyrardowskiego.

Korzystanie z usług poradni jest nieodpłatne i nie wymaga skierowań. Dzieci i młodzież zgłaszane są do poradni wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów, którzy decydują o przebiegu postępowania diagnostycznego i wnioskują o wydanie opinii lub orzeczenia.

 

Placówką kieruje Dyrektor Renata Ozon

 

  • -

 

Zespół

Renata Ozon - Dyrektor, pedagog specjalny, logopeda,

Maria Aronowska - psycholog,

Agnieszka Jarośkiewicz - psycholog,

Danuta Osuchowska – Jaroszyńska - psycholog,

Anna Kuchciak - psycholog,

Agnieszka Łęczycka – Niewiadomska - psycholog, 

Ewa Baczyńska - pedagog, logopeda,   

Ewa Gręda - pedagog, oligofrenopedagog,

Bożenna Lewandowska -  pedagog, doradca zawodowy,

Anna Rutkowska -  pedagog, logopeda,  

Beata Borowiec – Janczak - neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania,

Magdalena Gontarczyk – Kurant - surdopedagog, mediator,

Sławomira Gałach – Seroka - logopeda, pedagog, 

Ewa Słojewska - Sekretariat

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26