Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Sposób załatwiania spraw w Wydziale

Formularze do pobrania

Gospodarka odpadami - regulacje

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żyrardowskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022

Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Żyrardowskiego na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 (AKTUALIZACJA)

Karty usług

01 Karta Usługi Wydanie karty wędkarskiej

02 Karta Usługi Rejestracja zwierząt

03 Karta Usługi Rejestracja sprzętu pływającego

04 Karta Usługi Odpady zbieranie

05 Karta Usługi Odpady przetwarzanie

06 Karta Usługi Odpady pozwolenie na wytwarzanie

07 Karta Usługi Zgoda na przetrzymywanie

08 Karta Usługi Zezwolenie na hodowanie chartów

09 Karta Usługi Odłów i odstrzał redukcyjny zwierzyny

10 Karta Usługi Zatwierdzenie statutu spółki wodnej

11 Karta Usługi Wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

12 Karta Usługi Zezwolenie na usuwanie drzew

13 Karta Usługi Udostępnienie informacji o środowisku

14 Karta Usługi Przyznanie środków na pokrycie zagospodarowania lasu

15 Karta Usługi Pozyskiwanie drewna z lasów prywatnych

16 Karta Usługi Pozwolenie zintegrowane

17 Karta Usługi Zezwolenie upoważniające do handlu uprawnieniami do emisji do powietrza

18 Karta Usługi Pozwolenie ma wprowadzanie gazów i pyłów

19 Karta Usługi Legalizacja pozyskania drewna z lasów prywatnych

20 Karta Usługi Dopuszczalne poziomy propagacji hałasu

21 Karta Usługi Inwentaryzacja stanu lasu

22 Karta Usługi Zgłoszenia o rozpoczęciu robót geologicznych

23 Karta Usługi Uznanie wykonania rekultywacji

24 Karta Usługi Ustalenie kierunku i terminu wykonania rekultywacji

25 Karta Usługi Udostępnianie informacji geologicznej

26 Karta Usługi Przyjmowanie informacji o wielkości wydobycia i opłatach eksploatacyjnych

28 Karta Usługi Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

29 Karta Usługi Wykorzystanie ciepła Ziemi

30 Karta Usługi Przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej

31 Karta Usługi Udzielanie koncesji geologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

następna strona »

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26