Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

 

Rejestracja pojazdów - karty usług i formularze

 

1. Rejestracja pojazdu używanego krajowego.doc

dot. KD.01. wniosek o rejestrację pojazdu używanego zakupionego w kraju.docx

2. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy.doc

dot. KD.02. wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego.docx

3. Rejestracja pojazdu nowego.doc

dot. KD.03. wniosek o rejestrację pojazdu nowego.docx

4. Wymiana wtórnik dowodu rejestracyjnego, nalepi kontrolnej tablic rejestracyjnych, dodatkowej tablicy rejestracyjnej.docx

dot. KD.04. podanie o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej.docx

dot. KD.04. podanie o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.docx

dot. KD.04. podanie o wydanie wtórnika nalepki na szybę.docx

dot. KD.04. podanie o wydanie wtórnika, nowych tablic rejestracyjnych.docx

dot. KD.04. podanie o wymianę dowodu rejestracyjnego- brak miejsc na wpisy terminów badań technicznych.docx

dot. KD.04. podanie o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany nazwiska, adresu.docx

dot. KD.04. podanie o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany przeznaczenia.docx

5. Zawiadomienie o zbyciu, nabyciu pojazdu.docx

dot. KD.05. zawiadomienie o nabyciu pojazdu.docx

dot. KD.05. zawiadomienie o zbyciu(sprzedaży) pojazdu.docx6. Wpis do dowodu rejestracyjnego -montaż instalacji gazowej, hak holowniczy, taxi, L, Euro.docx

6. Wpis do dowodu rejestracyjnego - montaż instalacji gazowej, hak holowniczy, taxi, L, Euro.docx

dot. KD.06. podanie o wpis instalacji gazowej, haka holowniczego.docx

7. Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję lub inne uprawnione do tego organy.docx

dot. KD.07. podanie o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.docx

8. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu przekazania do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów.docx

dot. KD.08. wniosek o wyrejestrowanie pojazdu demontaż.docx

9. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży.doc

dot. KD.09. wniosek o wyrejestrowanie pojazdu-kradzież.docx

10. Wydanie zaświadczenia dot. utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.docx

dot. KD.10. podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane utraconej karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego.docx

11. Rejestracja pojazdu zabytkowego.doc

dot. KD.11. wniosek o rejestrację pojazdu zabytkowego.docx

12. Wpis w dowodzie rejestracyjnym o ustanowieniu, ustaniu zastawu rejestrowego.doc

dot. KD.12. podanie o wpis o ustanowieniu, ustaniu zastawu rejestrowego.docx

13. Nadanie cech identyfikacyjnych - numer nadwozia.doc

dot. KD.13. nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu.docx

14. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.docx

dot. KD.14. wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.docx

15. Profesjonalna rejestracja pojazdów.docx

dot. KD.15. oświadczenie - profesjonalna rejestracja pojazdów.docx

dot. KD.15. wniosek - profesjonalna rejestracja pojazdów.docx

dot. KD.15. wniosek profesjonalna rejestracja pojazdów - zwrot blankietów.docx

dot. KD.15. wniosek profesjonalna rejestracja pojazdów -dodatkowe blankiety.docx

 

 

Prawa jazdy - karty usług i formularze

16.Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy lub podwyższenie uprawnień.docx

17.Wydanie, wymiana prawa jazdy -wtórnika z powodu utraty lub zniszczenia-wymiana z powodu zmiany danych lub przedłużenia ważności.docx

dot. KD.17.oświadczenie o utracie prawa jazdy, pozwolenia.docx

18.Wymiana prawa jazdy kat. C, C+E ,D, D+E potwierdzenie świadectwa kwalifikacji zawodowej.docx

19.Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.docx

20.Przekroczenie prędkości o ponad 50 kmh na obszarze zabudowanym.docx

21.Przywrócenie cofniętego uprawnienia-zwrot zatrzymanego prawa jazdy (po okresie nieprzekraczającym 1 rok bez skierowania na badania).docx

22.Przywrócenie cofniętego uprawnienia-zwrot zatrzymanego prawa jazdy (po okresie nieprzekraczającym 1 rok ze skierowaniem na badania).docx

23.Przywrócenie cofniętego uprawnienia (odzyskanie warunków zdrowia).docx

24.Przywrócenie cofniętego uprawnienia-zwrot zatrzymanego prawa jazdy (po okresie przekraczającym 1 rok).docx

25.Wydanie-wymiana zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.docx

dot. KD.25. wniosek o wydanie, przedłużenie, rozszerzenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.docx

26.Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą bez sprawdzenia kwalifikacji.docx

27.Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą po sprawdzeniu kwalifikacji.docx

28.Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem-wtórnika z powodu utraty lub zniszczenia-wymiana z powodu zmiany danych.docx

29.Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia.docx

wniosek - prawo jazdy.docx

oświadczenie o zamieszkaniu.docx

upoważnienie.docx

 

 

Transport - karty usług i formularze

30. Odbiór pojazdu z parkingu.docx

31. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

dot. KD. 31. wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

32. Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

dot. KD. 32. Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

33. Wtórnik z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

dot. KD. 33. wtórnik zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

34. Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego.docx

dot. KD. 34. zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx

35. Zaświadczenie na potrzeby własne.docx

dot. KD. 35. zaświadczenie na potrzeby własne.docx

36. Zmiana danych z zaświadczenia na potrzeby własne.docx

dot. KD. 36. zmiana danych z zaświadczenia na potrzeby własne.docx

37. Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy ( spedycja).docx

dot. KD. 37. wniosek do uzyskania licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy ( spedycja).docx

38. Wtórnik z licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.docx

dot. KD. 38. Wtórnik z licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.docx

39. Licencja na przewóz osób sam. osob. powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób.docx

dot. KD. 39. Licencja na przewóz osób sam. osob. powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób.docx

40. Wypis z Licencji na przewóz osób sam. osob. powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób.docx

dot. KD. 40. wypis z licencji przewoźnika drogowego na przewóz osób sam. osob. powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób.docx

41. Zezwolenie na regularny, regularny specjalny przewóz drogowy.docx

dot. KD. 41. Zezwolenie na regularny , regularny specjalny przewóz drogowy.docx

42. Zmiana w zezwoleniu na regularny specjalny przewóz drogowy.docx

dot. KD. 42. zmiana w zezwoleniu na regularny specjalny przewóz drogowy.docx

43. Wykorzystanie drogi w sposób szczególny.docx

dot. KD. 43. wniosek - wykorzystanie drogi w sposób szczególny.docx

44. Wydanie uprawnienia diagnosty.docx

dot. KD. 44. wniosek o nadanie uprawnień diagnosty.doc

46. Wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierówców.docx

dot. KD. 45. wpis, zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.docx

dot. KD. 46. wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.docx

 

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26