Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żyrardowie jest placówką publiczną zaspakajającą potrzeby oświatowe: edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze środowiska lokalnego tj. miasta Żyrardowa i powiatu żyrardowskiego. Obejmuje kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Źródłem inspiracji do codziennej pracy są ponadczasowe poglądy naszej patronki Marii Grzegorzewskiej, twórczyni pedagogiki specjalnej, osoby wrażliwej na potrzeby osób upośledzonych umysłowo, zaniedbanych i pokrzywdzonych.

W skład Ośrodka wchodzą:

  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  • Przedszkole Specjalne
  • Szkoła Podstawowa Specjalna 
  • Publiczne Gimnazjum Specjalne
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  • Internat

Ośrodkiem kieruje Dyrektor Monika Modrzejewska

  • -

Kadra pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żyrardowie

 

 

Dyrektor Ośrodka                      Monika Modrzejewska
Wicedyrektor                            Bogumiła Szymańska
Wicedyrektor                            Bożena Piotrowska
Kierownik Internatu                Elżbieta Markiewicz

 

Atutem placówki jest wykwalifikowany zespół profesjonalistów, kadra nauczycieli - specjalistów w pełni przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.
Specjaliści z zakresu oligofrenopedagogiki, psychologii, logopedii, terapii i rehabilitacji tworzą zgrany zespół nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalący swój warsztat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mamy doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, a nasz wysiłek przynosi efekty.

 Rok szkolny 2016 / 2017

 

  1.  Adamiak Wioletta
  2.  Adamiak Jacek
  3.  Ambroziak Halina
  4.  Ceglińska Mirosława
  5.  Charemska Anna
  6.  Ćwikowski Tadeusz
  7.  Czechowicz –Gołaszewska Katarzyna
  8.  Dąbrowski Rafał
  9.  Drużyńska Zofia
10.  Dudkiewicz Olga
11.  Dzwonkowska Iwona
12.  Ekiel Karolina
13.  Fedorowicz Renata
14.  Głowinkowska Anna
15.  Górbska Urszula
16.  Górecka Agnieszka
17.  Grala Magdalena
18.  Grzyb Martyna
19.  Grombik Roma
20.  Gwiaździńska-Wrzesień Monika
21.  Jakubiak Astapowicz Bożena
22.  Jamiołkowska Iwona
23.  Jaroń Alicja
24.  Jędrzejewicz Anna
25.  Jerzak Barbara
26.  Kępczyńska Alina
27.  Klepacz Janusz
28.  Krówczyńska Sylwia
29.  Kukiełka Elwira
30.  Karapuda Robert
31.  Kupska Hanna
32.  Kowalska – Waliś Agnieszka
33.  Kowalska Kinga
34.  Leszczyńska Anna
35.  Markiewicz Elżbieta
36.  Malinowska Sylwia
37.  Mazur Ewa
38.  Michałowska Nina
39.  Modrzejewska Monika
40.  Orlańska Janina
41.  Oskiera Maria
42.  Ozon Renata
43.  Paradowska Iwona
44.  Pawelec – Stańczak Joanna
45.  Pergoł – Dąbrowska Aneta
46.  Pietruszewski Adam
47.  Piotrowska Bożena
48.  Pisarek Monika
49.  Puchalska Mariola
50.  Rosińska – Wehbe Marta
51.  Sawoń Marek
52.  Sieczka Marcelina
53.  Simińska Justyna
54.  Sobczak Anna
55.  Stępniewska –Górka Justyna
56.  Szwed Bogumiła
57.  Szymańska Bogumiła
58.  Tabędzka Katarzyna
59.  Tylkowska Paulina
60.  Urbańska Wioletta
61.  Wacławska Agnieszka
62.  Waluś-Głowacka Barbara
63.  Wereszczyńska Jolanta
64.  Wrzesień Zofia
65.  Wysocki Robert
66.  Zakrzewska-Brona Anna
67.  Żebrowska Ewa
68.  Żukowska Ewa

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26