Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Kierunki kształcenia

 

Technik architektury krajobrazu 314202

 • Planuje i projektuje tereny zieleni
 • nadzoruje pielęgnacje parków
 • planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni

Technik ekonomista 331403

z innowacją pedagogiczną – edukacja prawno -  policyjną

 • Realizuje przedmioty z zakresu kształcenia ekonomicznego, rachunkowości, prawa cywilnego, karnego, handlowego i administracyjnego
 • realizuje zajęcia z samoobrony
 • uczestniczy w zajęciach z policjantami, prawnikami i specjalistami z wielu dziedzin związanych z pracą policjanta

 

Technik hotelarstwa 422402

z innowacją pedagogiczną – animator czasu wolnego w hotelu

 • Przygotowany jest do prowadzenia dokumentacji zakładu hotelowego
 • zajmuje się wyposażeniem i urządzaniem wnętrz hotelowych i gastronomicznych
 • może prowadzić biuro obsługi klientów, podróży, imprez i informacji turystycznej
 • nauka daje przygotowanie do wykonywania czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego

Technik ogrodnik 314205

 • Zarządza, organizuje i nadzoruje prace ogrodnicze indywidualnie i w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • zajmuje się sadownictwem, produkcją warzyw, roślin ozdobnych, marketingiem produktów ogrodniczych
 • kształtuje tereny zieleni

Technik spedytor  333108

 • Posługuje się nowoczesnymi sposobami nadawania, przesyłania i odbioru towarów
 • opracowuje rozkład, instrukcje wysyłkowe materiały informacyjne dla odbiorców przesyłek
 • organizuje wyładunek i załadunek towarów
 • sporządza dokumentacje spedycyjną

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Cukiernik 751201

Kucharz  512001

Piekarz  751204

Stolarz 752205

Ogrodnik 611303

Fryzjer 514101

Sprzedawca 522301

Mechanik Pojazdów samochodowych 723103

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych 712616

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26